Managementboek.nl gebruikt cookies.

Fit for the Future

Nederlandstalig | Gebonden
(1)
Verkooppositie: #358
28 dagen in de top 100
Onze prijs: € 42,50
Vandaag voor 21:00 uur besteld,
morgen in huis.

Samenvatting

De arbeidsmarkt is continu in beweging. Trends als globalisering, flexibilisering, digitalisering en technologisering leiden tot een andere verdeling van werk en productie. Organisaties zullen steeds vaker in meer of mindere mate moeten reorganiseren om deze uitdagingen aan te kunnen en optimaal in vorm te blijven. Wendbaarheid is het nieuwe normaal. Van werkenden wordt ook verwacht dat ze met...Toon volledige samenvatting

Inhoudsopgave

Voorwoord 11
Inleiding 14

1 Trends en ontwikkelingen op de arbeidsmarkt 20
1.1 Inleiding 20
1.2 Samenstelling van de beroepsbevolking 20
1.3 De arbeidsmarkt in beweging 22
1.4 Leven lang ontwikkelen 24
1.5 De toekomst van werk en het werk van de toekomst 24
1.6 Exponentiële organisaties en de VUCA World 26
1.7 De toekomst van werk 26
1.8 Take-home messages 27

2 ‘Futureproof’ sturen op meervoudige waarde en de rol van HR 32
2.1 Inleiding 32
2.2 Meervoudige waardecreatie 32
2.3 Integrated thinking en reporting & HR-beleid 34
2.4 De waardesoorten (capitals) 38
2.5 Meten van de waardesoorten 41
2.6 Managementcontrolsysteem 44
2.7 Take-home messages 50

3 Communiceren als professionele kwaliteit in HR 54
3.1 Alleen ga je sneller, samen kom je verder 54
3.2 De vraag naar samenwerkingskwaliteiten 55
3.3 Waarderend communiceren 56
3.4 Context, drijfveren, contact: de communicatieve invalshoeken belicht 59
3.4.1 Ken de context: opgave, spelers en speelveld 59
3.4.2 Herken elkaars drijfveren: verschil mag er wezen 61
3.4.3 Zorg voor constructief contact: afstemmen in interactie 63
3.5 Tot slot: al doende leert men 65
3.6 Take-home messages 66

4 Vitaliteitsmanagement binnen organisaties: een overzicht 72
4.1 Inleiding 72
4.2 Wat is duurzame inzetbaarheid? 73
4.3 Welke factoren bepalen (mede) duurzame inzetbaarheid? 74
4.3.1 Leeftijd 74
4.3.2 Opleiding, kennis en vaardigheden 74
4.3.3 Gezondheid 75
4.3.4 Kenmerken van het werk 75
4.3.5 Organisatiecultuur 77
4.4 Wat bedoelen we met vitaliteitsmanagement? 77
4.4.1 Curatieve, preventieve en amplitie-gerichte maatregelen 78
4.4.2 Vitaliteitsmanagement in Limburg 79
4.5 Het HMC en duurzame inzetbaarheid 83
4.5.1 Gezondheid 83
4.5.2 Voortdurende verbetering duurzame inzetbaarheid 83
4.6 Epiloog: wat maakt dat vitaliteitsmanagement succesvol is? 86
4.7 Take-home messages 87

5 Skills for the future 94
5.1 Inleiding 94
5.1.1 Digitalisering en robotisering 95
5.2 Skills for the future 96
5.2.1 Zelfregulering 99
5.3 Future skills binnen Smart Industry 100
5.4 Talentmanagement 106
5.5 Take-home messages 108

