Op werkdagen voor 23:00 besteld, morgen in huis Gratis verzending vanaf €20
, ,

Ontslagrecht

Paperback Nederlands 2016 9789462511118
Vandaag voor 17:00 uur besteld, morgen in huis

Samenvatting

Dit boek is het derde deel van een drieluik waarin alle facetten van de individuele arbeidsverhouding worden behandeld. Dit derde en laatste deel heeft betrekking op het ontslagrecht. Het ontslagrecht is met ingang van 1 juli 2015 door de Wet werk en zekerheid ingrijpend gewijzigd. Deze wet en de daarop berustende nadere voorschriften worden in dit boek uitgebreid behandeld en waar nodig van commentaar voorzien. Aan bod komen allereerst de beëindiging met wederzijds goedvinden (beëindigingsovereenkomst) en van rechtswege.

Vervolgens worden de ontslaggronden, de beëindiging door opzegging al dan niet met toestemming van het UWV of cao-ontslagcommissie, de beëindiging door onverwijlde opzegging wegens dringende reden (het ontslag op staande voet) en de opzeg-/beëindigingsverboden behandeld. Daarna komen de ontbinding door de kantonrechter, het herstel van de arbeidsovereenkomst en de vergoedingen in samenhang met het ontslag aan de orde. Het ontslagrecht wordt afgesloten door procedurele aspecten (verzoekschrift, hoger beroep en cassatie). Als laatste wordt het getuigschrift behandeld.

In dit derde deel wordt veel aandacht geschonken aan parlementaire stukken, literatuur en jurisprudentie, zodat deze uitgave naast een leerboek ook een nuttig naslagwerk is voor de praktijk. Om de toegankelijkheid van de uitgave te vergroten is een fijnmazige hoofdstukindeling gehanteerd, zodat een bepaald onderwerp snel is terug te vinden. Voor zover dit nuttig is, wordt bij de onderwerpsgewijze behandeling verwezen naar andere onderdelen van het boek en het eerste en tweede deel. Ook is geprobeerd de leesbaarheid optimaal te doen zijn.

Specificaties

ISBN13:9789462511118
Taal:Nederlands
Bindwijze:paperback
Aantal pagina's:380
Druk:6
Verschijningsdatum:10-9-2016
Hoofdrubriek:Juridisch
ISSN:
Jongbloed:Ontslagrecht

Lezersrecensies

Wees de eerste die een lezersrecensie schrijft!

Over J. van Drongelen

Mr. dr. J. van Drongelen: (emer.) universitair hoofddocent bij de Vakgroep sociaal recht en sociale politiek van de Universiteit van Tilburg en (gepens.) senior wetgevingsjurist bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Andere boeken door J. van Drongelen

Inhoudsopgave

Lijst van afkortingen
Voorwoord

1 Inleiding
1.1 Inleiding
1.2 De bijzondere aard van de arbeidsovereenkomst
1.3 Het stelsel van het beëindigen van de arbeidsovereenkomst

2 De beëindiging met wederzijds goedvinden – de beëindigingsovereenkomst
2.1 Inleiding
2.2 Algemene vereisten voor een beëindigingsovereenkomst
2.3 Wilsgebreken
2.4 Bijzondere voorschriften voor een beëindigingsovereenkomst
2.5 De uitleg van de beëindigingsovereenkomst
2.6 Is de beëindigingsovereenkomst een vaststellingsovereenkomst?
2.7 De rechtsgevolgen van een beëindigingsovereenkomst

3 De beëindiging van rechtswege
3.1 Inleiding
3.2 Beëindiging door het verstrijken van de tijd
3.3 De dood van de werknemer
3.4 De dood van de werkgever
3.5 De aanzegging
3.6 De voortgezette arbeidsovereenkomst die is aangegaan voor bepaalde tijd

