Op werkdagen voor 23:00 besteld, morgen in huis Gratis verzending vanaf €20
,

Socialezekerheidsrecht in kort bestek

Paperback Nederlands 2022 9789462127425
Vandaag voor 23:00 uur besteld, morgen in huis

Samenvatting

Dit inleidende boek over het socialezekerheidsrecht is bedoeld als een eerste kennismaking met dit rechtsgebied. Het is systematisch en breed opgezet. De nadruk ligt op de structuur van het stelsel. Er zijn voorbeelden opgenomen en er wordt verwezen naar de relevante wetsbepalingen. Elk hoofdstuk sluit af met een samenvatting.

Na twee inleidende hoofdstukken is het boek opgezet langs de assen van de thema’s ziekte, arbeidsongeschiktheid, werkloosheid, ouderdom, overlijden, kinderen, gezondheidszorg en behoeftigheid. Hierna komen in vier hoofdstukken re-integratie, handhaving en het internationale socialezekerheidsrecht aan bod.

Specificaties

ISBN13:9789462127425
Taal:Nederlands
Bindwijze:paperback
Aantal pagina's:180
Druk:4
Verschijningsdatum:6-12-2022
Hoofdrubriek:Juridisch
ISSN:

Lezersrecensies

Wees de eerste die een lezersrecensie schrijft!

Geef uw waardering

Zeer goed Goed Voldoende Matig Slecht

Over Saskia Klosse

Prof.mr. S. Klosse is hoogleraar Sociaal recht aan de Universiteit Maastricht.

Andere boeken door Saskia Klosse

Over Gijsbert Vonk

Prof. Dr. G.J. Vonk is hoogleraar socialezekerheidsrecht aan de Rijksuniversiteit Groningen en bijzonder hoogleraar socialezekerheidsrecht aan de Vrije Universiteit. Hij is in 1991 gepromoveerd in Tilburg op een proefschrift over de coördinatie van bestaansminimumuitkeringen in de Europese Gemeenschap. Zijn specialismen liggen op het terrein van (internationaal) socialezekerheidsrecht, Europees recht en bestuursrecht.

Andere boeken door Gijsbert Vonk

Inhoudsopgave

Lijst van afkortingen 13

1 Inleiding 17
1.1 Sociale zekerheid: wat is dat eigenlijk? 17
1.2 Focus van dit boek 18
1.3 Recht op sociale zekerheid? 20
1.4 Ontwikkeling van het socialezekerheidsstelsel 21
1.4.1 Opbouwfase 21
1.4.2 Uitbouwfase 22
1.4.3 Reconstructies 22
1.5 Omvang van de sociale zekerheid 24
1.6 Samenvatting 24

2 Het socialezekerheidsstelsel 27
2.1 Inleiding 27
2.2 Concept en werkdefinities 27
2.3 Personele werkingssfeer 30
2.3.1 Werknemersverzekeringen 31
2.3.2 Volksverzekeringen 33
2.3.3 Bijstandsregeling 35
2.3.4 Geen uitkering bij niet rechtmatig verblijf 35
2.4 Materiële werkingssfeer 36
2.5 Uitkeringssystematiek 37
2.6 Uitvoering 39
2.7 Wet beperking export uitkeringen en woonlandbeginsel 40
2.8 Rechtsbescherming 40
2.9 Samenvatting 42

3 Ziekte 43
3.1 Inleiding 43
3.2 Arbeidsrechtelijke bescherming bij ziekte 43
3.2.1 Wie heeft recht op loondoorbetaling bij ziekte? 43
3.2.2 Aan welke voorwaarden moet worden voldaan? 43
3.2.3 Hoeveel moet de werkgever betalen? 45
3.2.4 Hoelang duurt de loonbetalingsplicht? 45
3.2.5 Wanneer hoeft de werkgever geen loon door te betalen? 46
3.2.6 Verplichtingen en sancties 47
3.3 Vangnet Ziektewet 49
3.3.1 Wie heeft recht op ziekengeld? 49
3.3.2 Aan welke voorwaarden moet worden voldaan? 49
3.3.3 Uitbetaling van ziekengeld 51
3.3.4 Hoogte en duur van het ziekengeld 52
3.3.5 Verplichtingen en sancties 53
3.3.6 Uitvoering en financiering 55
3.4 Zwangerschap, bevalling en ouderschap 56
3.5 Samenvatting 57

4 Arbeidsongeschiktheid 59
4.1 Inleiding 59
4.2 Wie heeft recht op een arbeidsongeschiktheidsuitkering? 59
4.3 Aan welke voorwaarden moet worden voldaan? 60
4.4 Hoe wordt de mate van arbeidsongeschiktheid vastgesteld? 62
4.5 Arbeidsongeschiktheidsuitkeringen 64
4.5.1 IVA-uitkering 64
4.5.2 WGA-uitkering 65
4.5.3 Wajong-uitkeringen 69
4.6 Verplichtingen en sancties 69
4.7 Uitvoering 71
4.8 Financiering 71
4.9 Samenvatting 72

5 Werkloosheid 73
5.1 Inleiding 73
5.2 De transitievergoeding 73
5.3 De Werkloosheidswet 75
5.3.1 Wie heeft recht op een werkloosheidsuitkering? 75
5.3.2 Aan welke voorwaarden moet worden voldaan? 75
5.3.3 Hoogte en duur van de werkloosheidsuitkering 78
5.3.4 Verplichtingen en sancties 80
5.3.5 Faillissementsuitkering 83
5.3.6 Regeling calamiteiten WW 83
5.3.7 Uitvoering en financiering 84
5.4 Samenvatting 85