6 Toekomstig beroepsonderwijs: hybride leeromgevingen 114
6.1 Inleiding 114
6.2 Beroepsonderwijs in Nederland 115
6.3 Hybride leeromgevingen 115
6.4 Vormen van hybride leeromgevingen 116
6.5 Vijf typen samenwerkingsrelaties 118
6.5.1 Type 1. School in bedrijf 119
6.5.2 Type 2. Bedrijf in school 120
6.5.3 Type 3. Nieuwe entiteit 121
6.5.4 Type 4. Tijdelijke samenwerking 122
6.5.5 Type 5. Intermediair 123
6.6 Werkplek als leeromgeving 125
6.7 Ontwerpen van werkplekleren 126
6.8 Van twee naar drie partners 129
6.9 Voorbeelden samenwerken in ‘de driehoek’ 130
6.9.1 Gelders Praktijkleerhuis – Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN) 130
6.9.2 Bureau Noorderruimte – Hanzehogeschool 132
6.9.3 Airport & Aviation – ROC van Amsterdam 132
6.10 Take-home messages 132

7 Slim sleutelen aan ‘futureproof’ werk op een arbeidsmarkt in taken 138
7.1 Inleiding 138
7.2 Arbeidsmarkt(dynamiek) in taken 139
7.2.1 “Werkenden met hetzelfde beroep doen maar voor de helft hetzelfde werk” 140
7.2.2 “Technologie trekt harder aan de ene taak dan aan de ander” 140
7.2.3 “Bij veel samenwerking en autonomie kunnen takenpakketten erg verschillen” 141
7.3 Implicaties voor de organisatiepraktijk: dynamische taak(mis)fit 142
7.4 Casus: Taakinzetbaarheid scherper in beeld 143
7.4.1 Taken van de toekomst 144
7.4.2 Taakinzetbaarheid 147
7.4.3 Hoe ‘futureproof’ is het takenpakket? 150
7.5 Baangereedschap voor betere taakinzetbaarheid 153
7.5.1 Job innovation 155
7.5.2 Job crafting 155
7.5.3 Job carving 155
7.5.4 Team crafting 155
7.5.5 Job slashing 156
7.6 Conclusie en implicaties 157
7.6.1 Dynamiek in taken 157
7.6.2 Methodiek voor strategisch HR-beleid 157
7.6.3 Sleutelen aan mens én taak 159
7.6.4 Centrale rol voor HR 159
7.6.5 Een arbeidsmarkt zonder diploma’s 160
7.7 Take-home messages 160

8 Duurzame inzetbaarheid in de sector Zorg en Welzijn op basis van een levensloopperspectief 164
8.1 Inleiding 165
8.2 Trends in de sector Zorg en Welzijn 166
8.3 Definities 168
8.3.1 Employability 168
8.3.2 Een integraal perspectief op zelfmanagement en employability 169
8.3.3 Zelfmanagement en levensloopontwikkelingen 171
8.4 Faciliterende rol van HRM over de levensloop 172
8.5 Casus: Canisius Wilhelmina Ziekenhuis 174
8.5.1 Sterk in je Werk 176
8.5.2 Het model Sterk in je Werk 177
8.6 Toepassing 177
8.7 Bijlage: Toelichting en definities model Sterk in je Werk 180
8.8 Take-home messages 181

9 Duurzame inzetbaarheid in de sector Transport en Logistiek 186
9.1 Inleiding 186
9.2 Beschrijving sector Transport en Logistiek 186
9.3 Gezondheidsbevorderende werkinterventies in de sector Transport en Logistiek 187
9.4 Effectiviteit 189
9.5 Welke factoren beïnvloeden de implementatie van GBW‑interventies? 190
9.6 Best-practice aanpak ‘Vitaal aan het Werk’ 191
9.7 Database Effectief Actief, Centrum voor Gezond Leven 193
9.8 Take-home messages 194

10 Stress– & vitaliteitsmanagement binnen de sector Onderwijs 200
10.1 Inleiding 200
10.2 Wat is werkdruk en werkstress? 202
10.3 Onderliggende oorzaken van werkdruk, werkstress en burnout in het onderwijs: een diepere inkijk 203
10.4 Mogelijke aanpakken van werkdruk, werkstress en burn-out in het onderwijs 206
10.4.1 Mogelijke interventies om werkdruk aan te pakken 209
10.4.2 Vitaliteitsmanagement en duurzame inzetbaarheid in het onderwijs 213
10.4.3 Procedure-aanpak: intervention mapping 215
10.5 Take-home messages 215

