Op werkdagen voor 23:00 besteld, morgen in huis Gratis verzending vanaf €20

Financieel management voor de niet-financiële manager, deel 1: Jaarverslaggeving

Paperback Nederlands 2019 9789082444070
BestsellerMeer dan 1000 verkocht
Niet leverbaar.
20,-

Samenvatting

Financieel management staat bij velen in de belangstelling; niet zo vreemd, want geld speelt in organisaties nu eenmaal een belangrijke rol. Managers hebben daarmee te maken, ook als zij zelf niet in de financiële sector van die organisatie werken.

Zo moeten er gesprekken worden gevoerd met financiële functionarissen, zoals controllers, accountants en financieel directeuren. Bedrijfsvoeringsaspecten brengen ook vrijwel altijd financiële gevolgen mee, die in managementteams worden besproken. Voldoende kennis van financieel management is daarom voor iedere manager van essentieel belang.

De serie 'Financieel management voor de niet-financiële manager' behandelt in drie delen de belangrijkste financiële onderwerpen op een niveau dat voor leken op financieel gebied helder en begrijpelijk is. Dit eerste deel gaat over de jaarverslaggeving, waarbij de drie financiële staten (balans, winst-en-verliesrekening en kasstroomoverzicht) worden behandeld en de juridische achtergronden aan de orde komen. Doel is om de terminologie te verduidelijken en te laten zien hoe een jaarrekening kan worden geanalyseerd.

Specificaties

ISBN13:9789082444070
Taal:Nederlands
Bindwijze:paperback
Aantal pagina's:112
Druk:4
Verschijningsdatum:19-3-2019

Verschijningsdata

De verschijningsfrequentie en verschijningsdata zijn nog niet bekend

Lezersrecensies

4.3 van de 5
6 stemmen
2
4
0
0
0

Geef uw waardering

Zeer goed Goed Voldoende Matig Slecht

Over Gijs Hiltermann

Gijs Hiltermann is zelfstandig gevestigd adviseur en opleider op het gebied van financieel management. Als docent/trainer heeft hij een variëteit aan financiële en niet-financiële managers getraind binnen bedrijven, overheidsorganisaties en masteropleidingen van diverse universiteiten en hogescholen.

Andere boeken door Gijs Hiltermann

Inhoudsopgave

Voorwoord

1 Inleiding

2 De balans
2.1 Inleiding
2.2 De balansopstelling: een voorbeeld
2.3 Activa
2.4 Schulden
2.5 Eigen vermogen
2.6 Horizontale en verticale presentatiewijze

3 De winst-en-verliesrekening
3.1 Inleiding
3.2 De winst-en-verliesrekening: een voorbeeld
3.3 Omzet
3.4 Kosten
3.5 Winstbegrippen

4 Kasstromen
4.1 Inleiding
4.2 Het kasstroomoverzicht: een voorbeeld
4.3 De kasstroom uit operationele activiteiten
4.4 De kasstroom uit investeringsactiviteiten
4.5 De kasstroom uit financieringsactiviteiten

5 De samenhang: een getalsmatig voorbeeld
5.1 Inleiding
5.2 Voorbeeld
5.3 De uitwerking
5.4 Een alternatief

6 Financieel management en verslaggeving
6.1 Inleiding
6.2 Verantwoorden
6.3 Het jaarverslag
6.4 Het meten van succes

7 Organisaties en verslaggeving
7.1 Inleiding
7.2 Typen ondernemingen
7.3 Publicatieverplichting
7.4 Een indeling naar omvang
7.5 Beursgenoteerde ondernemingen
7.6 Financiële dienstverleners
7.7 Not-for-profitorganisaties

8 De wet- en regelgever spreekt mee
8.1 Inleiding
8.2 Het Burgerlijk Wetboek
8.3 De Raad voor de Jaarverslaggeving
8.4 Internationale samenwerking
8.5 IFRS en financiële instellingen
8.6 Jurisprudentie

9 Het jaarverslag nader bekeken
9.1 Inleiding
9.2 Inrichting en publicatie
9.3 De jaarrekening
9.4 Het bestuursverslag
9.5 De overige gegevens
9.6 De publicatieomvang
9.7 Accountingprincipes

10 De activazijde van de balans
10.1 Inleiding
10.2 Vaste en vlottende activa
10.3 Materiële vaste activa
10.4 Immateriële vaste activa
10.5 Financiële vaste activa
10.6 Voorraden
10.7 Vorderingen en overlopende activa
10.8 Financiële instrumenten
10.9 Liquide middelen
10.10 Vaste activa aangehouden voor verkoop

11 De passivazijde van de balans
11.1 Inleiding
11.2 Eigen vermogen
11.3 Langlopende schulden
11.4 Kortlopende schulden en overlopende passiva
11.5 Voorzieningen
11.6 Egalisatierekening

12 De winst-en-verliesrekening
12.1 Inleiding
12.2 De functionele rekening
12.3 De categorische rekening
12.4 EBITDA, EBIT
12.5 Belastingheffing

13 Het kasstroomoverzicht
13.1 Inleiding
13.2 Directe en indirecte methode
13.3 Betekenis van het kasstroomoverzicht

14 De toelichting
14.1 Inleiding
14.2 De algemene toelichting
14.3 De specifieke toelichting
14.4 Niet uit de balans blijkende verplichtingen
14.5 Mutatiestaat eigen vermogen
14.6 Overige onderdelen van de toelichting

15 De analyse
15.1 Inleiding
15.2 Voorbeeld
15.3 Liquiditeitskengetallen
15.4 Solvabiliteitskengetallen
15.5 Financieel solide
15.6 Rentabiliteitskengetallen
15.7 Hefboomeffect
15.8 Activiteitskengetallen
15.9 De samenhang: de Du Pont Chart

16 Fusie, overname en consolidatie
16.1 Inleiding
16.2 Deelneming
16.3 Consolidatie
16.4 Goodwill
16.5 Voorbeeld
16.6 Aandeel van derden
16.7 ‘Impairmenttest’
16.8 De verwerking van vreemde valuta

Verder lezen

Managementboek Top 100

Rubrieken

Populaire producten

    Personen

      Trefwoorden

        Financieel management voor de niet-financiële manager, deel 1: Jaarverslaggeving