4 Ontslaggronden
4.1 Inleiding
4.2 Redelijke ontslaggronden

5 Beëindiging door opzegging (1)
5.1 Inleiding
5.2 Opzegging door de werkgever
5.3 Opzegging door de werknemer
5.4 De gebondenheid aan de opzegging
5.5 De voorwaardelijke opzegging
5.6 Opzegging met terugwerkende kracht
5.7 Het moment van opzeggen
5.8 De wijze van opzeggen
5.9 De opzegtermijnen
5.10 Opzegging van langdurige arbeidsovereenkomsten
5.11 Overgangsrecht voor werknemers van 45 jaar of ouder
5.12 Opzegging tijdens de proeftijd
5.13 Opzegging bij faillissement
5.14 Opzegging bij surseance van betaling
5.15 Opzegging bij het toepassen van een schuldsaneringsregeling

6 Beëindiging door opzegging (2) – het toestemmingsvereiste
6.1 Inleiding
6.2 De toestemming van het UWV
6.3 De toestemming van de cao-ontslagcommissie

7 De opzeg-/beëindigingsverboden
7.1 Inleiding
7.2 Ziekte
7.3 Zwangerschaps- en bevallingsverlof
7.4 (Vervangende) dienstplicht
7.5 Medezeggenschap
7.6 Het lidmaatschap van een vakvereniging en vakbondsactiviteiten
7.7 Het zogenoemde ‘politiek verlof’
7.8 Adoptie- en pleegzorgverlof, kort- en langdurend zorgverlof en ouderschapsverlof
7.9 Overgang van de onderneming
7.10 Zondagsarbeid
7.11 De deskundige werknemer of persoon in de zin van de Arbowet
7.12 De functionaris voor de gegevensbescherming, bedoeld in de Wbp
7.13 Aanpassing van de arbeidsduur, de arbeidsplaats en de werktijd
7.14 Gelijke behandeling
7.15 Uitzonderingen op de opzeg-/beëindigingsverboden

8 De beëindiging door onverwijlde opzegging wegens dringende reden, het ontslag op staande voet
8.1 Inleiding
8.2 De objectiviteit van de dringende reden
8.3 De subjectiviteit van de dringende reden
8.4 De onverwijlde opzegging
8.5 De gelijktijdige mededeling van de dringende reden
8.6 Persoonlijke omstandigheden
8.7 Dringende redenen voor de werkgever
8.8 Dringende redenen voor de werknemer
8.9 Nietige bedingen
8.10 Stelplicht en bewijslast

9 Ontbinding van de arbeidsovereenkomst
9.1 Inleiding
9.2 Ontbinding op verzoek van de werkgever
9.3 Ontbinding op verzoek van de werknemer
9.4 Voorwaardelijke ontbinding
9.5 ‘Pro-forma’-ontbinding
9.6 De ontbinding wegens wanprestatie

10 Herstel van de arbeidsovereenkomst
10.1 Inleiding
10.2 Vernietiging door de kantonrechter
10.3 Herstel van de arbeidsovereenkomst
10.4 Nietige bedingen

11 De billijke vergoeding en de transitievergoeding
11.1 Inleiding
11.2 De zogenoemde ‘gefixeerde schadevergoeding’
11.3 De billijke vergoeding
11.4 Nietige bedingen
11.5 De ontbindingsvergoeding en het overlijden van de werknemer
11.6 De transitievergoeding

12 Procedurele aspecten
12.1 Inleiding
12.2 Verzoekschriftprocedure
12.3 Termijnen
12.4 Bewijs
12.5 Competentie
12.6 Hoger beroep en beroep in cassatie
12.7 Arbitrage en bindend advies

13 Getuigschrift
13.1 Inleiding
13.2 De inhoud van het getuigschrift
13.3 Het vorderen van de afgifte van het getuigschrift
13.4 De aansprakelijkheid van de werkgever
13.5 Afwijking niet mogelijk
13.6 Certificaten
13.7 Andersoortige inlichtingen

Bijlagen

Rechtspraakoverzicht
Literatuuroverzicht

Managementboek Top 100

Rubrieken

Populaire producten

    Personen

      Trefwoorden

        Ontslagrecht