11 Nieuwe vormen van HR binnen Alliander 222
11.1 Mis-match op de technische arbeidsmarkt 222
11.1.2 Benodigde skills 223
11.2 Ervaringen met leerwerktrajecten 226
11.2.1 Palliatieve zorg 226
11.2.2 Beroepsbegeleidende leerweg 227
11.2.3 Buitenlandse ervaringen met werkleerplekken 228
11.3 Leerwerktraject Alliander 229
11.4 Take-home messages 231

12 Werkplekleren moet je niet managen! 236
12.1 Inleiding 236
12.2 Ontwikkelingen op arbeidsmarkt binnen de zorg 236
12.3 Skills voor de toekomst binnen de zorg 237
12.4 Het bevorderen van competentieontwikkeling: een introductie in werkplekleren 238
12.5 Werkplekleren in de zorg 240
12.5.1 Casus Evolva: Ontwerpprincipes voor werkplekleren 244
12.5.2 Casus Pleyade: Het integreren van formeel, nonformeel en informeel leren 248
12.6 Take-home messages 251

13 Toekomst van werk: welke implicaties hebben deze veranderingen voor werkenden, organisaties en de rol van HRM? 256
13.1 Inleiding 256
13.2 De vitale werkende, de vitale arbeidsorganisatie en de vitale regio 256
13.3 De toekomst van de HR-manager in relatie tot een vitale organisatie 260
13.4 Take-home messages 263

Over de auteurs 267
Trefwoordenregister 275

Specificaties

EAN:9789462156081
Taal:Nederlandstalig
Bindwijze:Gebonden, 275 blz.
Uitgever:Vakmedianet
Druk:1e druk, 2018

Over Annet de Lange

Dr. Annet de Lange werkt als lector Human Resource Management aan de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen en als affiliate professor Human Resource Management aan de VU Amsterdam. Zij is lid van het lectoren HRM-netwerk.

Lezersrecensies

Breed en praktisch

19-02-2019 | W. de Kaste

Werkend van macro, mese naar micro geeft dit boek naast een totaaloverzicht van toekomstige thema's veel evidence-based informative met talloze praktische voorbeelden. Zowel het gehele boek als de afzonderlijke hoofdstukken zijn aansprekend en inspirerend. Goed en vlot geschreven.

Recensies (2)

Recensie door Marion Dijksterhuis 

Fit for the Future geeft handvatten voor een toekomstbestendig HRM-beleid. Het boek, met bijna 30 gerenommeerde auteurs onder redactie van Sarah Detaille en Annet de Lange, geeft bijvoorbeeld trends en ontwikkelingen op de arbeidsmarkt weer.

Daarnaast wordt beschreven hoe meervoudige waardecreatie hier een antwoord op geeft, en wat dit betekent voor de communicatievaardigheden van HR professionals. 

De redactie voert je in 13 hoofdstukken en ruim 250 pagina’s langs alle denkbare, moderne begrippen zoals vitaliteitsmanagement, digitalisering, robotisering en de invloed daarvan op onderwijs, samenwerking en leidinggeven. Dit boek past in elke (HRM-)opleiding en is relevant voor iedereen die zich een beeld wil vormen van de skills die we ons eigen moeten maken om onze loopbaan vorm te geven. Ook voor werkgevers is het interessant: het boek beschrijft hoe organisaties aantrekkelijk kunnen blijven voor de generaties die nu de arbeidsmarkt betreden.

