Op werkdagen voor 23:00 besteld, morgen in huis Gratis verzending vanaf €20

Het hedendaagse personen- en familierecht

Paperback Nederlands 2023 9789013171778
Op voorraad | Vandaag voor 21:00 uur besteld, morgen in huis

Samenvatting

Deze uitgave zet het dynamische rechtsterrein van het familierecht en het civiele jeugdrecht uiteen. Een breed scala aan aanverwante rechtsgebieden passeert hierbij de revue, met uitzondering van het huwelijksvermogensrecht. Ook staat deze tiende editie stil bij de laatste relevante ontwikkelingen op het gebied van beleid, wetgeving en jurisprudentie.

De tiende editie van Het hedendaagse personen- en familierecht vormt een toegankelijke en eigentijdse inleiding tot het omvangrijke en beweeglijke rechtsterrein van het personen- en familierecht. De lezer maakt kennis met de uiteenlopende rechtsgebieden die hierbij relevant zijn, met uitzondering van het huwelijksvermogensrecht.

De auteurs zijn erin geslaagd een actueel overzicht vorm te geven van het nu geldende personen-, familie- en jeugdrecht. U krijgt inzicht in de actuele stand van zaken, aan de hand van huidige en toekomstige regelgeving, rechtspraak en internationale verdragen, zoals:

Het EVRM en het Verdrag inzake de rechten van het kind
De ontwikkelingen in het relatie-, echtscheidings- en alimentatierecht
De nieuwe wetgeving en jurisprudentie inzake de burgerlijke stand en het nieuwe naamrecht i.v.m. de dubbele achternaam
Het gezag over minderjarigen, de rechtspositie van jeugdigen, de jeugdbeschermingsmaatregelen, draagmoederschap, de Jeugdwet en de bescherming van wilsonbekwame personen

De publicatie wordt volop gebruikt als studieboek in het hoger onderwijs (universiteit en HBO), maar doet ook - mede gezien de uitgebreide registers - uitstekend dienst als naslagwerk voor iedereen die in de praktijk in aanraking komt met het personen- en familierecht. Hiermee spreekt de titel een breed lezerspubliek aan van advocaten, rechters, notarissen, ambtenaren van de burgerlijke stand, medewerkers van de Raad voor de Kinderbescherming en medewerkers in de (justitiële) jeugdhulp en andere jeugdhulpaanbieders.

Familierecht wetgeving en jurisprudentie
Het personen- en familierecht is voortdurend aan veranderingen onderhevig, zowel qua wetgeving als rechtspraak. Deze tiende druk is in tal van opzichten bijgewerkt om recht te doen aan deze ontwikkelingen. Zo vindt u vanzelfsprekend de laatste rechtspraak op het terrein van het familie- en jeugdrecht, inclusief het procesrecht. Ook leest u over recente ontwikkelingen in onder meer het scheidings(proces)recht, het afstammings- en gezagsrecht, het (nieuwe) naamrecht en de (uitwerking van de) voorstellen van de Staatscommissie Herijking ouderschap.

Specificaties

ISBN13:9789013171778
Taal:Nederlands
Bindwijze:paperback
Aantal pagina's:832
Druk:10
Verschijningsdatum:18-9-2023
Hoofdrubriek:Juridisch
ISSN:

Lezersrecensies

Wees de eerste die een lezersrecensie schrijft!

Over Paul Vlaardingerbroek

Paul Vlaardingerbroek is hoogleraar Familie- en Jeugdrecht, raadsheer-plv bij het Gerechtshof in Den Bosch, rechter-plv bij de Rechtbank Rotterdam en voorzitter van de Sectie Jeugd van de Raad voor de Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming.

