Managementboek.nl gebruikt cookies.

Strategisch managen in turbulente tijden

Nederlandstalig | Gebonden
(4)
Verkooppositie: #235
Onze prijs: € 39,50
Vandaag voor 23:00 uur besteld,
morgen in huis.

Ook verkrijgbaar als

Samenvatting

Dit boek beschrijft een nieuw paradigma over strategisch managen. Het is bedoeld voor leiders om in turbulente tijden een toekomstbestendige koers te kunnen blijven varen door de juiste strategische keuzes te maken en door te voeren. Oude en bekende strategiemodellen en -theorieën en aanpakken voor strategieontwikkeling en -implementatie zijn immers nauwelijks nog bruikbaar bij het maken van...Toon volledige samenvatting

Inhoudsopgave

Proloog 9
Voorwoord 11

1 Inleiding 13
1.1 Historisch perspectief 15
1.2 De perfecte strategie 17
1.3 Een nieuw tijdperk 18
1.4 Ongekende turbulentie 22
1.5 Disruptieve effecten 24
1.6 Toekomstbestendigheid onder druk 25
1.7 Nieuw paradigma 26
1.8 Leeswijzer 27

Deel I Strategisch managen 29

Leeswijzer deel I 31

2 Strategische vensters 33
2.1 Groepen belanghebbenden 36
2.2 Dimensies 40
2.3 Domeinen in organisaties 44
2.4 Strategische aandachtsgebieden 45
2.5 Intermezzo 56
2.6 Holistisch kijken 57
2.7 Ten slotte 59

3 Toekomstbestendigheid van organisaties 61
3.1 Gezondheid 64
3.2 Aantrekkelijkheid 71
3.3 Toekomstbestendigheid 77

4 Strategisch managen 81
4.1 Keuzes en resultaten 83
4.2 Dynamisch proces 85
4.3 Het oogmerk van strategisch managen 87
4.4 Kerntaken van leiders 88
4.5 Bouwstenen 97
4.6 Cognitieve vaardigheden van leiders 98
4.7 Strategisch leiden? 99
4.8 Systematische benadering 100
4.9 Strategisch innoveren 101
4.10 De toekomst van strategisch managen 102

Afsluiting deel I 104

Deel II Strategische keuzes 107

Leeswijzer deel II 109

5 Motieven 111
5.1 Richting creëren 114
5.2 Strategische vraagstukken bij richting creëren 114
5.3 Bouwstenen bij ambities 115
5.4 Bouwstenen bij drijfveren 117
5.5 Invloed van turbulentie 119
5.6 Motieven Canvas 120
5.7 Kernvragen en strategiemodellen bij motieven 120
5.8 Ten slotte 122

6 Fundering 123
6.1 Waarde creëren 125
6.2 Businessmodel 129
6.3 Organisatiemodel 138
6.4 De fundering vernieuwen 147
6.5 Kernvragen en strategiemodellen bij fundering 148
6.6 Ten slotte 149

7 Speelveld 151
7.1 Ruimte creëren 153
7.2 Bedrijfsspel 156
7.3 Organisatieconstruct 168
7.4 Het speelveld vernieuwen 178
7.5 Kernvragen en strategiemodellen bij het speelveld 183
7.6 Ten slotte 185

8 Activiteiten 187
8.1 Output creëren 189
8.2 Operationeel model 192
8.3 Samenwerkingsmodel 199
8.4 Activiteiten vernieuwen 207
8.5 Kernvragen en strategiemodellen bij activiteiten 208
8.6 Ten slotte 209

9 Resultaten 211
9.1 Interpreteren en leren 214
9.2 Strategische aandachtsgebieden bij interpreteren en leren 215
9.3 Welke resultaten? 219
9.4 Indicatoren voor toekomstbestendigheid 220
9.5 Ten slotte 225

10 Samenhangende keuzes over het geheel 227
10.1 Het grotere geheel 229
10.2 Keuzes in samenhang 232
10.3 Ruggengraat 233
10.4 Strategische wendbaarheid 234
10.5 Kernvragen bij het geheel 236
10.6 Ten slotte 237

Afsluiting deel II 238

Deel III Strategisch managen in de praktijk 239

Leeswijzer deel III 241

11 Proces strategisch managen 243
11.1 Strategische initiatieven 246
11.2 Stadia in het proces 249
11.3 Strategische review 251
11.4 Strategische verkenning 252
11.5 Strategische verandering 253
11.6 Operationele uitvoering 255
11.7 Het proces strategisch managen 256
11.8 De rol van toezichthouders 257
11.9 Strategisch managen voor investeerders 258
11.10 Ten slotte 259

12 Regievoering 261
12.1 Belang van strategisch managen 263
12.2 De inrichting van het proces strategisch managen 264
12.3 Activiteiten van de regiegroep 266
12.4 Teams vormen 267
12.5 Besturingscriteria 268
12.6 Benodigde competenties 269
12.7 Ten slotte 270

Afsluiting deel III 271

Appendices 273
A Schematische weergave van ziens-, denk- en werkwijze 275
B Verklarende woordenlijst bij strategisch managen 279

Register 285
Over de auteurs 291

Specificaties

EAN:9789462762824
Taal:Nederlandstalig
Bindwijze:Gebonden, 292 blz.
Uitgever:Management Impact
Druk:1e druk, 2019

Over Norbert Greveling

Norbert Greveling is strategieconsultant, procesbegeleider en soms coach bij veranderingstrajecten in het bedrijfsleven en de zorg. Zijn aandachtsgebieden zijn strategieontwikkeling, strategische samenwerking, besturing, ondernemerschap en innovatie, waarbij hij vooral wil bijdragen aan het versterken van de toekomstbestendigheid van organisaties.

