Managementboek.nl gebruikt cookies.

De Communicatieadviseur 3e druk

Nederlandstalig | Gebonden
(9)
Verkooppositie: #646
3 dagen in de top 100
Onze prijs: € 45,75
Vandaag voor 23:00 uur besteld,
morgen in huis.

Video

Samenvatting

Deze derde druk is volledig herzien en geactualiseerd.

Communicatie is een leuk, maar moeilijk vak en erover adviseren is nog uitdagender. De communicatieadviseur van nu moet die twee expertises weten te combineren. En dat in een steeds complexere context: waarin organisaties meer en meer vervlochten raken met hun omgeving, iedereen met iedereen communiceert en legitimatie en vertrouwen niet...Toon volledige samenvatting

Inhoudsopgave

Inleiding 11
Voor wie is dit boek bestemd? 12
Verantwoording 12
Leeswijzer 13
Bij de derde druk 14
Kwadrantenschema 15

DEEL I DE VERKENNING 17

1 De verkenning 19
1.1 Wat communicatieadviseurs willen 21
1.2 De tijd is rijp 23
1.3 De route naar strategisch niveau 26

2 Verklaringen en oorzaken 29
2.1 Beelden en verwachtingen 31
2.2 Top 10-frustraties van communicatieadviseurs 35
2.3 Top 10-frustraties van opdrachtgevers 38
2.4 Overschatting en onderschatting 42
2.5 Persoonlijkheid en mentaliteit van de communicatieadviseur 44
2.6 ʻIt takes two to tango’ 50

3 De strategische positie van de communicatieadviseur 53
3.1 Op het snijvlak van organisatie en communicatie 55
3.2 Het werkveld van de communicatieadviseur op strategisch niveau 57
3.3 Ontwikkeling tot strategisch adviseur 60
3.4 Institutionele communicatie 66
3.5 Subspecialisaties in het communicatievak 70
3.6 Communicatie, Marketing en HR 74
3.7 Hoe kom ik aan tafel? 79

4 Typen communicatieadviseurs en opdrachtgevers 83
4.1 Differentiëren en typeren 85
4.2 De Helper 89
4.3 De Theoreticus 90
4.4 De Scoorder 91
4.5 De Bondgenoot 92
4.6 Typen opdrachtgevers 94
4.7 De Collega 94
4.8 De Perfectionist 96
4.9 De Baas 97
4.10 De Reisgenoot 98
4.11 Geslaagde en minder geslaagde combi’s 98

5 Trends in en rond communicatie 101
5.1 Trends rond het communicatievak 103
5.2 Vakexterne trend 1: Samenleving in versnippering 104
5.3 Vakexterne trend 2: Media in transitie 108
5.4 Vakexterne trend 3: Vertrouwen in verval 116
5.5 Vakexterne trend 4: Informatieconsument in regie 122
5.6 Vakinterne trend 1: De communicatieve organisatie 126
5.7 Vakinterne trend 2: De reflectief communicerende organisatie 131

DEEL II DE ORGANISATIE 135

6 De organisatie 137
6.1 Organisatietypen 139
6.2 Structuur 141
6.3 Organisatiecultuur 144
6.4 Missie 146
6.5 Communicatieadviseur in welke soort organisatie? 147

7 Commercieel 149
7.1 Commercieel is winstoogmerk 151
7.2 Maatschappelijk ondernemen 153
7.3 Communicatieadviseur voor concerns en multinationals 154
7.4 Communicatieadviseur in een familiebedrijf 156
7.5 Financiële communicatie en investor relations 159
7.6 Communicatie per levensfase van de onderneming 161

8 Overheid 163
8.1 Verschillen tussen overheid en commercieel 165
8.2 Het veranderende krachtenveld rond de overheid 166
8.3 Overheidscommunicatie 168
8.4 De communicerende en participerende overheid 173
8.5 Communicatieadviseur bij de overheid 178

9 Non-profit 181
9.1 Geld is geen doel maar een middel 183
9.2 Communicatieadviseur in de zorg- en kennissector 184
9.3 Communicatieadviseur voor belangenorganisaties 188
9.4 Communicatieadviseur voor brancheorganisaties 191
9.5 Communicatieadviseur voor actiegroepen 192

10 Advies 195
10.1 Communicatieadviesbureaus 197
10.2 Structuur en cultuur van communicatieadviesbureaus 201
10.3 Communicatieadviseur in het adviesbureau 204
10.4 Zelfstandig communicatieadviseur 205

