Op werkdagen voor 23:00 besteld, morgen in huis Gratis verzending vanaf €20
, ,

Sluipend gif

Een onderzoek naar ondermijnende criminaliteit (PDF-Download)

E-book Pdf met watermerkbeveiliging Nederlands 2017 9789462748026
Direct te downloaden

Samenvatting

Ondermijning is inmiddels een gevestigd begrip in de misdaadbestrijding. Ondermijnende criminaliteit tast de fundamenten van de open samenleving aan. Het is niet nieuw, al doet de vele publiciteit voor dit fenomeen dat soms wel denken. Ondermijning en de effecten daarvan zijn ook niet altijd goed zichtbaar. Herkenning vergt een zekere mate van bewustwording. De aanpak van ondermijning is niet alleen aan politie en justitie voorbehouden. Veel meer is een integrale aanpak gewenst waarbij alle mogelijke ketenpartners in stelling kunnen worden gebracht en waarbij er sprake is van een combinatie van strafrechtelijke, bestuurlijke, financiële en/of sociale maatregelen. Er is dan ook beslist geen sprake van een eenduidige aanpak. De aanpak van ondermijning vereist vooral creativiteit en samenwerking.

Dit boek geeft een inkijk in de wereld van de ondermijning en de aanpak hiervan. Het begint met een historische beschrijving hoe het fenomeen ondermijning zich de voorbije decennia heeft ontwikkeld en wat de verschillende effecten zijn op de samenleving. Vervolgens staat het uitgebreid stil bij de actuele aanpak van ondermijning. Welke obstakels komt men daar tegen en hoe kunnen deze worden weggeruimd? Aan de hand van tien uiteenlopende casussen schetst het een beeld van die aanpak. Het boek sluit af met een reeks van next practices, die handvatten bieden voor een integrale aanpak van ondermijnende criminaliteit.

Specificaties

ISBN13:9789462748026
Taal:Nederlands
Bindwijze:e-book
Beveiliging:watermerk
Bestandsformaat:pdf
Aantal pagina's:219
Druk:1
Verschijningsdatum:16-1-2018
ISSN:

Lezersrecensies

Wees de eerste die een lezersrecensie schrijft!

Inhoudsopgave

Voorwoord 5
Dankwoord 7

1 Inleiding 13
1.1 Ondermijning 13
1.2 Begripsafbakening: ondermijning, ondermijnende
en georganiseerde criminaliteit 18
1.3 Doelstelling, centrale vraag en onderzoeksvragen 21
1.4 Methoden van onderzoek 23
1.5 Leeswijzer 29

2 Ondermijnende criminaliteit, van alle tijden?! 31
2.1 Inleiding 31
2.2 De belangrijkste ontwikkelingen door de tijd heen 32
2.2.1 De jaren zeventig 34
2.2.2 De jaren tachtig 36
2.2.3 De jaren negentig 40
2.2.4 Vanaf 2000 46
2.3 Ondermijnende criminaliteit, een hype? 56

3 Effecten van ondermijnende criminaliteit 59
3.1 Inleiding 59
3.2 Ondermijning als effect 60
3.2.1 Aantasting van het financieel-economische stelsel 61
3.2.2 Aantasting van de leefbaarheid 64
3.2.3 Aantasting van de ecologische omgeving 67
3.2.4 Aantasting van de moraliteit en het rechtsgevoel 69
3.2.5 Aantasting van de rechtsstaat en zijn instituties 72
3.3 Meetbaarheid van ondermijnende criminaliteit 76
3.4 Tot slot 79

4 De aanpak: recente ontwikkelingen 81
4.1 Inleiding 81
4.2 Recente ontwikkelingen in de aanpak van ondermijnende criminaliteit 83
4.2.1 Programma Bestuurlijke Aanpak en de oprichting van de RIEC’s 83
4.2.2 Strafrechtelijke aanpak: veranderende focus binnen de opsporing 87
4.2.3 Financiële aanpak 88
4.2.4 Een andere focus: criminaliteitsbeheersing 92
4.3 Programma’s 95
4.3.1 Proeftuin: Intensivering Zuid Nederland 95
4.3.2 Van Taskforce B5 naar Taskforce BZ 97
4.3.3 Betere Bijdrage Aanpak Ondermijning 101
4.4 Communicatie en een maatschappelijk barrièremodel 102
4.4.1 Het maatschappelijk barrièremodel 102
4.2.2 Communicatie: naming & shaming 105
4.5 Tot slot 106

5 Ondermijning in internationaal perspectief 109
5.1 Inleiding 109
5.2 Begripsvorming in het buitenland 109
5.3 Ondermijnende criminaliteit in het buitenland 111
5.4 De Italiaanse strijd tegen de maffia 114
5.5 Internationale samenwerking binnen de opsporing 117
5.6 Bestuurlijke aanpak in andere Europese landen 119
5.6.1 Bestuurlijke regulering als preventie 120
5.6.2 Working apart together 121
5.7 Tot slot 123

6 De aanpak van ondermijnende criminaliteit in de praktijk: tien casussen 125
6.1 Inleiding 125
6.2 Casuïstiek 127
Casus 1 Onderzoek Rome: IKEA onder de growshops 127
Casus 2 Haags Economisch Interventie Team (HEIT) 134
Casus 3 Regulering full-contact vechtsport 139
Casus 4 Onderzoek Riva: drugstransport per ambulance 144
Casus 5 Project Autoverhuur: publiek-private samenwerking met een kwetsbare branche 149
Casus 6 De Liemers: bewustwording onder ondernemers 156
Casus 7 Vuurwerkopslag in NAVO-bunkers 159
Casus 8 Publiek-private samenwerking bij voorlichting over vuurwerk 163
Casus 9 Project Fabricius: vrijplaats in de haven van IJmuiden 165
Casus 10 Wijkkoning in De Kempen 170
6.3 Conclusie 175

7 Obstakels in de aanpak van ondermijnende criminaliteit 177
7.1 Inleiding 177
7.2 Obstakels 178
7.2.1 Het vaststellen van het probleem 178
7.2.2 Het betrekken van de interne en externe partners 182
7.2.3 Uitvoering 188
7.2.4 Evaluatie en verantwoording 200
7.3 Conclusie 205

8 Next practices 207
8.1 Inleiding 207
8.2 De volgende fase: uitdagingen in de leefwereld 208
8.2.1 Anders kijken naar het probleem 209
8.2.2 Het verstoren van het criminele bedrijfsproces 210
8.2.3 Het verstoren van sociale gelegenheidsstructuren 212
8.3 De volgende fase: uitdagingen in de systeemwereld 214
8.3.1 Van leefwereld naar systeemwereld 215
8.3.2 Van pioniersfase naar brede veranderingsfase 217
8.3.3 Top-down prioriteren, bottom-up organiseren 219
8.3.4 Competenties voor de toekomst 220
8.4 Verandering van tijdperk 221

9 Conclusie 223
9.1 Inleiding 223
9.2 Conclusies per onderzoeksvraag 223

Nawoord 233
Literatuur 235
Afkortingenlijst 247
Over de auteurs 249

Managementboek Top 100

Rubrieken

Populaire producten

    Personen

      Trefwoorden

        Sluipend gif