Managementboek.nl gebruikt cookies.

Exponentiële Transformatie

Nederlandstalig | Paperback
(1)
Verkooppositie: #934
Onze prijs: € 39,99
Vandaag voor 23:00 uur besteld,
morgen in huis.

Samenvatting

Werkboek bij 'Exponentiële organisaties'

'Exponentiële transformatie' van Francisco Palao, Michelle Lapierre en Salim Ismail is het inspirerende handboek bij de wereldwijde bestseller 'Exponentiële organisaties', waarin Ismail en Yuri van Geest de opkomst van een nieuw type organisatie beschreven. De exponentiële organisatie (ExO) weet in dit tijdperk van technologische verandering...Toon volledige samenvatting

Inhoudsopgave

Voorwoord 10
Partners 12

Inleiding 15
Inleiding 16
De vierde industriële revolutie 18
Verschuiving naar overvloed 20
Wat is een exponentiële organisatie? 22
De uitdagingen van transformatie 24
De ExO Sprint 26
Voor wie is dit boek bestemd? 28
Hoe je dit boek het best kunt gebruiken 30

ExO-model 33
ExO Model 34
Massive transformative purpose 36
SCALE 48
-Staff on Demand 50
-Community & Crowd 52
-Algorithms 54
-Leveraged Assets 56
-Engagement 58
IDEAS 60
-Interfaces 62
-Dashboards 64
-Experimentation 66
-Autonomy 68
-Social Technologies 70
ExO Canvas 72
Exponentiele transformatie 001-031.indd 8 | Elgraphic - Vlaardingen 23-01-19 09:39

ExO Sprint 79
ExO Sprint 80
-Uitdagingen op weg naar transformatie 82
-ExO Sprint-benadering 86
-Structuur van een ExO Sprint 90
-ExO-initiatieven (Core versus Edge) 92
-ExO Sprint-functies 96
-Je ExO Sprint-teams samenstellen 98
-IT-tools ter ondersteuning van de ExO Sprint 100
Fase van voorbereiding 102
Plannen 105
-Definitie van de reikwijdte 106
-Deelnemers kiezen 108
-Een schema opstellen 110
-Ruimte creëren 112
-Leidende principes omarmen 114
-Checklist voor take-off 116
Awake (wakker schudden) 119
-Inleiding 120
-Oefening: lineair versus exponentieel denken 122
Align (stroomlijnen) 124
-Inleiding 126
-Oefening: ideeënvorming ExO Core- en
-ExO Edge-initiatieven 128
-Oefening: ExO Canvas Design 130
-Oefening: Business Model Canvas Design 132
-Oefening: canvas blauwe-oceaanstrategie 134
-Oefening: experiment met design
-en uitvoering 136
Uitvoeringsfase 138
Uitvoering (Edge Stream) 143
-Week 1: Verkennen 146
-Week 2: Ideeën vormen 156
-Week 3: Delen 164
-Week 4: Selecteren 172
-Week 5: Ontwrichten 186
-Week 6: Prototype bouwen 196
-Week 7: Testen 208
-Week 8: Verbeteren 214
-Week 9: Samenstellen 222
-Week 10: Lanceren 234
Uitvoering (Core Stream) 245
-Week 1: Verkennen 248
-Week 2: Ideeën vormen 260
-Week 3: Delen 268
-Week 4: Selecteren 276
-Week 5: Ontwrichten 288
-Week 6: Prototype bouwen 298
-Week 7: Testen 312
-Week 8: Verbeteren 320
-Week 9: Samenstellen 328
-Week 10: Lanceren 340
Follow-up 350
-Het resultaat van je ExO Sprint 353
-ExO Edge-initiatieven implementeren 354
-ExO Core-initiatieven implementeren 355
-Exponentiële transformatie! 356

ExO Sprint Casestudy’s 359
-INTERprotección 360
-DEWA 362
-Stanley Black & Decker 364
-HP Large Format Printing 366
-Grupo Cuerva 368

Bijlagen 371
Bijlage: ExO-workshop 372
Bijlage: Tips voor ExO Sprint-functies 376
Bijlage: Aanbevolen literatuur 382

Specificaties

EAN:9789047012412
Taal:Nederlandstalig
Bindwijze:Paperback, 388 blz.
Uitgever:Business Contact
Druk:1e druk, 2019

Over Salim Ismail

Salim Ismail was onder meer Vice-President van Yahoo! en is mede-optichter van de Singularity University. Hij is veelgevraagd spreker en actief entrepreneur in Silicon Valley.

Over Michelle Lapierre

Michelle Lapierre is consultant en bedrijfsadviseur; ze begeleidde grote transformaties bij overheidsinstanties en in het bedrijfsleven.

Over Francisco Palao

Francisco Palao is een ondernemer en innovator die al vele bedrijven hielp met hun transformatie. Hij bedacht en ontwierp de ExO Sprint-methode.

Recensies (1)

Recensie door Sjors van Leeuwen 

Na de wereldwijde bestseller Exponentiële organisaties is er nu het boek Exponentiële Transformatie. Een werkboek met een concrete aanpak om jouw organisatie te transformeren in een organisatie die exponentieel groeit.

In 2015 schreven Salim Ismail, Yuri van de Geest en Micheal S. Malone het succesvolle boek Exponentiële organisaties. Daarin beschrijven ze hoe sommige bedrijven in deze turbulente tijden exponentieel weten te groeien door het gebruik van nieuwe organisatietechnieken en versnellende technologieën. Denk aan robitica, algoritmen, nanotechnologie, 3D-printen en internet of things. Brandstof voor zogenoemde ‘exponentiële organisaties’, met een impact of opbrengst die minimaal tienmaal groter is dan gelijksoortige organisaties. Denk aan bekende namen als Amazon, Uber, Tesla, Airbnb, Spotify, Netflix, Facebook en al die anderen waarover we dagelijks in de krant lezen. Allemaal bedrijven die met disruptieve businessmodellen hele bedrijfstakken op hun kop zetten.

