Op werkdagen voor 23:00 besteld, morgen in huis Gratis verzending vanaf €20
U heeft gezocht op 9789462510722. Het product dat u zocht is niet meer in die editie leverbaar en is vervangen door de onderstaande editie.
, ,

Handboek Stichting en Vereniging

Stichting, vereniging, coöperatie en onderlinge waarborgmaatschappij, civielrechtelijk en fiscaalrechtelijk beschouwd

Gebonden Nederlands 2018 9789462511941
Voormalig top 100Totaal 15 dagen
Verwachte levertijd ongeveer 2 werkdagen

Samenvatting

Na het verschijnen van de tweede druk van het Handboek Stichting en Vereniging in 2015 hebben zich interessante ontwikkelingen in wetgeving en jurisprudentie voorgedaan op het terrein van de stichting en de vereniging, inclusief haar bijzondere verschijningsvormen, de coöperatie en de onderlinge waarborgmaatschappij. In deze derde druk worden die ontwikkelingen geplaatst in een uitputtende behandeling van de onderwerpen die voor deze rechtsvormen relevant zijn. Het boek is geschreven met oog voor de praktijk, en richt zich op bestuurders, commissarissen en adviseurs van dit type rechtspersonen. Door de verwijzing naar relevante literatuur en jurisprudentie is het Handboek ook zeer geschikt voor de student die zich in deze rechtsvormen wil verdiepen. In 2018 is tevens een studenteneditie van het Handboek verschenen.

Aan de hand van voorbeelden worden alle belangrijke fasen in het leven van de rechtspersoon behandeld: van oprichting tot samenwerking, fusie en splitsing en van omzetting tot ontbinding. Ook wordt uitgebreid ingegaan op de governance structuur, op de machtsverhoudingen binnen de organisatie, op de taken en verantwoordelijkheden van de diverse organen en het naar buiten treden van deze rechtspersonen. Intern en extern toezicht, de verantwoordelijkheden op het terrein van financiële administratie en de aansprakelijkheden van bestuurders, beleidsbepalers en toezichthouders komen daarbij nadrukkelijk aan de orde. Ook aan de fiscale problematiek waarmee deze rechtspersonen worden geconfronteerd, wordt uitgebreid aandacht besteed.

Verder wordt uitbundig gekeken naar verwante thema’s, zoals de maatschappelijke onderneming (onderverdeeld in goede doelen, onderwijsinstellingen, zorginstellingen en woningcorporaties), de stichting in fiduciaire verhoudingen, de Stichting Administratiekantoor, de Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI), de sociaal belang behartigende instelling (SBBI) en de Europese stichting en vereniging. Daarnaast is er aandacht voor het Wetsvoorstel Bestuur en Toezicht Rechtspersonen dat, naar verwachting op niet al te lange termijn, zal worden ingevoerd en een nieuwe governance structuur voor de vereniging en stichting behelst.

Specificaties

ISBN13:9789462511941
Taal:Nederlands
Bindwijze:gebonden
Aantal pagina's:632
Druk:3
Verschijningsdatum:22-11-2018
Hoofdrubriek:Juridisch
ISSN:

Lezersrecensies

Wees de eerste die een lezersrecensie schrijft!

Geef uw waardering

Zeer goed Goed Voldoende Matig Slecht

Over J.J.A. Hamers

Mr. J.J.A. Hamers is docent handels- en ondernemingsrecht, Faculteit der Rechtsgeleerdheid aan de Universiteit Maastricht.

Andere boeken door J.J.A. Hamers

Over C.A. Schwarz

Prof.mr. C.A. Schwarz is hoogleraar handels- en ondernemingsrecht aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Universiteit Maastricht.

Andere boeken door C.A. Schwarz

Inhoudsopgave

Voorwoord bij de derde druk

1 Inleiding – Prof. mr. J.J.A. Hamers en prof. mr. D.F.M.M. Zaman
1.1 Rechtspersonenrecht
1.2 Algemene bepalingen voor stichtingen en verenigingen
1.3 Wettelijke omschrijving van de stichting en vereniging, de coöperatie en owm
1.4 Karakterisering van stichting en vereniging binnen het rechtspersonenrecht
1.5 Praktijk van stichting en vereniging
1.6 Verschillen tussen stichting en vereniging
1.7 Ondernemende en commerciële stichtingen en verenigingen

2 Kenmerken van de stichting – Dr. M. Koelemeijer
2.1 De kenmerken

3 Kenmerken van de vereniging – Dr. M. Koelemeijer
3.1 De kenmerken
3.2 Aanpassing verenigingsrecht

4 De oprichting van de stichting – Prof. mr. D.F.M.M. Zaman en dr. G.J.H. van der Sangen
4.1 Oprichting
4.2 De statuten van de stichting
4.3 Naam van de stichting
4.4 Zetel, woonplaats en nationaliteit van de stichting
4.5 Doel van de stichting
4.6 Benoeming en ontslag van bestuurders
4.7 Inschrijving in het Handelsregister
4.8 Vermogensvorming

