Op werkdagen voor 23:00 besteld, morgen in huis Gratis verzending vanaf €20

Misbruik van het identiteitsverschil en crediteursbenadeling

Een onderzoek naar vereenzelviging en klassieke vormen van redres

Paperback Nederlands 2014 9789462510258
Op werkdagen voor 17:00 uur besteld, volgende dag in huis

Samenvatting

Misbruik van het identiteitsverschil tussen rechtspersonen wordt in de rechtsliteratuur wel getypeerd als 'misbruik van de rechtspersoonlijkheid' of 'misbruik van rechtspersonen'. Misbruik van de exclusieve aansprakelijkheid die voortvloeit uit het identiteitsverschil, is niet alleen een bijzondere vorm van misbruik van het identiteitsverschil maar ook een bepaald type van crediteursbenadeling.

In diverse rechtsstelsels kan, in bepaalde gevallen van misbruik van het identiteitsverschil, met bijzondere middelen het identiteitsverschil tussen rechtspersonen worden weggedacht. In het Rainbow-arrest (HR 13 oktober 2000, NJ 2000/698) oordeelde de Hoge Raad echter dat een crediteur bij misbruik van het identiteitsverschil in de regel zijn toevlucht zal moeten zoeken tot een actie uit onrechtmatige daad en dat het wegdenken van het identiteitsverschil enkel in uitzonderlijke omstandigheden de aangewezen vorm van redres is. Niettemin blijkt een klassiek middel als de onrechtmatige daadactie in de praktijk niet in alle gevallen goed bruikbaar om op te komen tegen misbruik van het identiteitsverschil.

In dit boek wordt beoordeeld:
1. of, en zo ja, wanneer er, bij misbruik van het identiteitsverschil, binnen en buiten faillissement in het Nederlandse civiele aansprakelijkheidsrecht behoefte is aan en plaats is voor het wegdenken van het identiteitsverschil (door vereenzelviging); en
2. hoe deze rechtsfiguur zich verhoudt tot de onrechtmatige daadactie, de (Faillissements)pauliana en het beroep op schijnhandelen.

Deze publicatie is bedoeld voor juridische professionals, zoals rechters, advocaten, curatoren, bedrijfsjuristen en met de invordering van bestuursrechtelijke geldschulden belaste bestuursorganen, die zich nader willen verdiepen in de factoren bij, de (hoofd)-varianten van en de middelen tegen crediteursbenadeling die gepaard gaat met misbruik van het identiteitsverschil.

Specificaties

ISBN13:9789462510258
Taal:Nederlands
Bindwijze:paperback
Aantal pagina's:770
Druk:1
Verschijningsdatum:22-10-2014
Hoofdrubriek:Juridisch
ISSN:
Jongbloed:Rechtspersonen

Lezersrecensies

Wees de eerste die een lezersrecensie schrijft!

Geef uw waardering

Zeer goed Goed Voldoende Matig Slecht

Over Jan Elbers

Mr. dr. J. (Jan) Elbers is werkzaam bij het Ministerie van Financiën.

Andere boeken door Jan Elbers

Inhoudsopgave

Voorwoord
Lijst van gebruikte afkortingen
Verklarende begrippenlijst

1. Inleiding en verantwoording
1.1 Verkenning van het onderwerp
1.2 Aanleiding tot het onderzoek
1.3 Probleemstelling
1.4 Verantwoording van de begrenzing van het onderzoek
1.5 Methode van onderzoek en verantwoording van de opzet

Deel I Afbakening van crediteursbenadeling die gepaard gaat met misbruik van het identiteitsverschil

2. Misbruik van het identiteitsverschil als wijze van verhaalsfrustratie
2.1 Inleiding
2.2 Hoofdvormen van crediteursbenadeling in gelieerde verhoudingen
2.3 ‘Reguliere’ crediteursbenadeling in gelieerde verhoudingen
2.4 Crediteursbenadeling die gepaard gaat met misbruik van het identiteitsverschil
2.5 Een vergelijking tussen ‘reguliere’ crediteursbenadeling en crediteursbenadeling die gepaard gaat met misbruik van het identiteitsverschil
2.6 Samenvatting en conclusies

3. Vermogensafscherming, vermogensvermenging en maatschappelijke verwevenheid als factoren bij crediteursbenadeling die gepaard gaat met misbruik van het identiteitsverschil
3.1 Inleiding
3.2 Vermogensafscherming als factor bij misbruik van het identiteitsverschil
3.3 Vermogensvermenging als factor bij misbruik van het identiteitsverschil
3.4 Maatschappelijke verwevenheid als factor bij misbruik van het identiteitsverschil
3.5 Samenvatting en conclusies

Deel II Interne vergelijking van vier rechtsmiddelen tegen crediteursbenadeling die gepaard gaat met misbruik van het identiteitsverschil

4. Introductie op de interne vergelijking van vier rechtsmiddelen tegen crediteursbenadeling die gepaard gaat met misbruik van het identiteitsverschil
4.1 Inleiding
4.2 Verdere behandeling

5. De onrechtmatige daadactie als middel tegen crediteursbenadeling die gepaard gaat met misbruik van het identiteitsverschil buiten faillissement
5.1 Inleiding
5.2 Voorwaarden voor het instellen van de onrechtmatige daadactie bij benadeling die gepaard gaat met misbruik van het identiteitsverschil
5.3 Rechtsgevolgen van de toepassing van de onrechtmatige daadactie
5.4 De verjaringstermijn
5.5 Samenvatting en conclusies

