Op werkdagen voor 23:00 besteld, morgen in huis Gratis verzending vanaf €20

Franse nalatenschappen

Nederlands en Frans erfrecht, testamenten, levenstestament, Nederlandse en Franse erf- en schenkbelasting, de Europese erfrechtverordening, internationaal huwelijksvermogensrecht, (geregistreerd) samenwonen, huwelijkse- en partnerschapsvoorwaarden, vrucht

Paperback Nederlands 2015 9789074646888
Op werkdagen voor 23:00 uur besteld, volgende dag in huis

Samenvatting

Hoe vermijdt u te hoge Franse erfbelasting?
Zowel eigenaren van vastgoed in het buitenland als aspirant-kopers zijn zich onvoldoende bewust van de gevolgen bij overlijden. Door een goede estate planning kan op termijn heel wat erfbelasting bespaard worden. Bij nalatenschappen en erfrecht is het van belang twee zaken uit elkaar te houden. Enerzijds de erfregeling die bepaalt wie wat erft en anderzijds de regels van de erfbelasting, die bepaalt wie waar betaalt.

Vermijd discussies achteraf
Mocht u komen te overlijden, dan hopen we dat ruzies binnen families achterwege blijven. Om nalatenschappen wordt soms letterlijk gevochten. Dit is eigenlijk te gênant voor woorden! Vaak kan extra leed voorkomen worden door vooraf zaken op orde te hebben. Het boek 'Franse nalatenschappen' verschaft u de noodzakelijke kennis en inzichten om hierover concrete afspraken te maken via een deskundige.

Specificaties

ISBN13:9789074646888
Taal:Nederlands
Bindwijze:paperback
Aantal pagina's:150
Uitgever:Guide Lines
Druk:1
Verschijningsdatum:3-12-2015
Hoofdrubriek:Juridisch
ISSN:
Jongbloed:Erfrecht

Lezersrecensies

Wees de eerste die een lezersrecensie schrijft!

Geef uw waardering

Zeer goed Goed Voldoende Matig Slecht

Inhoudsopgave

1. Inleiding
Begripsverandering

2. Nederlandse erfrechtsituatie
Nederlandse erfrechtsituatie van vóór 1 januari 2003
Huidige wettelijke rente
Afwijken van de wettelijke regels van erfrecht door het opmaken van een testament
Legitieme portie
Opmaken en wijzigen van een testament
Defiscalisering van vorderingen

3. Nederlands of Frans erfrecht ?
Wanneer krijgt u te maken met buitenlands erfrecht ?
Verschillende soorten langstlevende testamenten in Nederland
Vruchtgebruik testament
Ouderlijke boedelverdeling / wettelijke verdeling
Langstlevende enig erfgenaam
Langstlevende enig erfgenaam met tweetrapsmaking
Situatie vóór 17 augustus 2015
Internationaal Privaatrecht
Conflict met het Franse erfrecht
Franse wettelijke verdeling onder nabestaanden
Voorbeeld
Wijziging Frans erfrecht per 1 januari 2007
Uitleg schema

4. De oplossing: Europese Erfrechtverordening
Europese Erfrechtverordening (EEV) per 17-08-2015
Wat is de gewone verblijfplaats ?
Rechtskeuze uitbrengen via een testament
Doel van de EEV
Inhoud van de EEV
Voorbeeld in de nieuwe situatie
Gewone verblijfplaats en nationaliteit
Toepasselijk recht erfopvolging en de woonplaats
Wat als u geen keuze uitbrengt na 17 augustus 2015
Voordelen
Praktijk
Europese Verklaring van Erfrecht
De EEV en de erfbelasting
U woont in Frankrijk met een oud Nederlands testament

5. Het maken van een rechtskeuze
U kiest voor Frans recht
U kiest voor Nederlands recht
De positie van de samenwoner in het Franse recht
De positie van de samenwoner in het Nederlands recht

