Op werkdagen voor 23:00 besteld, morgen in huis Gratis verzending vanaf €20
, , , e.a.

Ondernemingsrechtjuristen van de toekomst

Paperback Nederlands 2021 9789462512542
Vandaag voor 17:00 uur besteld, morgen in huis

Samenvatting

Met genoegen presenteren wij u de bundeling van artikelen van recent afgestudeerde juristen op het gebied van het ondernemingsrecht. Deze bundel is het resultaat van een samenwerking tussen de Erasmus Universiteit van Rotterdam, meer in het bijzonder de sectie Handels- & Ondernemingsrecht en Financieel recht, de Universiteit Maastricht, meer in het bijzonder het Institute for Corporate Law, Governance and Innovation Policies (ICGI) en DVDW.

In deze bundel zijn bijdragen opgenomen die het hart van het nationale ondernemingsrecht raken zoals de bijdrage over het verschil tussen de naamloze en de besloten vennootschap, de bijdrage over tegenstrijdig belang, bestuurdersaansprakelijkheid in arbitrage en over de bescherming van de door de Ondernemingskamer benoemde functionaris. Voorts wordt het snijvlak tussen het ondernemingsrecht en andere rechtsgebieden en nieuwe ontwikkelingen opgezocht. De bijdrage over autonome robots en blockchain vormt een mooi voorbeeld van het aansluiten bij nieuwe ontwikkelingen die het ondernemingsrecht ongetwijfeld zullen gaan beïnvloeden. De twee bijdragen over de wet onderhands akkoord enerzijds en bestuurdersaansprakelijkheid en arbitrage anderzijds vormen dan weer een mooi voorbeeld van onderwerpen waarbij het grensvlak tussen het ondernemingsrecht en andere rechtsgebieden zoals het insolventierecht wordt opgezocht. Tot slot zijn in deze bundel bijdragen opgenomen met een Europeesrechtelijke oriëntering. In dit verband kan worden gewezen op de laatste twee bijdragen waarin enerzijds de grensoverschrijdende omzetting en splitsing en anderzijds de erkenning van het groepsbelang op Europees niveau centraal staat. De verschillende bijdragen zijn afgesloten in augustus 2020.

Het initiatief tot deze samenwerking werd genomen in 2019 met als doel om studenten met een voorliefde voor het ondernemings- en het insolventierecht tijdens de eindfase van hun studie een extra uitdaging te bieden door het schrijven van een artikel op dit vakgebied. Een geselecteerde groep studenten heeft zich verdiept in een aantal actuele ondernemingsrechtelijke thema’s met wetenschappelijke en praktische relevantie. Voor sommige van de auteurs wier bijdrage in deze bundel is opgenomen, ging het om een bewerking van hun scriptie, terwijl andere zich in een geheel nieuw onderwerp hebben verdiept. Alle auteurs waren in de periode 2018-2019 student aan de Erasmus Universiteit respectievelijk de Universiteit Maastricht.

Specificaties

ISBN13:9789462512542
Taal:Nederlands
Bindwijze:paperback
Aantal pagina's:200
Druk:1
Verschijningsdatum:19-4-2021
Hoofdrubriek:Juridisch
ISSN:

Lezersrecensies

Wees de eerste die een lezersrecensie schrijft!

Over Harold Koster

Harold Koster is kandidaat-notaris bij Pels Rijcken & Drooglever Fortuijn te Den Haag.

Andere boeken door Harold Koster

Inhoudsopgave

De NV en de BV, wat als appels peren worden? – Mr. H.P.E. van Delft
1 Introductie
2 Het onderscheidende karakter van de BV en de NV
3 De Europese varianten van de Private Limited Liability Company, inspiratie voor het Nederlandse vennootschapsrecht?
4 Hoe nu verder?
5 Conclusie

De problematiek inzake tegenstrijdig belang: door de regelingen de norm niet meer zien? – Mr. I.Z. Batenburg
1 Inleiding
2 Wettelijke tegenstrijdigbelangregeling
3 Enquêterechtelijke tegenstrijdigbelangregeling
4 Onderlinge verhouding en wisselwerking van tegenstrijdig- belangregelingen
5 Huidig spoorboekje op basis van twee tegenstrijdigbelang- regelingen
6 Voorstel voor een nieuw spoorboekje
7 Voorstel voor nieuwe (wettelijke) tegenstrijdigbelangregeling
8 Conclusie

Bestuurdersaansprakelijkheid in arbitrage: een nadere beschouwing over de effectiviteit van arbitrage bij interne bestuurdersaansprakelijkheidskwesties – Mr. M.J. Heeren
1 Inleiding
2 Grondslagen van het Nederlandse arbitragerecht
3.Het toetsingskader voor objectieve arbitrabiliteit
4 De interne bestuurdersaansprakelijkheidsvordering
5 Objectieve arbitrabiliteit van de interne bestuurders- aansprakelijkheidsvordering
6 Het statutair arbitragebeding
7 Conclusie en aanbevelingen

De bescherming van de door de Ondernemingskamer aangestelde functionarissen – Mr. A. Andrianova
1 Inleiding
2 De ratio achter de aansprakelijkstelling
3 De eerste aansprakelijkheidsprocedure tegen OK-functionarissen
4 De positie van OK-functionarissen
5 De norm van ernstig verwijt
6. Een alternatief aansprakelijkheidsregime voor de OK-functionaris?
7 De kosten van een aansprakelijkstelling en het arsenaal van de OK-functionaris
8 Het toezicht op de OK-functionaris en het (niet-bestaande) arsenaal van de aandeelhouder
9 Conclusie

De toerekening van (rechts)handelingen van autonome robots aan rechtspersonen – Mr. J.M. Cazemier
1 Inleiding
2 Technologieën
3 Robots en rechtshandelingen
4 Vertegenwoordiging door robots
5 Toerekening van feitelijke handelingen
6 Conclusie

Blockchain in het Nederlandse ondernemingsrecht: een nuttige bijdrage aan de modernisering van het ondernemingsrecht of slechts een hype? – Mr. L.J.A. Bettings
1 Inleiding
2 De werking van blockchain
3 The Blockchain Initiative
4 Blockchain in het Nederlandse Ondernemingsrecht
5 Conclusie

Herstructurering van schulden door middel van een akkoord – Mr. A.S. Snel
1 Inleiding
2 De surseanceregeling en het surseanceakkoord
3 Het onderhands akkoord ter voorkoming van faillissement (WHOA) en Richtlijn (EU) 2019/1023
4 De oplossing?
5 Conclusie

Bestuurdersaansprakelijkheid in de WHOA – Mr. drs. A.H.M. Noordam
1 Introductie
2 Start van de WHOA-procedure
3 Inhoud van het akkoord
4 Nakoming akkoord
5 Afronding

Analysis of the new legislative regime for cross-border conversions and divisions under Directive (EU) 2019/2121 with respect to fighting abuse and safeguarding employees’ rights – H.M. Jaakkola
1 Introduction
2 The scope of the freedom of establishment
3 The novel anti-abuse regime
4 Pre-existing national legal frameworks applicable to cross-border conversions and divisions
5 A critical reflection on the new legislative regime
6 Conclusion

The company group interest – Mr. R.J.H. Berghuis
1 Introduction
2 Outline of the issue
3 Existing recognition at EU level
4 Governance principles of group entities in the financial sector
5 Comparison to the Rozenblum formula
6 Conclusion

Managementboek Top 100

Rubrieken

Populaire producten

    Personen

      Trefwoorden

        Ondernemingsrechtjuristen van de toekomst