Op werkdagen voor 23:00 besteld, morgen in huis Gratis verzending vanaf €20

De overeenkomst in het IPR

Paperback Nederlands 2015 9789046607435
Niet leverbaar.

Samenvatting

In dit boek wordt aandacht besteed aan de algemene regels van het in Nederland geldende IPR met betrekking tot overeenkomsten. Aan de orde komen zowel de vraag naar de internationale bevoegdheid van de Nederlandse rechter om kennis te nemen van geschillen over overeenkomsten, als de vraag naar het toepasselijke recht.

Wat het internationaal bevoegdheidsrecht betreft, ligt de nadruk op de bevoegdheidsbepalingen in de ‘herschikte’ EEX-Verordening en, wat het commune internationaal bevoegdheidsrecht betreft, op de rechtsmachtafdeling van Boek 1 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering.

Ten aanzien van de vraag naar het toepasselijk recht komt de Rome I-Verordening, de opvolger van het EEG-Overeenkomstenverdrag (EVO), uitgebreid aan de orde. De rechtskeuzebevoegdheid en de algemene verwijzingsregels bij gebreke van een rechtskeuze staan daarbij centraal.

Specificaties

ISBN13:9789046607435
Taal:Nederlands
Bindwijze:paperback
Aantal pagina's:186
Druk:4
Verschijningsdatum:22-7-2015
Hoofdrubriek:Juridisch
ISSN:

Lezersrecensies

Wees de eerste die een lezersrecensie schrijft!

Geef uw waardering

Zeer goed Goed Voldoende Matig Slecht

Over Luc Strikwerda

Luc Strikwerda is werkzaam in de rechterlijke macht.

Andere boeken door Luc Strikwerda

Inhoudsopgave

Voorwoord
Lijst van afkortingen
Verkort geciteerde literatuur
Inleiding

Hoofdstuk 1
Internationaal bevoegdheidsrecht (algemeen)
§1 Bronnen
§2 Begrip en functie
§3 Bevoegdheidsgronden
§4 Algemene uitzonderingen

Hoofdstuk 2
De EEX-Verordening II (algemeen)
§1 Geschiedenis
§2 Uitlegging
§3 Het EVEX-Verdrag
§4 Samenloop met andere verdragen
§5 Materieel toepassingsgebied
A ‘Burgerlijke en handelszaken’
B Uitgesloten onderwerpen
§6 Formeel toepassingsgebied

Hoofdstuk 3
De bevoegdheidsregeling van de EEX-Verordening II
§1 Opzet en structuur
§2 Hoofdregel
§3 Alternatieve bevoegdheidsregels
§4 Bijzondere bevoegdheidsregels
§5 Exclusieve bevoegdheidsregels
§6 Forumkeuze
§7 Voorlopige en bewarende maatregelen
§8 Litispendentie en connexiteit

Hoofdstuk 4
De alternatieve bevoegdheidsregel van artikel 7 sub 1 EEX-Verordening II
inzake verbintenissen uit overeenkomst
§1 Inleiding
§2 Het begrip ‘verbintenissen uit overeenkomst’
A Kwalificatie
B Alle typen overeenkomsten? De overeenkomst in het IPR
C Vervangende verbintenissen
D Betwisting bestaan overeenkomst
E Verklaring voor recht
F Afgebroken onderhandelingen
G Samenloop met onrechtmatige daad
§3 Plaats waar de verbintenis is uitgevoerd
§4 Plaats waar de verbintenis moet worden uitgevoerd
A Plaats van uitvoering is in de overeenkomst niet bepaald
B Plaats van uitvoering is in de overeenkomst bepaald
C De hulpregel van artikel 7 sub 1 onder b
§5 Bijzondere localiseringsproblemen bij de toepassing van
artikel 7 sub 1 onder a
§6 Resumé

Hoofdstuk 5
Het commune Nederlandse internationale bevoegdheidsrecht
§1 Inleiding
§2 Wettelijke regeling
§3 Hoofdregel
§4 Aanvullende bijzondere bevoegdheidsregels
§5 Accessoire bevoegdheid
§6 Forumkeuze
§7 Forum arresti
§8 Kort geding
§9 Algemene uitzonderingen
A Immuniteit van jurisdictie
B Forum non conveniens
C Forum necessitatis
D Litispendentie

Hoofdstuk 6
Conflictenrecht (algemeen)
§1 Begrip en functie
§2 IPR en EPR

Hoofdstuk 7
De Rome I-Verordening (algemeen)
§l Geschiedenis
§2 Uitlegging
§3 Samenloop met andere regelingen
§4 Formeel toepassingsgebied
§5 Temporeel toepassingsgebied
§6 Materieel toepassingsgebied
A ‘Verbintenissen uit overeenkomst’
B ‘In gevallen waarin uit het recht van verschillende landen moet worden
gekozen’
C Uitgesloten onderwerpen
§7 Opzet van de verwijzingsregeling

Hoofdstuk 8
Artikel 3 Rome I-Verordening: rechtskeuze door partijen
§1 Inleiding
§2 Hoe moet gekozen worden?
§3 Wanneer mag gekozen worden?
§4 Wat mag gekozen worden?
A Vrijheid van keuze uitgangspunt
B Bevriezingsclausules
C Niet-statelijk recht; ‘contrat sans loi’
D Partiële en dépeçerende rechtskeuze
E Zwevende rechtskeuze
§5 Algemene beperkingen aan de rechtskeuzebevoegdheid
A Internationaliteitsvereiste; ‘intra-unitaire’ gevallen
B Voorrangsregels
C Openbare orde
§6 Bijzondere beperkingen aan de rechtskeuzebevoegdheid
§7 Geldigheid van het rechtskeuzebeding

Hoofdstuk 9
Artikel 4 Rome I-Verordening: het recht dat bij gebreke van
een rechtskeuze door partijen toepasselijk is
§1 Inleiding
§2 De specifieke verwijzingsregels van artikel 4 lid 1
§3 De restverwijzingsregel van artikel 4 lid 2
§4 De algemene uitzonderingsregel van artikel 4 lid 3
§5 Bijzondere verwijzingsregimes
A Vervoerovereenkomsten
B Consumentenovereenkomsten
C Verzekeringsovereenkomsten
D Arbeidsovereenkomsten

Hoofdstuk 10
Inbreuken op het toepasselijke recht
§1 Inleiding
§2 Voorrangsregels
§3 Openbare orde

Hoofdstuk 11
Door het toepasselijke recht bestreken onderwerpen
§1 Inleiding
§2 Onderwerpen die steeds door de lex causae worden bestreken
§3 Onderwerpen die mogelijk door de lex causae worden bestreken
§4 Onderwerpen die niet steeds door de lex causae worden bestreken
A Bestaan en materiële geldigheid van de overeenkomst
B Formele geldigheid van de overeenkomst
C Bewijs

Registers
Trefwoordenregister

Managementboek Top 100

Rubrieken

Populaire producten

    Personen

      Trefwoorden

        De overeenkomst in het IPR