Op werkdagen voor 23:00 besteld, morgen in huis Gratis verzending vanaf €20

Invordering van dwangsommen onder de wet Algemene bestuursrecht

Paperback Nederlands 2015 9789081790499
Verwachte levertijd ongeveer 2 werkdagen

Samenvatting

Op 1 juli 2009 trad de zogeheten Vierde tranche van de Algemene wet bestuursrecht in werking. Hierbij werd onder meer de invorderingsbeschikking geïntroduceerd in het bestuursrecht. Waar voorheen de invordering van verbeurde dwangsommen geheel via het civiele recht verliep, dienen bestuursorganen dit thans via bestuursrechtelijke weg te doen, inclusief de daarbij behorende procedures van bezwaar en (hoger) beroep.

In de rechtspraktijk blijkt echter dat veel (ambtenaren van) bestuursorganen worstelen met theoretische én praktische vragen bij het langs bestuursrechtelijke weg invorderen van dwangsommen. Hoe wordt een invorderingsbeschikking, aanmaning of dwangbevel precies opgesteld? Wat voor rol speelt het 'oude' recht eventueel nog? Op welke wijze is de rechtsbescherming georganiseerd? Hoe zit het ook alweer met verjaring, stuiting, verzuim en wettelijke rente? Rest de civiele rechter nog een rol?

Dit boek geeft een helder antwoord op deze en vele andere vragen, waar nodig toegelicht met concrete voorbeelden. Heel handig voor de praktijkjurist daarbij zijn de bijlagen met kant-en-klare concepten van de diverse in een invorderingsprocedure te nemen besluiten. Bovendien wordt uitvoerig aandacht besteed aan de stroom jurisprudentie die zich de afgelopen jaren heeft gevormd met betrekking tot de invorderingsbeschikking en waarvan een goed begrip onontbeerlijk is voor een succesvolle invorderingsprocedure.

Dit boek is met name bedoeld voor hen die in de praktijk geregeld te maken hebben met bestuursrechtelijke procedures inzake het opleggen en invorderen van dwangsommen. Het boek is evenwel ook uitermate geschikt voor rechtenstudenten en andere geïnteresseerden. Enige basiskennis van de Algemene wet bestuursrecht is hierbij wel noodzakelijk.

Specificaties

ISBN13:9789081790499
Taal:Nederlands
Bindwijze:paperback
Aantal pagina's:132
Druk:2
Verschijningsdatum:21-8-2015
Hoofdrubriek:Juridisch
ISSN:

Lezersrecensies

Wees de eerste die een lezersrecensie schrijft!

Geef uw waardering

Zeer goed Goed Voldoende Matig Slecht

Over Pieter de Jonge

Mr. P.H.J. (Pieter) de Jonge studeerde in 2006 cum laude af aan de Rijksuniversiteit Groningen in het Nederlands recht met hoofdrichting Staats- en Bestuursrecht. Zijn tot artikel bewerkte scriptie werd in 2007 bekroond met de Ars Aequiprijs voor de beste wetenschappelijke publicatie van een rechtenstudent in 2006. Na zijn afstuderen was hij werkzaam als juridisch beleidsmedewerker bij de Tweede Kamer en als gemeentelijk jurist handhaving. Sinds 2008 is hij jurist bij het adviesbureau MB-ALL te Maarssen, waar hij zich met name bezighoudt met het uitvoeren van bestuursrechtelijke handhavingstrajecten voor diverse gemeenten en omgevingsdiensten. Tevens is hij sinds 2009 als extern adviseur verbonden aan een advocatenkantoor (civiele praktijk).

Andere boeken door Pieter de Jonge

Inhoudsopgave

1. Algemene inleiding 13
1.1 Vierde tranche Awb 13
1.2 Overgangsrecht 13
1.3 Beginselplicht tot invordering 17
1.4 Verzoek tot invordering 26

2. De invorderingsbeschikking 31
2.1 Algemeen 31
2.2 Vorm en inhoud 32
2.2.1 Schriftelijk door bevoegd bestuursorgaan 32
2.2.2 Motivering 33
2.2.3 Vermelding bedrag 38
2.2.4 Betalingstermijn 38
2.2.5 Rechtsmiddelenclausule 40
2.3 Bekendmaking en mededeling 44
2.3.1 Algemeen 44
2.3.2 Aangetekende verzending 45
2.3.3 Verzending aan gemachtigde 46
2.4 Géén hoorplicht ex art. 4:8 Awb 48
2.5 Rechtsbescherming 50
2.5.1 Algemeen 50
2.5.2 Formele rechtskracht 52
2.5.3 Concentratie van rechtsbescherming 54
2.5.4 Bijkomende beschikkingen 57
2.5.5 Intrekking / wijziging dwangsombesluit 58
2.5.6 Voorlopige voorziening 59
2.5.7 Herleven dwangsombesluit 62
2.5.8 Invorderen bij rechtsopvolger 63
2.6 Politiek-bestuurlijke dimensie 64
2.7 Invorderingsbeleid 66

3. Verjaring en stuiting 68
3.1 Algemeen 68
3.2 Verjaring 69
3.2.1 Verjaring vóór 1 juli 2009 69
3.2.2 Verjaring ná 1 juli 2009 69
3.3 Stuiting 70
3.3.1 Stuiting vóór 1 juli 2009 70
3.3.2 Stuiting ná 1 juli 2009 71
3.3.3 Ingangsdatum verjaringstermijn 75
3.3.4 Verlenging begunstigingstermijn met terugwerkende kracht 78
3.4 Verlenging 79
3.4.1 Algemeen 79
3.4.2 Gronden van verlenging 79

4. Aanmaning en dwangbevel 82
4.1 Algemeen 82
4.2 Aanmaning 82
4.2.1 Algemeen 82
4.2.2 Aanmaningsvergoeding 83
4.3 Dwangbevel 84
4.3.1 Algemeen 84
4.3.2 Vorm en inhoud 85
4.3.3 Executoriale titel 86
4.3.4 Betekening en tenuitvoerlegging 86
4.3.5 Executiegeschil 88
4.3.6 Conservatoir beslag 92
4.3.7 Beslagvrije voet 95
4.4 Invordering via privaatrecht 96

5. Bestuursrechtelijke geldschulden (capita selecta) 98
5.1 Algemeen 98
5.2 Betaling 98
5.2.1 Algemeen 98
5.2.2 Verrekening 100
5.2.3 Uitstel van betaling 101
5.3 Verzuim en wettelijke rente 104
5.3.1 Algemeen 104
5.3.2 Verzuim 105
5.3.3 Wettelijke rente 105
5.3.4 Renteschade 109
Bijlage A Afdeling 5.4 ‘Dwangsom’ Awb (oud) 111
Bijlage B Concept invorderingsbeschikking 113
Bijlage C Concept aanmaning 116
Bijlage D Concept dwangbevel 118
Bijlage E Concept rentebeschikking 122

Literatuuroverzicht 125
Jurisprudentieregister 128

Managementboek Top 100

Rubrieken

Populaire producten

    Personen

      Trefwoorden

        Invordering van dwangsommen onder de wet Algemene bestuursrecht