Managementboek.nl gebruikt cookies.

Mooier werk

Nederlandstalig | Paperback
Verkooppositie: #1617
Onze prijs: € 23,50
Vandaag voor 23:00 uur besteld,
morgen in huis.

Ook verkrijgbaar als

Samenvatting

Werk staat nooit stil. Banen en beroepen lijken zelfs steeds sneller te veranderen. Het is belangrijk om hierop als individu en organisatie slim en snel te kunnen anticiperen. Dit boek biedt inzichten om binnen deze dynamiek van werk Mooier Werk te maken. Een vaardigheid voor een nieuwe tijd.

Hoe raak je van dat knagende ontevreden gevoel over je werk af zonder meteen naar een andere baan te...Toon volledige samenvatting

Inhoudsopgave

Voorwoord: vijf jaar later 7

1. Inleiding: naar mooier werk 11

Deel I: Mooier werk: het blikveld verruimen
2. Heden en werkverleden: u bevindt zich ‘hier’ 25
3. Toekomstmuziek: wat wil je en wat wordt je gegund? 39
4. Job crafting: benut je vrijheidsgraden beter 55

Deel II: Mooier werk: het inzicht verdiepen
5. Tot de kern: weten hoe werk werkt 69
6. Taakfit: wat werk mooier maakt 89
7. Smart crafting: slimmer sleutelen aan je baan 109

Deel III: Mooier werk: de actieradius vergroten
8. Casus: mooier werk in acht stappen 131
9. Team crafting: leren profiteren van elkaar 149
10. In goede banen leiden: mooi werk voor managers 167

Appendix: teamcraftingmateriaal 178

Literatuur 189
Een woord van dank 192

Specificaties

EAN:9789024415168
Taal:Nederlandstalig
Bindwijze:Paperback, 176 blz.
Uitgever:Boom Uitgevers Amsterdam
Druk:1e druk, 2018

Over Mark van Vuuren

Dr. Mark van Vuuren (1975) is universitair docent Organisatiecommunicatie aan de Universiteit Twente. Hij schreef het proefschrift Why Work?, werd op 32-jarige leeftijd verkozen tot beste docent van de universiteit en geeft lezingen in binnen- en buitenland.

Over Luc Dorenbosch

Dr. Luc Dorenbosch studeerde Human Resource Studies en promoveerde aan de Universiteit van Tilburg. Hij werkt momenteel als onderzoeker/adviseur bij TNO Arbeid te Hoofddorp. Hij houdt zich bezig met job crafting als middel om functies te verduurzamen, zodat werknemers langer inzetbaar blijven in hun huidige werk.

Recensies (5)

Recensie door Hanneke Tinor-Centi 

Werk staat nooit stil. Banen en beroepen lijken zelfs steeds sneller te veranderen. Het is belangrijk om daar, als individu en organisatie, slim en snel op te kunnen anticiperen.

Hoe raak je van dat knagende ontevreden gevoel over je werk af zonder meteen naar een andere baan te zoeken? Hoe kun je zelf en samen met je collega’s teamtaken herverdelen, zodat iedereen er Mooier werk aan overhoudt? De auteurs van Mooier werk geven je de handvatten om juist dát te bewerkstelligen. Door middel van smart crafting creëer je een  persoonlijke baan op maat.

Met een frisse blik kijk je naar de taken waaruit je werk bestaat. In logische stappen verken je de vrijheidsgraden in je werk en hoe je deze kunt inzetten zodat je baan goed blijft passen bij wat je goed kunt én graag wilt.

Mooier Werk leert teamleiders, HR-professionals, coaches en adviseurs bovendien om op een andere manier te kijken naar (team)werk. Met praktijkinzichten uit interventietrajecten gedurende ruim vijf jaar wordt duidelijk wat het wel en niet oplevert als mensen zelf aan hun taken sleutelen om werk mooier en passender te maken. Aangevuld met inzichten uit onderzoek en baananalyses komt dit boek tot de kern van wat smart crafting kan betekenen voor de duurzame inzetbaarheid van mensen in hun baan en de teams waarin ze werken.

