Op werkdagen voor 23:00 besteld, morgen in huis Gratis verzending vanaf €20

Mediation in praktijk

beroepsvaardigheden en interventietechnieken

Paperback Nederlands 2015 9789089535733
Niet leverbaar.

Samenvatting

Mediation in praktijk gaat over conflictbemiddeling - mediation - in de breedste zin van het woord. Te denken valt aan echtparen die op een respectvolle manier willen scheiden, werknemers en werkgevers in een arbeidsconflict, ouders die in conflict raken met instanties als de jeugdhulpverlening en aan het onderwijs dat moet investeren in een 'vreedzame' school.

Dit boek is allereerst gericht op psychologen, maar is ook van belang voor juristen, notarissen, accountants en andere beroepsbeoefenaars die zich bezighouden met conflicten.

De auteur beschrijft de meest in aanmerking komende gesprekstechnieken die de mediator kan hanteren. Hij besteedt hierbij aandacht aan de psychologische achtergronden van de verschillende interventietechnieken en aan de persoon van de mediator als interventionist. Hij plaatst de interventietechnieken binnen het ruimere kader van de interventiekunde, zoals de systeemgerichte gezinsbehandeling, oplossingsgerichte gesprekstherapie en organisatieverandering.

De auteur ontwikkelde het beoordelingsinstrument waarmee de beroepsvaardigheden van de mediator kunnen worden vastgesteld. Dit instrument wordt gebruikt door het Nederlands Mediation Instituut (NMI) in de procedure voor de persoonscertificering van mediators. Hieraan wordt in dit boek aandacht besteed en het is als bijlage opgenomen. Mediation in praktijk kan zo ook dienen als ondersteuning bij de voorbereiding van het assessment bij de persoonscertificering.

Mediation in praktijk is door het NMI voorgeschreven ter voorbereiding op de kennistoets voor de certificering van mediators.

Specificaties

ISBN13:9789089535733
Taal:Nederlands
Bindwijze:paperback
Aantal pagina's:296
Uitgever:Boom
Druk:1
Verschijningsdatum:13-2-2015
Hoofdrubriek:Juridisch
ISSN:
Jongbloed:Mediation / ADR

Lezersrecensies

Wees de eerste die een lezersrecensie schrijft!

Geef uw waardering

Zeer goed Goed Voldoende Matig Slecht

Over Hugo Prein

Hugo Prein promoveerde in 1982 in Leiden op mediation en was tot voor kort seniordocent bij Sociale en Organisatiepsychologie aan de Universiteit van Utrecht. Hij is auteur en redacteur van diverse publicaties over mediation, zoals het Trainingsboek Conflicthantering en Mediation, Benaderingen en inspiratiebronnen van Mediation en diverse hoofdstukken in Het Handboek Mediation en geeft opleidingen en trainingen.

Andere boeken door Hugo Prein

Inhoudsopgave

Woord vooraf 11

hoofdstuk 1
Inleiding
1.1 Wat is mediation? 15
1.1.1 Verschillende beroepsachtergronden van mediators 16
1.1.2 Verschillende definities van mediation 17
1.2 Autonomie, zelfbeschikking en vrijwilligheid 19
1.3 Neutraliteit, onpartijdigheid en vertrouwelijkheid 21
1.3.1 Neutraliteit als uitvloeisel van de autonomie 21
1.3.2 Onpartijdigheid 24
1.3.3 Vertrouwelijkheid en geheimhouding 26
1.4 Verschil tussen mediation en andere vormen van 27 conflictinterventie
1.4.1 Methoden waarbij de beslissingsbevoegdheid ligt bij 27 de derde partij
1.4.2 Methoden waarbij de beslissingsbevoegdheid ligt bij 31 de conflicterende partijen
1.5 Drie typen van mediation: de resultaatgerichte, probleemoplossende en communicatiegerichte aanpak 34
1.5.1 De resultaatgerichte of evaluatieve benadering 37
1.5.2 De probleemoplossende of faciliterende benadering 39
1.5.3 De communicatiegerichte of interactionele benadering 40
1.6 De fasering van het mediationproces of mediationtaken 43
1.7 Mogelijkheden en beperkingen van mediation 47
1.7.1 Conflictniveau 47
1.7.2 Motivatie; betrokkenheid bij en geloof in mediation 49
1.7.3 Competentie van de partijen 51
1.7.4 Machtsverdeling tussen de deelnemers 52
1.8 De persoon van de mediator 54
1.8.1 Eigenschappen van de mediator 54
1.8.2 Tegenoverdracht 55
1.8.3 Waardeopvattingen 57
1.8.4 De noodzaak van zelfreflectie, supervisie en intervisie 58
1.9 Interventies door een mediator 60
1.9.1 Interveniëren als complexe sociale vaardigheid 60
1.9.2 Onderscheid tussen inhoud en proces 66
1.9.3 Drie niveaus van interventies 70
1.9.4 De taken en de competenties van de mediator 71

