Op werkdagen voor 23:00 besteld, morgen in huis Gratis verzending vanaf €20

Financieel Memo 2024

Paperback Nederlands 2024 9789024465361
Verkooppositie 2202Hoogste positie: 2202
Vandaag voor 23:00 uur besteld, morgen in huis

Samenvatting

Financieel Memo is de handzame informatiebron voor een veelheid aan financiële gegevens. Voor de accountant, administrateur, controller, belastingdeskundige, financiële planner, assurantietussenpersoon en makelaar is Financieel Memo het ideale hulpmiddel voor het snel vinden van feiten en cijfers uit de dagelijkse praktijk.

Een groot aantal onderwerpen komt in deze 47e jaargang aan bod, zoals:
- macro-economische kerngegevens van Nederland en overheidsfinanciën
- renten, geldwezen en hypotheeknormen
- externe financiële verslaggeving en uitkeringstoets
- financiële kengetallen
- tarieven handelsregister, reprorecht, Buma, Sena
- kredieten en subsidies
- zorgverzekering en zorgtoeslag
- sociale zekerheid voor ondernemers
- kindgebonden budget en kinderopvangtoeslag
- studiefinanciering
- minimumloon
- fiscale regelingen voor ondernemers
- tarieven belastingen en premies
- indexcijfers prijzen en lonen.

Specificaties

ISBN13:9789024465361
Taal:Nederlands
Bindwijze:paperback
Aantal pagina's:400
Uitgever:Boom
Druk:1
Verschijningsdatum:19-3-2024
ISSN:

Lezersrecensies

Wees de eerste die een lezersrecensie schrijft!

Over Tim de Bondt

Tim de Bondt (1964) heeft bedrijfseconomie gestudeerd aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en Bedrijfskundige Informatica aan de HES Amsterdam. Hij is samen met Erik Eikelboom eigenaar van Eikelboom & De Bondt te Leusden.  Naast zijn advieswerkzaamheden voor Eikelboom & De Bondt Fiscaal Financieel Adviseurs BV is Tim verantwoordelijk voor de (hoofd-/eind)redactie van diverse gedrukte en elektronische uitgaven over belastingen, toeslagen, werk, inkomen en sociale zekerheid. De uitgaven worden door Eikelboom & De Bondt Auteurs BV verzorgd voor toonaangevende uitgevers zoals Boom. Ook is Tim actief betrokken bij de software die door Eikelboom & De Bondt IT Services BV wordt ontwikkeld.

Andere boeken door Tim de Bondt

Inhoudsopgave

VOORWOORD
INHOUD
Lijst van afkortingen

1. Kerngegevens Nederland
1.1 Economische kerngegevens voor Nederland
1.2 Kerngegevens rijksoverheid

2. Gereserveerd

3. Renten en geldwezen
3.1 Officiële rentetarieven Europese Centrale Bank
3.2 Wettelijke rente
3.3 Belastingrente, heffingsrente en invorderingsrente
3.4 WSF-rente
3.5 Geld- en kapitaalmarkt
3.6 Marktrente/U-rendement
3.7 Rentetafels
3.8 Hypotheekvormen
3.9 Hypothecair krediet
3.10 Maximale kredietvergoeding
3.11 Omrekeningskoersen

4. Externe verslaggeving
4.1 Algemene voorschriften
4.2 Jaarrekening
4.3 Bestuursverslag
4.4 Overige gegevens
4.5 Jaarrapport micro/kleine/middelgrote ondernemingen
4.6 Geconsolideerde jaarrekening
4.7 Modellen jaarrekening
4.8 Kasstroomoverzicht (cash fl ow)
4.9 Meldingsplicht bestuurders
4.10 Bestuurdersaansprakelijkheid
4.11 Uitkeringstoets dividenduitkering door BV

5. Financiële kengetallen
5.1 Liquiditeitskengetallen
5.2 Solvabiliteitskengetallen
5.3 Winstkengetallen
5.4 Beurskengetallen
5.5 Diversen
5.6 Begrippen