6 Ouderdom 87
6.1 Inleiding 87
6.2 Wie is verzekerd? 87
6.3 Pensioen en toeslag 88
6.4 Ingangsdatum AOW-pensioen 89
6.5 Invloed leefvorm 90
6.5.1 Ongehuwd samenwonen 90
6.5.2 Uitzonderingen 91
6.5.3 Onweerlegbare rechtsvermoedens 92
6.6 Verplichtingen en sancties 93
6.7 Uitvoering en financiering 94
6.8 Aanvullend pensioen 94
6.9 Samenvatting 96

7 Overlijden 97
7.1 Inleiding 97
7.2 Wie is verzekerd? 97
7.3 Nabestaanden- en wezenuitkering 98
7.3.1 Nabestaandenuitkering 98
7.3.2 Wezenuitkering 102
7.4 Uitvoering en financiering 102
7.5 Aanvullend pensioen 103
7.6 Samenvatting 103

8 Kinderen 105
8.1 Inleiding 105
8.2 Wie komen in aanmerking voor kinderbijslag en het kindgebonden budget? 105
8.3 Kinderbijslag 106
8.4 Kindgebonden budget 109
8.5 Uitvoering en financiering 110
8.6 Samenvatting 111

9 Gezondheidszorg 113
9.1 Inleiding 113
9.2 Zvw en Wlz 114
9.2.1 Voor wie zijn deze wetten bedoeld? 114
9.2.2 Waarop kan aanspraak worden gemaakt? 115
9.2.3 Aan welke voorwaarden moet worden voldaan? 116
9.2.4 Zorg in natura of vergoeding van kosten 116
9.2.5 Persoonsgebonden budget 118
9.2.6 Eigen bijdrage 118
9.2.7 Verplichtingen en sancties 119
9.2.8 Uitvoering 119
9.2.9 Financiering 119
9.3 Wmo 2015 120
9.3.1 Maatschappelijke ondersteuning 120
9.3.2 Persoonsgebonden budget 123
9.3.3 Eigen bijdrage 123
9.3.4 Verplichtingen en sancties 124
9.3.5 Uitvoering en financiering 124
9.4 Samenvatting 124

10 Behoeftigheid 127
10.1 Inleiding 127
10.2 De Participatiewet 127
10.2.1 Wie komen voor bijstand in aanmerking? 127
10.2.2 Noodzakelijke bestaanskosten 129
10.2.3 Algemene bijstand 130
10.2.4 Aanvullende inkomensondersteuning 131
10.2.5 Middelentoets 132
10.2.6 Vormen van bijstand (geldlening of natura) 133
10.2.7 Jongeren 134
10.2.8 Zelfstandigen 134
10.2.9 Verplichtingen en sancties 135
10.2.10 Opschorting, terugvordering en verhaal 138
10.2.11 Uitvoering en financiering 138
10.3 TW, IOAW, IOAZ en IOW 139
10.3.1 Kenmerken 139
10.3.2 Toeslagenwet 140
10.3.3 IOAW en IOAZ 140
10.3.4 IOW 141
10.4 Samenvatting 141

11 Re-integratie 143
11.1 Inleiding 143
11.2 Re-integratieondersteuning UWV 143
11.2.1 Wanneer kan aanspraak op ondersteuning worden gemaakt? 143
11.2.2 Waaruit bestaat de ondersteuning? 144
11.2.3 Welke re-integratie-instrumenten kunnen worden ingezet? 144
11.3 Gemeentelijke re-integratieondersteuning 146
11.3.1 Wanneer kan aanspraak op ondersteuning worden gemaakt? 146
11.3.2 Waaruit bestaat de ondersteuning? 146
11.3.3 Welke re-integratie-instrumenten kunnen worden ingezet? 147
11.4 Banenafspraak en quotumregeling 148
11.5 Samenvatting 149

12 Handhaving 151
12.1 Inleiding 151
12.2 Terugvordering 152
12.3 Sancties 154
12.3.1 Het sanctiestelsel 154
12.3.2 Boeten 154
12.3.3 Maatregelen 156
12.3.4 Waarschuwingen 157
12.4 Strafrechtelijke vervolging 157
12.5 Huisbezoek 157
12.6 Sociale zekerheid en detentie 158
12.7 Samenvatting 158

13 Internationaal 161
13.1 Inleiding 161
13.2 Bronnen van het internationale socialezekerheidsrecht 161
13.3 Sociale zekerheid en internationale grondrechten 162
13.4 Normverdragen inzake sociale zekerheid 163
13.5 Werkingsverdrag EU 164
13.6 EU-coördinatierecht 166
13.6.1 Op wie is de verordening van toepassing? 167
13.6.2 Op welke stelsels is de verordening van toepassing? 167
13.6.3 Belangrijke beginselen 168
13.6.4 Regels voor afzonderlijke prestaties 171
13.6.5 Sociale paragrafen in EU-overeenkomsten met derde landen 173
13.7 Bi- en multilaterale coördinatieverdragen 173
13.8 Samenvatting 174

Trefwoordenregister 177

Managementboek Top 100

Rubrieken

Populaire producten

    Personen

      Trefwoorden

        Socialezekerheidsrecht in kort bestek