Op werkdagen voor 23:00 besteld, morgen in huis Gratis verzending vanaf €20

Koop en verkoop van onroerende zaken

monografieën privaatrecht

Paperback Nederlands 2022 9789013168877
Op voorraad | Op werkdagen voor 23:00 uur besteld, volgende dag in huis

Samenvatting

Deze titel geeft een handzaam overzicht van alle relevante aspecten rond de (ver)koop van vastgoed. Deze 6e druk is volledig geactualiseerd wat betreft wetgeving, literatuur en jurisprudentie. Ook de naderende Omgevingswet is in deze uitgave meegenomen evenals de laatste stand van zaken rond de mogelijkheid van een elektronische koopakte.

Deze titel besteedt niet alleen aandacht aan de (ver)koop van onroerende zaken, maar ook aan de daaraan verwante overeenkomsten, zoals de koop-aannemingsovereenkomst, abc contracten, economische eigendomsoverdracht en huurkoop van onroerende zaken. Koop en verkoop van onroerende zaken geeft hiermee een handzaam overzicht van alle relevante aspecten rond de (ver)koop van vastgoed.

In deze 6e druk zijn de laatste ontwikkelingen op het gebied van wetgeving, jurisprudentie en literatuur rond de koop en verkoop van onroerende zaken verwerkt. Wat betreft de wetgeving is dat vooral de naderende invoering van de Omgevingswet voor zover die ook de koop van onroerend goed raakt. Daarnaast zijn de paragrafen over het grensgebied van privaatrecht en bestuursrecht aangepast. Denk hierbij ook aan de recente beslissing van de Hoge Raad in het Didam arrest. Tot slot is de laatste stand van zaken over de mogelijkheid van een elektronische koopakte toegevoegd.

Koop en verkoop van onroerende zaken is bedoeld voor het hoger onderwijs en de rechtspraktijk. De titel wordt gebruikt bij het vak onroerendgoedrecht.

Specificaties

ISBN13:9789013168877
Taal:Nederlands
Bindwijze:paperback
Aantal pagina's:144
Druk:6
Verschijningsdatum:2-6-2022
Hoofdrubriek:Juridisch
ISSN:
Jongbloed:Koop en ruil

Lezersrecensies

Wees de eerste die een lezersrecensie schrijft!

Geef uw waardering

Zeer goed Goed Voldoende Matig Slecht

Over W.G. Huijgen

Prof. mr. W.G. Huijgen is hoogleraar Notarieel recht aan de Universiteit Leiden. Daarnaast is hij als notaris werkzaam bij Pels Rijcken & Droogleever Fortuyn te 's-Gravenhage.

Andere boeken door W.G. Huijgen

Inhoudsopgave

Voorwoord bij de zesde druk / V
Afkortingen / XI
Enige verkort aangehaalde literatuur / XIII

HOOFDSTUK I
Inleiding / 1
1 Plaats van de koopovereenkomst in het vermogensrecht / 1
2 Relatie met de Boeken 3 en 6 / 1
3 Consumentenkoop / 2
4 Recht rond de koop van onroerende zaken sedert 2003 / 4
5 Grensgebied privaatrecht en bestuursrecht / 5

HOOFDSTUK II
Totstandkoming van de koopovereenkomst / 9
6 Inleiding / 9
7 De onderhandelingsfase / 10
8 Aanbod en aanvaarding / 11
8a Gebruik van een voor misverstand vatbare term / 11
8b Aanbod of uitnodiging daartoe? / 13
8c Intrekking en herroeping / 14
8d Verlies van de werking van het aanbod / 15
8e Wanneer stemmen aanbod en aanvaarding overeen? / 16
9 Wilsgebreken / 17
9a Dwaling / 17
9b Bedreiging, bedrog en misbruik van omstandigheden / 20
10 Algemene voorwaarden / 21
11 Ontbindende voorwaarde(n) / 24
12 Totstandkoming van koopovereenkomsten als bedoeld in art. 7:2 lid 1 / 26
12a Elektronische koopovereenkomsten / 31

HOOFDSTUK III
Inschrijfbaarheid van de koop in de openbare registers / 35
13 Wat is inschrijfbaar? / 35
14 Gevolgen van de inschrijving / 37
15 Vorm van de inschrijving / 41

HOOFDSTUK IV
Verplichtingen van de verkoper / 43
16 Inleiding / 43
17 De verplichting tot eigendomsoverdracht / 43
18 Eigendomsoverdracht vrij van lasten en beperkingen (art. 7:15) / 45
18a Welke lasten en beperkingen zijn bedoeld in art. 7:15 lid 1? / 46
18b Wat is bedoeld met uitdrukkelijk aanvaarden? / 48
18c Heeft de koper geen enkele onderzoeksplicht wat betreft lasten en beperkingen? / 50
18d Wat is de strekking van art. 7:15 lid 2? / 51
19 Bijstand in geding / 54
20 Lasten en beperkingen bij executoriale verkoop / 54
21 Verplichting tot aflevering / 55
22 Conformiteit / 57
22a Aard van de verbintenis / 59
22b Mededelings- en onderzoeksplicht / 61
22c Bijzondere gevallen (art. 7:17 lid 3, 4 en 6) / 63
22d Regelend recht, exoneraties en garanties / 64
22e Executoriale verkoop / 66
23 Gevolgen van niet-nakoming door de verkoper / 66
23a Vordering tot nakoming / 67
23b Overige vorderingen op grond van Boek 6 / 68
23c Bijzondere vorderingen op grond van Boek 7 / 68
23d Art. 7:20 / 68
23e Art. 7:21 / 69
24 Klachtplicht van de koper en verjaring / 70

HOOFDSTUK V
Verplichtingen van de koper / 75
25 Betaling van de koopprijs en kosten / 75
26 Verplichting tot afname / 77
27 Bijkomende verplichtingen uit de koopovereenkomst / 77

HOOFDSTUK VI
Koop van vermogensrechten ten aanzien van onroerende zaken / 79
28 Inleiding / 79
29 Erfpacht en opstal / 79
29a Art. 7:15 / 79
29b Art. 7:17 / 80
29c Art. 7:10 / 81
30 Appartementsrecht / 81
31 Lidmaatschapsrechten e.d. / 82

HOOFDSTUK VII
Enkele bijzondere overeenkomsten / 85
32 Inleiding / 85
33 ABC-contracten / 85
34 Koop met uitgestelde levering / 87
35 Overdracht van economische eigendom / 87
36 Overeenkomsten betreffende gebruik in deeltijd / 89
37 Huurkoop van onroerende zaken / 91
38 Koophuur / 92
39 Koopoptie en voorkeursrecht / 93
40 Veilingkoop / 94
41 Ruil / 95
42 De koop-/aannemingsovereenkomst / 96

HOOFDSTUK VIII
De positie van de makelaar / 99
43 Algemeen / 99
44 Beroepsaansprakelijkheid / 101

Wetsartikelenregister / 103
Jurisprudentieregister / 113
Trefwoordenregister / 119
Verschenen titels Monografieën Privaatrecht / 125

Managementboek Top 100

Rubrieken

Populaire producten

    Personen

      Trefwoorden

        Koop en verkoop van onroerende zaken