Op werkdagen voor 23:00 besteld, morgen in huis Gratis verzending vanaf €20

Arbitrabiliteit van vennootschappelijke besluiten

Paperback Nederlands 2015 9789088631764
Niet leverbaar.

Samenvatting

Vennootschappelijke besluiten – beslissingen genomen door organen van een N.V. of B.V., zoals het bestuur, de raad van commissarissen of de algemene vergadering van aandeelhouders – kunnen niet in een arbitrageprocedure worden vernietigd. Dat bepaalde de Hoge Raad in het arrest Groenselect (2006). Deze uitspraak is vanwege het starre karakter en de summiere motivering kritisch ontvangen. Mogelijk is deze uitspraak achterhaald sinds de Wet op de flex-B.V. en de nieuwe arbitragewet (2015).

In dit boek onderzoekt mr. Daniël van Essen of de aantasting van de geldigheid van vennootschappelijke besluiten in arbitrage toch mogelijk moet zijn. Hij gaat in op het gebruik van arbitrage, de wijze waarop partijen zich aan arbitrage kunnen onderwerpen en de voor- en nadelen van een arbitrageprocedure. Vervolgens komt de ‘arbitrabiliteit’ (de vatbaarheid voor arbitrage) aan de orde: wanneer is een geschil arbitrabel en hoe geven de rechtspraktijk en rechtspraak invulling aan wettelijke bepalingen.

De auteur bespreekt welke vennootschapsrechtelijke geschillen naar het geldende recht arbitrabel zijn en welke niet, en gaat daarbij uitgebreid in op het Groenselect-arrest. Daarna wordt de wenselijkheid van arbitrage behandeld, tegen de achtergrond van het vestigingsklimaat van Nederland en de inrichtingsvrijheid van vennootschappen.

Specificaties

ISBN13:9789088631764
Taal:Nederlands
Bindwijze:paperback
Aantal pagina's:86
Druk:1
Verschijningsdatum:1-12-2015
Hoofdrubriek:Juridisch
ISSN:
Jongbloed:Arbitrage

Lezersrecensies

Wees de eerste die een lezersrecensie schrijft!

Geef uw waardering

Zeer goed Goed Voldoende Matig Slecht

Inhoudsopgave

Woord vooraf VII
Afkortingen en begrippen XIII

1 Essentie 1
1.1 Inleiding en achtergrond 1
1.2 Arbitrage 1
1.3 Arbitrabiliteit van vennootschapsrechtelijke geschillen 2
1.4 Wenselijkheid van arbitrabiliteit van besluiten 3
1.5 Kritiek op de non-arbitrabiliteit 4
1.6 Leeswijzer 5

2 Arbitrage 7
2.1 De basis: een private (scheids)rechter 7
2.2 De rechter en de scheidsrechter 8
2.2.1 Waarborgen deugdelijke rechtsgang en vrijwilligheid van arbitrage 8
2.2.2 Overeenkomst tot arbitrage 10
2.2.2.1 Belang van de overeenkomst 10
2.2.2.2 Soorten arbitrageovereenkomsten 10
2.2.2.3 Arbitrage in de statuten 11
2.2.2.4 Aanvaarden statutaire arbitrageclausule 12
2.3 Voordelen arbitrage 13
2.4 Nadelen arbitrage 16
2.5 Veranderingen van het arbitragerecht 17
2.6 Conclusie 18

3 Arbitrabiliteit van vennootschapsrechtelijke geschillen 21
3.1 Gevolgen non-arbitrabiliteit 22
3.1.1 Competentie van de arbiter 23
3.1.2 Competentie van de rechter 24
3.1.3 Tenuitvoerlegging arbitraal vonnis 25
3.1.4 Vernietiging arbitraal vonnis 26
3.1.5 Volgorde gevolgen 27
3.2 Arbitrabiliteit: onduidelijke grenzen 27
3.2.1 Geschillen die niet ter vrije bepaling van partijen staan 31
3.2.2 Openbare orde 32
3.2.3 Exclusiviteit rechter 34
3.3 Arbitrabiliteit vennootschapsrechtelijke geschillen 36
3.3.1 Staat van de rechtspersoon 36
3.3.2 Statutaire arbitrage 38
3.3.3 Geschillenregeling 39
3.4 Non-arbitrabiliteit van vennootschappelijke besluiten 39
3.4.1 Nietigheid en vernietigbaarheid van besluiten 40
3.4.2 Groenselect 41
3.4.3 Silver Lining: twee losse procedures 44
3.5 Conclusie 45

4 Wenselijkheid van arbitrage 47
4.1 Het nieuwe arbitragerecht 47
4.1.1 Nederland als vestigingsplaats 48
4.1.2 Vereenvoudiging arbitragerecht 49
4.2 Inrichtingsvrijheid vennootschap 50
4.2.1 Maatschappelijke behoefte 51
4.2.2 Behoefte van gebruikers 52
4.3 Uniforme procedure 52
4.4 Aansluiting bij andere landen 53
4.4.1 Verenigd Koninkrijk 54
4.4.2 Duitsland 56
4.5 Conclusie 56

5 Commentaar op de non-arbitrabiliteit 57
5.1 Tweeledigheid van de non-arbitrabiliteit 57
5.2 Rechtszekerheid 58
5.2.1 Vrije beschikking over besluiten 58
5.2.2 Ingrijpende rechtsgevolgen 59
5.2.3 Tegenstrijdige uitspraken 61
5.2.4 Concluderende opvattingen over de rechtszekerheid 62
5.3 Erga omnes-werking 62
5.3.1 Interne besluiten 64
5.3.2 Inter partes-karakter van overheidsrechtspraak 64
5.3.3 Gevolgen voor derden 65
5.4 Toepassingsbereik en het besluitbegrip 65
5.4.1 Besluiten en beslissingen 66
5.5 Conclusie 68

6 Slot 71

Bijlage 75
Geraadpleegde literatuur 77
Geraadpleegde jurisprudentie 83

Managementboek Top 100

Rubrieken

Populaire producten

    Personen

      Trefwoorden

        Arbitrabiliteit van vennootschappelijke besluiten