Op werkdagen voor 23:00 besteld, morgen in huis Gratis verzending vanaf €20

De boete uit balans

Het gebruik van de bestuurlijke boete in de praktijk van het financieel toezicht

Paperback Nederlands 2015 9789462365599
Verwachte levertijd ongeveer 2 werkdagen

Samenvatting

Sinds 2000 beschikken de financiële toezichthouders, de AFM en DNB, over de bevoegdheid om een bestuurlijke boete op te leggen. De invoering van de bestuurlijke boete was het beleidsmatige antwoord op het zogenoemde handhavingstekort ten aanzien van de sociaaleconomische ordeningswetgeving. De bestuurlijke boete kan worden beschouwd als een systeemdoorbraak in de rechtshandhaving. De verwachtingen van de doelmatigheid waren dan ook hoog. De bestuurlijke boete zou voorzien in een lacune in de handhaving. Tegelijk was er ook kritiek. De bestuurlijke boete zou het bestuur en de bestuursrechter niet zijn toe te vertrouwen, de belangen van betrokkenen zouden beter zijn gewaarborgd binnen het straf(proces)recht.

Aan de hand van boetebesluiten, interviews met medewerkers van de toezichthouders en met advocaten, en jurisprudentie is de boetepraktijk van de financiële toezichthouders onderzocht: hoe wegen de AFM en DNB de betrokken belangen en bepalen zij de hoogte van de boete? Hoe verhoudt zich dat tot de discussie tussen de voor- en tegenstanders van de invoering van de bestuurlijke boete? Het onderzoek brengt een opmerkelijke discrepantie aan het licht tussen de beoogde doelen en werking van de boete en de toepassing in de praktijk. Dit werpt een nieuw licht op de ‘oude’ bezwaren tegen de bestuurlijke boete: het ontbreken van tegenwicht en transparantie.

Specificaties

ISBN13:9789462365599
Taal:Nederlands
Bindwijze:paperback
Aantal pagina's:318
Druk:1
Verschijningsdatum:19-6-2015
Hoofdrubriek:Juridisch
ISSN:

Lezersrecensies

Wees de eerste die een lezersrecensie schrijft!

Over Arnt Mein

Arnt Mein is als lector Legal Management verbonden aan de Hogeschool van Amsterdam, bij de faculteit Maatschappij en Recht. Zijn onderzoek richt zich onder meer op de juridische functie bij de overheid en de beroepshouding van juristen, in het bijzonder bij het vergroten van het probleemoplossend vermogen van de rechtspleging. Arnt Mein is opgeleid als jurist aan de universiteit Utrecht. In het verleden vervulde hij juridische advies- en managementfuncties bij de overheid.

