Op werkdagen voor 23:00 besteld, morgen in huis Gratis verzending vanaf €20

Artikel 12 Sv.

Gebonden Nederlands 2004 9789069165363
Op werkdagen voor 17:00 uur besteld, volgende dag in huis

Samenvatting

Artikel 12 Sv. is een vreemde eend in de bijt. Met een eenvoudig briefje kunnen burgers bij de gerechtshoven klagen over de beslissing van een officier van justitie om een strafbaar feit niet (verder) te vervolgen. Bij toewijzing van het beklag moet het Openbaar Ministerie tegen wil en dank de zaak voor de strafrechter te brengen. Staatsrechtelijk is dat, minst genomen, een bijzondere figuur.

Hoe moet de beslissing van de officier van justitie worden getoetst? En wat is de rol van de advocaten-generaal, de vertegenwoordigers van het O.M. bij de hoven, die het best oneens kunnen zijn met de beslissing van de officier van justitie? En hoe verloopt de beklagprocedure in de praktijk?

Dit boekje, geschreven door leden van het Amsterdamse gerechtshof en een aan het ressortsparket Amsterdam verbonden advocaat-generaal, probeert op deze vragen een antwoord te geven.

Specificaties

ISBN13:9789069165363
Taal:Nederlands
Bindwijze:gebonden
Aantal pagina's:173
Druk:1
Verschijningsdatum:2-7-2020
Hoofdrubriek:Juridisch
ISSN:

Lezersrecensies

Wees de eerste die een lezersrecensie schrijft!

Inhoudsopgave

Inleiding

Hoofdstuk 1 – Plaatsbepaling
1 Plaatsbepaling: Artikel 12 tussen OM en ZM
1.1 Inleiding
1.2 De bewijstoets
1.3 Nader onderzoek/tussenbeslissingen
1.4 Voldoende verdenking en ook vervolgen
1.5 Voldoende verdenking maar toch niet naar de zitting
1.6 Voorwaardelijk sepot
1.7 De toetsing van het transactiebeleid
1.8 De voeging ad informandum
1.9 Recente bestraffing
1.10 Capaciteitsgebrek
1.11 (Andere) gronden aan het algemeen belang ontleend
1.12 De lange duur van de rechtsgang
1.13 Het advies van de advocaat-generaal
1.14 Nabeschouwing
2 Het verslag van de advocaat-generaal, nader bezien

Hoofdstuk 2 – Wijze van behandeling
1 De procedure
2 De klacht
2.1 De eerste toetsmomenten: de artikel 12-rechter mag vormvrij worden benaderd
2.2 De administratieve gang
3 Een contradictoire procedure voor het openbaar ministerie? Het verslag van de advocaat-generaal
3.1 De officier van justitie
3.2 De gronden voor het sepot
3.3 Het vervolg
4 Het gerechtshof
4.1 De klacht wordt voorgelegd aan het hof
4.2 Afdoening zonder nader onderzoek
4.3 Het nadere onderzoek ter zitting
4.4 Het optreden van een raadsheer-commissaris
4.5 De behandeling ter zitting
4.5.1 Procedureregels
4.5.2 Gang van zaken ter zitting
5 De aard van de procedure ex artikel 12 en de rechten van de procesdeelnemers
5.1 De aard van de procedure
5.2 De eerlijke procedure en het EVRM
5.3 Getuigen en deskundigen
5.4 De redelijke termijn
5.5 Openbaarheid van de zitting
5.6 De onafhankelijkheid en onpartijdigheid van de rechter
5.7 ‘Equality of arms’: kennisneming van en inzage in het dossier
6 De ontvankelijkheid van het beklag
6.1 De niet-ontvankelijkheid ‘a prima vista’
6.2 Wanneer en door wie kan worden geklaagd
6.3 Strafbaarheid van de onderliggende feiten
6.4 Het eerste ontvankelijkheidsvereiste: geen (verdere) vervolging
6.4.1 Het openbaar ministerie is op de hoogte van de strafbare feiten
6.4.2 Het openbaar ministerie zit stil
6.4.3 Het afdoeningsrepertoire
a. Het ‘eenvoudig’ sepot
b. De kennisgeving van niet verdere vervolging
c. Buitenvervolgingstelling en eindeverklaring van de zaak
d. Ne bis in idem
e. De transactie
f. Het voorwaardelijk sepot
g. De voeging ad informandum
h. Vervolging door keuze voor een bepaalde delictsomschrijving
i. Het aanwenden van rechtsmiddelen
6.4.4 Termijnkwesties
6.5 De belanghebbende
6.5.1 Algemeen
6.5.2 Categorieën van belanghebbenden
a. Slachtoffers en/of benadeelden
b. verwanten, nabestaanden en andere betrokkenen bij slacht­of­fers en/of benadeelden
Zijspoor 1: minderjarigen en wettelijke vertegenwoordiging
Zijspoor 2: vertegenwoordiging bij indiening van het klaagschrift
Zijspoor 3: het overlijden van klager
c. Rechtspersonen en belangengroepen
d. Indirect belanghebbende? Gesubrogeerde verzekeraars en de curator
e. De verdachte als klager
6.5.3 Klacht tegen overdracht vervolging
7 De rechtsmiddelen tegen en de rechtsgevolgen van de beschikking van het hof
7.1 De rechtsmiddelen
7.2 De rechtsgevolgen van de beschikking
7.2.1 Positie van klager indien het beklag niet is toegewezen
7.2.2 De positie van de officier van justitie
7.2.3 Bewilliging in niet verdere vervolging

Hoofdstuk 3 – Artikel 12: Waarborg of doekje voor het bloeden? Enkele opmerkingen over de duur van de procedure
1 Inleiding
2 De belangen
3 Tekortkomingen en kansen
4 De wettelijke regeling: achtergrond
5 Het hof als onbevooroordeeld forum
6 Ook de rechtbank is onbevooroordeeld
7 Slot

Hoofdstuk 4 – Artikel 12 tussen recht en onrecht. Een scala van zaken
1 De rafels van het recht: onzin- en bagatelzaken
2 Zedenzaken
3 Eenvoudige mishandelingen en medeschuld
4 Belediging
5 Huiselijk geweld: burenruzies en relatieproblematiek
6 Artikel 12 en het tuchtrecht
7 Politiegeweld168

Hoofdstuk 5 – Artikel 12 en het slachtoffer

Hoofdstuk 6 – Artikel 12 en het bevel tot vervolging
1 Aard en omvang
2 Inhoud van het bevel
3 De resultaten
4 De benadeelde partij
5 Slot

Managementboek Top 100

Rubrieken

Populaire producten

    Personen

      Trefwoorden

        Artikel 12 Sv.