Op werkdagen voor 23:00 besteld, morgen in huis Gratis verzending vanaf €20

Werknemersbescherming

Werknemersbeschermende bepalingen en voorrangsregels in het conflictenrecht, het Unierecht en het nationaal recht

Paperback Nederlands 2016 9789088631870
Niet leverbaar.

Samenvatting

Het conflictenrecht bepaalt welk recht van toepassing is op een internationale rechtsverhouding. Voor arbeidsovereenkomsten geldt dat partijen in beginsel zelf het recht mogen aanwijzen dat hun overeenkomst beheerst. Deze vrijheid is in Europees verband vastgelegd in de Rome I-Verordening.

De rechtskeuze van partijen is echter niet onbegrensd. Werknemers mogen door een rechtskeuze niet de bescherming verliezen die hen wordt geboden door de dwingendrechtelijke regels van het land dat zonder die rechtskeuze van toepassing zou zijn geweest. Ook zijn bepaalde regels ‘keuzebestendig’ omdat ze – ongeacht het toepasselijke recht – zelfstandig en autonoom gelding moeten kunnen pretenderen: de voorrangsregels. Onduidelijk is of deze voorrangsregels mogen worden ingezet om werknemers te beschermen. In dit boek onderzoekt mr. Maaike Hilhorst of bepalingen die werknemers beogen te beschermen als voorrangsregels zouden moeten worden aangemerkt.

Daartoe brengt zij de werknemersbescherming in het conflictenrecht in kaart, met aandacht voor het EVO en de Rome I-Verordening. Vervolgens komen, aan de hand van artikel 9 Rome I-Verordening en arresten van het Hof van Justitie, de definitie en interpretatie van voorrangsregels in het conflictenrecht aan bod, evenals de verhouding met werknemersbeschermende bepalingen. Daarna bespreekt zij de werknemersbescherming in het Unierecht en de gevolgen van deze bescherming voor de voorrangsregels in het conflictenrecht, en maakt zij een rechtsvergelijkende analyse van hoe EU-lidstaten het leerstuk van de voorrangsregels toepassen. Tot slot zet zij het Bündelungsmodell als theoretisch kader uiteen.

Specificaties

ISBN13:9789088631870
Taal:Nederlands
Bindwijze:paperback
Aantal pagina's:120
Druk:1
Verschijningsdatum:28-4-2016
Hoofdrubriek:Juridisch
ISSN:

Lezersrecensies

Wees de eerste die een lezersrecensie schrijft!

Geef uw waardering

Zeer goed Goed Voldoende Matig Slecht

Inhoudsopgave

Lijst van gebruikte afkortingen IX
Voorwoord 1
Inleiding 3
Mr. dr. Iris A. Haanappel-van der Burg

1. Werknemersbescherming in het conflictenrecht 7
1.1 Inleiding 7
1.2 Bescherming in het conflictenrecht vanuit historisch perspectief 7
1.3 E VO en Rome I-Verordening 10
1.4 Arbeidsovereenkomst 10
1.5 Toepassingsgebied Rome I-Verordening 12
1.6 Artikel 3 Rome I-Verordening: rechtskeuze 13
1.6.1 Artikel 3 lid 1 Rome I-Verordening: partijautonomie 13
1.6.2 Artikel 3 lid 1 en 2 Rome I-Verordening: rechtskeuze 14
1.6.3 Artikel 3 lid 3 en 4 Rome I-Verordening: beperkingen rechtskeuze 15
1.7 Artikel 8 Rome I-Verordening: toepasselijk recht bij gebreke van een rechtskeuze 17
1.7.1 Artikel 8 lid 1 Rome I-Verordening 17
1.7.2 Artikel 8 lid 2 Rome I-Verordening 19
1.7.2.1 Eerste volzin: plaats gewoonlijk verrichten arbeid 19
1.7.2.2 Tweede volzin: tijdelijkheid 20
1.7.3 Artikel 8 lid 3 Rome I-Verordening 22
1.7.4 Artikel 8 lid 4 Rome I-Verordening 22
1.8 Relatie met voorrangsregels 24
1.9 Deelconclusie 25

2. Voorrangsregels in het conflictenrecht 27
2.1 Inleiding 27
2.2 Semipubliekrecht in het conflictenrecht 27
2.3 Artikel 9 Rome I-Verordening 28
2.3.1 Artikel 9 lid 1 Rome I-Verordening: identificatie voorrangsregels 29
2.3.1.1 Arblade-arrest 29
2.3.1.2 Ingmar-arrest 31
2.3.2 Artikel 9 lid 2 Rome I-Verordening: voorrangsregels van de lex fori 34
2.3.2.1 Unamar-arrest 35
2.3.3 Artikel 9 lid 3 Rome I-Verordening: voorrangsregels van het land van nakoming 36
2.4 De interpretatie van het Hof van Justitie met betrekking tot voorrangsregels 38
2.5 Voorrangsregels en het systeem van de Rome I-Verordening 40
2.6 Deelconclusie 44

3. Werknemersbescherming in het Unierecht 47
3.1 Inleiding 47
3.2 Onderscheid conflictenrecht en Unierecht 47
3.3 Vrij verkeer als beperking aan voorrangsregels 48
3.3.1 Vrij verkeer van werknemers 49
3.3.2 Vrij verkeer van diensten 50
3.3.3 Non-discriminatie 51
3.3.4 Structuur van de vrijheden 51
3.4 Botsing tussen conflictenrecht en het Unierecht 52
3.5 Detacheringsrichtlijn 53
3.5.1 Interpretatie detacheringsrichtlijn door Hof van Justitie 55
3.5.2 Richtlijn handhaving detacheringsrichtlijn 59
3.6 Invloed vrij verkeer op conflictenrecht 60
3.7 Harmonisatie als beperking aan voorrangsregels 61
3.7.1 Richtlijnen en voorrangsregels 62
3.7.2 Scope rules 62
3.8 Agentuurrichtlijn 63
3.8.1 Verdergaande nationale implementatiewetgeving 64
3.9 Invloed harmonisatie op voorrangsregels 66 VII
3.10 Werknemersbescherming in het conflictenrecht en het Unierecht 68
3.11 Deelconclusie 68

4. Invulling voorrangsregels door lidstaten binnen de Europese Unie 71
4.1. Inleiding 71
4.2 Nederland 71
4.2.1 Wettelijke regeling artikel 10:7 BW 71
4.2.2 Jurisprudentie 72
4.2.3 Doctrine 74
4.2.4 Verhouding tussen artikel 8 en 9 Rome I-Verordening 75
4.3 België 76
4.3.1 Wettelijke regeling artikel 20 Wetboek Internationaal Privaatrecht 76
4.3.2 Jurisprudentie 77
4.3.3 Doctrine 79
4.3.4 Verhouding tussen artikel 8 en 9 Rome I-Verordening 80
4.4 Rechtsvergelijkende analyse 81
4.5 Deelconclusie 83

5. Het Bündelungsmodell 85
5.1 Inleiding 85
5.2 Bündelungsmodell 85
5.3 Bündelungsmodell en voorrangsregels 86
5.4 Bündelungsmodell en richtlijnen 87
5.5. Bündelungsmodell als theoretische kader voor Ingmar en Unamar 88
5.6 Deelconclusie 90

6. Conclusies 93
6.1 Onderzoeksvraag 93
6.2 Relevantie 98
6.3 Nader onderzoek 98

Geraadpleegde literatuur 101
Geraadpleegde jurisprudentie 111
Overige documenten 115

Managementboek Top 100

Rubrieken

Populaire producten

    Personen

      Trefwoorden

        Werknemersbescherming