6. Bedrijf en beroep
6.1 Tarieven Kamer van Koophandel
6.2 Notaristarief familiepraktijk
6.3 Reprorecht bedrijfsleven
6.4 Tarieven Buma
6.5 Tarieven Sena
6.6 Tarieven Videma
6.7 Tarieven FilmService

7. Kredieten/fi nanciering
7.1 Grondslagen krediet- en fi nancieringsregelingen
7.2 Borgstelling MKB-kredieten
7.3 Groeifaciliteit
7.4 Garantie ondernemingsfi nanciering (GO)/bankgaranties
7.5 Innovatiekredieten
7.6 Seed capital technostarters
7.7 Vroegefasefi nanciering en haalbaarheidsstudie
7.8 Microkrediet, MKB-krediet, TOA-krediet en sociaal krediet
7.9 Exportkredietverzekering
7.10 Starterskrediet UWV
7.11 Crowdfunding

8. Subsidies
8.1 Grondslagen subsidieregelingen
8.2 Innovatie
8.3 Energie- en klimaat
8.4 Scholing
8.5 Werkgelegenheid
8.6 Digitalisering

9. Coronamaatregelen
9.1 Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid (NOW)
9.2 Tegemoetkoming vaste lasten COVID-19 (TVL)

10-19. Gereserveerd

20. Zorgverzekering en zorgtoeslag
20.1 Zorgverzekeringswet (Zvw)
20.2 Wet op de zorgtoeslag (Wzt)

21. Sociale zekerheid voor ondernemers
21.1 Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen (WAZ)
21.2 Inkomensvoorziening IOAZ
21.3 Bijstandverlening aan zelfstandigen (BBZ 2004)

22. Wet op het kindgebonden budget (WKB)
22.1 Kindgebonden budget

23. Wet kinderopvang (Wko)
23.1 Kinderopvangtoeslag
23.2 Tegemoetkoming kinderopvang

24. Kinderbijslag (AKW)
24.1 Uitkeringsbedragen per kwartaal
24.2 Onderhoudsvoorwaarden

25. Studiefinanciering
25.1 Normbedragen WSF
25.2 Studievertraging corona

26. Minimumlonen
26.1 Wettelijk minimumloon

27-29. Gereserveerd

30. Fiscale regelingen voor ondernemers
30.1 Investeringsaftrek
30.2 Gereserveerd
30.3 Staking/doorschuiving/geruisloze omzetting
30.4 Willekeurige afschrijving
30.5 Urencriterium/verlaagd urencriterium
30.6 Ondernemersaftrek
30.7 MKB-winstvrijstelling
30.8 Fiscale oudedagsreserve
30.9 Uitgaven voor inkomensvoorzieningen
30.10 Middeling
30.11 Aanmerkelijk belang
30.12 Fictief regulier voordeel (vanaf 2023)
30.13 Loonkostenfaciliteiten

31. Tarieven belastingen en premies
31.1 Inkomstenbelasting
31.2 Loonbelasting
31.3 Vennootschapsbelasting
31.4 Dividendbelasting
31.5 Omzetbelasting
31.6 Belasting van personenauto's en motorrijwielen
31.7 Belasting zware motorrijtuigen
31.8 Belastingen van rechtsverkeer
31.9 Verhuurderheffi ng (t/m 2022)
31.10 Premie volksverzekeringen

32-39. Gereserveerd

40. Indexcijfers*
40.1 CPI-alle huishoudens
40.2 Indexcijfers CAO-lonen
40.3 Indexcijfers alimentatie
40.4 Jaarlijkse huurverhogingen

41. Diversen
41.1 Werkdagenoverzicht
41.2 Onderwijsvakanties
41.3 Websites instanties
41.4 Stijging AOW-leeftijd
41.5 Transitievergoeding

Alfabetisch register

Managementboek Top 100

Rubrieken

Populaire producten

    Personen

      Trefwoorden

        Financieel Memo 2024