Andere boeken door Paul Vlaardingerbroek

Inhoudsopgave

Voorwoord / V
Lijst van afkortingen / XIX

HOOFDSTUK 1
Personen- en familierecht in ontwikkeling: een introductie / 1
1.1 Familie en gezin in Nederland vanuit sociologisch perspectief / 1
1.2 Familie en gezin vanuit juridisch perspectief / 5
1.3 Rechtsbeginselen in het personen- en familierecht / 6
1.3.1 Het beginsel van vrijheid / 7
1.3.2 Het beginsel van gelijkheid / 8
1.3.3 Het beginsel van verantwoordelijkheid / 8
1.4 Plaats van het personen- en familierecht / 10
1.4.1 Vanuit nationaal perspectief / 10
1.4.2 Vanuit internationaal perspectief / 12
1.4.2.A Wanneer is sprake van familie- en gezinsleven? / 14
1.4.2.B De inhoud van het begrip ‘familie- en gezinsleven’ / 17
1.4.2.C Verplichtingen voor de overheid / 22
1.4.2.D De rechter en het EVRM / 24
1.4.2.E Privéleven en het EVRM / 25
1.5 Buitenlanders en personen- en familierecht / 25
1.6 Harmonisatie van personen- en familierecht / 26
1.7 Terug naar het nationale personen- en familierecht / 28

HOOFDSTUK 2
De persoon / 31
2.1 De persoon / 31
2.1.1 Inleiding / 31
2.1.2 Ontstaan van persoonlijkheid / 31
2.1.3 Het belang van het kind / 34
2.1.4 Het einde van de persoonlijkheid / 36
2.1.5 Verwantschap / 37
2.1.5.A Bloedverwantschap / 37
2.1.5.B Aanverwantschap / 39
2.2 Nationaliteit / 39
2.2.1 Inleiding / 39
2.2.2 De Rijkswet op het Nederlanderschap / 41
2.2.2.A Algemeen / 41
2.2.2.B Begripsbepaling / 41
2.2.2.C Verkrijging van de Nederlandse nationaliteit / 42
2.2.2.D Verkrijging van het Nederlanderschap van rechtswege / 43
2.2.3 Het verlies van het Nederlanderschap / 52
2.2.4 Vaststelling van het Nederlanderschap / 54
2.3 Woonplaats / 54
2.3.1 Inleiding / 54
2.3.2 Soorten van woonplaats / 57
2.3.2.A Woonplaats minderjarigen / 57
2.3.2.B Woonplaats beschermde meerderjarigen / 59
2.3.3 Verlies van de woonstede / 60
2.3.4 Het sterfhuis / 61
2.4 Het recht op de naam / 61
2.4.1 Inleiding / 61
2.4.2 De voornaam / 62
2.4.3 Wijziging van de voornaam / 65
2.4.4 De geslachtsnaam / 69
2.4.5 Wijziging van de geslachtsnaam / 85
2.4.6 Het voeren van de naam van een ander / 92
2.4.7 De naam van de echtgenoten en geregistreerde partners / 93
2.4.8 Adeldom / 95
2.5 De ambtenaar van de burgerlijke stand / 97
2.5.1 Inleiding / 97
2.5.2 De ambtenaar van de burgerlijke stand / 99
2.5.3 Registers en akten / 101
2.5.3.A Algemeen / 101
2.5.3.B De geboorteakte / 103
2.5.3.C De overlijdensakte / 106
2.5.3.D De huwelijksakte / 108
2.5.3.E De akte van registratie van partnerschap / 108
2.5.3.F De akte van naamskeuze / 108
2.5.4 Latere vermeldingen / 109
2.5.5 Aanvulling van de registers / 110
2.5.6 Buitenlandse akten van de burgerlijke stand / 110
2.6 Transseksualiteit / 111
2.6.1 Inleiding / 111
2.6.2 Wettelijke regeling / 113