Mooier werk van Mark van Vuuren en Luc Dorenbosch is een fijn boek dat zeker nieuwe inzichten biedt. Niet alles is even nieuw, maar in combinatie met andere inzichten geeft het wel degelijk een frisse blik op het verkrijgen van een bevredigende taakinvulling binnen een team. De auteurs presenteren ‘jobcrafting’ als een actieve manier om zelf een betere invulling te geven aan een bestaande functie-inhoud.

Mooier werk bevat diverse oefeningen die de lezer helpt met het in actie komen; het werkelijke ‘doen’! Het is praktisch en –vooral-  haalbaar. Er worden geen idealistische, onbereikbare doelen gesteld die direct al demotiveren. Gaandeweg het boek krijgt de lezer allengs meer het gevoel: ‘dit kan ik ook bereiken’!

Natuurlijk moet, om jobcrafting’ een kans van slagen te geven, de manager in het verhaal wel mee willen bewegen. Geeft de manager in kwestie zijn medewerkers het vertrouwen om zijn/haar medewerkers hun functie-inhoud te laten herontwerpen? Sterker nog, de rol van de manager is cruciaal. Hij zou jobcrafting niet alleen kunnen stimuleren maar zelfs kunnen toepassen op zijn eigen functie-inhoud. Jobcrafting komt derhalve het beste uit de verf wanneer het een collectief proces is.

Kortom, Mooier werk is een aangenaam verrassend boek dat aanzet tot actie richting ‘mooier werk’.

Hanneke Tinor-Centi (1960), eigenaar van HT-C Communicatie en Marketing, tekstschrijver, boekrecensent en boekmarketeer.

Hanneke Tinor-Centi (1960), eigenaar van HT-C Communicatie en Marketing, tekstschrijver, boekrecensent en boekmarketeer.

Recensie door Nico Jong 

Een groot deel van ons leven besteden we aan werken. Bij veel mensen gaat daar na verloop van tijd de glans van af. Dan is het verstandig om aan onze baan te gaan sleutelen.

Daar is een ruimer blikveld voor nodig waardoor we meer gaan zien, wat handig is als we op zoek gaan naar manieren om ons werk te verbeteren. Ook is dieper inzicht nodig en het vergroten van onze actieradius. Wetenschappers Mark van Vuuren en Luc Dorenbosch schrijven hierover in Mooier werk als opvolger van hun job crafting-handboek Mooi werk.

Hun boek is voor mensen die willen werken aan hun baan als een manier van leven in plaats van ‘een maandag-tot-vrijdag-manier van doodgaan.’ Ze willen onze kijk op onze baan helpen veranderen. Op zoek naar een betere baan, zonder weg te gaan. Het gaat om een balans tussen te weinig en te veel verwachten ons werk. Het uitgangspunt van job crafting is dat ieder mens in iedere baan vrijheidsgraden heeft om zijn werk aan te passen, te boetseren, eraan te sleutelen. Het is daarbij de kunst om aanpassingen te maken in het gewone in plaats van het buitengewone. Het grootste deel van onze dagen is gevuld met alledaagsheid. Kunnen we daar een gewone wijziging in aanbrengen dan brengt dat de grootste veranderingen teweeg.

Zinvol werk verwijst naar zelfherkenning en footprint. We willen onszelf terugzien in ons werk. Als er aansluiting is tussen onze talenten en onze taken vullen alle puzzelstukken op hun plaats en voelen we ons op onze plek. Bij footprint proberen we een spoor achter te laten door een verschil te maken en te zien welk effect dat heeft. De kunst is om niet bij uitzondering iets terug te zien van zelfherkenning en footprint, maar ons juist in de alledaagse werkervaring te realiseren dat we onszelf herkennen en onze sporen achterlaten. Uit onderzoek van de auteurs blijkt dat we het belangrijk vinden alledaagse dingen te doen, een betrouwbare bijdrage te leveren, afwisseling te hebben en verrassingen mee te maken.