Nu is er het boek Exponentiële Transformatie – Het Exo Sprint-Playbook om je organisatie te innoveren. Dit werkboek is geschreven door Francisco Palao, Michelle Lapierre en Samil Ismail. Ervaren consultants die de afgelopen drie jaar, met behulp van 200 transformatieprofessionals wereldwijd, een concrete aanpak hebben ontwikkeld om de omslag te maken naar een exponentiële organisatie. Exponentiële Transformatie is een écht werkboek in de stijl van werkboeken als Business Model Generation (met het Business Model Canvas) en Het Innovatiedoolhof. Bijna 400 pagina’s dik. Kleurrijk opgemaakt met toelichtingen, opdrachten, voorbeelden, invulsjablonen en praktijkcases ter inspiratie en verduidelijking. Het boek beschrijft hoe je in duidelijke stappen in 10 weken doorlooptijd enkele concrete businessvoorstellen kunt ontwikkelen voor (a) het opzetten van een nieuwe exponentiële organisatie (‘edge stream’) of (b) het transformeren van een bestaande organisatie (‘core stream’).

Het stappenplan heeft het Exo-Canvas als startpunt. Daarin komen op één A4 de kernelementen van een exponentiële organisatie aan bod, zoals een ‘massive transformative pupose’ (hoger doel) en een vijftal externe en interne kenmerken. De vijf externe kenmerken worden aangeduid met ‘scale’ en staan voor staff on demand (personeel op afroep), community & crowd, algorithms, leveraged assets (extern verworven hulpmiddelen) en engagement (betrokkenheid). De vijf interne kenmerken gaan over ‘ideas’ bestaande uit interfaces, dashboards, experimentation, autonomy en social. Met het Exo-Canvas breng je als eerste in kaart welke nieuwe organisatietechnieken en exponentiële technologieën voor jouw bedrijfstak, organisatie of businessunit kansrijk zijn. Daarna maakt het stappenplan gebruik van bekende methodieken en tools als het Business Model Canvas (voor het ontwerpen van een exponentieel businessmodel met behulp van exponentiële elementen), Blue Ocean Strategy (voor het ontdekken van nieuwe marktkansen), Lean Startup (voor het succesvol starten van een nieuwe exponentiële organisatie) en brainstormen voor ideegeneratie.

De auteurs laten de werking van het stappenplan zien aan de hand van een fictief praktijkvoorbeeld, de hotelketen Eco Places. Dit voorbeeld wordt in het boek op twee manieren uitgewerkt. Eerst als ‘edge stream’ waarbij je in 10 weken een exponentiële startup ontwerpt en daarna als ‘core stream’ waarin je in 10 weken een bestaande hotelorganisatie transformeert in een exponentiële variant. De doorlooptijd van 10 weken is voor het doorlopen van de Exo Sprint (‘uitvoering’) met verschillende Exo-teams. Met als resultaat één of meer businessvoorstellen voor een exponentiële transformatie. Daarbij moet je nog de tijd tellen voor de noodzakelijke voorbereiding (creëren van een goede voedingsbodem in de organisatie) en de daadwerkelijke implementatie van de voorstellen (de ‘follow-up’). De Exo Sprint kan het denk- en doe-proces aanzienlijk versnellen, maar het echte werk begint daarna. Dat moet je verder zelf uitpuzzelen, want hier stopt het boek. Aan de implementatie worden welgeteld twee pagina’s met tips gewijd.

De auteurs hebben een mooi en praktisch werkboek geschreven waarbij de indruk wordt gewekt dat de lezer hiermee zelf snel en gemakkelijk aan de slag kan. Zoals vaker met al dit soort werkboeken zal de praktijk weerbarstiger zijn en zul je al snel professionele ondersteuning nodig hebben. Dat is geen probleem want de auteurs bieden een breed scala aan ondersteuning aan, van workshops, advies en coaches tot online tools voor projectondersteuning. We weten het allemaal, stilstand is achteruitgang en dit werkboek kan je helpen om de organisatie in beweging te krijgen. Want het is zoals David Rose in Exponentiële Transformatie zegt: ‘Elk bedrijf dat in de twintigste eeuw werd opgericht met succes als doel zal het in de eenentwintigste eeuw niet redden.’

Sjors van Leeuwen is werkzaam als zelfstandig adviseur op het gebied van klantgericht ondernemen (CRM), strategie en marketing. Hij is auteur van verschillende boeken zoals CRM in de praktijk, Klant in de driver’s seat, Zorgmarketing in de praktijk, Power to the people, Hoe agile is jouw strategie? en Wendbare strategie op een A4. Sjors van Leeuwen is verder initiatiefnemer van Zorgmarketingplatform, hét kennisplatform voor marketing in de zorg.

Sjors van Leeuwen (Indora Managementadvies) is als zelfstandig adviseur al jarenlang actief op het snijvlak van klantgericht ondernemen (CRM), strategie en marketing. Hij helpt organisaties om nog marktgerichter, klantgerichter en succesvoller te worden. Sjors van Leeuwen is auteur van diverse boeken zoals CRM in de praktijk, Klant in de driver's seat, Zorgmarketing in de praktijk, Innovatieblunders en Hoe agile is jouw strategie? over snel en wendbaar ondernemen. Ga naar deze pagina voor een overzicht.

Bij dit boek hoort ook...