HOOFDSTUK 3
Het huwelijk / 117
3.1 Inleiding / 117
3.2 De openstelling van het huwelijk voor personen van hetzelfde geslacht / 117
3.2.1 De Commissie Openstelling burgerlijk huwelijk / 118
3.2.2 De Wet Openstelling huwelijk / 119
3.3 Burgerlijk en kerkelijk huwelijk / 121
3.4 Rechtsgevolgen / 122
3.5 Schijnhuwelijk en dwanghuwelijk / 124
3.6 Vereisten tot het aangaan van een huwelijk / 126
3.6.1 Algemeen / 126
3.6.2 Leeftijdsvereiste / 127
3.6.3 Geestvermogens / 127
3.6.4 Het monogame huwelijk / 128
3.6.5 Huwelijkstoestemming / 129
3.6.6 Relatieve vereisten / 130
3.7 Formaliteiten / 132
3.7.1 Huwelijksaangifte en bescheiden / 132
3.7.2 Ontbreken van bescheiden / 133
3.7.3 Hertrouwende ouder / 134
3.7.4 Betekenis trouwbeloften / 134
3.7.5 Verklaring van huwelijksbevoegdheid / 135
3.8 Stuiting van het huwelijk / 135
3.8.1 De gevallen waarin en de gronden waarop stuiting mogelijk is / 136
3.8.2 De kring van stuitingsgerechtigden / 136
3.8.3 De wijze waarop de stuiting dient te geschieden / 137
3.8.4 Opheffi ng stuiting / 138
3.9 De voltrekking van het huwelijk / 139
3.9.1 De periode van ondertrouw / 139
3.9.2 Naar het gemeentehuis / 139
3.9.3 Het jawoord / 140
3.10 De nietigverklaring van een huwelijk / 140
3.10.1 Personen die de nietigverklaring kunnen vragen en de gronden voor nietigverklaring / 141
3.10.2 Nietigverklaring wegens dwang of dwaling / 143
3.10.3 Nietigverklaring schijnhuwelijk / 144
3.10.4 Nietigverklaring op grond van geestelijke stoornis of ontbreken toestemming / 145
3.10.5 Gevolgen nietigverklaring / 146
3.11 Omzetting van een huwelijk in een geregistreerd partnerschap is niet meer mogelijk / 147
3.12 Bewijs van het bestaan van het huwelijk / 147

HOOFDSTUK 4
Het geregistreerd partnerschap / 149
4.1 Inleiding / 149
4.2 Totstandkoming Titel 5A van Boek 1 BW / 149
4.3 Het aangaan van een geregistreerd partnerschap / 152
4.3.1 De voorwaarden / 152
4.3.2 De aangifte / 152
4.3.3 Stuiting / 153
4.3.4 De registratie / 153
4.3.5 Nietigverklaring partnerschapsregistratie / 155
4.4 De rechtsgevolgen van het geregistreerd partnerschap / 155
4.5 Het einde van het geregistreerd partnerschap / 156
4.5.1 Beëindiging met wederzijds goedvinden / 157
4.5.2 Ontbinding door de rechter / 158
4.5.3 De omzetting van het geregistreerd partnerschap in een huwelijk / 159
4.5.4 Reparatie geregistreerd partnerschap of reparatiehuwelijk / 160
4.6 Geregistreerd partnerschap en ouderschap / 160
4.6.1 Inleiding / 160
4.6.2 Gezamenlijk gezag van geregistreerde partners / 162
4.6.3 De onderhoudsplicht van de geregistreerde partner / 163

HOOFDSTUK 5
Ontbinding van het huwelijk en scheiding van tafel en bed / 165
5.1 Inleidende opmerkingen / 165
5.2 Echtscheidingsverzoek en -grond / 166
5.2.1 Het eenzijdig verzoek / 168
5.2.2 Het gemeenschappelijk verzoek / 170
5.3 Voorlopige en nevenvoorzieningen / 170
5.4 Pensioenverweer en verevening van pensioenrechten / 173
5.4.1 Pensioenverweer / 173
5.4.2 Pensioenverevening / 174
5.5 Alimentatie / 175
5.5.1 Alimentatiebeschikking / 176
5.5.2 Behoeftigheid / 176
5.5.3 Draagkracht / 177
5.5.4 Duur van partneralimentatie / 179
5.5.4.A Oud recht en overgangsrecht / 179
5.5.4.B Nieuw alimentatierecht / 182
5.5.5 Alimentatieovereenkomst / 186
5.5.6 Einde alimentatieverplichting op grond van art. 1:160 BW / 188
5.6 Totstandkoming echtscheiding / 191
5.7 Echtelijke woning / 191
5.8 Reparatiehuwelijk of -registratie / 191
5.9 Scheiding van tafel en bed / 192
5.9.1 Van toepassing zijnde echtscheidingsbepalingen / 192
5.9.2 Totstandkoming scheiding van tafel en bed / 193
5.9.3 Verzoening / 193
5.10 Ontbinding van het huwelijk na scheiding van tafel en bed / 194
5.11 Kind en scheiding / 195
5.11.1 Gezagsvoorziening na scheiding / 195
5.11.2 Omgang, informatie en consultatie / 199
5.11.3 Kinderalimentatie / 201
5.11.4 De minderjarige als rechtssubject / 201
5.12 Scheidingsprocedure en scheidingsbemiddeling / 202
5.12.1 Alternatieven voor de scheidingsprocedure / 202
5.12.2 Scheidingsbemiddeling / 204
5.12.3 Overlegscheiding of collaborative divorce / 205
5.12.4 Scheiden zonder rechter? / 206