Het boek bestaat uit drie delen. Het eerste gaat over het verruimen van ons blikveld. Inzicht is nodig in de ontwikkeling van ons werk vanaf het begin tot nu. Vervolgens moeten we verkennen welke kant we op willen. In deel twee, over het verdiepen van inzicht, beschrijven de auteurs een andere manier van kijken; wat het betekent om op taakniveau te kijken naar de inzetbaarheid in werk. Ze gebruiken de analyses van honderdvijftig basisschooldocenten om een en ander te illustreren. Het laatste deel gaat over het vergroten de actieradius van jobcrafting voor onszelf, ons team of onze organisatie. Over hoe jobcrafting in teamverband meer kan opleveren voor alle individuele teamleden.

Mooier werk oogt vriendelijk en lijkt dun. Dat geldt niet voor de inhoud, die is stevig en wetenschappelijk onderbouwd. Het is geen eenvoudige checklist waar je direct mee aan het werk kunt. De auteurs zijn al meer dan vijf jaar met dit onderwerp bezig en dat levert de nodige rijkdom op.

Nico Jong is senior adviseur bij het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Nico Jong is senior adviseur bij het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Recensie door Rudy Kor 

De praktische reflectie opdrachten en een gerichte aanpak van acht stappen uit Mooier werk helpt bij het zichtbaar maken of het eigen werk nog wel ‘mooi’ is

In de inleiding zeggen de auteurs dat het boek geschreven is ‘voor mensen die werk willen maken van hun baan als een manier van leven in plaats van een maandag-tot-vrijdag-manier van doodgaan.’ Uitgangspunt van het boek is dat ieder mens in iedere baan vrijheidsgraden heeft om het werk aan te passen, te boetseren, te sleutelen. Die vrijheidsgraden vind je als je weet waar je zoeken moet en dan ontdek je vrijheidsgraden in het werk: waar je kunt beïnvloeden hoe je je werk aanpakt, wie je bij je werk betrekt (of niet) en welke taken je oppakt of afstoot. Met een veelheid aan korte reflectie-oefeningen en een gerichte aanpak van acht stappen wordt steeds zichtbaarder hoe het eigen werk eruitziet, wat er nog goed past en wat steeds minder past, en op welke onderdelen het sleutelen aan taken uitkomst zou kunnen bieden.

Ook mensen die tevreden zijn hun huidige werkpakket, en het al mooi genoeg vinden, hebben baat bij de oefeningen uit het boek. Zo maakt bijvoorbeeld het maken van een ‘taakanalyse’ zichtbaar uit welke diversiteit aan (niet) kernonderdelen het eigen takenpakket echt bestaat en welke ontwikkelingen daarin gaande zijn (van automatisering tot reorganisaties). In de ‘taakfitanalyse’ krijg je inzicht hoe goed de verschillende taken bij de persoonlijke sterktes, behoeftes en interesses passen. En door de ‘inzetbaarheidsanalyse’ uit te voeren, weet je voor welke taken je de komende twee jaar nog goed competent en gemotiveerd bent, en welke taken je steeds minder goed aan kan en/of minder graag wilt.

Verhelderend zijn ook de negen taaksoorten (in drie hoofdcategorieën). Onder de kerntaken vallen uitvoerende taken, voorbereidende- en relationele taken. Onder de niet-kerntaken vallen ondersteunende taken, organiserende- en informerende taken. En onder de additionele/extra taken vallen verticale taken (coördineren van werkzaamheden van anderen), horizontale taken (zoals commissie werkzaamheden, feesten organiseren) en tenslotte verdiepende taken (bijhouden van het vak, ontwikkelen van nieuwe diensten/producten).