5 De oprichting van de vereniging – Prof. mr. D.F.M.M. Zaman en dr. G.J.H. van der Sangen
5.1 Oprichting
5.2 Statuten van de vereniging met volledige rechtsbevoegdheid
5.3 Naam van de vereniging
5.4 Zetel, woonplaats en nationaliteit van de vereniging
5.5 Doel van de vereniging
5.6 Verplichtingen van de leden
5.7 De wijze van bijeenroepen van de algemene vergadering
5.8 De wijze van benoeming en ontslag van bestuurders
5.9 De bestemming van het batig saldo in geval van ontbinding
5.10 Inschrijving in het Handelsregister / 107
5.10.1 Het Handelsregister
5.11 Vermogensvorming

6 De organisatie van de stichting – Dr. M. Koelemeijer
6.1 Organen, regels en bevoegdheden
6.2 Besluitvorming binnen de stichting

7 De organisatie van de vereniging – Dr. M. Koelemeijer
7.1 Organen, regels en bevoegdheden
7.2 De lidmaatschapsrelatie
7.3 Rechten en verplichtingen van de leden
7.4 Einde van het lidmaatschap

8 Het bestuur van de stichting – Prof. mr. J.J.A. Hamers
8.1 Taak en verantwoordelijkheid van stichtingsbestuurders

9 Het bestuur van de vereniging – Prof. mr. J.J.A. Hamers
9.1 Taak en verantwoordelijkheid van verenigingsbestuurders

10 Aansprakelijkheid van bestuurders en toezichthouders – Prof. mr. J.J.A. Hamers en dr. S. Renssen
10.1 Aansprakelijkheid van stichtings- en verenigingsbestuurders – algemeen
10.2 Interne bestuurdersaansprakelijkheid
10.3 Externe bestuurdersaansprakelijkheid
10.4 Tegenstrijdige belangen van bestuurders
10.5 Maatregelen bij mismanagement
10.6 De aansprakelijkheid van stichtings- en verenigingstoezichthouders

11 Vertegenwoordiging van de stichting – Prof. mr. C.A. Schwarz
11.1 Vertegenwoordiging

12 Vertegenwoordiging van de vereniging, de coöperatie en de onderlinge waarborgmaatschappij –. Prof. mr. C.A. Schwarz
12.1 Vertegenwoordiging

13 Algemene vergadering – Mr. S. Laseur-Eelman en mr. A.H. Mars
13.1 Algemene vergadering – algemeen
13.2 Bevoegdheden algemene vergadering
13.3 De bijeenkomst van de leden (algemene vergadering)
13.4 Stemrecht
13.5 Besluitvorming algemene vergadering
13.6 Ledenraad

14 Governance en toezicht – Mr. M.J. van Uchelen-Schipper
14.1 Governance bij de stichting en de vereniging
14.2 Vormen van interne controle en intern toezicht
14.3 Extern toezicht
14.4 Bestuursmodellen
14.5 De raad van commissarissen bij de stichting en de vereniging
14.6 Onafhankelijkheid en tegenstrijdig belang

15 Statutenwijziging bij de stichting – Prof. mr. D.F.M.M. Zaman en dr. G.J.H. van der Sangen
15.1 Statutenwijziging

16 Statutenwijziging bij de vereniging – Prof. mr. D.F.M.M. Zaman
16.1 Statutenwijziging

17 De vereniging met afdelingen – Prof. mr. A.L.G.A. Stille
17.1 De afdeling
17.2 Ontstaan van een afdeling
17.3 De koppeling tussen hoofdvereniging en afdeling
17.4 Naam en woonplaats van de afdeling
17.5 Registratieverplichtingen en het doel van de afdeling
17.6 Instructiebevoegdheid
17.7 De afdelingsproblematiek en het begin en einde van het lidmaatschap
17.8 Bevoegdheid en aansprakelijkheid binnen afdelingsverhoudingen
17.9 Toezicht op het ‘bestuur’ van een afdeling-niet-rechtspersoon
17.10 De afdelingsproblematiek en de onrechtmatige daad
17.11 Einde van een afdeling-niet-rechtspersoon
17.12 Einde van de afdelingsverhouding
17.13 De federatie

18 De coöperatie – Dr. G.J.H. van der Sangen
18.1 Inleiding
18.2 Plaats van de coöperatie in het menu van rechtsvormen
18.3 Wettelijke regeling en kenmerken
18.4 Aanpalende regelingen
18.5 Oprichting en omzetting
18.6 Mogelijkheden tot modulering van de statuten en de interne organisatie