HOOFDSTUK 6
Afstamming / 207
6.1 Inleiding / 207
6.2 De familierechtelijke relatie / 208
6.3 Belang van het afstammingsrecht / 212
6.4 Ontstaan van een familierechtelijke relatie / 213
6.4.1 Het ontstaan van juridisch moederschap / 213
6.4.2 Duomoederschap / 214
6.4.3 Verlies juridisch moederschap / 217
6.4.4 Ontstaan vaderschap / 218
6.4.5 De 306-dagen-termijn / 219
6.5 De juridische status van kinderen van transgenders / 219
6.6 Bewijs van staat van een kind/inroeping van staat / 220
6.7 Rechtsgevolgen van de familierechtelijke status / 222
6.8 Ontkenning van het vaderschap / 224
6.9 De procedure tot gegrondverklaring van de ontkenning van het ouderschap / 226
6.10 Rechtsgevolgen ontkenning vaderschap / 233
6.11 Buiten huwelijk geboren kinderen / 234
6.11.1 Inleiding / 234
6.11.2 Iets over de geschiedenis van de erkenning / 234
6.11.3 De wettelijke regeling van de erkenning / 237
6.11.4 Voorwaarden voor erkenning / 241
6.11.5 Duomoederschap en erkenning / 248
6.12 Vervangende toestemming / 249
6.12a Van rechtswege ontstaan van gezamenlijk ouderlijk gezag door de erkenning / 252
6.13 Vernietiging van de erkenning / 253
6.14 De gerechtelijke vaststelling van het vaderschap (art. 1:199 sub d BW) / 255
6.15 Moderne voortplantingstechnieken en draagmoederschap / 262
6.15.1 Begrippen en problematiek / 262
6.15.2 Afstammingsrecht, voortplantingstechnieken en draagmoederschap / 271
6.15.3 De Staatscommissie Herijking ouderschap over (internationaal) draagmoederschap / 274
6.15.4 Afstammingsvoorlichting / 276
6.15.5 Kunstmatige voortplanting en het recht op afstammingsvoorlichting / 281
6.15.6 Draagmoederschap / 290
6.16 Ten slotte / 292

HOOFDSTUK 7
Adoptie / 293
7.1 Inleiding / 293
7.2 Iets over de geschiedenis van de adoptie in Nederland / 294
7.3 Vereisten voor adoptie / 299
7.3.1 Het kennelijk belang van het kind / 299
7.3.2 Voorlichting van het kind / 301
7.3.3 De maximumleeftijd van het te adopteren kind / 303
7.3.4 Het vetorecht van de minderjarige van twaalf jaar of ouder / 304
7.3.5 Verzorgingsduur / 305
7.3.6 Gezag over het kind / 306
7.3.7 Vereisten ten aanzien van de adoptanten / 307
7.3.8 Een zeker leeftijdsverschil tussen adoptanten en adoptandus / 309
7.3.9 Geen tegenspraak van de juridische ouder(s) / 310
7.3.10 De minderjarige moeder moet op de dag van het verzoek de leeftijd van zestien jaar hebben bereikt / 313
7.4 Partneradoptie / 315
7.5 Rechtsgevolgen van de adoptie en partneradoptie / 317
7.6 Herroeping van de adoptie / 321
7.7 Adoptie van buitenlandse kinderen (interlandelijke adoptie) / 322
7.7.1 Inleiding / 322
7.7.2 De procedure tot adoptie van een buitenlands kind / 326
7.7.3 Het te adopteren buitenlandse kind / 331
7.7.4 Eisen aan de aspirant-adoptiefouders gesteld / 332
7.8 Procesrecht inzake de adoptie en interlandelijke adoptie / 333
7.9 IPR-kwesties / 334
7.10 Onderzoek naar misstanden bij adoptieprocedures / 338
7.11 Toekomst van de adoptie / 339

