Op werkdagen voor 23:00 besteld, morgen in huis Gratis verzending vanaf €20

Crowdfunding

Juridische aspecten van financiering door de menigte

Paperback Nederlands 2015 9789462510944
Niet leverbaar.

Samenvatting

In 2014 is wereldwijd voor ongeveer € 12,5 miljard door middel van crowdfunding gefinancierd, in Europa voor circa € 2,5 miljard. Naar verwachting zullen de bedragen verder toenemen. Dit hangt onder meer samen met de sinds het uitbreken van de financiële crisis in 2008 door de banken gepercipieerde hogere risico’s van financiering in het segment voor kredieten tot € 250.000 ten opzichte van de risico’s bij het grootbedrijf. Door deze ontwikkeling wordt manifest dat crowdfunding niet specifiek is geregeld in het Burgerlijk Wetboek (BW) en ook niet specifiek is gereguleerd in de Wet op het financieel toezicht (Wft).

Dit boek geeft een overzicht van de belangrijkste civielrechtelijke en publiekrechtelijke regels die wel degelijk bij crowdfunding aan de orde zijn, vanuit het perspectief van met name het crowdfunding platform als intermediair tussen geldvragers en geldgevers. Het beoogt een gids voor de praktijk te zijn, niet alleen voor geldvragers, geldgevers en crowdfunding platforms, maar ook voor (financieel) adviseurs, advocaten, notarissen en anderen die betrokken zijn bij het opzetten van crowdfunding campagnes, proposities en platforms of bij het zorg dragen voor doorlopende compliance aan de vigerende vereisten.

Rectificatie
In het boek 'Crowdfunding, Juridische aspecten van financiering door de menigte' door mr. M. van Eersel blijken passages voor te komen uit de Utrechtse masterscriptie van mr. C.J. Noordam (verschijningsdatum 27 januari 2014, onder andere beschikbaar op de website van het Nederlands Juristenblad: http://njb.nl/blog/crowdfunding-juridische-vraagstukken-bij-een.11725.lynkx). Nadat dit is gebleken is de publicatie van dit boek onmiddellijk stopgezet.

Specificaties

ISBN13:9789462510944
Taal:Nederlands
Bindwijze:paperback
Aantal pagina's:260
Druk:1
Verschijningsdatum:24-11-2015
Hoofdrubriek:Juridisch
ISSN:
Jongbloed:Aandelen

Lezersrecensies

Wees de eerste die een lezersrecensie schrijft!

Geef uw waardering

Zeer goed Goed Voldoende Matig Slecht

Over M. van Eersel

Mr. drs. M. van Eersel is als advocaat verbonden aan Holland van Gijzen advocaten & notarissen LLP.

Andere boeken door M. van Eersel

Inhoudsopgave

Voorwoord
Lijst van afkortingen

1 Inleiding

2 Typering van crowdfunding
2.1 Positionering ten opzichte van andere financieringsvormen
2.2 Basisstructuur crowdfunding
2.2.1 Donatie en sponsoring
2.2.2 Lening
2.2.3 Investering
2.3 Crowdfinance
2.4 Het CF platform in bedrijf
2.5 Risico’s
2.5.1 Risico’s bij financiering en belegging
2.5.2 Risico’s voor de geldgever
2.5.3 Risico’s voor geldvrager

3 Regulering van crowdfunding
3.1 Regulatoir kader
3.2 Leningen: loan based crowdfunding
3.2.1 Geldvrager: aantrekken van opvorderbare gelden
3.2.1.1 Reikwijdte verbod (art. 3:5 Wft)
3.2.1.2 Uitzonderingen, ontheffingen, vrijstellingen
3.2.2 CF platform: optreden als tussenpersoon
3.2.3 Geldgever: aanbieden van krediet
3.2.4 CF platform: bemiddelen in krediet
3.2.5 CF platform: bemiddelen in krediet en bemiddelen in opvorderbaar geld
3.2.6 Samenvatting ten aanzien van regulering van loan based crowdfunding
3.3 Investeringen: investment based crowdfunding
3.3.1 Typering van het investeringsdomein
3.3.2 Geldvrager: aantrekken van gelden tegen uitgifte van effecten
3.3.3 CF platform: verlenen van beleggingsdiensten
3.3.4 Collectieve belegging
3.3.5 Beleggingsobjecten
3.3.6 Samenvatting ten aanzien van regulering investment based crowdfunding
3.4 Samenvatting ten aanzien van regulering van crowdfunding
3.5 Visie AFM op (toezicht op) crowdfunding

4 Verbintenisrechtelijke aspecten
4.1 Civielrechtelijke kwalificatie van activiteiten en overeenkomsten
4.2 Voorwaardelijke overeenkomst (geldgever – geldvrager)
4.3 Online contracteren
4.3.1 Elektronische overeenkomsten
4.3.2 Overeenkomsten op afstand tot het verrichten van financiele diensten
4.3.3 Dienstverrichting door het CF platform
4.3.4 Regulering online dienstverlening en AFM handboek online dienstverlening + beleidsregel informatieverstrekking
4.4 Oneerlijke handelspraktijken
4.4.1 Algemeen verbod
4.4.2 Misleidende handelspraktijken
4.4.3 Handhaving: civiel en regulatoir
4.5 Zorgplicht van CF platforms en de verhouding tussen regulering en civiel recht

5 Zeggenschap van de geldgever bij investment based crowdfunding
5.1 Inperking van zeggenschap bij investment based crowdfunding
5.2 Stemrechtloze aandelen
5.3 Certificering van aandelen
5.4 Investeringscooperatie
5.5 Obligaties met winstrechten en converteerbare obligaties

6 Bijzondere kwesties
6.1 Privacy
6.1.1 Verwerking persoonsgegevens
6.1.2 Grondslagen voor gegevensverwerking
6.1.3 Toestemming
6.1.4 Informatieplicht
6.1.5 Beveiligingsmaatregelen
6.1.6 Melding bij het College Bescherming Persoonsgegevens
6.2 Structurering geldstromen, betaaldienstverlening
6.3 Witwassen en financieren terrorisme

7 Europees perspectief

8 Toekomst

Literatuurlijst
Websites

BIJLAGEN
BIJLAGE 1 Voorbeeld gebruikersvoorwaarden Crowdfunders
BIJLAGE 2 Voorbeeld overeenkomst tussen CF platform en geldvrager
BIJLAGE 3 Voorbeeld overeenkomst tussen geldgever en geldvrager
BIJLAGE 4 AFM Beleidsregel informatieverstrekking [voor crowdfunding relevante passages]
BIJLAGE 5 Handboek Online Dienstverlening
BIJLAGE 6 Beantwoording kamervragen crowdfunding
BIJLAGE 7 Crowdfunding Gedragscode (branchevereniging Nederland Crowdfunding)
BIJLAGE 8 Code of Conduct European Crowdfunding Network
BIJLAGE 9 Overzicht gereguleerde CF platforms d.d. 27 september 2015

Managementboek Top 100

Rubrieken

Populaire producten

    Personen

      Trefwoorden

        Crowdfunding