Op werkdagen voor 23:00 besteld, morgen in huis Gratis verzending vanaf €20
,

Bouwrecht Deel 1

Algemene inleiding - De oplevering - De onderhoudsperiode - Garantieregelingen

Paperback Nederlands 2014 9789462510197
Verwachte levertijd ongeveer 1 werkdagen

Samenvatting

De serie Bouw- en Aanbestedingsrecht bestaat 30 jaar.

In de Serie Bouw- en Aanbestedingsrecht geeft de auteur een op de praktijk gerichte behandeling van de belangrijkste onderwerpen uit het bouw- en aanbestedingsrecht. Centraal staat de behandeling van de verschillende algemene voorwaarden in de bouw.

Het commentaar van de schrijver op elk van deze algemene voorwaarden is voorzien van veel jurisprudentie, ook die niet elders is gepubliceerd, met name van de Raad van Arbitrage voor de Bouw alsmede de overheidsrechter. Op deze wijze worden de belangrijkste onderwerpen uit het bouw- en aanbestedingsrecht in deeltjes van beperkte omvang, doch tamelijk uitputtend, behandeld. Daarbij komen in de eerste plaats die onderwerpen aan de orde, die in de praktijk het meest aanleiding tot conflicten geven.

Deel 1 behandelt:
Hoofdstuk 1: De oplevering
Hoofdstuk 2: De onderhoudsperiode
Hoofdstuk 3: Garantieregelingen

In de negende druk zijn de volgende wijzigingen aangebracht:
- De bespreking van de UAV 1968 is geschrapt alsmede de daarbij horende rechtspraak voor zover die niet relevant is voor de huidige tekst van de UAV 2012 noch voor de tekst van de UAV 1989.
- De rechtspraak van vóór 1945 is geschrapt.
- De UAV 2012 is verwerkt.
- De bespreking van de ontwikkelingen inzake de consumentenvoorwaarden is naar voren gehaald.
- Bij de bespreking van de garantie- en waarborgregelingen is rekening gehouden met de regelingen van de Stichting BouwGarant.
- Uitvoerig is aandacht besteed aan de rechtspraak betreffende de vraag wie bevoegd is te procederen in het geval van gebreken bij appartementen: de VvE of de individuele appartementgerechtigde.
- De voorheen minder omvangrijke bespreking is voorts overgebracht (en dus uitgebreid) in nummer c.
- Voorts zijn de UAV-GC 2005 en de AVA 2013 opgenomen.
- De uitspraken van de Geschillencommissie Garantiewoningen zijn verwerkt (soms met een nummer, soms zonder een nummer, omdat daar niet in alle gevallen over werd beschikt; deze uitspraken zijn te vinden op de website van deze commissie).
- Tot slot zijn de verwijzingen naar de AVKA 1979 geschrapt alsmede de GIW voorwaarden van voor 2007.

Specificaties

ISBN13:9789462510197
Taal:Nederlands
Bindwijze:paperback
Aantal pagina's:280
Druk:9
Verschijningsdatum:7-5-2014
Hoofdrubriek:Juridisch
ISSN:

Lezersrecensies

Wees de eerste die een lezersrecensie schrijft!

Over M.A. van Wijngaarden

Mr. M.A. van Wijngaarden: in leven emeritus hoogleraar bouwrecht aan de Rijksuniversiteit Leiden.

Andere boeken door M.A. van Wijngaarden

Over M.A.B. Chao-Duivis

M.A.B. Chao-Duivis is hoogleraar aan de faculteit Bouwkunde van de TU Delft.

Andere boeken door M.A.B. Chao-Duivis

Inhoudsopgave

Voorwoord mr. K .E. Mollema, bestuursvoorzitter RvA
Voorwoord
Verkort geciteerde literatuur
Gebruikte afkortingen

Algemene inleiding
1. Drie soorten aanneming
2. Groepering van de algemene voorwaarden ‘met of zonder directie’
3. Algemene voorwaarden en gebruik/gebruikelijk beding
4. Wijziging van algemene voorwaarden
4a. Historische ontwikkeling consumentenregelingen koop/aanneming en garantie- en waarborgregelingen
4b. De beslechting van consumentgeschillen
4c. Procederen door een Vereniging van Eigenaren of individueel gerechtigden