HOOFDSTUK 8
Minderjarigheid / 345
8.1 Begripsbepalingen / 346
8.2 Handelings(on)bekwaamheid / 348
8.3 Handlichting / 358
8.4 Aansprakelijkheid van ouders en voogden / 361
8.5 Raad voor de kinderbescherming / 365
8.5.1 Algemeen / 365
8.5.2 Taken en bevoegdheden / 368
8.5.3 Klachtrecht / 370
8.5.4 Voorzieningen in de gezagsuitoefening / 373
8.5.5 Kwaliteitskader en Protocollen 2021 / 374
8.5.6 Richtlijnen voor extern onderzoek / 375
8.6 Gezagsregisters / 379

HOOFDSTUK 9
Ouderlijk gezag en voogdij / 383
9.1 Gezag / 387
9.1.1 Onbevoegdheid / 388
9.1.2 Inhoud ouderlijk gezag / 389
9.1.3 Bijzondere curator / 392
9.2 Ouderlijk gezag / 400
9.2.1 Gezamenlijk ouderlijk gezag / 400
9.2.1.A Gehuwde ouders en ouders met een geregistreerd partnerschap / 400
9.2.1.B Ongehuwde ouders / 403
9.2.1.C Gezamenlijk ouderlijk gezag door erkenning / 404
9.2.2 Ouderlijk gezag uitgeoefend door één ouder, anders dan na echtscheiding / 408
9.2.3 Ouderlijk gezag na meerderjarigverklaring / 412
9.2.4 Gezamenlijk gezag van een ouder tezamen met een ander dan een ouder / 413
9.3 Het bewind van de ouders en de vertegenwoordiging in burgerlijke handelingen / 417
9.4 Gemeenschappelijke bepalingen voor gezamenlijk ouderlijk gezag en de gezagsuitoefening door één ouder / 421
9.5 Het blokkaderecht van pleegouders / 424
9.6 Voogdij / 427
9.6.1 Bevoegdheid tot de voogdij / 430
9.6.2 Tijdelijke voogdij en schorsing van de voogdij/ / 431
9.6.3 Gezamenlijke voogdij / 433
9.6.4 Testamentaire voogdij / 435
9.6.5 Datieve voogdij / 438
9.6.6 De zorg van de voogd voor de persoon van de minderjarige / 441
9.6.7 Het bewind van de voogd over het vermogen van de minderjarige / 442
9.6.7.A Boedelbeschrijving / 444
9.6.7.B Handelingsbevoegdheid van de voogd / 445
9.6.7.C Toezicht, zekerheidsstelling en maatregelen bij tekortkomingen / 448
9.6.7.D Rekening en verantwoording bij het einde van de voogdij / 451

