Op werkdagen voor 23:00 besteld, morgen in huis Gratis verzending vanaf €20
e.a.

Socialezekerheidsrecht 2015

Paperback Nederlands 2015 9789069165967
Niet leverbaar.

Samenvatting

Alle relevante wet- en regelgeving op het gebied van het socialezekerheidsrecht zoals deze geldt op 1 januari 2015

Specificaties

ISBN13:9789069165967
Taal:Nederlands
Bindwijze:paperback
Aantal pagina's:660
Druk:1
Verschijningsdatum:11-3-2015
Hoofdrubriek:Juridisch
ISSN:

Lezersrecensies

Wees de eerste die een lezersrecensie schrijft!

Geef uw waardering

Zeer goed Goed Voldoende Matig Slecht

Inhoudsopgave

Algemeen
-Grondwet
-Beleidsregels UWV en BD voor de beoordeling en vaststelling van een dienstbetrekking
-Toeslagenwet
-Europese basisverordening voor sociale zekerheid (EG 883/2004)
-Europese toepassingsverordening voor sociale zekerheid (EG 987/2009
-Wet arbeid en zorg
-Besluit aanwijzing gevallen waarin arbeidsverhouding als dienstbetrekking -wordt beschouwd
-Dagloonbesluit werknemersverzekeringen
-Besluit uitbreiding en beperking kring verzekerden volksverzekeringen 1999
Werkloosheid
-Werkloosheidswet
-Uitkeringsreglement WW 2009
-Beleidsregels toepassing artikel 16, derde lid en artikel 24, vijfde lid, WW 2006
-Beleidsregels toepassing artikelen 24 en 27 WW 2006
-Besluit sollicitatieplicht werknemers WW en IOW 2012
-Besluit passende arbeid schoolverlaters en academici
-Regeling vrijstelling verplichtingen WW en Wet WIA
-Richtlijn passende arbeid 2008
-Scholingsregeling WW
-Vakantieregeling WW
Ziekte en arbeidsongeschiktheid
-Ziektewet
-Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering
-Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen
-Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten
-Schattingsbesluit arbeidsongeschiktheidswetten
Re-integratie
-Reïntegratiebesluit
-Beleidsregels beoordelingskader poortwachter
-Beleidsregels verlenging loondoorbetaling poortwachter
-Regeling procesgang eerste en tweede ziektejaar
Behoeftigheid
-Participatiewet
-Wet inkomensvoorziening oudere werklozen
-Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers
Financiering
-Wet financiering sociale verzekeringen
Handhaving
-Maatregelenbesluit UWV
-Boetebesluit socialezekerheidswetten
-Regeling tenuitvoerlegging bestuurlijke boeten en terugvordering onverschuldigde betalingen
-Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen

Managementboek Top 100

Rubrieken

Populaire producten

    Personen

      Trefwoorden

        Socialezekerheidsrecht 2015