Kern van het boek

Het boek schetst hoe HR aanjager kan zijn voor het vinden van een tevredenstellend evenwicht tussen organisatie- en omgevingsbelangen door middel van soorten waarden, zoals financiële-, intellectuele-, menselijke,- materiele-, sociaal-relationele- en natuurlijke waarden. Hiervoor wordt bijvoorbeeld het OK! model geïntroduceerd en toegelicht. Daarnaast komt waarderend communiceren aan de orde, omdat dit houvast biedt bij het strategisch omgaan met spanningen in samenwerkingen: ken de context van het contact (verbreed je blik), ken elkaars drijfveren (verdiep je in verschillen) en zorg voor constructief contact (verken gedeelde perspectieven). Ofwel faciliteer gedeelde perspectieven door het bevorderen van waardevrije communicatie en door bij te dragen aan de acceptatie van verschillen.

De 10 competenties voor succes in 2020

Het leukste onderwerp vind ik de 10 competenties die van groot belang zijn voor het succes van medewerkers in 2020. Dit omdat ik als HR businesspartner veel belangstelling heb voor de relatie tussen competenties en hun invloed op performance en hoe hieruit voortvloeiend het e.e.a. te faciliteren. Denk aan competenties als virtuele samenwerking of bedenk er zelf die bij jouw omgeving passen. Daarnaast kun je als professional slim sleutelen aan taakinzetbaarheid door het aanbieden van:

- job crafting (tijd over taken anders verdelen)

- team crafting (samen de taken anders verdelen)

- job carving (taken afstoten/overdragen)

- job slashing (combineren van taken uit verschillende functies) en

- job innovation (nieuwe taken naar je werk halen)

Dit alles om medewerkers te matchen met de taken van de toekomst. Door medewerkers hier intensief bij te betrekken wordt ook nog eens draagvlak gecreëerd. Zij kennen hun eigen functie en taken het best.

Slot

Wendbaarheid van organisaties is het nieuwe normaal. Doordat er verschillende sectoren en veel praktijkvoorbeelden worden behandeld en onderbouwd met literatuur en (recent) onderzoek is Fit for the Future een onmisbaar werk binnen opleidingen zoals bedrijfskunde, organisatiekunde, management, (arbeids- en organisatie) psychologie en opleidingskunde. Maar ook iedere interim professional kan er zijn of haar voordeel mee doen om bij te blijven in de steeds sneller veranderende ontwikkelingen, bijvoorbeeld binnen de zorg, logistiek en onderwijs. Hoe zorgen we met zijn allen voor vitale regio’s en arbeidsorganisaties en hoe houden we werknemers vitaal voor onze samenleving? Het is geen boek dat je in een paar avonden uitleest. Het kan op basis van persoonlijke, beroepsmatige interesse in delen worden gelezen.

Marion Dijksterhuis is HR-professional en een breed georiënteerde gesprekspartner, voor advies, begeleiding en projectleiding op het gebied van: Organisatieontwikkeling, reorganisatie, medezeggenschap en ontslag; Coaching van (groepen) managers/medewerkers in verandertrajecten en in persoonlijke ontwikkeling; Inrichting van organisaties en functiehuizen; Ontwikkeling en implementatie van personeelsinstrumenten en de harmonisatie van arbeidsvoorwaarden. Ze heeft ervaring in de ICT en werkte voor TTI (Top Technologisch Instituut) en in de zorg (KNMT). Haar recensies komen tot stand in samenwerking met Expand.nl

Marion Dijksterhuis is HR-professional en een breed georiënteerde gesprekspartner, voor advies, begeleiding en projectleiding op het gebied van: Organisatieontwikkeling, reorganisatie, medezeggenschap en ontslag; Coaching van (groepen) managers/medewerkers in verandertrajecten en in persoonlijke ontwikkeling; Inrichting van organisaties en functiehuizen; Ontwikkeling en implementatie van personeelsinstrumenten en de harmonisatie van arbeidsvoorwaarden. Ze heeft ervaring in de ICT en werkte voor TTI (Top Technologisch Instituut) en in de zorg (KNMT). Haar recensies komen tot stand in samenwerking met Expand.nl