HOOFDSTUK 10
Maatregelen van justitiële jeugdhulp / 455
10.1 Ondertoezichtstelling / 467
10.1.1 Inleiding / 467
10.1.2 De grondslag en het doel van de ondertoezichtstelling / 470
10.1.3 De ondertoezichtstelling en het EVRM / 482
10.1.4 De duur van de ondertoezichtstelling / 483
10.1.4.A De adviserende en toetsingstaak van de raad voor de kinderbescherming / 485
10.1.4.B Wie is belanghebbende in het kader van de ondertoezichtstelling? / 486
10.1.5 Geschillenregeling / 491
10.1.5.A Informatierecht gezinsvoogd / 493
10.1.6 Schriftelijke aanwijzingen van de gezinsvoogdijafdeling van de gecertificeerde instelling / 494
10.1.7 Uithuisplaatsingsmachtigingen van de kinderrechter / 499
10.1.7.A Machtiging gesloten jeugdhulp / 502
10.1.7.B Spoedmachtiging / 505
10.1.7.C Voorwaardelijke machtiging (art. 6.1.4 Jeugdwet) / 507
10.1.7.D De termijnen van de machtigingen uithuisplaatsing. / 509
10.1.7.E Actuele ontwikkelingen met betrekking tot de gesloten plaatsing / 512
10.1.8 Uithuisplaatsing en overheveling van gezagsonderdelen (gedeeltelijke gezagsoverheveling) / 515
10.1.9 Ondertoezichtstelling, zorg- en opvoedingstaken en omgangsrecht / 517
10.1.10 Ondertoezichtstelling en medische behandeling / 520
10.2 Beëindiging van het ouderlijk gezag of de voogdij / 523
10.2.1 Inleiding / 523
10.2.2 Beëindiging van het ouderlijk gezag en de voogdij / 524
10.2.2.A Beëindiging van het ouderlijk gezag / 524
10.2.2.B Beëindiging van de voogdij / 532
10.2.3 Rechtsgevolgen van de beëindiging van het ouderlijk gezag of de voogdij / 535
10.2.4 Herstel in het ouderlijk gezag / 538
10.3 Voorlopige justitiële jeugdhulpmaatregelen / 540
10.3.1 Inleiding / 540
10.3.2 De voorlopige ondertoezichtstelling / 541
10.3.3 Schorsing van het (ouderlijk) gezag en voorlopige voogdij / 544

HOOFDSTUK 11
Omgang, informatie en consultatie / 551
11.1 Omgang tussen ouder en kind / 552
11.1.1 Het recht op omgang / 552
11.1.2 Een omgangsregeling / 555
11.1.3 De ontzeggingsgronden / 558
11.1.4 Aanvang uitoefening recht op omgang / 562
11.1.5 Wijziging omgangsregeling / 563
11.1.6 Omgangsrecht bij maatregelen van justitiële jeugdhulpverlening / 564
11.1.7 Omgangsrecht na adoptie / 564
11.2 Het omgangsrecht van de minderjarige / 565
11.3 Omgang met derden / 567
11.3.1 De verwekker / 569
11.3.2 Sociale ouders / 571
11.3.3 Grootouders / 572
11.4 Effectuering van de omgang / 575
11.4.1 Dwangmiddelen / 576
11.5 Omgangsbemiddeling en -begeleiding / 584
11.5.1 Omgangsbemiddeling / 584
11.5.2 Omgangsbegeleiding / 586
11.5.3 Andere mogelijkheden om tot nakoming van een door de rechter opgelegde of door partijen afgesproken zorg- of omgangsregeling te komen / 587
11.6 Het recht op informatie en consultatie / 588
11.6.1 Plichten van de ouder met gezag / 588
11.6.2 De informatieplicht van derden / 590
11.6.3 Overige belanghebbenden bij informatie / 591
11.7 Omgang bij gezamenlijk ouderlijk gezag: de zorgregeling (art. 1:377a BW) / 593

HOOFDSTUK 12
Levensonderhoud / 595
12.1 Inleidende opmerkingen / 595
12.2 Algemene bepalingen / 598
12.3 Voorziening in de kosten van verzorging en opvoeding van (stief)kinderen door (stief)ouders / 607
12.3.1 Minderjarige kinderen / 607
12.3.2 Meerderjarige kinderen onder de 21 jaar / 616
12.4 Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen / 619
12.4.1 Betaling en inning van kinderalimentatie / 619
12.5 Het initiatiefwetsvoorstel tot herziening van de kinderalimentatieregeling / 622
12.6 De ouderbijdrage / 623