hoofdstuk 2
Gesprekstechnieken van de mediator
2.1 Open en actief luisteren; het toepassen van stiltes en aanmoedigingen 75
2.2 Spiegelen 79
2.3 Parafraseren van de inhoud 80
2.4 Gevoelsreflectie 85
2.5 Samenvatten 92
2.6 Positief heretiketteren 96
2.6.1 Wat is (positief) heretiketteren? 97
2.6.2 Verschillende vormen van (positief) heretiketteren 100
2.6.3 Verwante begrippen: neutraliseren, normaliseren, 103 gemeenschappelijk maken
2.6.4 Risico’s van (positief) heretiketteren 105
2.7 Vraagtechnieken voor de mediator 106
2.7.1 Open en gesloten vragen 109
2.7.2 Vragen omwille van de informatiebehoefte van 113 de mediator
2.7.3 Vragen om veranderingen te bewerkstelligen bij 113 de deelnemers
2.8 Het uitoefenen van druk en het geven van 121 inhoudelijke suggesties
2.8.1 Verschil in directiviteit tussen mediationbenaderingen 121
2.8.2 Paradoxale interventies 123
2.8.3 Technieken om het doen van concessies te bewerkstelligen 129
2.8.4 Kosten-en-risicotactiek 131
2.8.5 Het doen van inhoudelijke suggesties 131
2.8.6 Het reageren op een direct verzoek om advies of opinie 136
2.8.7 Het risico van het uitoefenen van druk en het geven 138 van advies

hoofdstuk 3
Wat voorafgaat aan de eigenlijke mediation
3.1 Zijn de condities voor mediation aanwezig? 143
3.1.1 Aandachtspunten ten aanzien van de mediator zelf 143
3.1.2 Aandachtspunten ten aanzien van het conflict en 144 de context
3.1.3 Aandachtspunten ten aanzien van de deelnemende 145 partijen
3.2 Het opbouwen van een werkrelatie met de deelnemers 151
3.3 Het eerste contact 154
3.4 De eerste mediationsessie 156
3.4.1 Locatie en tafelschikking 156
3.4.2 De introductie door de mediator 159
3.4.3 Het psychologisch contract 164

hoofdstuk 4
Verbeteren van de kwaliteit van de communicatie
4.1 Communicatie als aangrijpingspunt voor interventies 169
4.1.1 Verbale en non-verbale communicatie; metacommunicatie 170
4.1.2 Betekenissen van communicatie; relationele betekenis 172
4.1.3 Man-vrouwverschillen bij communicatie 174
4.1.4 Communicatie als een ‘turn-taking game’ (interrumperen) 176
4.1.5 Conflict als crisis in de communicatie 178
4.2 Reguleren van het mediationproces: procedures en communicatieregels 180
4.2.1 Structurering van het probleemoplossend proces door middel van procedures 180
4.2.2 Toepassen van communicatieregels 182
4.3 Bevorderen van (directe) communicatie 184
4.3.1 Driedelige ik-boodschap 186
4.3.2 Het stimuleren van een open en direct taalgebruik 187
4.3.3 Actief (laten) luisteren: kweken van empathie en 189 onderling begrip
4.4 Onderkennen van en interveniëren in vastgelopen 191 communicatiepatronen
4.5 Hanteren van emoties 196
4.5.1 Het benoemen van de emoties 200
4.5.2 De emoties gebruiken als belangrijke signalen 201
4.5.3 De emoties reguleren 203
4.5.4 De betekenisverlening veranderen 204
4.5.5 De emoties op een constructieve manier aan elkaar 206 laten uiten
4.6 Het voeren van afzonderlijke gesprekken 208 (caucusstrategie)
4.6.1 De functie van het voeren van afzonderlijke gesprekken 209
4.6.2 Strategische overwegingen bij de beslissing tot een caucusgesprek 212
4.7 Een sfeer van veiligheid scheppen 217

hoofdstuk 5
Assisteren bij het behandelen van de conflictkwesties
5.1 De conflictkwesties verhelderen en vaststellen 220
5.1.1 Wie begint? 221
5.1.2 Hoe breed of hoe smal? 222
5.1.3 Elementen van het conflictverhaal 226
5.2 Het definiëren van de onderliggende belangen 229
5.2.1 Het inventariseren van de onderliggende belangen 230
5.2.2 Ordening en prioriteitstelling van de belangen 233
5.2.3 Formuleren van het probleem (framing) 234
5.3 Zoeken naar oplossingen 237
5.3.1 Brainstormen 238
5.3.2 Gericht naar oplossingen zoeken 240
5.3.3 Beoordelen op bruikbaarheid en kiezen van een oplossing 242
5.4 Komen tot een overeenkomst en vastleggen van de afspraken 244

Literatuur 247

bijlagen
Bijlage i Mogelijke tafelschikkingen bij mediation 261
Bijlage ii Websites op het gebied van mediation 263
ii.1 Beroepsverenigingen en associaties voor mediators 263
ii.2 Tijdschriften 265
ii.3 Speciale onderwerpen 266
Bijlage iii Beoordelingsinstrument voor het vaststellen 269
van competenties
iii.1 Beoordelingsprocedure 269
iii.2 Beoordelingsinstrument 271

Noten 285

Register 291

Managementboek Top 100

Rubrieken

Populaire producten

    Personen

      Trefwoorden

        Mediation in praktijk