Op werkdagen voor 23:00 besteld, morgen in huis Gratis verzending vanaf €20
, ,

Het zichtbare slachtoffer

Privacy van slachtoffers binnen het strafproces

Paperback Nederlands 2016 9789462366473
Niet leverbaar.

Samenvatting

Slachtoffers van criminaliteit krijgen een steeds belangrijker rol. Zij kunnen spreken op de openbare zitting, schadevergoeding vorderen, en als getuige optreden. De media berichten graag over slachtoffers. Via internet wordt bovendien in toenemende mate informatie verspreid over strafzaken, en daarmee ook over slachtoffers. Het slachtoffer wordt daarmee steeds zichtbaarder. Een delict is op zichzelf al een inbreuk op de privacy van het slachtoffer. In het strafproces kunnen weer nieuwe inbreuken plaatsvinden. Bij de aangifte verstrekt het slachtoffer persoonlijke informatie aan de politie.Die komt in het dossier en daarmee ook bij de verdachte. Op de zitting kan iedereen het slachtoffer zien en horen wat er is gebeurd. Niet alle slachtoffers vinden dat prettig.

Dit boek gaat over de privacy van slachtoffers. NSCR en VU onderzochten hoe politie, Openbaar Ministerie, rechters en media omgaan met de persoonlijke levenssfeer van slachtoffers. Geven zij slachtoffers de bescherming die deze verwachten? Gaan zij vertrouwelijk om met de persoonlijke informatie die slachtoffers hun geven? Zorgen zij ervoor dat er geen ongewenste confrontaties tussen het slachtoffer en de verdachte plaatsvinden binnen het gerechtsgebouw? De ervaringen van slachtoffers zelf zijn ook onderzocht.

Nederland moet, net als andere landen, voldoen aan de Europese regels die bepalen dat de privacy van het slachtoffer moet worden beschermd. Uit dit onderzoek blijkt dat er vooral in zwaardere zaken veel wordt gedaan om het persoonlijk leven van het slachtoffer te beschermen. In minder geruchtmakende zaken wordt het slachtoffer echter soms gewoon ‘vergeten’. Als dat gebeurt, grijpt dat diep in op het persoonlijk leven van slachtoffers. Van een structurele bescherming van de privacy van slachtoffers is nog geen sprake.

Specificaties

ISBN13:9789462366473
Taal:Nederlands
Bindwijze:paperback
Aantal pagina's:210
Druk:1
Verschijningsdatum:23-3-2016
Hoofdrubriek:Juridisch
ISSN:

Lezersrecensies

Wees de eerste die een lezersrecensie schrijft!

Geef uw waardering

Zeer goed Goed Voldoende Matig Slecht

Over Marijke Malsch

Mr. dr. Marijke Malsch is senior onderzoeker bij het Nederlands Studiecentrum Criminaliteit en Rechtshandhaving (NSCR) te Leiden, raadsheer-plaatsvervanger in het Hof 's-Hertogenbosch en rechter-plaatsvervanger in de Rechtbank Haarlem.

Andere boeken door Marijke Malsch

Over Arno Akkermans

Prof. mr. Arno Akkermans is hoogleraar aansprakelijkheidsrecht bij de Vrije Universiteit Amsterdam.

Andere boeken door Arno Akkermans

Inhoudsopgave

Voorwoord 5
Samenvatting 11
Summary 23

1. Inleiding 33
Wensen en verwachtingen van slachtoffers 35
Privacy en verschillende vormen van anonimiteit in het strafproces 36
Vraagstelling 40
Leeswijzer 41

2. Methoden 43
Deelvraag 1: Beleid politie, OM en rechters bij privacy slachtoffers en naasten 43
Deelvraag 2: Praktijk van bescherming van privacy van slachtoffers en naasten 43
Deelvraag 3: Ervaringen van slachtoffers en hun naasten 44
Deelvraag 4: Organisaties buiten de strafrechtspleging 47

3. Slachtoffers en privacy in het strafproces: een literatuuroverzicht 49
Inleiding 49
Behoeften van slachtoffers 50
Privacy binnen het strafproces 52
Het spreekrecht 54
Privacy en de media 55
De rol van internet en de sociale media 57
Conclusie 58

4. Beleid binnen de strafrechtsketen ter bescherming van de privacy van slachtoffers 61
Inleiding 61
Anonieme aangifte en anonieme getuigenverklaring 63
Privacy en opsporingsbevoegdheden 69
Privacybescherming tijdens de zitting 71
Het delen van slachtoffergegevens tussen instanties en met de media 75
Conclusie 77

5. De praktijk van privacybescherming binnen het strafproces 79
Inleiding 79
Maatwerk voor slachtoffers van ernstige delicten 80
Bescherming of schijnzekerheid? 81
Anonieme aangifte en domiciliekeuze 83
Anonimiteit tijdens verhoren 86
Privacybescherming bij opsporingsbevoegdheden 87
Confrontaties binnen het gerechtsgebouw 89
Zichtbaarheid en afscherming tijdens de zitting 91
Het spreekrecht en de voeging als benadeelde partij 93
Het slachtoffer en de media 95
Het bewaren en verstrekken van slachtoffergegevens 97
Privacybescherming bij grote aantallen slachtoffers 99
Beter informeren of meer bescherming? 100
Conclusie 102

6. Slachtoffers aan het woord 105
Inleiding 105
De aangifte 107
Contacten met de politie 109
Verhoren bij de rechter-commissaris 111
Voorbereiding op de zitting 111
Privacybescherming tijdens de zitting 112
Confrontaties met de verdachte en het publiek 114
De omgang met slachtoffergegevens binnen het strafproces 116
Het delen van slachtoffergegevens met instanties buiten het strafproces 117
Media 117
Privacybescherming door Slachtofferhulp Nederland 119
Gedachten over privacybescherming 120
Informatievoorziening over de vervolging en de berechting 121
Afscherming ten opzichte van wie? 123
Conclusie 125

7. Organisaties buiten de strafrechtspleging 127
Inleiding 127
Verzekeraars 128
Schadefonds Geweldsmisdrijven 135
Slachtofferhulp Nederland 138
Nederlandse en Amsterdamse Orde van Advocaten 140
Media 141
Conclusie 149

8. Conclusies 151
Vraag 1: Het beleid van politie, openbaar ministerie en gerechten/rechters 153
Vraag 2: De praktijk van de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van slachtoffers binnen het strafproces 155
Vraag 3: Ervaringen van slachtoffers met bescherming van hun persoonlijke levenssfeer 158
Vraag 4: Maatschappelijke organisaties en bedrijven buiten de strafrechtspleging 160
Slotbeschouwing 162

Literatuur 167

Beleid, richtlijnen en aanwijzingen 171

Bijlagen 175
Bijlage I Lijst van geïnterviewde deskundigen en slachtoffers 177
Bijlage II Topiclijsten 179
Bijlage III Vragenlijst slachtoffers 191
Bijlage IV Samenstelling begeleidingscommissie 209

Managementboek Top 100

Rubrieken

Populaire producten

    Personen

      Trefwoorden

        Het zichtbare slachtoffer