Op werkdagen voor 23:00 besteld, morgen in huis Gratis verzending vanaf €20
e.a.

Arbeidsrechtelijke themata I & II

E-book Pdf met watermerkbeveiliging Nederlands 2023 9789051892154
Voormalig top 100Totaal 20 dagen
Direct te downloaden

Samenvatting

Arbeidsrechtelijke themata is het meest complete en verdiepende handboek op het terrein van het arbeidsrecht.

Het behandelt het arbeidsovereenkomsten-recht (artikel 7.10 BW inclusief de Wet werk en zekerheid (WWZ) en de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB)), het sociale zekerheidsrecht (WW, ZW en WIA), het collectieve arbeidsrecht (WCAO en WAVV), het medezeggenschapsrecht (WOR), alsmede het Europese en internationale arbeidsrecht (inclusief Europese vrijheden en doorwerking van het EU-recht).

In Arbeidsrechtelijke themata is gekozen voor een thematische behandeling van de stof. Aan de orde komen onder meer:
• kwalificatie van de overeenkomst
• atypische arbeidsrelaties
• bijzondere bedingen
• schade tijdens de arbeidsovereenkomst
• overgang van onderneming
• arbeid en loon
• wijzigingen van de arbeidsovereenkomst
• het (nieuwe) ontslagrecht
• arbeidsongeschiktheid wegens ziekte
• werkloosheid
• inspraak van werknemers
• collectieve arbeidsovereenkomst
• Europees en internationaal arbeidsrecht
• doorwerking van grondrechten

De achtste druk van Arbeidsrechtelijke themata bestaat uit twee delen. Deel I omvat de hoofdstukken 1 t/m 11 (het overeenkomstenrechtelijke deel minus ontslagrecht). Deel II bevat het ontslagrecht, collectief arbeidsrecht (inclusief medezeggenschap), socialezekerheidsrecht (zieke werknemer en werkloosheid na ontslag), alsmede internationale aspecten. Ten opzichte van deze twee delen kan de uitgave Arbeidsrechtelijke themata – Bijzondere arbeidsverhoudingen onder redactie van mr. dr. G.W. van der Voet als derde deel van Arbeidsrechtelijke themata worden beschouwd. Dit drieluik bestrijkt vrijwel het gehele arbeidsrecht in de breedste zin van het woord.

In deze achtste druk zijn alle relevante uitspraken van het Hof van Justitie EU, de Hoge Raad en lagere rechters op onder meer het terrein van zzp (Deliveroo), de Wet werk en zekerheid, de Wet arbeidsmarkt in balans en de Wet transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden verwerkt. Arbeidsrechtelijke themata biedt daardoor een compleet en geïntegreerd overzicht van het arbeidsrecht anno 2023. Het biedt de lezer hierdoor houvast met betrekking tot de nieuwe regelingen op het terrein van flexwerkers, het ontslagrecht en wijzigingen in de WW.

De auteurs schromen bij de behandeling van de verschillende thema’s niet, beargumenteerd stelling te nemen in debatten die (nog) niet (volledig) zijn uitgekristalliseerd. Bij het bespreken van het positieve arbeidsrecht (inclusief de historische achtergrond daarvan) wordt tevens aandacht besteed aan het feit dat het arbeidsrecht vele raakvlakken heeft met andere rechtsgebieden, zoals het vermogensrecht, het bestuursrecht en het ondernemingsrecht. Als rode draad wordt daarbij steeds ingegaan op de vraag waar het bijzondere van het arbeidsrecht in is gelegen.

Arbeidsrechtelijke themata is zowel geschreven voor het academisch onderwijs, als voor de rechtspraktijk. Kortom, deze nieuwe editie van Arbeidsrechtelijke themata is een absolute must have voor iedereen die zich met het arbeidsrecht bezighoudt. Alle auteurs zijn verbonden aan Erasmus School of Law en daarnaast werkzaam in de arbeidsrechtpraktijk.

Specificaties

ISBN13:9789051892154
Taal:Nederlands
Bindwijze:e-book
Beveiliging:watermerk
Bestandsformaat:pdf
Aantal pagina's:1804
Druk:8
Verschijningsdatum:29-8-2023
Hoofdrubriek:Juridisch
ISSN:

Lezersrecensies

Wees de eerste die een lezersrecensie schrijft!

Inhoudsopgave

DEEL I
1 Enkele bijzondere aspecten van het arbeidsrecht 25
2 De arbeidsovereenkomst in het BW: historisch perspectief 93
3 De precontractuele fase 123
4 De kwalificatie van de overeenkomst 151
5 Atypische arbeidsrelaties 229
6 Loon en arbeid 301
7 Bijzondere bedingen 381
8 Doorwerking van grondrechten 515
9 Overgang van onderneming 603
10 Wijziging van het arbeidscontract 707
11 Schade tijdens de arbeidsovereenkomst 763

DEEL II
12 Einde van de arbeidsovereenkomst: het ontslagstelsel 21
13 Einde van de arbeidsovereenkomst: de opzeggingsprocedure 179
14 Einde van de arbeidsovereenkomst: de ontbindingsprocedure 283
15 Einde van de arbeidsovereenkomst: van rechtswege, met wederzijds goedvinden en collectief 333
16 Werkloosheid en ontslag 427
17 Ziekte en arbeidsongeschiktheid 471
18 Stakingsrecht 541
19 De collectieve arbeidsovereenkomst (cao) 575
20 Inspraak van werknemers 673
21 Internationale aspecten 747

Jurisprudentieregister 869
Trefwoordenregister 911

Managementboek Top 100

Rubrieken

Populaire producten

    Personen

      Trefwoorden

        Arbeidsrechtelijke themata I & II