19 De onderlinge waarborgmaatschappij – Mr. M.A.J. Cremers
19.1 Inleiding
19.2 Kenmerken onderlinge
19.3 Corporate Governance onderlinge

20 Enquêterecht bij vereniging, coöperatie, onderlinge waarborgmaatschappij en stichting – Prof. mr. A.F.M. Dorresteijn
20.1 Inleiding
20.2 Het verzoek
20.3 Het onderzoek
20.4 Gevolgen van het onderzoek
20.5 Rechtsmiddelen

21 Omzetting – Mr. C.H.C. Overes / 383
21.1 Algemene aspecten van omzetting
21.2 Omzetting van een vereniging
21.3 Omzetting van een stichting
21.4 Omzetting van een coöperatie en onderlinge waarborgmaatschappij
21.5 Bescherming van crediteuren en werknemers

22 Samenwerking, fusie en splitsing – Mr. C.H.C. Overes
22.1 Samenwerking
22.2 Fusie: algemeen
22.3 Fusie door middel van concentratie van zeggenschap
22.4 Vermogensrechtelijke fusie
22.5 Juridische fusie
22.6 Juridische splitsing

23 Administratie en jaarrekening – Mr. drs. A.N. Krol en mr. Q.H. van Vliet
23.1 Inleiding
23.2 Niet-commerciële versus commerciële stichtingen en verenigingen
23.3 Administratie- en bewaarplicht
23.4 Financiële verantwoording
23.5 Transparantieverplichtingen voor niet-commerciële stichtingen

24 Ontbinding van de stichting – Prof. mr. D.F.M.M. Zaman en dr. G.J.H. van der Sangen
24.1 Ontbinding algemeen
24.2 Ontbinding door besluit
24.3 Ontbinding voorzien in de statuten
24.4 Ontbinding als gevolg van faillissement
24.5 Antimisbruikwetgeving en faillissement
24.6 Ontbinding door de rechter en de Kamer van Koophandel
24.7 De verboden rechtspersoon
24.8 Gebreken in de oprichtingshandeling
24.9 Statuten en rechtspersonen die niet aan de wettelijke vereisten voldoen
24.10 Handelen in strijd met de statuten en wettelijke verboden
24.11 Onvoldoende vermogen
24.12 Problemen rond het doel
24.13 De vereffening
24.14 De vereffenaar(s)
24.15 Taken van de vereffenaars
24.16 Rekening en verantwoording; plan van verdeling
24.17 Uitkering van een overschot
24.18 Einde vereffening – einde van het bestaan van de stichting
24.19 Heropening vereffening – herleving van de stichting

25 Ontbinding van de vereniging – Prof. mr. D.F.M.M. Zaman en dr. G.J.H. van der Sangen
25.1 Ontbinding algemeen
25.2 Ontbinding voorzien in de statuten
25.3 Het ontbindingsbesluit van de algemene vergadering
25.4 Ontbinding als gevolg van een faillissement
25.5 Ontbinding door de rechter en de Kamer van Koophandel
25.6 Ontbinding door het geheel ontbreken van leden
25.7 De vereffening
25.8 Het saldo bij de vereniging

26 Stichting administratiekantoor en andere fiduciaire verhoudingen – Mr. M.A.M. van Steensel
26.1 Fiduciaire verhoudingen
26.2 Stichting Administratiekantoor
26.3 Stichting Derdengelden
26.4 Stichting als ‘civil law trust’

27 Maatschappelijke ontwikkelingen – Mr. S. Laseur-Eelman en mr. A.H. Mars / 469
27.1 Maatschappelijke ondernemingen – vooraf
27.2 Filantropische sector
27.3 Cultuur
27.4 Onderwijs
27.5 Zorginstellingen
27.6 Woningcorporaties

28 Het uitkeringsverbod bij de vereniging en de stichting – Prof. mr. C.A. Schwarz
28.1 Uitkeringsverbod en wettelijke kenmerken van de vereniging en de stichting
28.2 De strekking van het uitkeringsverbod bij de vereniging en de stichting
28.3 Consequenties van schending van het uitkeringsverbod bij vereniging of stichting

29 De stichting binnen concernverband – Prof. mr. A.F.M. Dorresteijn
29.1 Inleiding
29.2 Groeps- of concernbegrippen
29.3 Ontstaan van een concernverband
29.4 Gevolgen van het concernverband
29.5 Aansprakelijkheid

30 Medezeggenschap – Dr. J. Roest
30.1 Algemeen
30.2 Instelling ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging

Managementboek Top 100

Rubrieken

Populaire producten

    Personen

      Trefwoorden

        Handboek Stichting en Vereniging