Managementboek.nl gebruikt cookies.

Meer dan de som der delen

Nederlandstalig | Gebonden
(10)
Verkooppositie: #196
87 dagen in de top 100
Onze prijs: € 54,95
Vandaag voor 23:00 uur besteld,
morgen in huis.

Video

Samenvatting

Meer dan de som der delen geeft een overzicht van de belangrijkste systeemdenkers over organiseren en veranderen. In tien delen staat telkens een andere systeembenadering centraal. Daarbinnen belichten de veertig auteurs een grondlegger, theorie of methode en verbinden die met hun eigen professionele praktijk. De delen en hoofdstukken laten zich prima afzonderlijk lezen. Het boek als geheel...Toon volledige samenvatting

Inhoudsopgave

Inleiding
1. Wat is een systeem? – Brechtje Kessener en Leike van Oss
2. Verschillende systeembenaderingen – Brechtje Kessener en Leike van Oss
3. Overeenkomsten en verschillen – Brechtje Kessener en Leike van Oss

DEEL I Harde-systeembenadering
4. Ashby’s cybernetica – Jan Achterbergh en Dirk Vriens
5. Een vroege systeemtheorie over het gedrag van organisaties: James D. Thompson – Harrie Regtering
6. Effectief organiseren met het Viable System Model van Anthony Stafford Beer – Charles Engelen
7. De moderne sociotechniek: de weg naar Total Workplace Innovation – Geert Van Hootegem

DEEL II Systeemdynamica
8. Een causaal diagram maken in vijf stappen – Hans Vermaak
9. Group model building – Etiënne Rouwette

DEEL III Zachte-systeembenadering
10. De Soft Systems Methodology van Peter Checkland – Tim Stevens
11. Team Syntegrity en Syntegration – Jan Kuiper en Roel Beijdorff
12. Van de grotten van Lasceaux naar putjes graven op Mars – Ton Bruining
13. Luc Hoebeke: ‘Wat als we de dagelijkse praktijk eens serieus namen?’ – Brechtje Kessener

DEEL IV Sociaal construeren
14. Sociaal construeren om de wereld een beetje begrijpelijk te houden – Jaap van ’t Hek en Leike van Oss
15. Preciezer interveniëren in complexe verandervraagstukken – Shirine Moerkerken
16. Vitaliseren van gestagneerde organiseerprocessen – Katrien Termeer en Brechtje Kessener
17. Betekenis maken is een werkwoord! – Annemarie van Dalen
18. Werken met Large Group Interventies – Antonie van Nistelrooij

DEEL V Groepsdynamische benaderingen
19. Groepsdynamiek en het team als systeem – Martijn Vroemen
20. Waardecreatie als het waarom van organisaties en individuen – Fabiaan Van Vrekhem
21. Onweerstaanbare objecten, narratieven en bruggenbouwers – Odette Moeskops
22. Paul Watzlawick en de regels van het spel – Marijke Spanjersberg
23. Gezinstherapie bij conflicten op het werk? – Joep Choy en Marijke Spanjersberg

DEEL VI Holistische benadering
24. Gregory Bateson: a larger mind – Leike van Oss
25. De systemisch fenomenologische benadering – Jan Jacob Stam en Barbara Hoogenboom
26. De oerkrachten in de onderstroom – Leanne Steeghs en Siets Bakker
27. Horizontaal organiseren – Adriaan Bekman
28. Gestructureerde zelforganisatie – Leonard Millenaar en Jos Rovers

DEEL VII Kritische systeembenadering
29. Een constellatieve vertelling over een verrassende samenwerking – Gertjan Schuiling
30. Op zoek naar een nieuwe vertelwijze voor ervaringen – Gertjan Schuiling
31. Kritische systeemtheorie – Hans de Bruin

DEEL VIII Natuurwetenschappelijke systeembenaderingen
32. De wijsheid zit in het systeem zelf. Een briefwisseling over Margareth Wheatley – Leike van Oss en Marijke Spanjersberg
33. Systeemtaal: kracht en keerzijde – Mark van Twist
34. ‘Alles zou anders kunnen zijn – en bijna niets kan ik veranderen’ – Harrie Regtering
35. Antifragiliteit als systeemeigenschap – Jaap van ’t Hek en Leike van Oss

DEEL IX Systeemtransitie
36. Over transitiestudies en systeemverandering – John Grin
37. Transities zelf organiseren – Derk Loorbach
38. Transities door small wins – Katrien Termeer en Art Dewulf
39. Rijnlands organiseren – Jaap Peters
40. De S-curve als houvast bij het herkennen van en inspelen op complexiteit, chaos en systeemovergangen – Rob Wetzels

DEEL X Procesdenken
41. Een biografie van de complex-responsieve procesbenadering van organisaties – Jos Roemer
42. Systeemdenken als symbolisch geweld of ideeënseks? – Thijs Homan

Tenslotte
43. Vogelvlucht – Brechtje Kessener en Leike van Oss
44. Systeemdenken en de toekomst – Brechtje Kessener en Leike van Oss

Appendix
Over de auteurs
Uitgebreide inhoudsopgave
Auteursregister
Index

Specificaties

EAN:9789462762596
Taal:Nederlandstalig
Bindwijze:Gebonden, 824 blz.
Uitgever:Management Impact
Druk:1e druk, 2019

Over Brechtje Kessener

Brechtje Kessener ondersteunt als project/programmaleider, procesbegeleider en (schaduw)adviseur professionele maatschappelijke organisaties.

