Op werkdagen voor 23:00 besteld, morgen in huis Gratis verzending vanaf €20
,

Boom Basics Bestuursrecht

E-book Epub met watermerkbeveiliging Nederlands 2021 9789051894578
Direct te downloaden

Samenvatting

Boom Basics Bestuursrecht behandelt het algemeen bestuursrecht.

Sinds 1994 zijn belangrijke delen van het algemeen bestuursrecht gecodificeerd in de Algemene wet bestuursrecht (Awb). Onderdelen van het algemeen bestuursrecht zijn de juridische verschijnselen, begrippen en rechtsnormen die voorheen in talrijke bijzondere wetten waren neergelegd. Het gaat met name om definities, beginselen en voorschriften voor de totstandkoming van besluiten en de rechtsbescherming tegen genomen besluiten. Boom Basics Bestuursrecht behandelt zowel het formele als het materiële algemeen bestuursrecht.

De Boom Basics geven je snel inzicht in een rechtsgebied. Door de duidelijke schema’s, de puntsgewijze uitleg en de sprekende voorbeelden kom je direct tot de kern van de zaak. Perfect voor tentamenvoorbereiding of een snelle opfrissing van je kennis!

​Voor een compleet overzicht van alle delen en productvormen ga je naar www.boombasics.nl.

Specificaties

ISBN13:9789051894578
Taal:Nederlands
Bindwijze:e-book
Beveiliging:watermerk
Bestandsformaat:epub
Aantal pagina's:214
Druk:9
Verschijningsdatum:15-12-2021
Hoofdrubriek:Juridisch
ISSN:

Lezersrecensies

Wees de eerste die een lezersrecensie schrijft!

Inhoudsopgave

I Inleiding 9
1 Plaatsbepaling en definitie bestuursrecht 10
2 Algemeen en bijzonder bestuursrecht 11
3 Bestuurshandelingen 15
4 De Algemene wet bestuursrecht (Awb) 18
5 Indeling van de Awb 20

II Kernbegrippen van de Awb 24
6 Besluit 24
7 Besluiten van algemene strekking (bas) 28
8 Beschikking 33
9 Type Awb-besluit en rechtsbeschermingsmogelijkheden 37
10 Bestuursorgaan 38
11 Belanghebbende 43

III Bevoegdheid(sverwerving) 48
12 Bestuursbevoegdheid 48
13 Legaliteitsbeginsel (wetmatigheid van bestuur) 48
14 Specialiteitsbeginsel 50
15 Gebonden en vrije bestuursbevoegdheid 52
16 Attributie: bevoegdheidstoedeling 54
17 Delegatie: bevoegdheidsoverdracht 54
18 Mandaat: geen bevoegdheidsverkrijging 55

IV Normering van overheidshandelen 57
19 Plaatsbepaling en definiëring 57
20 Soorten abbb 58
21 Contra legem-werking 61
22 Schakelbepaling 64

V Non-contentieus bestuursrecht: besluitvorming 65
23 Aanvraag van een besluit (beschikking of bas) 65
24 Reguliere voorbereidingsprocedure beschikkingen 69
25 Uniforme openbare voorbereidingsprocedure (uov) 74
26 Advisering bij besluiten 76
27 Motivering van besluiten 77
28 Bekendmaking van besluiten 78

VI Contentieus bestuursrecht: bezwaar en administratief beroep 80
29 Bijzonderheden van het bestuursprocesrecht 80
30 Ontvankelijkheid algemeen 82
31 Bezwaar 87
32 Administratief beroep 93

VII Contentieus bestuursrecht: (hoger) beroep 96
33 Beroep bij de (bestuurs)rechter 96
34 Behandeling van het beroep 102
35 Bewijs 103
36 Bestuurlijke lus en judiciële lus 105
37 Versnelde behandeling 108
38 Vereenvoudigde behandeling 108
39 Rechterlijke toetsing en omvang van het geding 110
40 Uitspraak bestuursrechter 112
41 Voorlopige voorziening 119
42 Hoger beroep 121
43 Bijzondere rechtsgangen 126
44 Herziening 127
45 Cassatie 127
46 Stappenschema rechtsbescherming in het bestuursrecht 128
47 Aanvullende rechtsbescherming door burgerlijke rechter 129

VIII Schadevergoeding voor overheidshandelen 133
48 Rechtmatig en onrechtmatig overheidshandelen 133
49 Schadevergoeding bij onrechtmatig overheidshandelen 135
50 Nadeelcompensatie bij rechtmatig overheidshandelen 143
51 Onzuiver schadebesluit 144
52 Zuiver schadebesluit 146
53 Twee connexiteitseisen bij buitenwettelijk/zelfstandig schadebesluit 147
54 Ontkoppeling rechterlijk oordeel over formele rechtskracht en égalité 150
55 Omvang schadevergoeding of compensatie 153
56 Toekomstig recht: Wet nadeelcompensatie enschadevergoeding bij onrechtmatige besluiten 154

IX Europese invloed op het nationale bestuursrecht 158
57 Europese rechtsbescherming 158
58 Invloed van het Europese recht op het nationale bestuurs(proces)recht 161

X Bestuursrecht en privaatrecht 168
59 Overheidsrechtspersonen 168
60 Gebruik van privaatrecht door de overheid 170
61 Tweewegenleer: privaatrecht in plaats van publiekrecht 172
62 Publiek domein: privaatrecht naast publiekrecht 177
63 De overheid als contractpartner 179

XI Handhaving 183
64 Bestuursrechtelijke handhaving 183
65 Bestuurlijke herstelsancties 185
66 Bestuurlijke strafsancties 190
67 Varia bestuurlijke sancties 192
68 Samenloop en cumulatie van bestuurlijke sancties 195
69 Strafrechtelijke handhaving 197
70 Privaatrechtelijke handhaving 198

XII Klachtrecht 199
71 Wettelijke grondslag 199
72 Intern klachtrecht 200
73 Extern klachtrecht 203

Literatuur 207
Trefwoordenregister 209

Managementboek Top 100

Rubrieken

Populaire producten

    Personen

      Trefwoorden

        Boom Basics Bestuursrecht