Op werkdagen voor 23:00 besteld, morgen in huis Gratis verzending vanaf €20
,

Boom Basics Internationaal privaatrecht

E-book Epub met watermerkbeveiliging Nederlands 2021 9789051891812
Direct te downloaden

Samenvatting

In deze Boom Basics staat het internationaal privaatrecht centraal.

De Boom Basics geven je snel inzicht in een rechtsgebied. Door de duidelijke schema’s, de puntsgewijze uitleg en de sprekende voorbeelden kom je direct tot de kern van de zaak. Perfect voor tentamenvoorbereiding of een snelle opfrissing van je kennis!

Voor een compleet overzicht van alle delen en productvormen ga je naar www.boombasics.nl.

Specificaties

ISBN13:9789051891812
Taal:Nederlands
Bindwijze:e-book
Beveiliging:watermerk
Bestandsformaat:epub
Aantal pagina's:316
Druk:4
Verschijningsdatum:10-8-2021
Hoofdrubriek:Juridisch
ISSN:

Lezersrecensies

Wees de eerste die een lezersrecensie schrijft!

Over L.Th.L.G. Pellis

Dr. L.Th.L.G. Pellis is raadsheer in het Gerechtshof 's-Hertogenbosch en universitair hoofddocent Internationaal Privaatrecht aan de Universiteit van Tilburg

Andere boeken door L.Th.L.G. Pellis

Inhoudsopgave

Afkortingen 11

I Inleiding 13
1 Inhoud internationaal privaatrecht (ipr) 13
2 Bestaansgrond ipr 14
3 Primair doel ipr 15
4 Hoofdonderdelen ipr 15
5 Internationale rechtshulp 17
6 Met ipr verwante rechtsgebieden 19
7 Bronnen Nederlands ipr 20
8 Codificatie Nederlands ipr 22
9 Hiërarchie bronnen ipr 24
10 Samenloop: afbakening 24
11 Samenloop: rangorde 28

Deel 1 Algemeen deel van het conflictenrecht 33

II Inleiding 35
12 Boek 10 BW 35

III Algemeen 37
13 Soorten conflictregels 37
14 Meerzijdige conflictregels 40
15 Methodepluralisme 45
16 Kwalificatie 46

IV Art. 10:1-9 BW: Titel 1. Algemene bepalingen 49
17 Voorrang van communautaire en internationale regelingen (art. 10:1 BW) 49
18 Ambtshalve toepassing van regels van ipr en het door die regels aangewezen recht (art. 10:2 BW) 50
19 Wijze van procederen (art. 10:3 BW) 51
20 Voorvraag (art. 10:4 BW) 53
21 Renvoi of herverwijzing (art. 10:5 BW) 56
22 De openbare-orde-exceptie (art. 10:6 BW) 58
23 Voorrangsregels (art. 10:7 BW) 63
24 Algemene (betrokkenheids)exceptie (art. 10:8 BW) 68
25 Fait-accompli-exceptie (art. 10:9 BW) 72

V Art. 10:10-14 BW: rechtskeuze, handelingsbekwaamheid, formele geldigheid van rechtshandelingen, bewijs en verjaring 74
26 Rechtskeuze (art. 10:10 BW) 74
27 Minderjarigheid, handelings(on)bekwaamheid en handelings(on)bevoegdheid (art. 10:11 BW) 76
28 Vormkwesties (art. 10:12 BW) 80
29 Bewijs (art. 10:13 BW) 83
30 Verjaring en verval (art. 10:14 BW) 85

VI Art. 10:15-17 BW: meervoudige rechtsstelsels, staatlozen en vluchtelingen 87
31 Interregionaal of interpersoneel recht (art. 10:15 BW) 87
32 Staatlozen (art. 10:16 BW) 90
33 Vluchtelingen (art. 10:17 BW) 92

Deel 2 Bijzonder deel van het conflictenrecht 95

VII Personen- en familierecht 97
34 Algemeen 97
35 Nationaliteit 97
36 Domicilie- of woonplaatsbeginsel 104

VIII Naam 106
37 Regelingen 106
38 Titel 2 Boek 10 BW 107
39 Effect rechtspraak Hof van Justitie (HvJ) van de EU 111

IX Curatele en meerderjarigenbescherming 112
40 Uitgangspunt 112

X Huwelijk/geregistreerd partnerschap 114
41 Regelingen inzake het huwelijk 114
42 Afdeling 1 van Titel 3 Boek 10 BW 115
43 Nietig huwelijk 119
44 Regelingen inzake het geregistreerd partnerschap(svermogen) 120
45 Verordening Geregistreerde Partnerschappen 125