6. Huwelijk met internationale aspecten
Is een in het buitenland gesloten huwelijk rechtsgeldig in Nederland ?
Welk huwelijksvermogensregime is van toepassing ?
Het Haags Huwelijksvermogensverdrag
Verdragslanden
Voor wie geldt het verdrag ?
Huwelijksdatum vóór 1 september 1992
Eerste gewone verblijfplaats volgens Nederlandse jurisprudentie
Eerste gewone verblijfplaats volgens Frans recht
Huwelijksdatum op of ná 1 september 1992
Het Franse stelsel van het huwelijksvermogensrecht
Huwelijksvoorwaarden
Hoofdelijke aansprakelijkheid
Immigratie
Naturalisatie en de gevolgen voor het huwelijksvermogensstelsel
U heeft geen gemeenschappelijke eerste woonplaats
Wat te doen als u ongewilde verandering wilt voorkomen
Het maken van een rechtskeuze
Wie kan een rechtskeuze uitbrengen ?
Nationaliteitsland of woonplaatsland
Rechtskeuze en/of huwelijksvoorwaarden
Waaruit kiezen ?
Het verdrag bepaalt waarvoor u een keuze mag uitbrengen
Als er geen huwelijksvoorwaarden en geen rechtskeuze is gemaakt
Hoe brengt u de rechtskeuze uit ?
Registratie en werking van het gekozen stelsel tegenover derden
Registratie van uw keuze
Registratie van huwelijks voorwaarden naar buitenlands (niet-Nederlands) recht
Ongewilde verandering voorkomen
Pensioenverevening
Zekerheid met het maken van een rechtskeuze en/of huwelijksvoorwaarden
Terug naar Nederland en de gevolgen voor het huwelijksvermogensstelsel
Waarom een rechtskeuze ?
Voorbeeld
Belangrijk aandachtspunt: Nalatenschap en scheiding
Geldend huwelijksvermogensrecht en werking t.o.v. schuldeisers
Nationaliteitslanden en woonplaatslanden
Gemeenschappelijke nationaliteit
Nederlands wetsvoorstel: “Huwelijksvoorwaarden standaard”

7. Samenwonen, de Pacs en geregistreerd partnerschap
Erkenning
Hoe is de situatie voor samenwoners momenteel geregeld ?
Pacs en geregistreerd partnerschap
Erkenning Nederlands geregistreerd partnerschap in Frankrijk
Fiscale gelijkstelling in de vermogensbelasting
Gepacseerden en de eenmanszaak
Beëindiging van een PACS
De PACS en de verdeling van de bezittingen en schulden
De oude 50/50 regeling
Nieuwe regeling
Verdeling na scheiding van gepacseerden
Franse samenlevingscontract bij de Franse notaris
Pacs in de geboorteakte
Te overleggen documenten
Ontbinding PACS
Certificat de concubinage
Homo Huwelijk

8. Huwelijkse en Partnerschapvoorwaarden
Waarom huwelijks of partnerschapsvoorwaarden ?
Situatie in Frankrijk
Bescherming langstlevende partner
La Communauté universelle (gemeenschap van goederen)
Wanneer is de keuze voor een huwelijkscontract met verblijvingsbeding interessant ?
Nadeel van zo’n huwelijkscontract als er wel kinderen zijn
De kinderen uit een eerder huwelijk
Afstandsverklaring
Le regime de la séparation de biens (vgl. huwelijkse voorwaarden)
Tussentijdse wijziging van het huwelijksregime
Trouwen in Frankrijk / Trouwen met een Franse vrouw of man
Scheiding en uw in Frankrijk & Droit de partage
Scheiding, splitsing en de Plus Value
Voorbeeld
Afspraken in een echtscheidingsconvenant
Onverdeeld eigendom of “en tontine”
“En indivison”
Voorbeeld
10 jaren eis ook bij communauté universelle

9. Schenking bij leven
Voorbeeld van een “la donation horst part successorale”
Schenken in het zicht van overlijden en de Nederlandse fiscus
Anti-misbruikbepaling
Uitspraak Rechtbank Den Haag 31 juli 2015
Rekenvoorbeeld volgens de rechtbank

10. Het belang van een levenstestament
Misverstand
Een huis in het buitenland
Bewindvoering ondercuratelestelling
Notariële volmacht
Het levenstestament

11. Vruchtgebruik en bloot eigendom
Nederlandse situatie
Vruchtgebruik
Vestiging vruchtgebruik bij leven
Vestiging van vruchtgebruik na overlijden
Huur
Schenking
Verkoop
Vruchtgebruik in Frankrijk
Wettelijke rechten volgens Frans recht van de langstlevende (bij huwelijk, pacs of geregistreerd partnerschap)
Donation entre époux
Bij schenking aan partner
De mogelijkheden en nadelen van Frans bloot eigendom
Oprichting SCI
Vormen van onroerendgoedbezit in Frankrijk
Kopen “en viager”
Enkele termen betreffende het kopen en verkopen “en viager”
De berekening van de hoogte van de jaarlijkse rente
Aftrek op de genoten (lijf)rente voor de inkomstenbelasting