Brechtje studeerde industrieel ontwerpen aan de Technische Universiteit in Delft. Zij studeerde cum laude af op de relatie tussen productinnovatie, organisatieontwikkeling en bedrijfscultuur. Sindsdien heeft zij zich via werkervaringen, opleidingen, zelfstudie, doceren en schrijven verder geschoold in ontwerpdenken, systeemleer, professionalisme, organisatie- en veranderkunde.

Zij ontwikkelde haar eigen kijk op multidisciplinair organisatieontwerp met en voor alle betrokkenen. Sinds 2000 is zij verbonden aan Sioo, waar zij onder andere de Studieweek Systemen verzorgt. www.brechtjekessener.nl

Over Leike van Oss

Leike van Oss werkt als organisatieadviseur, interim-manager en teamcoach en vormt sinds 1998 samen met Jaap van 't Hek Organisatievragen (www.organisatievragen.nl). Van Oss werkt met name in de publieke sector met een breed scala aan organisaties aan hun verandervraagstukken. Samen met Jaap van ’t Hek schreef ze de boeken Onveranderbaar, Ondertussen, Onderweg en Onomkeerbaar. Ze is een van de auteurs van het boek Meer dan de som der delen.

Leike van Oss heeft een website op
http://organisatievragen.nl.

Recensies (2)

Recensie door Bert Peene 

De belangstelling voor systemen en systeemdenken is groot, maar de theorie nog steeds erg versnipperd. Daaraan is met het verschijnen van Meer dan de som der delen (‘Systeemdenkers over organiseren en veranderen’) echter een eind gekomen. In een magnum opus van meer dan achthonderd bladzijden, geredigeerd door Brechtje Kessener en Leike van Oss, geven veertig auteurs een overzicht van de...

Lees verder >
Bert Peene is publicist en manager van de sectorunit Business bij de IMAGO Groep in Breda. Hij houdt zich vooral bezig met management- en teameffectiviteit in complexe veranderingsprocessen.

Recensie door Nico Jong 

Het Interuniversitair Centrum voor Organisatie- en Veranderkunde (Sioo) organiseert sinds 2012 de Studieweek Systemen. Men wil overzicht bieden in de grote hoeveelheid benaderingen en uitgangspunten van de organisatie als systeem.

Tijdens de bijeenkomsten kwamen veel kennis en inzichten vrij. Brechtje Kessener en Leike van Oss hebben structuur in het brede spectrum van systeemdenken aangebracht en er een boek van gemaakt, samen met veertig auteurs.

In het inleidende deel behandelen Kessener en Van Oss wat een systeem is, welke taal daarbij hoort en wat de belangrijkste concepten zijn. Zij bieden een overzicht van de verschillende systeembenaderingen en gaan in op hun overeenkomsten en verschillen. Daarna passeren tien systeembenaderingen de revue. Iedere benadering krijgt een eigen deel in het boek. Elk deel geeft een korte typering van de benadering en het systeem, hoe de mensen daarin een rol spelen en hoe de organisatieprofessional de benadering kan gebruiken. Telkens staat een systeemdenker, -theorie of -methode centraal en ieder deel bevat een begrippenlijst om de taal van de benadering te leren kennen. In het afsluitende deel beschrijven de auteurs de tien benaderingen nogmaals in enkele korte alinea’s en met behulp van een hogeschool voorbeeld waarvoor ze gebruikt kunnen worden. Het slothoofdstuk bevat een aantal ontwikkelingen die het systeemdenken in de toekomst mogelijk gaan beïnvloeden.

Tussen systeem en omgeving ligt een systeemgrens. Dat isoleert een systeem niet per definitie, omdat systeem en omgeving elkaar definiëren. De systeemgrens kan open of gesloten zijn. In het eerste geval is er sprake van uitwisseling tussen het systeem en de omgeving van materie, energie of informatie bijvoorbeeld. Open systemen hebben een of meer functies voor hun omgeving. Bij een gesloten systeem vindt er geen uitwisseling tussen het systeem en de omgeving plaats. Systemen bestaan uit subsystemen en elementen, de kleinste delen van een systeem. Subsystemen en elementen zijn met elkaar verbonden door relaties. Systeemdenkers bedoelen daarmee de verbinding tussen twee elementen of subsystemen en de impact die ze op elkaar kunnen hebben. De elementen kunnen mensen zijn, maar dat hoeft niet. Die relaties kunnen lineair of circulair zijn en ze bepalen de kenmerken van het systeem. Ze vormen nieuwe eigenschappen die niet terug te voeren zijn op de oorspronkelijke delen, vandaar de boektitel: Meer dan de som der delen. Hoe groter het aantal delen en hoe meer verschillende relaties daartussen, des te complexer het systeem.

Iedere poging zo’n omvangrijk boekwerk samen te vatten in een recensie schiet schromelijk tekort. De auteurs zijn daar zelf beter in geslaagd: de eerste twee binnenpagina’s bieden een helder totaaloverzicht. Ook helpen ze de lezer door de bomen het systeembos te zien door tien benaderingen samenhangend te presenteren. Dat er veertig auteurs aan het boek hebben meegewerkt stoort absoluut niet. Het zorgt zelfs voor afwisseling door de verschillende manieren van uitwerken. Met een diepe buiging naar al die auteurs:

Meer dan de som der delen is een rijk bezit.

Nico Jong is senior adviseur bij het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Nico Jong is senior adviseur bij het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.