6. De actio Pauliana als middel tegen crediteursbenadeling die gepaard gaat met misbruik van het identiteitsverschil buiten faillissement
6.1 Inleiding
6.2 Voorwaarden voor het instellen van de actio Pauliana bij benadeling die gepaard gaat met misbruik van het identiteitsverschil
6.3 Rechtsgevolgen van de toepassing van de Pauliana
6.4 De verjaringstermijn
6.5 Samenvatting en conclusies

7. Het beroep op schijnhandelen als middel tegen crediteursbenadeling die gepaard gaat met misbruik van het identiteitsverschil buiten faillissement
7.1 Inleiding
7.2 Voorwaarden voor een beroep op schijnhandelen
7.3 De rechtsgevolgen van een geslaagd beroep op schijnhandelen
7.4 De verjaringstermijn voor het beroep op schijnhandelen
7.5 Samenvatting en conclusies

8. Het wegdenken van het identiteitsverschil tussen rechtspersonen als middel tegen crediteursbenadeling die gepaard gaat met misbruik van het identiteitsverschil buiten faillissement
8.1 Inleiding
8.2 Voorgeschiedenis van het middel wegdenken van het identiteitsverschil
8.3 Vormen van wegdenken van het identiteitsverschil
8.4 Het toepassingsgebied van vereenzelviging als middel tegen crediteursbenadeling die gepaard gaat met misbruik van het identiteitsverschil
8.5 Voorwaarden voor vereenzelviging van rechtspersonen als middel tegen crediteursbenadeling die gepaard gaat met misbruik van het identiteitsverschil
8.6 Rechtsgevolgen van vereenzelviging van rechtspersonen als middel tegen crediteursbenadeling die gepaard gaat met misbruik van het identiteitsverschil
8.7 De verjaringstermijn voor het beroep op vereenzelviging
8.8 Samenvatting en conclusies

9. De onrechtmatige daadactie, de (Faillissements)pauliana, het beroep op schijnhandelen en het wegdenken van het identiteitsverschil als middel tegen crediteursbenadeling die gepaard gaat met misbruik van het identiteitsverschil binnen faillissement van de debiteur
9.1 Inleiding
9.2 De toepassingsgebieden van de onderzochte middelen tegen crediteursbenadeling die gepaard gaat met misbruik van het identiteitsverschil
9.3 De onrechtmatige daadactie als middel tegen crediteursbenadeling die gepaard gaat met misbruik van het identiteitsverschil binnen faillissement
9.4 De (Faillissements)pauliana als middel tegen crediteursbenadeling die gepaard gaat met misbruik van het identiteitsverschil binnen faillissement
9.5 Het beroep op schijnhandelen als middel tegen crediteursbenadeling die gepaard gaat met misbruik van het identiteitsverschil binnen faillissement
9.6 Het wegdenken van het identiteitsverschil als middel tegen crediteursbenadeling die gepaard gaat met misbruik van het identiteitsverschil binnen faillissement
9.7 Samenvatting en conclusies

10. Vergelijkende synthese: overeenkomsten en verschillen tussen de vier rechtsmiddelen buiten en binnen faillissement
10.1 Inleiding
10.2 Algemene overeenkomsten en verschillen tussen de vier rechtsmiddelen
10.3 Overeenkomsten en verschillen tussen de rechtsmiddelen qua toepassingsgebieden
10.4 Overeenkomsten en verschillen bij de twee rechtsmiddelen tegen schijnhandelen
10.5 Overeenkomsten en verschillen bij de drie rechtsmiddelen tegen wetsontduiking
10.6 Wezenlijke voor- en nadelen van de verschillende rechtsmiddelen
10.7 Samenvatting en conclusies

11. De onrechtmatige daadactie, de (Faillissements)pauliana, het beroep op schijnhandelen en het wegdenken van het identiteitsverschil, als middel tegen crediteursbenadeling die gepaard gaat met misbruik van het identiteitsverschil, in relatie tot art. 1 van het Eerste Protocol bij het EVRM
11.1 Inleiding
11.2 Art. 1 EP nader beschouwd
11.3 De rechtsmiddelen tegen misbruik van het identiteitsverschil aan art. 1 EP getoetst
11.4 Samenvatting en conclusies

Deel III Slotbeschouwing en samenvatting

12. Beschouwing en slotconclusies
12.1 Inleiding
12.2 Samenvatting van mijn antwoorden op zes (deel)vragen
12.3 Beoordeling van de overige drie (deel)vragen
12.4 De beantwoording van de probleemstelling
12.5 Slotconclusies

13. Samenvatting

14. Summary

Verkort aangehaalde literatuur
Rechtspraakregister
Trefwoordenregister
Bijlagen:
Bijlage 1 Rechtsoverwegingen in HR 9 juni 1995, NJ 1996/213 (Krijger/Citco)
Bijlage 2 Rechtsoverwegingen in HR 13 oktober 2000, NJ 2000/698 (Rainbow)
Bijlage 3 Rechtsoverwegingen in HR 27 februari 2009, NJ 2009/318 (Stichting Waaldijk/Aerts q.q.)

Managementboek Top 100

Rubrieken

Populaire producten

    Personen

      Trefwoorden

        Misbruik van het identiteitsverschil en crediteursbenadeling