Op werkdagen voor 23:00 besteld, morgen in huis Gratis verzending vanaf €20

Ondernemingsraad en (corona)recessie

Hoe de ondernemingsraad actief kan bijdragen aan een duurzaam herstel van onderneming en werkgelegenheid

Paperback Nederlands 2020 9789462157033
Verwachte levertijd ongeveer 1 werkdagen

Samenvatting

Halverwege maart 2020 kwam de Nederlandse samenleving en de economie door de uitbraak van het gevaarlijke coronavirus stil te staan.

De economische gevolgen zorgen voor een recessie waardoor vele bedrijven en instellingen tot reorganisaties zullen overgaan. De ondernemingsraad speelt een belangrijke rol in deze uitdagende tijden. Dit boek gaat over hoe de OR actief kan bijdragen aan een duurzaam herstel van onderneming en werkgelegenheid. Het behandelt de rol van de OR bij recessie met aandacht voor strategisch beleid, duurzaam ondernemen en goede arbeidsomstandigheden.

In aparte hoofdstukken worden de rechten (adviesrecht, instemmingsrecht, informatierecht e.d.) van de ondernemingsraad in verband met recessie en reorganisaties belicht.

Met dit boek heeft de OR een praktische gids in handen die de OR op weg helpt bij het vinden van de juiste aanpak in tijden van recessie.

Specificaties

ISBN13:9789462157033
Taal:Nederlands
Bindwijze:paperback
Aantal pagina's:110
Uitgever:VMN Media
Druk:1
Verschijningsdatum:6-10-2020
ISSN:

Lezersrecensies

Wees de eerste die een lezersrecensie schrijft!

Geef uw waardering

Zeer goed Goed Voldoende Matig Slecht

Interviews en artikelen (1)

preview
Ondernemingsraad en (corona)recessie
Niko Manshanden 21 oktober 2020 Niko Manshanden schreef Ondernemingsraad en (corona)recessie. Een praktische gids die de OR op weg helpt bij het vinden van de juiste aanpak in tijden van recessie. In dit blog gaat Manshanden in op de problemen die spelen, en die nog gaan komen.

Over Niko Manshanden

Zijn loopbaan begon Niko Manshanden op 15-jarige leeftijd als onderhoudstimmerman, deed in de avonduren de middelbare school en volgde daarna de HBO voor leraar. Na op de Universiteit volwasseneneducatie en arbeidsverhoudingen te hebben gestudeerd werd hij OR-trainer en adviseur. Hij heeft bij verschillende OR-opleidingsinstituten gewerkt en begon met andere arbo-deskundigen in 1994 bij het toenmalig FNV Formaat het arboteam. In 1996 haalde hij een Master of Science op het gebied van arbeidsomstandigheden (Universiteit van Amsterdam, Cornonel laboratorium). In 2000 stapte hij over naar het beleidswerk rond medezeggenschap bij voormalig FNV Bouw. Niko schrijft boeken, artikelen in OR-bladen, brochures en organiseert congressen, themadagen en workshops. En hij coördineerde de OR-telefoon, adviseerde vakbondsbestuurders en was projectleider en adviseur van het bureau OR Advies van voormalig FNV Bouw. Manshanden is MZ-adviseur en werkte tot juli 2020 bij de FNV als beleidsadviseur medezeggenschap en functiewaardering. Hij zat in de Commissie Bevordering Medezeggenschap (CBM) van de SER en is lid van de Bedrijfscommissie Markt 1. Ook heeft hij in het bestuur van stichting SCOOR gezeten. Verder was hij in 2013 oprichter van de Stichting Onderzoek Medezeggenschap (SOMz). Onderzoek, schrijven, opleiden, advieswerk en workshops geven zit in zijn vingers. Hij is gespecialiseerd in onderwerpen als fusie/reorganisatie, arbeidsvoorwaarden, sociale innovatie rond technologisering, functiewaardering en beloning. Hij werkt het zodanig uit dat het in arbeidsverhoudingen en medezeggenschap, hanteerbaar is. Dat doet hij tegenwoordig via zijn bureau MZ-smart.

Andere boeken door Niko Manshanden

Inhoudsopgave

Ondernemingsraad en (corona)recessie I
Colofon IV

Inleiding 11

1. Rol ondernemingsraad bij recessie 15
1.1. Inleiding 15
1.2. De reagerende of pro-actieve ondernemingsraad 15
1.2.1 De pro-actieve ondernemingsraad 16
1.3. Lastpost of meerwaarde 16
1.3.1 Meerwaarde ondernemingsraad 17
1.3.2 Wat zag de ondernemingsraad? 18
1.4. Het besluitvormingsproces 18
1.4.1 Wat gebeurt er in de drie fasen? 18
1.5. Meedenken, meepraten en meebeslissen 19
1.5.1 Meedenken 20
1.5.2 Meepraten 20
1.5.3 Meebeslissen 21

2. Strategisch beleid en recessie 23
2.1. Inleiding 23
2.2. Het artikel 24 overleg 24
2.3. De recessie 24
2.4. Van crisismanagement naar nieuw beleid 25
2.4.1 Noodremmen: niet doen! 26
2.5 Tips voor de ondernemingsraad 27

3. Verandering en informatierecht 29
3.1. Inleiding 29
3.2. Basisinformatie 29
3.3. Recht op informatie toegelicht 30
3.4. Informatie en de recessie 31

