Op werkdagen voor 23:00 besteld, morgen in huis Gratis verzending vanaf €20
U heeft gezocht op 9789069166162. Het product dat u zocht is niet meer in die editie leverbaar en is vervangen door de onderstaande editie.
, e.a.

Burgerijk procesrecht 2022/2023

Paperback Nederlands 2022 9789493199552
Verwachte levertijd ongeveer 2 werkdagen

Samenvatting

Selectie van de belangrijkste wet- en regelgeving op het gebied van het burgerlijk procesrecht zoals deze geldt op 1 april 2022.

De wetsartikelen zijn in de marge voorzien van toelichtende kopjes en de bundel bevat een uitgebreid trefwoordenregister.

Gekozen is voor opname van die teksten die, naar het ons toeschijnt, in de praktijk en met name ook in het onderwijs worden gebruikt. In de eerste plaats zijn dit natuurlijk het Wetboek van burgerlijke rechtsvordering en de Wet op de rechterlijke organisatie. Daarnaast zijn onder andere de EEX-verordening (ofwel Brussel I-bis), de Faillissementswet, titels 10 en 11 van Boek 3 BW en 15 van Boek 7 BW, de Algemene termijnenwet, de Advocatenwet en een aantal uitvoeringsregelingen opgenomen. Ook zijn, in het bijzonder ten behoeve van de praktijk, de Wet griffierechten burgerlijke zaken, de Wet op de rechtsbijstand, het Besluit vergoedingen rechtsbijstand, het Liquidatietarief en de Gerechtsdeurwaarderswet in deze bundel te vinden.

Bovendien zijn de meest recente versies van het Landelijk procesreglement voor civiele dagvaardingszaken bij de rechtbanken en het Landelijk procesreglement kort gedingen rechtbanken handel/familie opgenomen. Toegevoegd werd het Landelijk procesreglement Verzoekschriftprocedures rechtbank handel/voorzieningenrechter. Waar nodig zijn de bedragen naar aanleiding van nieuwe regelgeving aangepast.

Uiteraard werden verwijzingen naar verworpen of ingetrokken wetsvoorstellen geschrapt. Zo zijn de in de vorige editie met een * aangeduide bepalingen betreffende het elektronisch procederen in de arrondissementen Gelderland en Midden-Nederland geschrapt, omdat vanaf 1 oktober 2019 in die arrondissementen het procesrecht zoals dat geldt in de arrondissementen (weer) van toepassing is. Voor de goede orde zij vermeld dat de Brussel I (EEX) verordening niet meer is opgenomen. Als Bijlage III bij de Brussel I-bis verordening is een concordantietabel afgedrukt, die duidelijk maakt dat veel bepalingen zijn gehandhaafd en slechts een ander artikelnummer hebben gekregen.

Verordening 2019/1111, die vanaf 1 april 2022 Brussel II-bis (verordening 2201/2003) vervangt, is niet opgenomen, omdat de betekenis voor het burgerlijk procesrecht (nog) gering is.

Specificaties

ISBN13:9789493199552
Taal:Nederlands
Bindwijze:paperback
Aantal pagina's:982
Druk:29
Verschijningsdatum:2-5-2022
Hoofdrubriek:Juridisch
ISSN:

Lezersrecensies

Wees de eerste die een lezersrecensie schrijft!

Geef uw waardering

Zeer goed Goed Voldoende Matig Slecht

Over Ton Jongbloed

Prof. mr. A.W. Jongbloed is Bijzonder hoogleraar Executie- en beslagrecht aan de Universiteit Utrecht.

Andere boeken door Ton Jongbloed

Inhoudsopgave

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering
Wetboek van Burgerlijke rechtsvordering – Hoge Raad
Transponeringstabel
Wet op de rechterlijke organisatie
Landelijk procesreglement voor civiele dagvaardingszaken bij de rechtbanken
Landelijk procesreglement kort gedingen rechtbanken handel/familie
Landelijk procesreglement Verzoekschriftprocedures rechtbank handel/voorzieningenrechter
Besluit zittingsplaatsen gerechten & Zaaksverdelingsreglementen
Wet op de rechtsbijstand
Besluit vergoedingen rechtsbijstand 2000
Wet griffierechten burgerlijke zaken
Besluit griffierechten burgerlijke zaken
Liquidatietarief
Aanbeveling tarieven per 1 februari 2021
Advocatenwet
Algemene termijnenwet
Burgerlijk Wetboek Boek 3, titel 10 en 11
Burgerlijk Wetboek Boek 7, titel 15
Faillissementswet
Gerechtsdeurwaarderswet
Besluit tarieven ambtshandelingen gerechtsdeurwaarders
Algemene wet op het binnentreden
Grondwet
Wet algemene bepalingen
Wet vorm van de eed
EVRM
IVBPR
Handvest van de grondrechten van de Europese Unie (2000/C 364/01)
EEX-verordening (Brussel I-bis)
Uitvoeringswet EG-executieverordening en verdrag van lugano
Verdrag van Lugano 2007 (EVEX)
Brussel II-bis
Uitvoeringswet internationale kinderbescherming
EG-betekeningsverordening
Uitvoeringswet EG-betekeningsverordening
Verdrag betekening en kennisgeving in het buitenland
Uitvoeringswet Verdrag inzake de betekening en de kennisgeving in het buitenland
Rechtsvorderingsverdrag 1954
Uitvoeringswet Rechtsvorderingsverdrag 1954
EG-bewijsverordening
Uitvoeringswet EG-bewijsverordening
Bewijsverdrag 1970
Uitvoeringswet Bewijsverdrag
Europese Overeenkomst inza­ke het verzenden van verzoeken om rechtsbijstand 1977
Verdrag inzake de toegang tot de rechter in internationale gevallen 1980
Uitvoeringswet Verdrag inzake de toegang tot de rechter in internationale gevallen en Europese Overeenkomst inzake het doorzenden van verzoeken om rechtsbijstand
E­uropees inlichtin­genver­drag
Uitvoeringswet Europees Overeenkomst inlichtingen 1968
Verdrag van New York 1958
Europese executoriale titel voor niet-betwiste schuldvorderingen
Uitvoeringswet verordening Europese executoriale titel
Europese betalingsbevelprocedure
Uitvoeringswet verordening Europese betalingsbevelprocedure
Europese procedure voor geringe vorderingen (EPGV)
Uitvoeringswet verordening Europese procedure voor geringe vorderingen
Bankbeslagverordening (EU 655/2014)
Uitvoeringswet verordening Europees bevel tot conservatoir beslag op bankrekeningen

Trefwoordenregister

Managementboek Top 100

Rubrieken

Populaire producten

    Personen

      Trefwoorden

        Burgerijk procesrecht 2022/2023