Op werkdagen voor 23:00 besteld, morgen in huis Gratis verzending vanaf €20

De Europese staatssteunregels 2015

Een handleiding voor het benutten van de beleidskansen

Paperback Nederlands 2015 9789069166377
Niet leverbaar.

Samenvatting

De Europese staatssteunregels zijn door Eurocommissaris Almunia drastisch veranderd. In 2012 zijn de staatssteunregels voor diensten van algemeen economisch belang (DAEB) op basis van artikel 106 lid 2 VWEU veranderd en in 2014 zijn alle regels voor gewone staatssteun op basis van art. 107 VWEU fors aangepakt. Alle vrijstellingsverordeningen, kaderregelingen en richtsnoeren zijn enorm uitgebreid. Dat heeft tot gevolg dat overheden zich uitgebreid moeten inwerken in de nieuwe Europese staatssteunregels

Een belangrijk voordeel van de nieuwe staatssteunregels is dat de Commissie de Algemene groepsvrijstellingsverordening van 2014 (AGV) zo ver heeft uitgebreid dat zij aanneemt dat zeker 70% van de steunmaatregelen onder die AGV gebracht kan worden. Om de beleidskansen van de nieuwe AGV te benutten is het noodzakelijk dat de rijksoverheid en de decentrale overheden de staatssteunregels bezien vanuit het door Bart Hessel bepleite en toegepaste beleidsmatig Europa bewustzijn.

Om de beleidskansen van de Europese staatssteunregels optimaal te benutten moeten overheden bij het uitwerken van financiële transacties met of ten behoeve van ondernemingen, zoals subsidie­veror­deningen, achtereenvolgens de volgende vragen beantwoorden:
1. Wat is staatssteun?
2. Kan voorkomen worden dat er sprake is van staatssteun?
3. Kan voorkomen worden dat staatssteun moet worden aangemeld?
4. Hoe kan een voorspoedige goedkeuring door de Commissie worden bereikt?

Aan de hand van deze vragen zijn de Europese staatssteunregels op basis van art. 107 VWEU in deze bundel ingedeeld, zodat overheden duidelijk kunnen zien naar welke regels zij bij de beantwoording van de vraag moeten kijken. Deze gewone staatssteunregels worden in dit boek duidelijk onderscheiden van de staatssteunregels voor DAEB. Voor landbouwsteun en vervoersteun gelden ook afzonderlijke regels. Omdat overheden bij het maken van steunmaatregelen vaak te maken kunnen hebben met een combinatie van gewone steun en landbouwsteun, zijn de vrijstellingsverordeningen en de richtsnoeren voor staatssteun in de landbouw- en bosbouwsector en in plattelandsgebieden niet gescheiden opgenomen. Dat is wel het geval met de staatssteunregels voor vervoer.

Wanneer overheden bij de samenstelling van subsidieverordeningen de beleidskansen van de AGV benutten, kunnen zij voorkomen dat het overgrote deel van hun subsidiebeleid problemen gaat opleveren met de Europese staatssteunregels.

Specificaties

ISBN13:9789069166377
Taal:Nederlands
Bindwijze:paperback
Aantal pagina's:864
Druk:1
Verschijningsdatum:24-7-2015
Hoofdrubriek:Juridisch
ISSN:

Lezersrecensies

Wees de eerste die een lezersrecensie schrijft!

Geef uw waardering

Zeer goed Goed Voldoende Matig Slecht

Over Bart Hessel

Bart Hessel is universitair hoofddocent Economisch Publiekrecht en bijzonder hoogleraar Europees recht en decentrale overheden bij de Universiteit Utrecht. Daarnaast is hij plaatsvervangend raadsheer in het College van Beroep voor het bedrijfsleven in Den Haag en wetenschappelijk adviseur voor het kenniscentrum Europa decentraal.

Andere boeken door Bart Hessel

Inhoudsopgave

1. De staatssteunregels als beleidskansen voor overheden
1.1 Het Europees toezicht op staatssteun en de beleidskansen voor decentrale overheden en de rijksoverheid

2. Relevante Verdragsartikelen

Verdrag betreffende de Europese Unie
Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie

3. Procedurele regelgeving
3.1 Verordening (EG) nr. 659/1999, geconsolideerde versie van 20-08-2013
3.2 Mededeling van de Commissie betreffende een vereenvoudigde procedure voor
de behandeling van bepaalde soorten staatssteun
3.3 Bekendmaking van de Commissie over terugvordering van staatssteun

4. Wat is staatssteun?
4.1 Ontwerpmededeling van de Commissie betreffende het begrip ‘staatssteun’ in de zin
van artikel 107, lid 1, VWEU