DEEL III DE BIJDRAGE 209

11 De bijdrage 211
11.1 Zonder organisatievraagstuk geen communicatievraagstuk 213
11.2 De beleidscyclus van de organisatie 215
11.3 Succes van de organisatie? 217
11.4 Vier succesfactoren om aan bij te dragen 218

12 Prestatie 221
12.1 Bijdragen aan de prestatie in de fasen van de beleidscyclus 223
12.2 Prestatie is gedrag 226

13 Legitimatie 229
13.1 Verschil tussen legitimatie en reputatie? 231
13.2 Groeiende behoefte aan legitimatie 232
13.3 Legitimatie en de communicatieadviseur 234
13.4 Organisaties (her)winnen hun legitimatie 239
13.5 Bijdrage van de communicatieadviseur aan de succesfactor legitimatie 242
13.6 Legitimatie en kernwaarden 244

14 Reputatie 251
14.1 Imago, reputatie, legitimatie? 253
14.2 ‘Benodigde’ reputatie 257
14.3 De communicatieadviseur en reputatiemanagement 263
14.4 Risico’s, issues en crisiscommunicatie 266

15 Interactie 271
15.1 Van stakeholders tot doelgroepen 273
15.2 Stakeholdersmanagement 277
15.3 Dialoog - participatie - cocreatie 284
15.4 Interactie met de pers 290

DEEL IV HET WERK 299

16 Het werk 301
16.1 Visies op het werk van de communicatieadviseur 303
16.2 Kiezen, focussen en prioriteren 305
16.3 De plaats van de communicatieadviseur in de organisatie 307
16.4 De communicatieafdeling 311
16.5 De vier kerntaken van de communicatieadviseur 314

17 De communicatie-expert 317
17.1 Communicatieadviseur: kennis én kunde 319
17.2 Vaardigheden van de communicatieadviseur 321
17.3 Wat houdt vakexpert zijn in? 322
17.4 Communicatie een leenvak? 324
17.5 Flankerende kennisgebieden 327
17.6 Taal, hét communicatiespecialisme 328

18 Analyseren 333
18.1 Analyseren is doorgronden 335
18.2 Analyseperspectief 338
18.3 Vragen en luisteren 341
18.4 Analysemodellen en -gereedschap 344
18.5 Intern analyseren 349
18.6 Externe analyse 358

Specificaties

EAN:9789462762619
Taal:Nederlandstalig
Bindwijze:Gebonden, 462 blz.
Uitgever:Vakmedianet
Druk:3e druk, 2018

Over Karel Winkelaar

Karel A. Winkelaar is zelfstandig adviseur strategische communicatie. Hij adviseert bestuurders en collega’s over de bijdrage van communicatie aan de doelen van de organisatie, helpt bij de (her)inrichting van communicatieafdelingen en springt in bij crisiscommunicatie. Hij is als docent en examinator verbonden aan opleidingsinstituut SRM en coacht communicatietalent.

Karel Winkelaar begon zijn meer dan 50-jarige loopbaan in het communicatievak als perschef van de internationale filmfestivals in Utrecht en Rotterdam. Daarna leidde hij de communicatieafdelingen van dagbladondernemingen (Utrechts Nieuwsblad, Algemeen Dagblad en NRC Handelsblad). In 1990 richtte hij zijn eigen bureau op, Norvell Jefferson Public Relations. Tot 2013 was hij partner bij adviesbureau Vannimwegen.

Behalve auteur van De communicatieadviseur - naar een strategische positie in de organisatie publiceert hij regelmatig over het communicatievak en is hij veelgevraagd voor gastcolleges en lezingen.

Recensies (2)

Recensie door Nico Jong 

Het standaardwerk voor de communicatieadviseur en hoe je die in een strategische positie brengt, is volledig herzien. In de derde druk hebben alle teksten een stevige redactieslag en actualisering ondergaan.

De vormgeving is daarnaast een stuk rustiger geworden en ondersteunt de tekst beter. De hoofdstukindeling is veel toegankelijker gemaakt. Het geheel steekt nu in een stevige harde witte kaft. Helaas is die zo besmettelijk dat het boek al snel zijn frisheid verliest. Dat is echter de buitenkant en een handboek mag bepoteld worden. Door dit alles is De communicatieadviseur veel meer een leesboek dan een lesboek geworden. Een puik handboek voor communicatieadviseurs.

