Op werkdagen voor 23:00 besteld, morgen in huis Gratis verzending vanaf €20

Privacyrecht en slachtoffers

Een studie naar de grondslagen en juridische kaders van privacy van slachtoffers

Paperback Nederlands 2016 9789462366510
Niet leverbaar.

Samenvatting

Vanaf de jaren tachtig van de vorige eeuw is de aandacht voor slachtoffers sterk toegenomen. Dit heeft geleid tot verbetering van de rechtspositie van het slachtoffer binnen het strafproces. Deze verbetering heeft vanuit het perspectief van bescherming van de privacy echter ook een keerzijde. Het slachtoffer is binnen het strafproces meer in de ‘spotlights’ komen te staan, waarmee het geconfronteerd kan worden met situaties binnen en buiten het strafproces die inbreuk maken op de privacy, bijvoorbeeld door de onthulling van diens identiteit en het gebruik van persoonsgegevens.

Centraal in deze studie is de vraag wat de juridische kaders zijn met betrekking tot de bescherming van de privacy en de identiteit binnen het strafproces en betreffende het gebruik van persoonsgegevens van slachtoffers en hun naasten in en rondom het strafproces. Daarmee wordt de positie die een slachtoffer in het strafproces heeft en de bescherming van de privacy waar de burger aanspraak op kan maken tot elkaar gebracht. Dat is niet steeds een vanzelfsprekendheid gebleken. De directe koppeling tussen (de rechtspositie van) het slachtoffer van strafbare feiten en de privacybescherming blijkt in regelgeving niet altijd gemakkelijk gemaakt te zijn of voor de hand te liggen.

Ter beantwoording van de centrale vraag wordt in dit boek ingegaan op de betekenis en de grondslagen van het begrip privacy, de Europese normering van het recht op privacy en de juridische kaders met betrekking tot de bescherming van de privacy van slachtoffers in Nederland, België en Engeland en Wales. De uitkomsten van deze studie kunnen een input leveren voor verdere discussies over de bescherming van de privacy van slachtoffers.

Specificaties

ISBN13:9789462366510
Taal:Nederlands
Bindwijze:paperback
Aantal pagina's:192
Druk:1
Verschijningsdatum:9-3-2016
Hoofdrubriek:Juridisch
ISSN:

Lezersrecensies

Wees de eerste die een lezersrecensie schrijft!

Geef uw waardering

Zeer goed Goed Voldoende Matig Slecht

Inhoudsopgave

Samenvatting 11
Summary 21

1: Inleiding 29
1 Aanleiding van het onderzoek 29
2 Centrale vraagstelling, onderzoeksvragen en opzet 30
3 Methoden van onderzoek 31
4 Parallel onderzoek en synthese 32

2: Betekenis en grondslagen van privacy 33
1 Inleiding 33
2 Wat is privacy? 33
3 Grondslagen van privacy 36
3.1 Persoonlijke autonomie 36
3.2 Sociale verbondenheid 39
4 Afsluiting 40

3: Europese normering van het recht op privacy 41
1 Inleiding 41
2 Europees Grondrechtenhandvest 41
2.1 Eerbiediging van het privéleven en het familie- en gezinsleven 42
2.2 Bescherming van persoonsgegevens 44
2.2.1 Richtlijn 95/46/EG 44
3 Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens 46
3.1 Respect voor privé-, familie- en gezinsleven, woning en correspondentie 47
3.1.1 Algemeen 48
3.1.2 Respect voor privéleven 49
3.1.2.1 Wijze waarop gegevens worden verkregen 51
3.1.2.2 Privacygevoelige karakter van gegevens 52
3.1.2.3 Vervolghandelingen 53
3.2 De verhouding tussen artikel 8 en artikel 10 Grondwet 55
3.2.1 Informatievoorziening en omgang met de media door de overheid 56
3.2.2 Persvrijheid 57
3.3 De vereisten van artikel 8 tweede lid Grondwet 60
3.3.1 Voor zover bij de wet is voorzien 60
3.3.1.1 De verhouding tussen artikel 8 en artikel 6 Grondwet 62
3.3.2 Gerechtvaardigde doelen 65
3.3.3 Noodzakelijk in een democratische samenleving 65
4 Afsluiting 67

