Op werkdagen voor 23:00 besteld, morgen in huis Gratis verzending vanaf €20

Verkiezingsgeschillen

Parlementair privilege of rechterlijk recht?

Paperback Nederlands 2015 9789088631726
Niet leverbaar.

Samenvatting

Verkiezingen verlopen niet altijd vlekkeloos. Een bekend voorbeeld zijn de Amerikaanse presidents-verkiezingen van 2000 (Bush versus Gore). In Nederland zijn discussies gevoerd over stemcomputers, dubbele stempassen en de stemfie. In sommige gemeenten kwam zelfs (vermoedelijke) verkiezingsfraude voor. Onregelmatigheden in het verkiezingsproces zijn van alle tijden.

In dit boek verstaat Koen van Vught onder ‘verkiezingsgeschillen’ alle gevallen waarin moet worden besloten over de rechtsgeldigheid van de verkiezingen, de toelating als lid van een vertegenwoordigend orgaan en de ontzetting uit dat lidmaatschap. Deze kwesties spelen onder andere bij de Eerste en Tweede Kamer, de Provinciale Staten en de gemeenteraad. Wie beslist over verkiezingsgeschillen? Welk ambt zou deze bevoegdheid moeten hebben?

De auteur beschrijft welke procedures naar Nederlands recht gelden voor de beslechting van verkiezingsgeschillen en waarom voor deze procedures is gekozen. Hij bespreekt aan welke normen de beslechting van verkiezingsgeschillen moet voldoen in het licht van de Grondwet, internationale verdragen en niet-bindende documenten. Tot slot behandelt hij enkele alternatieven. Moet het uitgangspunt om verkiezingsgeschillen aan de rechter te onttrekken, worden herzien?

Specificaties

ISBN13:9789088631726
Taal:Nederlands
Bindwijze:paperback
Aantal pagina's:102
Druk:1
Verschijningsdatum:18-9-2015
Hoofdrubriek:Juridisch
ISSN:

Lezersrecensies

Wees de eerste die een lezersrecensie schrijft!

Geef uw waardering

Zeer goed Goed Voldoende Matig Slecht

Inhoudsopgave

Lijst van afkortingen

1 Inleiding
1.1 Introductie
1.2 Verkiezingsgeschillen – definitie en stelsel
1.2.1 Definitie
1.2.2 Rechtmatigheid van de verkiezingen
1.2.3 Toelating tot en vervallenverklaring van het lidmaatschap
1.2.4 Nederlands stelsel
1.3 Machtenscheiding, democratie en rechtsstaat
1.4 Onderzoeksopzet
1.4.1 Relevantie
1.4.2 Doelstelling
1.4.3 Vraagstelling
1.4.4 Deelvragen
1.5 Leeswijzer

2 Geldend recht
2.1 Inleiding
2.2 Beslissen over verkiezingsgeschillen
2.2.1 Bevoegdheid
2.2.1.1 Staten-Generaal
2.2.1.2 Provinciale Staten, gemeenteraad, algemeen bestuur en eilandraad
2.2.1.3 Caribische vertegenwoordigingen
2.2.2 Procedure
2.2.3 Beslissingsnormen
2.3 Rechterlijke inmenging in verkiezingsgeschillen
2.3.1 Toegang tot de bestuursrechter
2.3.1.1 Rechtsbescherming vooraf
2.3.1.2 Rechtsbescherming achteraf
2.3.2 Toegang tot de civiele rechter
2.3.2.1 Bevoegdheid
2.3.2.2 Ontvankelijkheid
2.3.2.3 Toewijsbaarheid
2.3.2.4 Rechtsbescherming vooraf en achteraf
2.4 Andere instanties en de rechter in het verkiezingsproces
2.5 Tussenconclusie

3 Constitutionele normen
3.1 Inleiding
3.2 Grondwet
3.2.1 Artikel 112 lid 2 Grondwet
3.2.2 Artikel 17 lid 1 Grondwet (nieuw)
3.3 EVRM
3.3.1 Artikel 6 EVRM
3.3.2 Artikel 3 Eerste Protocol
3.4 S ofte normen
3.5 Tussenconclusie

4 Buitenlandse motieven en alternatieven
4.1 Inleiding
4.2 Methode van rechtsvergelijking
4.3 Motieven
4.3.1 Ancien régime
4.3.2 Parlementarisme
4.3.3 Rechtsstaat
4.4 Alternatieven
4.4.1 Inleiding
4.4.2 Parlementair privilege – België en Verenigde Staten
4.4.3 Grondwettelijk hof – Duitsland en Frankrijk
4.4.4 Bijzonder rechtscollege – Verenigd Koninkrijk
4.5 Tussenconclusie

5 Wenselijk recht
5.1 Inleiding
5.2 Machtenscheiding
5.2.1 Machtenscheidingsbegrip
5.2.2 Onafhankelijkheid van het parlement
5.2.3 Macht van de meerderheid
5.2.4 Decentrale machtenscheiding?
5.3 Democratie
5.3.1 Democratiebegrip
5.3.2 Soevereiniteit van het parlement
5.3.3 Zekerheid over het parlementaire mandaat
5.3.4 Decentrale democratie?
5.4 Rechtsstaat
5.4.1 Rechtsstaatbegrip
5.4.2 Rechterlijke controle
5.4.3 Legaliteit
5.4.4 Decentrale rechtsstaat?
5.5 Tussenconclusie

6 Conclusie
6.1 Deelvragen
6.2 Hoofdvraag

Geraadpleegde literatuur
Geraadpleegde jurisprudentie
Geraadpleegde parlementaire stukken

Managementboek Top 100

Rubrieken

Populaire producten

    Personen

      Trefwoorden

        Verkiezingsgeschillen