Op werkdagen voor 23:00 besteld, morgen in huis Gratis verzending vanaf €20
,

Verzekeringsvoorwaarden en de consument

Paperback Nederlands 2010 9789077320921
Op werkdagen voor 17:00 uur besteld, volgende dag in huis

Samenvatting

Verzekeringsrecht is polissenrecht: in de praktijk wordt door verzekeraars op grote schaal gebruik gemaakt van de vrijheid die zij hebben om eigen regels op te nemen in hun verzekeringsvoorwaarden, en daarbij een eigen inhoud te geven aan de verzekeringsovereenkomst. Deze vrijheid is met de invoering van het nieuwe verzekeringsrecht (titel 7.17 BW) per 1 januari 2006 aanzienlijk ingeperkt vanwege het in ruime mate dwingende karakter van deze wetgeving.

In dit boek wordt allereerst aandacht besteed aan meer algemene aspecten van consumentenrecht, waaronder de invulling van het begrip 'consument' en diens 'financial awareness'. Uitgebreid komen aan de orde algemene aspecten van het polissenrecht en verschillende, veel voorkomende typen (consumenten)verzekeringsvoorwaarden. Onderzocht wordt in hoeverre deze toelaatbaar zijn gezien de nieuwe verzekeringswetgeving en afd. 6.5.3 BW.

In een slotbeschouwing wordt herziening van het polissenrecht bepleit, onder verwijzing naar nieuwe regels voor verzekeren (en polisvoorwaarden), zoals neergelegd in actuele Europese regelgeving (Solvency II).

Specificaties

ISBN13:9789077320921
Trefwoorden:verzekeringen
Taal:Nederlands
Bindwijze:paperback
Aantal pagina's:172
Druk:1
Verschijningsdatum:23-1-2014
Hoofdrubriek:Juridisch

Lezersrecensies

Wees de eerste die een lezersrecensie schrijft!

Inhoudsopgave

Voorwoord

1. Inleiding
1.1 Verzekeringsrecht is polissenrecht
1.2 Consument en markt
1.2.1 Algemeen
1.2.2 Doelstellingen van consumentenbescherming
1.2.2.1 Algemeen: de zwakke consument?
1.2.3 De consument als zwakke partij bij financiële transacties? Wie is consument?
1.2.3.1 Verdergaande bescherming noodzakelijk?
1.2.3.2 Het begrip 'consument'
1.2.3.3 Definitie van het begrip 'consument'
1.2.3.4 Consumentenbescherming in het verzekeringsrecht
1.2.3.5 Het begrip 'consument' in verzekeringsrechtelijke regelgeving
1.3 Verzekeringsmarkt en consument
1.4 Europese beleidsdoelstellingen en regelgeving ter bescherming van de financiële consument
1.4.1 Beleidsdoelstellingen: kredietcrisis
1.4.2 Beleidsdoelstellingen: financiëledienstverlening algemeen
1.5 Financiële diensten voor consumenten in de interne markt
1.5.1 Groenboek financiële diensten 2007
1.5.2 Witboek financiële diensten 2005
1.5.3 Commission Staff working document - Initiatives in the area of retail Financial services
1.5.4 Solvency II
1.6 Richtlijn oneerlijke handelspraktijken en financiële diensten
1.7 Financial education
1.7.1 Algemeen
1.7.2 Financial awareness en zorgplichten algemeen
1.7.3 Standpunt Commissie inzake financiële educatie

2. Verzekeringsvoorwaarden: een algemene beschouwing
2.1 Inleiding
2.2 Nieuw verzekeringsrecht en verzekeringsvoorwaarden
2.3 De juridische gevolgen van het gebruik van standaardvoorwaarden in de verzekeringspraktijk

3. Kernbedingen in het verzekeringsrecht
3.1 Algemeen
3.2 Het begrip 'kernbeding' in de verzekeringsrechtelijke literatuur en rechtspraak
3.3 Een alternatieve benadering van het begrip 'kernbeding' in het verzekeringsrecht

4. Zorgvuldige dienstverlening en verzekeringsvoorwaarden
4.1 Algemeen
4.2 De rol van het privaatrecht bij schending zorgplichten, informatieplichten en zorgvuldigheidseisen door financiëledienstverleners
4.3 Publiekrechtelijke zorgplichten en privaatrecht