4: Privacybescherming van slachtoffers in Nederland 69
1 Inleiding 69
2 Privacybepalingen in de Nederlandse Grondwet 70
2.1 Eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer 71
2.2 Onaantastbaarheid van het lichaam 72
2.3 Huisrecht 72
2.4 Brief-, telegraaf- en telefoongeheim 74
2.5 Bescherming van persoonsgegevens 76
2.6 Conclusie 77
3 De rechten van het slachtoffer 78
3.1 Algemeen 78
3.2 Keerzijde 81
3.3 Implementatie van de Europese richtlijn 2012/29/EU 82
4 Strafvordering 86
4.1 Verwerking, verstrekking en bescherming van persoonsgegevens 86
4.2 Het vooronderzoek 91
4.2.1 Opsporingsbevoegdheden 92
4.2.2 Het getuigenverhoor bij de politie 97
4.2.3 Het getuigenverhoor bij de rechter-commissaris 98
4.3 De vervolgingsbeslissing 101
4.4 Het onderzoek ter terechtzitting 101
5 Verstrekking aan en gebruik van persoonsgegevens door derden 104
5.1 Instanties die hulp aan slachtoffers verlenen 105
5.1.1 Verstrekking gegevens aan Slachtofferhulp 106
5.1.2 Verwerking gegevens door de Stichting Slachtofferhulp Nederland 109
5.2 Verzekeraars 111
5.3 De media 111
6 Afsluiting 114

5: Privacybescherming van slachtoffers in België 117
1 Inleiding 117
2 Privacybepalingen in de Belgische Grondwet 117
2.1 Het Grondwettelijk Hof 118
2.2 Eerbiediging van het privéleven 119
2.3 De onschendbaarheid van de woning 121
2.4 Het briefgeheim 122
2.5 Conclusie 122
3 Richtlijn 95/46/EG en de Privacywet 123
4 De rechten van het slachtoffer 124
4.1 Het slachtoffer dat (nog) geen actie heeft ondernomen 125
4.2 Verklaring van de benadeelde partij 126
4.3 Burgerlijke partijstelling 127
5 Strafvordering 129
5.1 Opsporingsonderzoek 130
5.1.1 Handelingen en bevoegdheden 131
5.1.2 Het getuigenverhoor 135
5.1.3 Einde van het opsporingsonderzoek 136
5.2 Het gerechtelijk onderzoek 137
5.2.1 Karakteristieken 138
5.2.2 Het getuigenverhoor 139
5.2.3 Bevoegdheden van rechtstreeks belanghebbenden en einde van het gerechtelijk onderzoek 141
5.3 De strafzitting 142
6 Afsluiting 144

6: Privacybescherming van slachtoffers in Engeland en Wales 147
1 Inleiding 147
2 Mensenrechten en de common law 147
3 Regelgeving over privacy 149
3.1 De Human Rights Act 1998 150
3.2 Richtlijn 95/46/EG en de Data Protection Act 1998 152
4 De rechten van het slachtoffer 154
4.1 Algemeen 154
4.2 Code of Practice for Victims of Crime 155
5 Strafvordering 156
5.1 Preparatory stage 156
5.2 Intermediate stage 161
5.3 Trial stage 163
6 Verstrekking aan en gebruik van persoonsgegevens door de Britse pers 166
6.1 De Leveson Inquiry 167
6.2 Operatie Motorman 168
6.3 Een aanbeveling van de Leveson Inquiry Commission 169
7 Afsluiting 169

7: Conclusies 171
1 Inleiding 171
2 Onderzoeksvragen 171
2.1 Vormen van privacy 171
2.2 De inhoud van het begrip privacy op Europees en nationaal niveau 172
2.3 Het gebruik van de persoonsgegevens van slachtoffers 176
2.4 De bescherming van slachtoffers in Nederland, België en Engeland en Wales 177

Literatuurlijst 181
Rechtspraak 185
Gesproken deskundigen 189
Samenstelling begeleidingscommissie 191

Managementboek Top 100

Rubrieken

Populaire producten

    Personen

      Trefwoorden

        Privacyrecht en slachtoffers