Hoofdstuk 1. De oplevering
A. Algemeen
5. Het belang van de oplevering
6. Levering, aflevering, oplevering
7. Vereisten voor de oplevering
8. Oplevering door goedkeuring
9. Geschillen met betrekking tot de oplevering
10. Opneming en oplevering in het BW
11. Vervallen
12. Oplevering in de literatuur
13. Opneming, goedkeuring en oplevering in de algemene voorwaarden
B. Regeling van opneming, goedkeuring en oplevering in de algemene voorwaarden
met directie
14. Opneming, goedkeuring en oplevering in de UAV
15. Vervallen
16. Vervallen
17. Vervallen
18. Vervallen
19. Vervallen
20. Vervallen
C. Regeling van opneming, goedkeuring en oplevering in de algemene voorwaarden zonder directie
21. Opneming, goedkeuring en oplevering in de Model KA en in de daarbij behorende algemene voorwaarden
22. Opneming, goedkeuring en oplevering in de AVA 2013 (1992)
23. Oplevering in de COVO 2010
24. De oplevering in de UAV-GC 2005
25. Vervallen
26. Vervallen
D. Bijzondere bepalingen omtrent oplevering
27. Bijzondere bepalingen omtrent oplevering: hoe is de opleveringstermijn bepaald?
28. Bijzondere bepalingen omtrent oplevering: vrije dagen
29. Bijzondere bepalingen omtrent oplevering: termijnverlenging
30. Slechts één oplevering
31. Oplevering in gedeelten
32. Dag van goedkeuring en dag van oplevering. Samenval?
33. Vervallen
E. De meest voorkomende geschillen
34. Opdrachtgever of directie neemt niet op, of neemt wel op maar spreekt zich niet over goedkeuring uit. Automatische goedkeuring
35. Voor niet goedkeuring c.q. afkeuring wordt geen reden opgegeven
36. Gemotiveerde weigering van goedkeuring. ‘Kleine’ gebreken
37. Gedragingen/uitingen van de opdrachtgever: wel of geen goedkeuring uit af te leiden
38. Is opdrachtgever door goedkeuring door directie gebonden?
39. ‘Aanhouden’ van de oplevering door de opdrachtgever
39a. Overige opnemings-/opleveringsproblemen

Hoofdstuk 2. De onderhoudsperiode
A. Inleiding
40. Verschillende perioden
41. Afbakening begrip ‘onderhoudsperiode’
42. Ratio van de onderhoudsperiode
43. Onderhoudsperiode volgens overeenkomst
44. Onderhoudsperiode volgens gebruik of bestendig gebruikelijk beding
B. Onderhoudsperiode in de algemene voorwaarden met directie
45. De UAV 2012 (1989)
46. Vervallen
47. Vervallen
C. Onderhoudsperiode in de algemene voorwaarden zonder directie
48. De AV bij de Model KA eengezinshuizen en appartementen
49. De AVA 2013 (1992)
50. De onderhoudstermijn in de UAV-GC 2005
51. Vervallen
52. Vervallen
53. Vervallen
54. Vervallen
D. Begin en duur van de onderhoudsperiode
55. Begin van de onderhoudsperiode
56. Duur van de onderhoudsperiode
57. Duur van de onderhoudsperiode in mindering op de totale duur van de aansprakelijkheid na oplevering?
E. De inhoud van de verplichtingen tijdens de onderhoudsperiode
58. Herstel van gebreken; voor rekening van de aannemer
59. Welke gebreken? Bewijslast
60. Uitzonderingen op de herstelplicht
61. Vervallen
62. Herstel van gebreken in de onderhoudsperiode, of ook daarna? Binnen redelijke termijn
63. Herstel in natura. Financiële vergoeding
64. Schade aan het werk in de onderhoudsperiode
64a. Dwangsommen

Hoofdstuk 3. Garantieregelingen
65. Inleiding
A. De garantie in verschillende algemene voorwaarden
66. De garantie volgens de UAV 2012 (1989)
67. Vervallen
68. Vervallen
69. De garantie volgens de AV bij de Model KA eengezinshuizen en appartementen
70. Algemene voorwaarden zonder garantieregeling
B. De garantieregeling behorend bij de koop-/aannemingsovereenkomsten
71. De verschillende garantie- en waarborgregelingen
72. Het toepassingsgebied van de regeling
73. Hoofdzaken van de regeling
74. Samenloop garantieregeling en de Model KA/AV
75. De aanvang van de garantie
76. De duur van de garantie/klagen/instellen rechtsvordering
77. De inhoud van de garantie
78. Uitzonderingen op de garantie
79. Overdraagbaarheid van de garantie
80. De effectuering van de garantie
81. Vervallen
82. De effectuering van de waarborg

Rechtspraakregister
Trefwoordenregister

Managementboek Top 100

Rubrieken

Populaire producten

    Personen

      Trefwoorden

        Bouwrecht Deel 1