Op werkdagen voor 23:00 besteld, morgen in huis Gratis verzending vanaf €20
,

Aanbestedingsrecht Deel 16

Aanbestedingsrecht: algemene inleiding, bekendmaking, uitnodiging tot inschrijving, inschrijving

Paperback Nederlands 2010 9789077320860
Verwachte levertijd ongeveer 1 werkdagen

Samenvatting

Hoofdstuk 41: Algemene Inleiding tot het Aanbestedingsrecht Hoofdstuk 42: Bekendmaking, Uitnodiging tot inschrijving. Inschrijving

In 2010 zijn de nieuwe drukken van de delen Hoofdstukken Bouwrecht van mr. M.A. van Wijngaarden en prof. mr. dr. M.A.B. Chao-Duivis onder een nieuwe titel: Serie Bouw- en Aanbestedingsrecht verschenen. Een nieuwe titel, maar met dezelfde auteur, dezelfde hoge kwaliteit van de inhoud en dezelfde makkelijk toegankelijke opzet, zoals u sinds 1983 gewend bent.

In delen 16 tot en met 18 van de Serie Bouw- en Aanbestedingsrecht wordt het aanbestedingsrecht besproken. Deze bespreking is niet beperkt tot het aanbesteden van werken. Het aanbestedingsrecht in het algemeen komt aan de orde. Deze delen zijn dan ook van belang voor een ieder die met aanbestedingsrecht heeft te aken.

Deel 16 geeft een algemene inleiding tot het aanbestedingsrecht, gevolgd door een behandeling van de bij een aanbesteding spelende bekendmaking, de uitnodiging tot inschrijving en de inschrijving.
Deel 17 gaat in op de geschiktheidseisen en de selectie- en gunningscriteria die bij een aanbesteding worden gehanteerd.
Deel 18 behandelt de eigenlijke aanbesteding en de daaruit voortvloeiende opdracht (gunning) van het werk, en wordt afgesloten met een bespreking van de bij een aanbesteding gebruikelijke geschillenregeling en daaraan verbonden processuele aspecten.

In de Serie Bouw- en Aanbestedingsrecht geeft de auteur een op de praktijk gerichte behandeling van de belangrijkste onderwerpen uit het bouw- en aanbestedingsrecht. Centraal staat de behandeling van de verschillende standaardvoorwaarden in de bouw, waarvan de plaats steeds belangrijker blijft te worden. Het commentaar van de schrijver op elk van deze standaardvoorwaarden is voorzien van veel jurisprudentie, ook die welke niet elders is gepubliceerd, met name van de Raad van Arbitrage voor de Bouwbedrijven in Nederland en het Arbitrage-Instituut Bouwkunst.

Op deze wijze worden de belangrijkste onderwerpen uit het bouw- en aanbestedingsrecht in deeltjes van beperkte omvang, doch tamelijk uitputtend, behandeld. Daarbij komen in de eerste plaats die onderwerpen aan de orde, die in de praktijk het meest aanleiding tot conflicten geven.

Specificaties

ISBN13:9789077320860
Taal:Nederlands
Bindwijze:paperback
Aantal pagina's:452
Druk:6
Verschijningsdatum:18-12-2013
Hoofdrubriek:Juridisch

Lezersrecensies

Wees de eerste die een lezersrecensie schrijft!

Over M.A. van Wijngaarden

Mr. M.A. van Wijngaarden: in leven emeritus hoogleraar bouwrecht aan de Rijksuniversiteit Leiden.

Andere boeken door M.A. van Wijngaarden

Over M.A.B. Chao-Duivis

M.A.B. Chao-Duivis is hoogleraar aan de faculteit Bouwkunde van de TU Delft.

Andere boeken door M.A.B. Chao-Duivis

Inhoudsopgave

Voorwoord
Gebruikte af kortingen

Hoofdstuk 41: Algemene inleiding tot het aanbestedingsrecht
902. Methode van behandeling
903. Literatuur
904. Geschiedenis van de Aanbestedingsreglementen
905. Jurisprudentie op het ARW 2005/2004, het UAR 2001 en het UAR 1986 (algemeen)
906. Jurisprudentie op het UAR-EG 1991 (algemeen
907. Al dan niet verplichte aanbesteding/definitie van aanbesteding
908. Afwijkingen van reglementen
909. Termijnen in het aanbestedingsrecht
910. De wijzen van aanbesteding
910a.Toepassingsmogelijkheden van aanbestedingsprocedures
910b. Aanbestedingsplichtige opdracht
910c. Aanbestedingsplichtige dienst
911. Rechtsbetrekking tussen aanbesteder en alle inschrijvers en inschrijvers
onderling
911a.Algemene beginselen van aanbestedingsrecht
911b.Overige vragen van algemene aard

Hoofdstuk 42: Bekendmaking, uitnodiging tot inschrijving, Inschrijving
A. De bekendmaking
912. De regeling in het Bao 2005, ARW 2005 (2004), het UAR 2001, het UAR 1986 en het UAR-EG 1991
912a.Bijdrage van de aannemer aan financiering collectief onderzoek (UAR 2001)
913. Technische specificaties
914. (Vervallen)
915. Vermelding van de wijze waarop de keuze tot uitnodiging wordt bepaald
916.De termijn voor aanmelding als gegadigde
917.Uit te nodigen (aantal) gegadigden/inschrijvers
918.Inlichtingen en aanwijzingen
919.Verbindendheid van inlichtingen en aanwijzingen
920 Monsters

B.De uitnodiging tot inschrijving
921.De regeling in het ARW 2005 en het UAR
922.Gevolgen van en voorwaarden bij de uitnodiging tot inschrijving
923.Motivering van de niet-uitnodiging tot inschrijving

C.De inschrijving
924. Inschrijvingskosten UAR 2001/kosten van deelname aan aanbestedingsprocedure
924a. Onduidelijkheid in bestek en in voorgeschreven wijze van inschrijving
925. Wijze van inlevering en tijdige inlevering van inschrijvingsstukken.
926. Intrekking van de inschrijving; de regeling in de aanbestedingsreglementen
927. Vergissing bij inschrijving; rechtspraak
928. Door inschrijver te verstrekken gegevens/ondertekening
929. Standaard 2005: inschrijving en inschrijvingsstaat
930. Standaard 2005: ontleding van de aannemingssom en inschrijvingsstaat
931. Door inschrijver te verstrekken gegevens: onderzoeksplicht van inschrijver/actieve houding inschrijver verlangd
932 Verplichting/bevoegdheid aanbesteder om ontbrekende gegevens of
toelichting op te vragen
933. Inschrijving op een werk verdeeld in percelen
934. Gezamenlijke inschrijving
935. Inschrijving onder voorwaarden
935a.Ongeldige inschrijvingen
935b.Abnormale inschrijvingen
936. De variant in het ARW 2005; de alternatieve aanbieding in het ARW 2004, het UAR 2001, het UAR 1986 en het UAR-EG 1991
937. De totstandkoming van de regeling van de alternatieve aanbieding
938. De alternatieve aanbieding; jurisprudentie
939. De inschrijving op varianten
940. Gestanddoening van het aanbod
941. Wijziging van de aanbieding/herstel fouten/aanvulling

Rechtspraakregister
Trefwoordenregister

Managementboek Top 100

Rubrieken

Populaire producten

    Personen

      Trefwoorden

        Aanbestedingsrecht Deel 16