HOOFDSTUK 13
Bescherming van meerderjarigen / 629
13.1 Inleiding / 629
13.2 Curatele / 631
13.2.1 Gronden / 631
13.2.2 Instelling van de curatele / 632
13.2.2.A De bevoegdheid een verzoek in te dienen / 632
13.2.2.B Bevoegde rechter en inhoud verzoekschrift / 633
13.2.2.C Procesrecht / 634
13.2.3 Het provisionele bewind / 635
13.2.4 De benoeming van de curator / 637
13.2.5 Publicatie en registratie / 639
13.2.6 Positie van betrokkene; handelingsonbekwaam met uitzonderingen / 639
13.2.6.A Algemeen / 639
13.2.6.B Aantasting van rechtshandelingen / 640
13.2.6.C Uitzonderingen op de handelingsonbekwaamheid in Titel 16 van Boek 1 BW / 641
13.2.6.D Uitzonderingen op de handelingsonbekwaamheid elders in Boek 1 BW / 642
13.2.6.E Uitzonderingen op de handelingsonbekwaamheid buiten Boek 1 BW / 643
13.2.7 Taak en bevoegdheden curator / 644
13.2.7.A Algemeen; relatie met de curandus / 644
13.2.7.B Vertegenwoordiging in het gezondheidsrecht / 646
13.2.7.C Vertegenwoordiging in het personen- en familierecht / 648
13.2.7.D Het bewind van de curator; algemeen / 648
13.2.8 Beloning en toezicht / 649
13.2.9 Curatele en de Wzd en Wvggz / 651
13.2.9.A Wzd en Wvggz vervangen de Wet Bopz / 651
13.2.9.B Wzd / 652
13.2.9.C Wvggz / 653
13.2.10 Einde taak van de curator / 654
13.2.11 Einde van de curatele, vervanging door mentorschap en/of beschermingsbewind / 654
13.3 Beschermingsbewind / 655
13.3.1 Grond; voorkeur boven curatele / 655
13.3.2 Instelling van het beschermingsbewind / 656
13.3.2.A Het verzoeken van het bewind / 656
13.3.2.B Procesrecht en omvang van het bewind / 657
13.3.3 De benoeming van de bewindvoerder(s) / 658
13.3.4 Positie van de rechthebbende / 659
13.3.5 Taak en bevoegdheden van de bewindvoerder / 659
13.3.6 Bescherming van derden te goeder trouw / 662
13.3.7 Toezicht en beloning / 663
13.3.8 Einde taak van de bewindvoerder en van het beschermingsbewind / 664
13.4 Mentorschap / 665
13.4.1 Totstandkoming en inleiding / 665
13.4.2 Grond; voorkeur boven curatele / 666
13.4.3 Instelling van het mentorschap / 667
13.4.3.A Het verzoeken van het mentorschap / 667
13.4.3.B Procesrecht / 667
13.4.4 De benoeming van de mentor / 667
13.4.5 Positie van de betrokkene / 668
13.4.6 Taak en bevoegdheden van de mentor / 669
13.4.6.A Algemeen / 669
13.4.6.B Vertegenwoordiging door de mentor / 670
13.4.7 Positie van derden / 670
13.4.8 Aansprakelijkheid, kosten, beloning en toezicht / 671
13.4.9 Einde van de taak van de mentor en van het mentorschap / 672

HOOFDSTUK 14
Afwezigheid en vermissing / 675
14.1 Inleiding / 675
14.2 Afwezigenbewind / 676
14.3 Vermissing / 678
14.4 Rechtsvermoeden van overlijden / 680
14.4.1 Procedure en verklaring / 680
14.4.2 Beperkende voorschriften / 683
14.4.3 Terugkeer van de vermiste of onjuistheid van in akte opgenomen datum van overlijden / 684
14.4.4 ‘Hertrouwen’, staat van kinderen en gezag / 686
14.5 Vaststellen van overlijden in bepaalde gevallen / 686

Literatuurlijst / 689
Internet / 747
Jurisprudentie / 749
Trefwoordenregister / 787

Managementboek Top 100

Rubrieken

Populaire producten

    Personen

      Trefwoorden

        Het hedendaagse personen- en familierecht