5. Kan voorkomen worden dat er sprake is van staatssteun?
A. Grondverkoop
5.1 Mededeling van de Commissie betreffende staatssteunelementen bij de verkoop
van gronden en gebouwen door openbare instanties
B. Garanties
5.2 Mededeling van de Commissie betreffende de toepassing van de artikelen 87 en 88 van het EG-Verdrag op staatssteun in de vorm van garanties
5.3 Rectificatie van de mededeling van de Commissie betreffende de toepassing van de artikelen 87
en 88 van het EG-Verdrag op staatssteun in de vorm van garanties
C. Referentie en disconteringspercentages
5.4 Mededeling van de Commissie over de herziening van de methode waarmee
de referentie- en disconteringspercentages worden vastgesteld

6. Kan voorkomen worden dat staatssteun moet worden aangemeld?
6.1 De machtigingsverordening (EG) nr 994/98, geconsolideerde versie van 20-08-2013
6.2 De Algemene groepsvrijstellingsverordening 651/2014 (PbEU 2014, L 187/1)
6.3. De de-minimisvrijstellingsverordening 1407/2013
6.4 De vrijstellingsverordening 702/2014 voor steun in
de landbouw- en bosbouwsector en in plattelandsgebieden
6.5. De de-minimisvrijstellingsverordening 1408/2013 voor primaire landbouwbedrijven

7. Hoe kan een voorspoedige goedkeuring door de Commissie worden bereikt?
7.1. Mededeling van de Commissie over criteria voor de beoordeling van verenigbaarheid met de interne markt van staatssteun ter bevordering van de verwezenlijking van belangrijke projecten van gemeenschappelijk Europees belang (PbEU 2014, C 188/02)
7.2 Richtsnoeren inzake regionale steunmaatregelen 2014-2020. PbEU 2013, C 209/01
7.3 Kaderregeling inzake staatssteun voor onderzoek, ontwikkeling en innovatie van 2014. PbEU 2014, C198/01
7. 4 Richtsnoeren inzake staatssteun voor risicofinancierings­- investeringen van 2014. PbEU 2014, C19/04
7.6 Richtsnoeren voor reddings- en herstructureringssteun aan niet-financiële ondernemingen in moeilijkheden van 2014. PbEU 2014, C249/01
7.7 Richtsnoeren voor staatssteun in de landbouw- en bosbouwsector en in plattelandsgebieden 2014-2020. PbEU 2014, C204/01
7.8 Mededeling van de Commissie betreffende staatssteun voor films en andere
audiovisuele werken van 2013 (PbEU C 332/01)

8. Staatssteun en vervoer
A. Openbaar personenvervoer per spoor en over de weg
8.1 PSO-Verordening (EG) nr. 1370/2007, PbEU 2007, L 315/01
8.2 Interpretatieve richtsnoeren bij Verordening (EG) nr. 1370/2007, PbEU 2014, C 92/01
B. Luchthavens en luchtvaart
8.3. Richtsnoeren voor financiering van luchthavens en aanloopsteun van de overheid voor luchtvaartmaatschappijen met een regionale luchthaven als thuishaven, PbEU 2005, C 312/1
8.4 Richtsnoeren voor staatssteun aan luchthavens en luchtvaartmaatschappijen, PbEU 2014, C 99/03
C. Maritieme sector
8.5. Richtsnoeren voor staatssteun voor scheepsmanagementbedrijven, PbEU 2009, C 132/06
8.6. Richtsnoeren voor staatssteun ter aanvulling van de communautaire financiering
voor de totstandbrenging van snelwegen op zee, PbEU 2008, C 317/08
8.7. Richtsnoeren betreffende staatssteun voor het zeevervoer, PbEU 2004, C 13/03

9. Staatssteun en DAEB
9.1 Algemene Mededeling over de toepassing van staatssteunregels voor DAEB (PbEU 2012, C 8/02)
A. Voorkomen dat staatssteun moet worden aangemeld
9.2 Vijstellingsverordening voor DAEB de-minimissteun (PbEU 2012 L 114/8)
9.3 Het Vrijstellingsbesluit van 2012 voor DAEB-steun (PbEU 2012 L 7/3)
B. Zorgen voor snelle goedkeuring door de Commissie
9.4 De Kaderregeling van 2012 voor aan te melden DAEB-steun (PbEU 2012, C 8/03)
9.5 Mededeling van de Commissie voor de toepassing van de staatssteun­regels in het kader van de snelle uitrol van breedbandnetwerken van 2013
9.6 Mededeling van de Commissie betreffende de toepassing van de regels inzake
staatssteun op de publieke omroep van 2009 (PbEU 2009, C 257/1)

Managementboek Top 100

Rubrieken

Populaire producten

    Personen

      Trefwoorden

        De Europese staatssteunregels 2015