5. Uitleg van verzekeringsvoorwaarden
5.1 Algemeen
5.2 Fase 1: Is de betrokken verzekeringsvoorwaarde duidelijk, onduidelijk of onbegrijpelijk?
5.2.1 Algemeen
5.2.2 De Haviltex-norm
5.2.3 De CAO-norm
5.2.4 De verhouding tussen de Haviltex-norm en de CAO-norm
5.2.5 Mogelijke resultaten van het eerste fase-onderzoek
5.3 Vier mogelijke scenario's in het kader van Fase 2
5.3.1 Fase 2 mogelijkheid a: er is sprake van een onduidelijk beding en tegenover elkaar staan een verzekeraar en een consument-verzekerde
5.3.2 Fase 2 mogelijkheid b: er is sprake van een onduidelijk beding en tegenover elkaar staan een verzekeraar en een niet-consument-verzekerde
5.3.2.1 Algemeen
5.3.2.2 Oprekking van het begrip 'consument' in geval van een 'gemengde overeenkomst'
5.3.2.3 HR Liszkay II: uitleg contra proferentem als gezichtspunt bij nietprofessionele verzekerden
5.3.2.4 Ook een contra proferentem-regel ten gunste van niet-consumentverzekerden?
5.3.3 Fase 2 mogelijkheid c: er is sprake van een onbegrijpelijke clausule en tegenover elkaar staan een verzekeraar en een consument-verzekerde
5.3.4 Fase 2 mogelijkheid d: er is sprake van een onbegrijpelijke clausule en tegenover elkaar staan een verzekeraar en een verzekerde die geen consument is

6. Adresclausule
6.1 Algemeen
6.2 Mededelingen en adresclausule

7. Bereddingsplichtvervalclausule
7.1 Algemeen
7.2 Redelijk belang-vereiste
7.3 Proportionaliteitsbeginsel en de bereddingsplichtvervalclausule

8. Bereddingskostenbeding
8.1 Algemeen
8.2 Mogelijkheden voor een beperkend bereddingskostenbeding
8.3 Bereddingskostenbeding en art. 79 Ow

9. En bloc-clausule

10. Fraudevervalclausule

11. Medewerkingsvervalclausule
11.1 Algemeen
11.2 Redelijk belang-vereiste
11.3 Proportionaliteitsbeginsel en de medewerkingsvervalclausule
11.4 Medewerkingsvervalclausule en art. 79 Ow

12. Na-u-clausule
12.1 Algemeen
12.2 Rechtsgevolgen van het inroepen van een Na-u-clausule door een verzekeraar
12.3 Is een Na-u-clausule een onredelijk bezwarend beding?

13. Normale voorzichtigheid-clausule
13.1 Algemeen
13.2 Reikwijdte van de normale voorzichtigheid-clausule
13.3 'Voorkomen is beter dan genezen': aanscherping van en alternatieven voor de normale voorzichtigheid-clausule

14. Opzeggingsclausule
14.1 Algemeen
14.2 Wat is de reikwijdte van art. 7:940 lid 3 laatste zin BW?
14.3 Gedragscode geïnformeerde verlenging en contracttermijnen particuliere schade- en inkomensverzekeringen
14.4 Opzeggingsclausules en art. 79 Ow

15. Opzetclausule
15.1 Algemeen
15.2 Opzetclausule 1980
15.3 Opzetclausule 2000

16. Risicoverzwaringsclausules
16.1 Algemeen
16.2 Knelpunten bij het gebruik van scherpe omschrijvingen van de dekking in verzekeringsvoorwaarden
16.3 Knelpunten bij het gebruik van risicoverzwaringmededelingsclausules in verzekeringsvoorwaarden
16.4 Knelpunten bij het gebruik van preventieve garantieclausules in verzekeringsvoorwaarden
16.5 Het causaliteitsbeginsel
16.6 Proportionaliteitsbeginsel

17. Schorsingsclausule
17.1 Algemeen
17.2 De waarschuwingsverplichting ex art. 7:934 BW

18. Verjaringsclausules en contractuele vervaltermijnen

19. Tot slot: het polissenrecht is aan herziening toe!

Managementboek Top 100

Rubrieken

Populaire producten

    Personen

      Trefwoorden

        Verzekeringsvoorwaarden en de consument