Op werkdagen voor 23:00 besteld, morgen in huis Gratis verzending vanaf €20
,

Personen- en Familierecht & Erfrecht

In een notendop

Paperback Nederlands 2019 9789462494640
Op voorraad | Op werkdagen voor 23:00 uur besteld, volgende dag in huis

Samenvatting

Welke juridische gevolgen heeft een huwelijk? Wie zijn iemands erfgenamen? Op welke gronden kan iemand zijn naam wijzigen? Wat houdt een samenlevingsovereenkomst in? Kan iemand zijn kind onterven?

Personen- en Familierecht & het Erfrecht in een notendop geeft antwoord op dergelijke vragen. Met deze rechtsgebieden krijgt iedereen te maken. Zij staan het dichtst bij de mens: ze volgen hem van wieg tot graf. Dit boek geeft een algemene inleiding tot deze boeiende materie. Aan de hand van een casus, die als een rode draad door alle hoofdstukken loopt, raakt de lezer vertrouwd met de basis van Boek 1 en Boek 4 BW.

Het Personen- en Familierecht & Erfrecht zijn aan permanente verandering onderhevig. Tot de opmerkelijkste wijzigingen van de afgelopen decennia behoren de invoering van het nieuwe erfrecht, het nieuwe afstammingsrecht, ingrijpende veranderingen in het gezags- en echtscheidingsrecht, de introductie van het geregistreerd partnerschap, aanpassing van het recht rondom curatele, meerderjarigenbewind en mentorschap, de openstelling van het huwelijk voor paren van gelijk geslacht en de wijzigingen in het huwelijksvermogensrecht, waaronder de ingrijpende aanpassing van het stelsel van gemeenschap van goederen.

De meest recente wijziging betreft het alimentatierecht. Op 1 januari 2020 is de regeling van de termijnen die betrekking hebben partneralimentatie aangepast, waardoor een alimentatieplichtige na een echtscheiding of een beëindiging van een geregistreerd partnerschap minder lang alimentatie hoeft te betalen aan zijn ex-partner dan voorheen. De voortdurende ontwikkelingen zijn de aanleiding om opnieuw een geheel herziene druk van dit boek uit te brengen.

Specificaties

ISBN13:9789462494640
Taal:Nederlands
Bindwijze:paperback
Aantal pagina's:160
Uitgever:Walburg Pers
Druk:10
Verschijningsdatum:4-12-2019
Hoofdrubriek:Juridisch
ISSN:

Lezersrecensies

Wees de eerste die een lezersrecensie schrijft!

Geef uw waardering

Zeer goed Goed Voldoende Matig Slecht

Over Hans ter Haar

Mr. J.H.M. ter Haar is als docent-promovendus verbonden aan de Vakgroep Privaatrecht en Notarieel Recht van de Rijksuniversiteit Groningen.

Andere boeken door Hans ter Haar

Over Wilbert Kolkman

Wilbert Kolkman is hoogleraar Algemene Rechtswetenschap en Familievermogensrecht aan de Rijksuniversiteit Groningen en decaan van de Faculteit Rechtsgeleerdheid aldaar. Zijn onderzoek en onderwijs richten zich met name op het familievermogensrecht. Daarnaast is hij hoofdredacteur van diverse publicaties en docent in enkele postacademische opleidingen. Tot 1 oktober 2020 was hij werkzaam als adviseur bij Elan Notarissen te Steenwijk. Ook is hij raadsheer-plaatsvervanger bij het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden.