XI Huwelijksontbinding 130
46 Art. 10:56 BW 130

XII Afstamming 136
47 Titel 5 Boek 10 BW 136
48 Conflictenrecht inzake afstamming 136

XIII Adoptie 143
49 Regelingen 143
50 Titel 6 Boek 10 BW 144

XIV Kinderbescherming en ouderlijke verantwoordelijkheid (inclusief kinderontvoering) 146
51 Regelingen 146
52 Samenloop 147
53 De Brussel IIbis-Vo 149
54 Het Haags Kinderbeschermingsverdrag 1996 155
55 Internationale kinderontvoering 160

XV Alimentatie 164
56 Regelingen 164
57 Het Haags Alimentatieprotocol 2007 165

XVI Huwelijksvermogensrecht 177
58 Regelingen en regels 177

XVII Erfrecht 199
59 Regelingen 199

XVIII Goederenrechtelijk regime zaken 211
60 Art. 10:127-133 BW 211

XIX Overeenkomsten 216
61 Rome I-Vo/Titel 13 Boek 10 BW 216
62 Uitlegging Rome I-Vo 217
63 Materieel toepassingsgebied Rome I-Vo 218
64 Formeel toepassingsgebied Rome I-Vo 219
65 Rechtskeuzebevoegdheid 220
66 Algemene beperkingen aan de rechtskeuzebevoegdheid 223
67 Bijzondere beperkingen aan de rechtskeuzebevoegdheid 223
68 Objectieve verwijzingsregeling: de in art. 4 bedoelde overeenkomsten 226
69 Objectieve verwijzingsregeling: vervoersovereenkomsten 230
70 Objectieve verwijzingsregeling: verzekeringsovereenkomsten 231
71 Objectieve verwijzingsregeling: consumentenovereenkomsten als bedoeld in Rome I-Vo 233
72 Objectieve verwijzingsregeling: individuele arbeidsovereenkomsten 235
73 Door het toepasselijke recht bestreken onderwerpen 239
74 Bepalingen van bijzonder dwingend recht, oftewel voorrangsregels 239
75 Weens Koopverdrag 240

XX Onrechtmatige daad en andere niet-contractuele verbintenissen 241
76 Rome II-Vo/Titel 14 Boek 10 BW 241
77 Uitlegging Rome II-Vo 243
78 Materieel toepassingsgebied Rome II-Vo 244
79 Formeel toepassingsgebied Rome II-Vo 246
80 Rechtskeuze 246
81 Geen (geldige) rechtskeuze 249
82 Door het toepasselijke recht bestreken onderwerpen 256
83 Haags Verkeersongevallenverdrag 1971 256
84 Haags Productaansprakelijkheidsverdrag 1973 257

XXI Overgang van vorderingen 260
85 Cessie: verbintenisrechtelijke aspecten 260
86 Cessie: goederenrechtelijke aspecten 260
87 Schuldoverneming 261
88 Subrogatie 262
8 Boom Basics

XXII Vertegenwoordiging 263
89 Haags Vertegenwoordigingsverdrag 1978 263
90 Titel 9 Boek 10 BW 266

XXIII Corporaties 267
91 Titel 8 Boek 10 BW 267
92 Wet op de formeel buitenlandse vennootschappen (WFBV) 270

Deel 3 Internationaal bevoegdheidsrecht 273

XXIV EEX-Vo II/Brussel IIbis-Vo/Alimentatieverordening 275
93 Inleiding 275
94 EEX-Vo II (1) 275
95 EEX-Vo II (2) 277
96 EEX-Vo II (3) 279
97 De Brussel IIbis-Vo (1) 283
98 De Brussel IIbis-Vo (2) 284
99 De Alimentatieverordening (1) 286
100 De Alimentatieverordening (2) 287
101 De Alimentatieverordening (3) 287
Internationaal privaatrecht 9

XXV Het commune recht 290
102 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (Rv) 290
103 Stelsel bevoegdheidsregeling 290
104 Echtscheidingsprocedures 292

Deel 4 Erkenning en uitvoerbaarheid/ tenuitvoerlegging van buitenlandse rechterlijke beslissingen 295

XXVI Wat supranationale regelingen 297
105 EEX-Vo II (1) 297
106 EEX-Vo II (2) 298
107 EEX-Vo II (3) 298
108 De Brussel IIbis-Vo (1) 300
109 De Brussel IIbis-Vo (2) 301
110 De Alimentatieverordening 302
111 Het Haags Forumkeuzeverdrag 304

XXVII Het commune recht 306
112 Echtscheidingsbeslissingen 306
113 Overige beslissingen 308
114 Tenuitvoerlegging 309

Trefwoordenregister 311

Managementboek Top 100

Rubrieken

Populaire producten

    Personen

      Trefwoorden

        Boom Basics Internationaal privaatrecht