Op werkdagen voor 23:00 besteld, morgen in huis Gratis verzending vanaf €20
, ,

Het leefklimaat in justitiële inrichtingen

Paperback Nederlands 2016 9789462366695
Niet leverbaar.

Samenvatting

Om de vraag te kunnen beantwoorden hoe de overheid het leefklimaat in justitiële inrichtingen op zodanige wijze kan vormgeven dat detentieschade zoveel mogelijk wordt voorkomen en een verantwoorde terugkeer naar de samenleving wordt gestimuleerd, is inzicht in de wetenschappelijke kennis over dat leefklimaat nodig.

In deze studie wordt een overzicht gegeven van wat uit de literatuur bekend is over het leefklimaat in justitiële inrichtingen en wat het effect is van het leefklimaat op de beleving van detentie en op het gedrag van ingeslotenen tijdens en na afloop van verblijf. Het onderzoek heeft betrekking op het reguliere gevangeniswezen, de forensische (geestelijke gezondheids-)zorg, de vreemdelingen bewaring en de justitiële jeugdinrichtingen.

Zes factoren en drie determinanten zijn uitputtend onderzocht. De leefklimaatfactoren zijn: contacten tussen personeel en ingeslotenen, autonomie, contact met de buitenwereld/ familiaire relaties, veiligheid, zinvolle dagbesteding en fysiek welbevinden. De determinanten omvatten: gebouwelijke omgeving, professionaliteit van het personeel en samenstelling van de detentie populatie.

Ook wordt een overzicht gegeven van de beschikbare instrumenten om het leefklimaat te meten. De studie is verrijkt met casusbeschrijvingen van inrichtingen die bekend staan om hun positieve leefklimaat. Onder andere werd een bezoek gebracht aan ‘de zelfredzame afdeling’ van de PI Heerhugowaard, de afdeling voor langdurige en intensieve forensische zorg ‘De Voorde’ en het beroemde Noorse gevangeniseiland Bastoy.

Specificaties

ISBN13:9789462366695
Taal:Nederlands
Bindwijze:paperback
Aantal pagina's:222
Druk:1
Verschijningsdatum:2-4-2016
Hoofdrubriek:Juridisch
ISSN:

Lezersrecensies

Wees de eerste die een lezersrecensie schrijft!

Geef uw waardering

Zeer goed Goed Voldoende Matig Slecht

Inhoudsopgave

Gebruikte afkortingen xi

1. Inleiding 1
1.1 De aanleiding voor het onderzoek 1
1.2 Probleemstelling en onderzoeksvragen 2
1.3 Opzet en uitvoering van het onderzoek 3
1.3.1 Literatuurstudie 3
1.3.2 Veldbezoeken 5
1.3.3 Expertmeeting 6
1.4 Leeswijzer 6
Casus 1 De Penitentiaire Inrichting Heerhugowaard, locatie ‘Zuyder Bos’ 9

2. Het concept leefklimaat 13
2.1 Inleiding 13
2.2 Definities van leefklimaat en equivalente begrippen 14
2.3 Een functionele definitie van het leefklimaat 16
2.4 Normatieve uitgangspunten voor de invulling van het leefklimaat: resocialisatie, minimale beperkingen en normalisatie 17
Casus 2 De Justitiële Jeugdinrichting ‘De Hartelborgt’ 21

3. Het leefklimaat in Nederlandse justitiële inrichtingen: de wetgeving, het beleid en het bestand 25
3.1 Inleiding – samenhang tussen de inrichtingen 25
3.2 Penitentiaire inrichtingen voor volwassen mannen 26
3.2.1 Wetgeving, beleid en onderzoek 26
3.2.2 Aard en omvang van de populatie 29
3.3 Penitentiaire inrichtingen voor volwassen vrouwen 31
3.3.1 Wetgeving, beleid en onderzoek 31
3.3.2 Aard en omvang van de populatie 33
3.4 Justitiële jeugdinrichtingen 33
3.4.1 Wetgeving en beleid 33
3.4.2 Aard en omvang van de populatie 35
3.5 Inrichtingen voor forensische (geestelijke gezondheids)zorg 37
3.5.1 Wetgeving en beleid 37
3.5.2 Aard en omvang van de populatie 40
3.6 Inrichtingen voor vreemdelingen 41
3.6.1 Wetgeving en beleid 41
3.6.2 Aard en omvang van de populatie 43
3.7 Conclusie 43
Casus 3 ‘De Voorde’, afdeling voor langdurige en intensieve forensische zorg 45

4. De invloed van het leefklimaat op gedrag ‒ enkele theoretische verklaringen 51
4.1 Inleiding 51
4.2 Procedurele rechtvaardigheid 51
4.3 Het Risk Need Responsivity Model 53
4.4 Desistance 55
4.5 Soft power 57
4.6 Conclusie 58
Casus 4 Het Detentiecentrum Rotterdam 61

5. Factoren en determinanten van het leefklimaat 65
5.1 Inleiding 65
5.2 Factoren 66
5.2.1 Contacten tussen personeel en ingeslotenen 67
5.2.2 Autonomie 74
5.2.3 Contacten met de buitenwereld/familiaire relaties 77
5.2.4 Veiligheid 80
5.2.5 Zinvolle dagbesteding 84
5.2.6 Fysiek welbevinden 87
5.3 Determinanten 88
5.3.1 Gebouwelijke omgeving 89
5.3.2 Professionaliteit en samenstelling van het personeel 92
5.3.3 Samenstelling van de bewonerspopulatie 96
5.4 Tot slot 96
Casus 5 De Forensisch Psychiatrische Kliniek ‘De Beuken’, Boschoord 99

6. Het kwantificeren van het leefklimaat in justitiële inrichtingen 105
6.1 Inleiding 105
6.2 Instrumenten 108
6.2.1 Ward Atmosphere Scale (WAS); Correctional Institutions Environment Scale (CIES) 108
6.2.2 Prison Environment Inventory (PEI) 109
6.2.3 Prison Preference Inventory (PPI) 110
6.2.4 Prison Social Climate Survey (PSCS) 110
6.2.5 Measuring the Quality of Prison Life scale (MQPL); Staff Measuring the Quality of Prison Life questionnaire (SQL) 111
6.2.6 Essen Climate Evaluation Scale (EssenCES) 112
6.2.7 Prison Group Climate Instrument (PGCI) 114
6.2.8 Styve/MacKenzie 115
6.2.9 Gedetineerdensurvey 116
6.3 Tot slot 118
Casus 6 Jugendanstalt Hameln, Duitsland 121

7. Conclusies 129
7.1 Inleiding 129
7.2 Het concept leefklimaat (definitie, factoren, determinanten) 129
7.3 Bevorderen en belemmeren van een positief leefklimaat: een delicate balans 130
7.4 (Gerechtvaardigde) verschillen tussen type inrichtingen 136
7.5 Het meten van het leefklimaat 137
7.6 Aanbevelingen voor verder onderzoek 138
Casus 7 Penitentiaire inrichting Bastøy, Noorwegen 141
Casus 8 Halden Prison, Noorwegen 147

Samenvatting 151
Summary 163
Referenties 173
Overige geraadpleegde literatuur 193

Bijlage 1: Leden van de begeleidingscommissie 201
Bijlage 2: Deelnemers expertmeeting 203

Over de auteurs 205

Managementboek Top 100

Rubrieken

Populaire producten

    Personen

      Trefwoorden

        Het leefklimaat in justitiële inrichtingen