Andere boeken door Wilbert Kolkman

Inhoudsopgave

Voorwoord 9
Afkortingen 10

1 Personen- en familierecht 11
1.1 De geboorte van Hugo Hazewinkel 11
1.1.1 Inleiding: de mens als rechtssubject 11
1.1.2 Familierechtelijke betrekkingen 12
1.1.3 Het ontstaan van familierechtelijke betrekkingen: het afstammingsrecht 13
1.1.4 De ontkenning van het vader- en moederschapen de vernietiging van de erkenning 17
1.1.5 De Staatscommissie Herijking Ouderschap 19
1.1.6 De geboorteaangifte 21
1.1.7 De voornaam 21
1.1.8 De geslachtsnaam 22
1.1.9 Wijziging van de geslachtsnaam 24
1.1.10 De woonplaats 25
1.1.11 Internationale invloed 26
1.2 Minderjarigheid en ouderlijk gezag 27
1.2.1 Inleiding: minderjarigheid 27
1.2.2 Handelings(on)bekwaamheid 27
1.2.3 Het ouderlijk gezag 29
1.2.4 Ontwikkelingen in het gezagsrecht 29
1.2.5 Gezamenlijk gezag en samenlevingsvormen 30
1.2.6 Gezamenlijk gezag meteen ander dan een ouder 31
1.2.7 Gezagen overlijden 33
1.2.8 Voogdij 34
1.2.9 Gevolgen van het ouderlijk gezag voor persoon, bewind en vertegenwoordiging 35
1.2.10 Aansprakelijkheid 37
1.2.11 Het ouderlijk vruchtgenot 38
1.2.12 Verplichting tot levensonderhoud 38
1.3 Meerderjarigheid 39
1.4 De samenlevingsregelingen 40
1.4.1 Inleiding: advies bij de notaris 40
1.4.2 Testamenten 42
1.4.3 De samenlevingsovereenkomst 42
1.5 Het gezin 43
1.5.1 Inleiding: een kind op komst 43
1.5.2 Nieuwe testamenten 43
1.5.3 Erkenning 45
1.5.4 Ouderlijkgezag 46
1.5.5 Wellicht toch een huwelijk? 47
1.6 Het huwelijk 48
1.6.1 Inleiding: advies bij de notaris 48
1.6.2 Het geregistreerd partnerschap 48
1.6.3 Het huwelijksvermogensrecht 50
1.6.4 Nieuwe testamenten 63
1.6.5 De huwelijksvoltrekking 64
1.6.6 Aanverwantschap 65
1.6.7 Het voeren van de geslachtsnaam 65
1.7 Adoptie 65
1.8 Curatele, bewind en mentorschap 71
1.8.1 Curatele 71
1.8.2 Bewind 72
1.8.3 Mentorschap 73
1.8.4 Recente wijziging van de regeling van curatele, bewind en mentorschap 74
1.8.5 Het levenstestament 74
1.9 Echtscheiding 75
1.9.1 Inleiding: het huwelijk onder spanning 75
1.9.2 Een gewijzigd scheidingsrecht 75
1.9.3 De echtscheidingsprocedure 77
1.9.4 Het ouderlijk gezag 77
1.9.5 Alimentatie 79
1.9.6 Pensioenverevening 80
1.9.7 De echtscheidingsbeschikking 81
1.9.8 Ontbinding van de huwelijksgemeenschap 81
1.9.9 Ontbinding van de gemeenschap tijdens huwelijk 84
1.9.10 Afstand van de gemeenschap 85
1.10 Het reparatiehuwelijk 85
1.11 Het overlijden van Sophie 87
1.12 Een nieuwe partner 88
1.13 Het overlijden van Anna 88
1.14 Het overlijden van Hugo 89
1.15 Het leven van Hugo Hazewinkel in beeld 90

2 Erfrecht 91
2.1 Algemeen 91
2.1.1 Inleiding 91
2.1.2 Wat is erfrecht? 91
2.1.3 Onderscheid ab-intestaat en testamentair erfrecht 94
2.1.4 Wie erft? 95
2.1.5 Internationaleaspecten 95
2.2 Ab-intestaaterfrecht: wie erft er volgens de wet 96
2.2.1 Hoofdregels der erfopvolging 96
2.2.2 Berekening der erfdelen: hoofdregels 97
2.2.3 Berekening der erfdelen: de tweede parentele 98
2.2.4 Plaatsvervulling 99
2.2.5 Voorwaarden voor ab-intestaat erfgenaamschap 100
2.2.6 Geen erfgenamen 102
2.3 Ab-intestaaterfrecht: wettelijke verdeling 102
2.3.1 Wettelijke verdeling 102
2.3.2 Ongedaan making 105
2.3.3 Wilsrechten 106
2.3.4 Stiefkinderen 108
2.4 Ab-intestaaterfrecht: andere wettelijke rechten 108
2.4.1 Andere wettelijke rechten van de langstlevende echtgenoot 109
2.4.2 Andere wettelijke rechten van dekinderen 111
2.4.3 Overnamerecht van art.4:38 BW 113
2.4.4 Tussenbalans 114
2.5 Testamentair erfrecht: formele aspecten 114
2.5.1 Karaktereigenschappen van de uiterste wil 114
2.5.2 Vorm van de uiterste wil 116
2.5.3 Uitleg van de uiterste wil 119
2.6 Testamentair erfrecht: materiële aspecten 121
2.6.1 Vooraf: bij de notaris 121
2.6.2 Erfstelling 122
2.6.3 Legaat 122
2.6.4 Last 123
2.6.5 Executeur 124
2.6.6 Bewind 127
2.6.7 Ouderlijke boedelverdeling 128
2.6.8 Verboden beschikkingen 129
2.7 Legitieme portie 131
2.7.1 Inbreuk op de testeervrijheid 131
2.7.2 Oude en nieuwe legitieme portie 132
2.7.3 Giften en de legitieme portie 134
2.7.4 Berekening van de legitieme portie 134
2.8 Boedelafwikkeling 136
2.8.1 Aanvang der afwikkeling 136
2.8.2 Zekerheid omtrent erfopvolging 138
2.8.3 Driekeuzes 138
2.8.4 Verklaring van erfrecht 143
2.8.5 Volmacht 144
2.8.6 Vereffening 144
2.8.7 Verdeling 145
2.9 Overgangsrecht 149
2.9.1 Algemeen 149
2.10 Samenvatting erfrecht 150
2.10.1 Algemeen 150
2.10.2 Ab-intestaaterfrecht: wie erft volgens de wet 150
2.10.3 Ab-intestaaterfrecht: wettelijke verdeling 151
2.10.4 Ab-intestaaterfrecht: andere wettelijke verdeling 151
2.10.5 Testamentair erfrecht: formele aspecten 151
2.10.6 Testamentair erfrecht: materiële aspecten 152
2.10.7 Legitieme portie 152
2.10.8 Boedelafwikkeling 153
2.10.9 Overgangsrecht 153

Artikelenregister 154
Jurisprudentieregister 157
Trefwoordenregister 158

Managementboek Top 100

Rubrieken

Populaire producten

    Personen

      Trefwoorden

        Personen- en Familierecht & Erfrecht