12. Aankoop Franse onroerende zaak middels een SCI
Redenen om voor een SCI te kiezen
Kenmerken van een SCI
Verplichtingen bij de oprichting van een SCI
Kosten oprichting SCI
Minimum kapitaal
Het bestuur van een SCI
Administratieve verplichtingen van de SCI
Overdrachtsbelasting bij overdracht van de aandelen van een SCI
Liquidatie SCI
Oprichting van een SCI na de aankoop van een huis
SCI koopt huis
SCI en de fiscale aspecten
Verkoop van een onroerende zaak door een SCI en de overdrachtsbelasting
Tarieven Plus Value bij verkoop van een onroerende zaak via een SCI
Jaarlijkse aangifte
Franse gemeenschap van goederen
Erfgenamen en de SCI
Prijs van de aandelen
Verkoop van aandelen in de SCI
Belastbaarheid verkoop aandelen
Aanstellen fiscaal vertegenwoordiger
De SCI en de hypotheek
SCI en gemeubileerde en ongemeubileerde verhuur
Gemeubileerde verhuur
Verhuur Gîte of Chambre d’hôtes
SCI zonder verhuur
SCI-constructie
De Nederlandse fiscus en de SCI
Voorwaarden SCI in box 3
Nog enkele opmerkingen bij de SCI

13. Erf- en schenkbelasting en de Franse fiscus
Ingezetene in Frankrijk
Wanneer wordt u in Frankrijk als ingezetene beschouwd ?
Niet-ingezetene
Erfgenaam ingezetene in Frankrijk
Nederlandse erfbelasting over uw nalatenschap in Frankrijk
Tarieven en vrijstellingen in Frankrijk
Gehandicapte erfgenamen
Tarieven Franse successierechten tussen ouder en kind
Tarieven Franse successierechten tussen broers en zusters
Algehele vrijstelling voor broers en zusters in Frankrijk
Tarieven Franse successierechten tussen familieleden tot de 4e graad
Tarieven Franse successierechten tussen niet-familieleden
Vrijstelling schenkbelasting in Frankrijk
Franse schenkbelasting
Tarieven Franse schenkbelasting tussen broers en zussen

14. Erf- en schenkbelasting, vanuit Nederlands perspectief
Wanneer betaalt u schenkbelasting in Nederland ?
Krijgt u meerdere schenkingen in 1 jaar
In welk land bent u erfbelasting verschuldigd ?
Uw positie gezien vanuit Nederland
Ouders wonen in Nederland en kinderen wonen in Frankrijk
Erfbelasting bij wettelijke verdeling
Nederlandse defiscalisering van vruchtgebruik en bloot eigendom in box 3
Indien de erflater niet in Nederland woont
Omzeilen 10 jaarsfictie
Belastingregeling voor het Koninkrijk
Dubbele heffing erfbelasting
Indien een deel van de erfenis in Nederland ligt & recht van overgang
Afschaffing recht van overgang
Indien u een andere nationaliteit heeft aangenomen
Het voorkomen van dubbele belasting
Voorbeeld situaties
Internationale dubbele heffingen bij overlijden
Afgesloten belastingverdragen i.v.m. erfbelasting
Belastingverdrag Nederland-Frankrijk
Besluit er voorkoming van dubbele belastingheffing (DVDB)
Buitenlandse belasting bij nieuw erfrecht of ouderlijke boedelverdeling
Geen vermindering voor buitenlandse belasting over Nederlandse situsgoederen
Ordinary Credit ter voorkoming van dubbele belastingheffing
Tarieven en vrijstelling Nederlands erf- en schenkbelasting
Rekenvoorbeeld
Pensioen en erfbelasting
Erfbelasting over fictieve verkrijgingen
Europees Beroep tegen 10 jaarsfictie
Verruiming vrijstelling Nederlandse schenkbelasting