Elk vak heeft zijn eigen jargon. Het boek is er grotendeels van gevrijwaard. Maar de theorie van ‘Job crafting’ die ten grondslag ligt aan het boek, heeft een geheel eigen jargon. Voor insiders zal het vertrouwd klinken, maar mij hielpen termen als craftingsacties, taakcraften, craftingstechnieken, relationeel craften, cognitief craften en contextueel craften niet. Maar de lezer die vooral op zoek is naar meer inzicht in de eigen taak kan er makkelijk omheen lezen, die laat hoofdstuk 4 gewoon ongelezen en puzzelt rustig verder met de vele handige vragen en slimme ordeningen.

Eigenlijk zou iedereen (zowel werknemer, team als leidinggevende) zich om de zoveel tijd een keer moeten afvragen wat aan het gebeuren is met functies. De auteurs hebben hiervoor een handige indeling van acht ‘functieontwikkelingen’: functieverzwaring, functieverrijking, functieverbreding, en functieverdieping. Naast deze positieve ontwikkelingen zijn er vier functieontwikkelingen die negatief kunnen uitpakken. Dan gaat het vooral over een scheefgroei in de verhouding tussen verschillende taakkenmerken, c.q. over de balans. Daarbij kan gedacht worden aan functieverwatering (er komen te veel randtaken bij), functieverzadiging (er komen steeds meer kerntaken bij), functieversnippering (het werk gaat uit steeds meer loshangende taken bestaan) en tenslotte functievervreemding (de inhoud van het werk is in de loop van de tijd zo veranderd dat je je er niet meer in herkent, zoals de automonteur die van mecanicien elektricien aan het worden is).

En wat mooi werk is: ‘mensen bepalen zelf wat wanneer hun werk mooier is’.

Rudy Kor (1953) is Groninger, organisatieadviseur en auteur van diverse managementboeken. Als senior-partner, is hij werkzaam bij het organisatieadviesbureau Twynstra Gudde.

Rudy Kor (1953) is Groninger, organisatieadviseur en auteur van diverse managementboeken. Als senior-partner, is hij werkzaam bij het organisatieadviesbureau Twynstra Gudde.

Recensie door Peter de Roode 

Een boek dat snel in de vergetelheid kan raken door een ogenschijnlijk nietszeggende titel. En dat is niet terecht want ‘Mooi werk’ van Mark van Vuuren en Luc Dorenbosch is meer dan lezenswaardig. De ondertitel maakt echter meer dan duidelijk waar dit boek over gaat: ‘naar een betere baan zonder weg te gaan’. In de literatuur wordt dit proces aangeduid als ‘jobcrafting’ . Een...Lees verder >
Drs. Peter de Roode is zelfstandig adviseur en trainer. Hij ondersteunt organisaties bij het invoeren van grootschalige veranderingen waarbij gedragsverandering centraal staat. Hij is auteur van de boeken 'Meegaan of dwarsliggen' (2006) 'Werkvormen voor managers' (2010) en ‘Leidinggeven kun je zelf!’ (2012). Samen met meerdere auteurs schreef hij onder red. van Rob van Es het boek ‘Praktijkboek Veranderdiagnose’ (2013) en schreef hij samen met Peter van den Boom het boek ‘Theatervoorstellingen in organisaties’ (2015). Naast zijn schrijfactiviteiten organiseert hij trainingen en seminars over actuele managementthema's.

Recensie door Mara Spruyt 

'Mooi werk', het boek van Mark van Vuuren en Luc Dorenbosch, begint goed met het advies om het meteen weer weg te leggen en je agenda erbij te pakken. Om vervolgens eens te kijken wat je allemaal aan het doen bent op werkgebied. En... of het je bevalt wat je aan het doen bent.

Het is typerend voor het praktisch ingestoken handboek over de mogelijkheden om je werk aan te passen. Job craften...Lees verder >
Mara Spruyt is adviseur en onderzoeker bij Kessels & Smit, the learning company. Ze houdt zich in haar werk onder andere bezig met het werken vanuit sterke punten en talent en het creëren van productieve werkontmoetingen.