Andere boeken door Arnt Mein

Inhoudsopgave

Inhoudsopgave
Voorwoord
Afkortingen
1. Inleiding
1.1 De aanleiding tot een onderzoek naar de bestuurlijke boetepraktijk
1.2 De maatschappelijke context
1.3 Het algemeen juridisch kader
1.4 Probleemstelling en onderzoeksvragen
1.5 Afbakening van het onderzoek
1.6 Opzet en uitvoering van het onderzoek
1.7 Leeswijzer
2. De introductie van de bestuurlijke boete: kansen en risico's
2.1 Inleiding
2.2 De normatieve benadering
2.2.1 Bestuursrechtelijke handhaving staat voorop
2.2.2 De kwaliteit van de besluitvorming en rechtsbescherming
2.3 De instrumentele benadering
2.3.1 Een alternatief voor het strafrecht
2.3.2 De beoogde doelmatigheidseffecten
2.4 Strafrechtelijke of bestuursrechtelijke handhaving?
2.4.1 Criteria uit de beleidsstukken
2.4.2 Criteria uit de rechtswetenschappelijke literatuur
2.5 Grenzen aan de groei?
2.6 Tot besluit: een referentiekader
3. De bestuurlijke boete in het kader van het financieel toezicht
3.1 Inleiding
3.2 Kenschets financieel toezicht
3.3 De introductie van de bestuurlijke boete in het kader van het
financieel toezicht
3.3.1 Verbetering doelmatigheid handhaving
3.3.2 Onwenselijke neveneffecten
3.4 De boetesystematiek in de Wet IDBB
3.4.1 Een vast boetesysteem
3.4.2 Wettelijke en organisatorische waarborgen
3.5 De eerste ervaringen met de Wet IDBB
3.6 De verdere ontwikkeling van de boetesystematiek in de financieel
toezichtwetgeving
3.6.1 Een nieuw, flexibel boetestelsel
3.6.2 Het bepalen van de hoogte van de boete
3.7 Bijzondere aspecten van de Wet op het financieel toezicht
3.7.1 Het gebruik van open normen
3.7.2 De openbaarmakingsregeling
3.8 Samenvatting en tussenconclusie
4. De boetepraktijk van de AFM
4.1 Inleiding
4.2 Het gebruik van de boetebevoegdheid
4.2.1 De boetes in vogelvlucht
4.2.2 De boetes onder de loep
4.3 Het besluit tot het opleggen van de boete
4.3.1 De ernst en de verwijtbaarheid van de overtreding
4.3.2 De verwijtbaarheid van overtreding van de zorgplicht voor
financiële dienstverleners
4.3.3 De beginselen van behoorlijk bestuur
4.3.4 De belangenafweging nader beschouwd
4.3.5 De rechterlijke toetsing van het besluit om een boete op
te leggen
4.4 Het bepalen van de hoogte van de boete
4.4.1 De ernst
4.4.2 De verwijtbaarheid
4.4.3 De draagkracht
4.4.4 De maximale hoogte van de boete: het effect van de Boetewet
4.4.5 De belangenafweging nader beschouwd
4.4.6 De rechterlijke toetsing van de hoogte van de boete
4.5 De openbaarmaking van de boetebesluiten
4.5.1 Overwegingen tot openbaarmaking
4.5.2 Het tegen de openbaarmaking gevoerde verweer
4.5.3 De belangenafweging
4.5.4 Kritiek op de belangenafweging
4.5.5 Rechterlijke toetsing van de openbaarmaking
4.6 Samenvatting en tussenconclusie
5. De boetepraktijk van DNB
5.1 Inleiding
5.2 Het gebruik van de boetebevoegdheid
5.2.1 De boetes in vogelvlucht
5.2.2 De boetes onder de loep
5.3 Het opleggen van de boete
5.3.1 De ernst van de overtreding
5.3.2 De verwijtbaarheid van de overtreding
5.3.3 De subsidiariteit en proportionaliteit
5.3.4 De belangenafweging nader beschouwd
5.3.5 De rechterlijke toetsing van het besluit om een boete
op te leggen
5.4 Het bepalen van de hoogte van de boete
5.4.1 De ernst
5.4.2 De verwijtbaarheid
5.4.3 De draagkracht
5.4.4 De belangenafweging nader beschouwd
5.4.5 De rechterlijke toetsing van de hoogte van de boete
5.5. De openbaarmaking van de boetebesluiten
5.6 Samenvatting en tussenconclusie
6. Analyse en conclusie
6.1 De bestuurlijke boete: doelmatig en evenwichtig?
6.2 Vraagstelling onderzoek
6.3 De boetepraktijk van de financiële toezichthouders
6.3.1 De verwachtingen van en kritiek op de bestuurlijke boete
6.3.2 Organisatorische waarborgen: scheiding onderzoek en
beoordeling
6.3.3 De bestuurlijke boete in handen van de AFM en DNB
6.3.4 De belangenafweging bij het besluit om een boete op
te leggen
6.3.5 Het bepalen van de hoogte van de boete
6.3.6 Het openbaar maken van het boetebesluit
6.4 Reflectie: boeten met beleid?
6.5 Consequenties voor de boetepraktijk
Geraadpleegde publicaties
Summary
Bijlagen:
1. Overzicht respondenten
2. Gespreksleidraad vraaggesprekken
3. Overzicht boetebesluiten AFM
4. Overzicht boetebesluiten DNB
5. Boetebesluiten andere markttoezichthouders
Curriculum vitae

Managementboek Top 100

Rubrieken

Populaire producten

    Personen

      Trefwoorden

        De boete uit balans