4. Aan de slag met het initiatiefrecht 33
4.1 Het initiatiefrecht 33
4.2 Procedure van voorstellen doen 33
4.2.1 Een uitgewerkt initiatiefvoorstel kan de volgende opbouw hebben 34
4.3 Over welke onderwerpen? 35

5. Goede arbeidsomstandigheden 37
5.1. Inleiding 37
5.1.1 Doel en taak ondernemingsraad 37
5.1.2 Taken ondernemingsraad 38
5.2 WOR en Arbowet 38
5.3 Corona en gezondheid 38
5.3.1 Thuiswerken en Arbo 39
5.3.2. Zorgplicht voor een veilige en gezonde werkplek 39
5.4 Verdere wetsartikelen 40
5.4.1 Wet op de ondernemingsraden 40
5.5. Arbobeleid en maatregelen 41
5.5.1 De onderdelen van een arbozorgsysteem 41
5.5.2 Aandachtspunten en taken in de praktijk 42
5.5.3 De arbeidshygiënische strategie ziet er als volgt uit 43
5.6. Ziek van kantoortuinen en werkplekken 43
5.6.1 Klachten bij de bedrijfsarts 44
5.6.2 Stress en burn-out 44

6. Wijziging in regelingen via het instemmingsrecht 47
6.1. Inleiding 47
6.2. Het instemmingsrecht 47
6.3 Andere werktijden 48
6.4 Arbeidvoorwaarden 51
6.4.1 Verslechtering arbeidsvoorwaarden 51
6.4.2 Eenzijdige wijziging 51
6.4.3 Overleg vakbonden 51
6.5 Andere regelingen 52

7. Faciliteiten en recessie 55
7.1 Inleiding 55
7.2 Uren voor ondernemingsraadwerk 55
7.2.1 Uren en contact achterban 56
7.2.2 Voorzieningen 56
7.3. Het belang van scholing 57
7.4. Inschakelen deskundigen 57
7.5. Kosten OR-werk 58

8. Invloed op maatregelen via het adviesrecht 59
8.1. Inleiding 59
8.2. Passende maatregelen 59
8.3. Het adviesrecht 60
8.3.1 Aandachtspunten 61
8.3.2 Het begrip “advies” 62
8.4 Wat als de ondernemingsraad een adviesaanvraag krijgt? 62
8.4.1 Wat zegt de WOR? 62
8.4.2 Opbouw adviesaanvraag en corona 63
8.4.3 De adviesaanvraag 63
8.4.4 De adviesprocedure 64
8.5. Omgaan met geheimhouding 65
8.5.1 Wat zegt de wet? 66
8.5.2 Aanbevelingen over geheimhouding 66

9. Reorganisaties in de recessie 69
9.1 Inleiding 69
9.2. Inkrimping als reflex 69
9.3. Wat is een reorganisatie? 70
9.4 Vormen van reorganisaties 71
9.4.1 Inkrimping 71
9.4.2 Efficiënter werken 72
9.4.3 Fusies en overnames 73
9.4.4 Uitbesteding of verzelfstandiging 75
9.4.5 Sluiting bedrijfsonderdeel 76
9.4.6Surseance van betaling 76
9.4.7 Faillissement 77
9.5 Het reorganisatieproces 78
9.6 Tips voor de ondernemingsraad 79

10. Een sociaal plan 81
10.1 Inleiding 81
10.2. Wat is een sociaal plan? 81
10.2.1Drie manieren 82
10.3 Soorten sociaal plannen 83
10.3.1Verschillende begrippen 84
10.4 Onderwerpen sociaal plan 84
10.4.1Procedurele afspraken 85
10.5 Invloed op het sociaal plan 88
10.5.1Invloed ondernemingsraad 88

11. Flexibilisering en recessie 91
11.1 Inleiding 91
11.2 Afdelingen uitbesteden 91
11.3 Contracten flexibiliseren 92
11.3.1 Uitzendkrachten 92
11.3.2 Tijdelijke contracten 92
11.3.3 Kruimelbanen 93
11.3.4 Payrolling 93
11.3.5 Detacheringscontracten 93
11.3.6Stagiairs 93
11.3.7 ZZP-ers 93
11.4. Weer meer zelf doen 94

12. Arbeidsmarkt en opleidingen 95
12.1 Inleiding 95
12.2 Nieuwe taken en functies 95
12.3 Scholingsbeleid 98
12.3.1 Subsidiemogelijkheden 99
12.4 Een bedrijfsopleidingsplan 99

13. Kansen voor duurzaam en nieuw ondernemen 101
13.1 Inleiding 101
13.2 Duurzaam ondernemen 101
13.3 Het klimaatakkoord 101
13.4 WOR en klimaat 103
13.5 Klimaatdoelen en recessie 103
13.6 Naar duurzaam ondernemen 104
13.7 Kansen 105
13.7.1 De SWOT-analyse 105
13.7.2Product-markt-combinatie 105
13.7.3 De levensloop van een product 106
13.7.4Port-folio-analyse 106
13.7.5 Interactie met omgeving 107

14. Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW) 109
14.1 NOW-1 109
14.2 NOW-2 110
14.3 NOW-3 111
14.4 Andere ondersteuning 113

Bijlage 1 - Procedure adviesrecht en reorganisatie 115
Bijlage 2 - Procedure instemmingsrecht 117
Bijlage 3 - Verder lezen 119
Het internet 119
Boeken en bladen 119

Over de auteur 121

Managementboek Top 100

Rubrieken

Populaire producten

    Personen

      Trefwoorden

        Ondernemingsraad en (corona)recessie