Op werkdagen voor 23:00 besteld, morgen in huis Gratis verzending vanaf €20
, , , e.a.

Boom Basics Huurrecht

E-book Epub met watermerkbeveiliging Nederlands 2022 9789051892178
Direct te downloaden

Samenvatting

In deze Boom Basics staat het huurrecht centraal.

De Boom Basics geven je snel inzicht in een rechtsgebied. Door de duidelijke schema’s, de puntsgewijze uitleg en de sprekende voorbeelden kom je direct tot de kern van de zaak. Perfect voor tentamenvoorbereiding of een snelle opfrissing van je kennis!

De Boom Basics zijn bestemd voor studenten die een juridische opleiding volgen aan een universiteit of hogeschool.

Specificaties

ISBN13:9789051892178
Taal:Nederlands
Bindwijze:e-book
Beveiliging:watermerk
Bestandsformaat:epub
Aantal pagina's:190
Druk:7
Verschijningsdatum:24-10-2022
Hoofdrubriek:Juridisch
ISSN:
Jongbloed:Huurrecht

Lezersrecensies

Wees de eerste die een lezersrecensie schrijft!

Inhoudsopgave

I Algemeen 9
1 Plaatsbepaling van het huurrecht in de wet 9
2 Wat is huur 10
3 Totstandkoming van de huurovereenkomst 15
4 Algemene voorwaarden 16
5 De gemengde overeenkomst 17
6 Semi-dwingend recht 19

II De verschillende huurregimes 21
7 Algemeen 21
8 Huur van ongebouwde of roerende zaken 22
9 Woonruimte 24
10 290-bedrijfsruimte 25
11 230a-ruimte 28
12 Schema 290-bedrijfsruimte/230a-ruimte 29
13 De gemengde huurovereenkomst 30

III Verplichtingen van de huurder 35
14 Algemeen 35
15 Voldoen tegenprestatie 35
16 Goed huurderschap 37
17 Onderhuur 39
18 Veranderen gehuurde door huurder 40
19 Oplevering bij het einde van de huurovereenkomst 42
20 Vorderingen verhuurder bij niet nakoming door huurder 44

IV Verplichtingen van de verhuurder 45
21 Algemeen 45
22 Ter beschikking stellen van het gehuurde 46
23 Verschaffen van het rustig genot 48
24 Onderhoud 49
25 Geen veranderingen aan de gedaante en/of de inrichting van het gehuurde 50

V De gebrekenregeling 51
26 Wat is een gebrek 51
27 Feitelijke stoornis door derden 53
28 Overlast 54
29 Gevolgen van een gebrek 56
30 Herstel van het gebrek 57
31 Huurprijsvermindering 59
32 Schadevergoeding 60
33 Ontbinding bij geheel vergaan gehuurde 61
34 Gebrekenregeling semi-dwingend recht: mogelijkheden tot afwijking 63
35 Uitsluiten aansprakelijkheid door de verhuurder 64
36 Gebreken toe te rekenen aan de huurder 65

VI Bijzondere bepalingen 66
37 Koop breekt geen huur 66
38 Dringende werkzaamheden en renovatie 68
39 Overlijden verhuurder/huurder 72

VII Specifieke bepalingen woonruimte 74
40 Wat is woonruimte 74
41 Duur van de huurovereenkomst 76
42 Beëindiging van de huurovereenkomst 78
43 Beëindiging met wederzijds goedvinden 78
44 Ontbinding door de rechter 79
45 Opzegging door de verhuurder 80
46 Opzeggingsgronden 84
47 Opzeggingsgrond ‘zich niet gedragen als goed huurder’ 84
48 Opzeggingsgrond ‘tussenhuur’ 85
49 Opzeggingsgrond ‘dringend eigen gebruik’ 86
50 Opzeggingsgrond ‘weigeren redelijk aanbod tot aangaan nieuwe huurovereenkomst’ 93
51 Opzeggingsgrond ‘verwezenlijken bestemmingsplan’ 94
52 Opzeggingsgrond ‘inwonende kamerhuurder/hospitahuur’ 95
53 Opzeggingsgrond ‘zelfstandige flexwoningen’ 96
54 Opzegging door de huurder 96
55 Medehuur 97
56 Onderhuur 101
57 Overlijden huurder 104
58 Woningruil 107
59 Coöptatie 108
60 Zelfwerkzaamheid van de huurder 109
61 Ontbinding huur onbewoonbare of gevaarlijke woning 111
62 Ontbinding wegens verwezenlijking van geldend bestemmingsplan 112
63 Semi-dwingend recht 113

VIII Huurprijzenrecht woonruimte 114
64 Inleiding 114
65 Definities 115
66 Huurprijsliberalisatie 115
67 Contractsvrijheid 117
68 Het woningwaarderingsstelsel 118
69 Toetsing aanvangshuurprijs 120
70 Huurprijswijziging 121
71 Onderhoudsgebreken 128
72 All-in huur 131
73 Woningverbetering 133
74 Huurcommissie en kantonrechter 134
75 Servicekosten en kosten voor nutsvoorzieningen met een individuele meter 136
76 Onredelijke bedingen 140

IX Specifieke bepalingen 290-bedrijfsruimte 142
77 Algemeen 142
78 Begripsbepaling 290-bedrijfsruimte 143
79 Semi-dwingend recht: goedkeuring afwijkende bedingen door kantonrechter 143
80 Huurtermijnen 145
81 Connexiteit 147
82 Beëindiging van de huurovereenkomst van 290-bedrijfsruimte 148
83 Opzegging door de verhuurder 150
84 Het rechterlijk vonnis tot beëindiging 151
85 Opzeggingsgronden 152
86 Dringend eigen gebruik 153
87 Wachttijd van drie jaar 155
88 De positie van de onderhuurder bij opzegging 157
89 Vergoedingen bij beëindiging 157
90 De huurovereenkomst voor twee jaar of korter 162
91 Huurprijsherziening 163
92 Indeplaatsstelling 169

X Specifieke bepalingen 230a-ruimte 172
93 Algemeen 172
94 Huurprijs en huurprijsherziening 173
95 Termijnen en beëindiging van de huurovereenkomst 174
96 Ontruimingsbescherming 175
97 Beschikking kantonrechter op verzoek tot verlenging van ontruimingsbescherming 181
98 Vergoedingen 182
99 Label C-verplichting kantoorgebouwen 182
100 Overige bepalingen 183

XI Procederen in het huurrecht 184
101 Algemeen 184
102 Absolute competentie 184
103 Relatieve competentie 185
104 Voorlopige voorzieningen 186
105 Arbitrage 187
106 (Buiten)gerechtelijke ontbinding 187

Trefwoordenregister 189

Managementboek Top 100

Rubrieken

Populaire producten

    Personen

      Trefwoorden

        Boom Basics Huurrecht