15. Afwikkeling nalatenschap / aangifte van een nalatenschap
Wat te doen na een overlijden
Europese Verklaring van Erfrecht
Fiscale afhandeling van de nalatenschap
Termijn aangifte successierechten in Frankrijk
Erflater buiten Frankrijk overleden
Erflater binnen Frankrijk overleden
Boeteregeling

16. Voorkoming dubbele belastingheffing middels de ordinary creditmethode
Inleiding
Rekenvoorbeeld
Berekening Nederlandse erfbelasting

17. Vermogensoverheveling via een trust, vanuit Nederlands perspectief
Wat is een trust ?
Keuze uit een discretionary trust of een trust zonder beleidsvrijheid
Het trustvermogen en de Nederlandse fiscus
Uitspraak Hoge Raad
Verkrijging door de beneficiaries van de trust
In welk land woont de schenker ?
Omzeiling woonplaatsfictie van 10 jaar
Belastingregeling 10 jaarsfictie (BRK) Aruba, Curacao en Sint Maarten
Schenking door één van de gehuwden, waarvan er één een niet-Nederlander is
Als de trust geen doelvermogen is
Definitie trust volgens de Nederlandse Staatssecretaris van Financiën
Fiscale zekerheid vooraf
Welke stukken dient u te overhandigen ?
De vaststellingsovereenkomst
Inhoud vaststellingsovereenkomst (transparantie-overeenkomst)

18. Terugkeer naar Nederland
Met vermogen terug naar Nederland
Heffingsvrij vermogen
Ouderentoeslag vervalt per 1 januari 2016
Vrijstelling voor een uitvaartverzekering
Kapitaaluitkering uit levensverzekering: overgangsrecht
Bezittingen in box 3
Wat zijn uw bezittingen ?
Wat geeft u aan in box 3 ?
Onverdeelde boedel
Voorbeeld
Welke bezittingen geeft u niet aan in box 3 ?
Welke bezittingen zijn vrijgesteld ?
Schulden in box 3
Drempel voor uw schulden 2015
Wat geeft u aan in box 3 ?
Wat geeft u niet aan in box 3 ?
Vrijstelling contant geld
Aanpassing tarief box 3
Uw eigen bijdrage en langdurige zorg in Nederland
Het CAK
Eigen bijdrage langdurige zorg
Inkomen en uw vermogen
Uw huishouden
Uw indicatie
Mogelijkheden om “opeten” van uw vermogen te voorkomen
Voorwaarden bij schenken op papier
Uw eigen huis en langdurige zorg in Nederland
Bloot eigendom en vruchgebruik in box III & de eigen bijdrage AWBZ
Defiscalisering bloot eigendom en vruchtgebruik
Bloot eigendom dat voortvloeit uit een testament
Bloot eigendom dat niet voortvloeit uit een testament
Gevolgen voor de AWBZ

19. Overlijden in Frankrijk
Aangifte van overlijden
Uitvaartverzekering en de factuur van de uitvaartondernemer
Vervoer van de overledene
Repatriëring naar Nederland
Internationaal rouwvervoer
Repatriëringskosten naar Nederland
Regels voor internationaal vervoer
Hoe regel je een repatriëring ?
Terugkeer lichaam in Nederland
Repatriëringsverzekering
Laatste rustplaats in Frankrijk; de mogelijkheden
Betaling begraafplaats (concession)
Crematie in Frankrijk
Bestemming van urnen
Uitvaartceremonie in Frankrijk
Kosten begrafenis / crematie in Frankrijk
Lichaam ter beschikking stellen van de wetenschap in Frankrijk
In Frankrijk automatisch donor (ja, tenzij wet)
Niet-religieuze uitvaartplechtigheid
Formaliteiten na overlijden
Checklist wat te doen bij overlijden in Frankrijk

20. Uw sociale media pagina’s na uw overlijden
Wanneer u beschikt over inloggegevens
Wanneer u niet beschikt over inlog-gegevens
Beheer en opzeggen na overlijden van:
Facebook
Linkedin
Twitter
You Tube
Google
E-mail accounts
Online-accounts
Digitaal eigendom na overlijden
Eigenaar website
Instagram
Hoe wist u digitale sporen ?
Bijlagen
Testament Crématiste
Checklist voor nabestaanden
Nederlandstalige adviseurs bij Erfrechtkwesties en Franse
nalatenschappen
Bronnen

Managementboek Top 100

Rubrieken

Populaire producten

    Personen

      Trefwoorden

        Franse nalatenschappen