Op werkdagen voor 23:00 besteld, morgen in huis Gratis verzending vanaf €20
,

Commentaar & Context Wet open overheid

E-book Pdf met watermerkbeveiliging Nederlands 2022 9789051898378
Direct te downloaden

Samenvatting

De Wet open overheid (Woo) treedt op 1 mei 2022 in werking. Daarmee vervalt de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Het doel van de Woo is een meer transparante overheid. Veel meer dan de Wob verplicht de Woo tot het actief, uit eigen beweging, openbaar maken van documenten. De Woo onderkent dat een goede informatiehuishouding van belang is om de doelen van de wet te bereiken. De wet zet overheidsorganen ertoe aan de digitale informatiehuishouding te verbeteren. Er is voorzien in de komst van een ‘Adviescollege openbaarheid en informatiehuishouding’. Journalisten, wetenschappers of andere groepen ‘met een beroepsmatig belang bij het gebruik van publieke informatie’ kunnen bij het Adviescollege klagen over de wijze waarop bestuursorganen informatie openbaar maken.

Bestuursorganen moeten over tenminste één contactpersoon beschikken ter beantwoording van vragen van het publiek over de beschikbaarheid van informatie. Net als onder de Wob kan onder de Woo eenieder een verzoek doen om openbaarmaking van informatie die berust onder een bestuursorgaan of onder verantwoordelijkheid van een bestuursorgaan werkzame instelling, dienst of bedrijf. Aan een verzoek om openbaarmaking van informatie wordt in beginsel tegemoetgekomen, tenzij één of meer (absolute of relatieve) uitzonderingsgronden aan openbaarmaking in de weg staan. Voor zover dat het geval is, kan openbaarmaking van informatie worden geweigerd.

Dit boek geeft eenieder – zowel zij die op zoek zijn naar overheidsinformatie, als zij die betrokken zijn bij de uitvoering van de Woo – snel toegang tot de tekst van de wet. Het artikelsgewijze commentaar laat de lezer snel de weg vinden in de complexe parlementaire geschiedenis van Woo en geeft een handzaam overzicht van de onder de Wob gevormde rechtspraak voor zover die relevant blijft in het kader van de toepassing van de Woo.

Specificaties

ISBN13:9789051898378
Taal:Nederlands
Bindwijze:e-book
Beveiliging:watermerk
Bestandsformaat:pdf
Aantal pagina's:122
Druk:1
Verschijningsdatum:8-4-2022
Hoofdrubriek:Juridisch
ISSN:

Lezersrecensies

Wees de eerste die een lezersrecensie schrijft!

Inhoudsopgave

Hoofdstuk 1 Rechten 9
Artikel 1.1 Recht op toegang 9

Hoofdstuk 2 Algemene bepalingen 11
Artikel 2.1 Begripsbepalingen 11
Artikel 2.2 Reikwijdte 13
Artikel 2.4 Zorgplicht en openbaarmaking 14
Artikel 2.5 Belang openbaarheid 18

Hoofdstuk 3 Openbaarmaking uit eigen beweging 19
Artikel 3.1 Actieve openbaarmaking als inspanningsverplichting 19
Artikel 3.3 Actieve openbaarmaking van categorieën informatie 20
Artikel 3.3a Actieve openbaarmaking in de vorm van overzichten 35
Artikel 3.3b 37
Artikel 3.4 Openbaarheid bij zwaarwegend algemeen belang 38
Artikel 3.5 Openbaarheidsparagraaf 38

Hoofdstuk 4 Openbaarmaking op verzoek 41
Artikel 4.1 Verzoek 41
Artikel 4.1a Borgen behoud documenten 43
Artikel 4.2 Doorverwijzing 44
Artikel 4.2a Overleg tussen bestuursorgaan en verzoeker 45
Artikel 4.3 Beslissing 46
Artikel 4.4 Termijn 46
Artikel 4.5 Verstrekking 47
Artikel 4.6 Antimisbruikbepaling 48
Artikel 4.7 Contactpersoon 48

Hoofdstuk 5 Uitzonderingen 51
Artikel 5.1 Uitzonderingen 51
Artikel 5.2 Persoonlijke beleidsopvattingen 64
Artikel 5.3 Informatie ouder dan vijf jaar 66
Artikel 5.4 Formatie 67
Artikel 5.4a Ondersteuning Kamerleden, statenleden en raadsleden 68
Artikel 5.5 Verstrekking van informatie die de verzoeker betreft 69
Artikel 5.6 Verstrekking van niet-openbare informatie wegens klemmende redenen 72
Artikel 5.7 Toegang tot niet-openbare informatie ten behoeve van onderzoek 73

Hoofdstuk 6 Digitale informatiehuishouding 77
Artikel 6.1 Doel 77
Artikel 6.2 Meerjarenplan 78

Hoofdstuk 7 Het adviescollege openbaarheid en informatiehuishouding 81
Artikel 7.1 Adviescollege openbaarheid en informatiehuishouding 81
Artikel 7.2 Taken 82
Artikel 7.3 Bemiddeling 84
Artikel 7.4 Informatieplicht 86
Artikel 7.5 Geheimhouding 86

Hoofdstuk 8 Overige bepalingen 89
Artikel 8.1 Strafbepaling 89
Artikel 8.2 Geen dwangsom niet tijdig beslissen 90
Artikel 8.4 Beroep bij niet tijdig beslissen 90
Artikel 8.5 Last onder dwangsom 92
Artikel 8.6 Kosten 93
Artikel 8.7 Uitvoeringsregels 94
Artikel 8.8 Verhouding met andere wetten 95
Artikel 8.9 Evaluatiebepaling 96

Hoofdstuk 9 Wijziging van enige wetten 97

Hoofdstuk 10 Slotbepalingen 115
Artikel 10.1 Intrekking Wet openbaarheid van bestuur 115
Artikel 10.2 Overgangsbepaling actieve openbaarmaking 115
Artikel 10.2a Overgangsrecht bestaande documenten 116
Artikel 10.2b Overgangsrecht adviezen Raad van State 116
Artikel 10.2c Overgangsrecht DNB en AFM 117
Artikel 10.2d Samenloop artikel 10.2b en Rijkswet Koninkrijksgeschillen 117
Artikel 10.2f Vervallen hoofdstuk 6 117
Artikel 10.2g Vervallen artikel 10.2e 118
Artikel 10.3 Inwerkingtreding 118
Artikel 10.4 Citeertitel 118

Bijlage bij artikel 8.8 van de Wet open overheid 119

Managementboek Top 100

Rubrieken

Populaire producten

    Personen

      Trefwoorden

        Commentaar & Context Wet open overheid