In deel een verkent Winkelaar de weg naar de strategische positie van communicatieadviseurs, die nogal wat voetangels en klemmen kent. Er bestaat een stevige spanning tussen communicatieadviseur willen zijn en de manier waarop veel adviseurs door hun opdrachtgevers worden gewaardeerd: op de communicatiemiddelen die ze ontwikkelen, op de uitvoering dus. Adviseurs weten vaak te weinig van de wensen en verwachtingen van hun opdrachtgevers. Tel daarbij op dat het communicatievak veel stromingen, richtingen en jargon kent. Met als gevolg een Babylonische spraakverwarring, zoals is af te lezen aan de top tien frustraties van zowel adviseurs als opdrachtgevers/bestuurders. Volgens Winkelaar richten communicatieadviseurs zich te veel op de zachte kant van de organisatie (reputatie en relatie) en hebben zij te weinig aandacht voor de harde kant (prestatie en positie). Hij laat zien welke ontwikkelfasen zij moeten doorlopen om op strategisch niveau te komen en wijst op grote verschillen tussen adviseurs aan de hand van vier archetypen: de helper, de theoreticus, de scoorder en de bondgenoot. Het hoofdstuk over trends in en rond communicatie is sterk geactualiseerd omdat de gevolgen daarvan diep ingrijpen in ons werk.

In deel twee gaat Winkelaar in op verschillende typen organisaties. Hij behandelt commerciële, overheids-, non-profit- en adviesorganisaties, compleet met de rollen die communicatieadviseurs daarbinnen spelen. Met deze uitgebreide beschrijvingen kan de adviseur op basis van deze indeling voor zichzelf een keuze maken waar hij wel en niet tot zijn recht zal komen.

De bijdrage van de communicatieadviseur is uitgewerkt in het derde deel. Die bijdrage blijkt in de praktijk vaak niet zo helder. Zonder gedefinieerd organisatievraagstuk kan er geen sprake zijn van gerichte en effectieve communicatie-inzet. Het vlak waarop adviseur en opdrachtgever samen werken gaat dan al snel hellen. Het zijn juist de afspraken die men over de bijdrage maakt, die de functie, de legitimatie en de positionering van communicatie in en voor een organisatie bepalen. Het hoofdstuk over legitimatie is nieuw omdat het iets anders is dan reputatie. De bijdrage van communicatie moet altijd worden gekoppeld aan de beleidscyclus van de organisatie: visie/missie, doelen, operatie en/of resultaat. Succes is afhankelijk van de bijdrage aan prestatie, legitimatie, reputatie of interactie van de organisatie.

In deel vier komt het werk aan bod. Communicatieadviseurs werken op het snijvlak van organisatie en communicatie. Vanaf die positie kunnen zij met de beleidscyclus en de succesfactoren uit het vorige deel bepalen welke taken er liggen en welke keuzes zij maken. De strategisch adviseur zorgt ervoor dat communicatie zo dicht mogelijk bij de organisatie blijft. Zijn taken bestaan uit communicatie expert zijn, analyseren, adviseren, en realiseren. Communicatie is dus een kwestie van denken én doen. Het hoofdstuk over de communicatie-expert is nieuw omdat er meer aandacht nodig is voor communicatiekennis.

Karel Winkelaar heeft ruim vijftig jaar ervaring in het communicatievak en -onderwijs. Hij weet daardoor feilloos de vinger op de zere plekken van het adviesvak te leggen. Daar blijft het niet bij, want hij biedt ook oplossingsrichtingen voor de geconstateerde problemen, geholpen door praktijkonderzoek en gesprekken met vakgenoten. Bij elkaar genomen levert dat een prachtig praktijkboek voor communicatieprofessionals op, barstensvol waardevolle tips, denk- en werkrichtingen om op strategisch adviesniveau te komen.

Nico Jong is senior adviseur bij het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Nico Jong is senior adviseur bij het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Recensie door Marjolein te Kolsté 

(Deze recensie gaat over de 1e druk van De Communicatieadviseur red.)

Bij het doorsnuffelen van de inhoudsopgave van 'De communicatieadviseur' van Karel Winkelaar weet ik al: dit wordt een klassieker. Dit is een boek dat de komende tien jaar gestaag zal verkopen. Dat gerust 'De Grote Winkelaar' mag heten.

'De communicatieadviseur' van Karel Winkelaar is zo'n boek waarvan je je afvraagt waarom...

Lees verder >
Drs. Marjolein te Kolsté recenseert managementboeken voor o.a. Juweeltjes.