Greveling werkt vanuit Business Fit-ality, een management adviesbureau dat hij eind 2003 heeft opgericht, nadat hij een aantal jaren heeft gewerkt als senior partner bij Twynstra Gudde. Daarvoor werkte hij ca. vijftien jaar bij IBM Nederland, waar hij o.a. directeur is geweest van de IBM Consulting Group. Inmiddels heeft hij honderden opdrachten uitgevoerd bij zowel multinationals als bij middelgrote en kleinere organisaties. Hij is in 1990 gepromoveerd in Technische Bedrijfskunde aan de TU Eindhoven, waar hij in 1985 cum laude is afgestudeerd.

Over Roland Bushoff

Ir. Roland Bushoff (1961) begeleidt organisaties bij het maken van strategische keuzes en het realiseren van strategische veranderingen. Hij heeft veel ervaring in de financiële sector, waarbij het accent van zijn opdrachten vaak ligt op het herinrichten van organisaties, het efficiënter inrichten van de bedrijfsvoering en het versterken van de commerciële gerichtheid. Roland voelt zich zeer betrokken bij de organisaties die hij adviseert en combineert een pragmatische aanpak met een sterke theoretische ondergrond. Daarbij laat hij ontwerpen en realiseren van veranderingen hand in hand met elkaar gaan.

Roland is als managementconsultant werkzaam bij Voogt Pijl & Partners en heeft daarvoor jarenlang gewerkt als partner bij Twynstra Gudde. Daarnaast is hij als associate professor voor strategisch management verbonden aan Business School Nederland waar hij docent is in het MBA-programma. Bovendien heeft hij inmiddels honderden managers begeleid bij hun afstuderen. Roland heeft technische bedrijfskunde gestudeerd aan de TU Eindhoven. Hij is (mede)auteur van diverse publicaties, met als meest recente Business simplicity, Resultaatverbetering door focus op eenvoud (2012) en Op weg naar nieuwe businessmodellen; Verzekeraars aan zet (2013).

Recensies (3)

Recensie door Louis Thörig 

We leven in het tijdperk van de digitale revolutie met al zijn disruptieve effecten. De toekomstbestendigheid van organisaties is door deze snelle opeenvolgende technologische, maatschappelijke en politieke ontwikkelingen steeds minder vanzelfsprekend.

De principes en uitgangspunten uit de tweede industriële...

Lees verder >
Louis Thörig is verbonden als thesisbegeleider aan de afdeling Organisatiewetenschappen, Faculteit Sociale Wetenschappen, Vrije Universiteit Amsterdam en als docent Corporate Communicatie aan de Hogeschool InHolland. Hij was tot 1 augustus 2011 werkzaam als global communications manager op het hoofdkantoor van IOI-Loders Croklaan (www.croklaan.com) in Wormerveer. Hij heeft zijn MBA behaald bij Business School Nederland, de Action Learning MBA. In 2005 is bij Boom Onderwijs zijn boek 'Operationele communicatie' verschenen. Dit studieboek is bedoeld voor studenten communicatie op HBO-niveau. Verder is Thörig amateurmusicus en speelt in het Westerkamerorkest Amsterdam. Thörig is radiopresentator bij de Concertzender.

Recensie door Bert Peene 

In zijn nieuwste boek Strategisch managen in turbulente tijden gaat Norbert Greveling verder waar hij in De ondernemende manager stopte. Met dit verschil dat zijn focus nu meer bij het managen ligt – strategisch managen om precies te zijn – dan bij de manager.

Wat is een toekomstbestendige organisatie? Wie op zoek gaat naar duidelijke criteria, indicatoren of parameters komt bedrogen uit....

Lees verder >
Bert Peene is publicist en manager van de sectorunit Business bij de IMAGO Groep in Breda. Hij houdt zich vooral bezig met management- en teameffectiviteit in complexe veranderingsprocessen.

Recensie door Sjors van Leeuwen 

Strategisch management in turbulente tijden beschrijft een nieuw paradigma om in turbulente tijden een toekomstbestendige koers te kunnen blijven varen door het maken van de juiste strategische keuzes.

De meeste organisaties hebben te maken met snel veranderende omstandigheden. Dat brengt de uitdaging met zich mee om ook in turbulente tijden een toekomstbestendige koers te kunnen varen door het maken van de juiste strategische keuzes. Dat schrijven de consultants en docenten Norbert Greveling en Roland Bushoff in hun boek Strategisch management in turbulente tijden, met de toepasselijke subtitel Leren je organisatie toekomstbestendig te maken.

Op het gebied van strategieontwikkeling en -implementatie worden vaak nog oude en bekende opvattingen, strategiemodellen en -theorieën gebruikt die nauwelijks nog bruikbaar zijn bij het maken van strategische keuzes in dit tijdperk van alsmaar toenemende turbulentie. Denk aan een lineaire aanpak met de gebruikelijke scope van drie tot vijf jaar. Waarin de markt met zijn segmenten op een traditionele manier worden afgebakend en beschreven. Met oeroude modellen als SWOT-analyse, BCG-matrix of het 5-krachtenmodel van Michael Porter. Volgens de auteurs een gefragmenteerde denkwijze die niet langer bruikbaar is in dit nieuwe tijdperk van ongekende turbulente en verregaande digitalisering met disruptieve effecten. Ontwikkelingen waardoor de toekomstbestendigheid van organisaties onder druk staat. Er is dus een nieuw paradigma nodig over Strategisch managen in turbulente tijden.

Daarvoor introduceren de auteurs in hun boek een holistische manier van kijken naar organisaties die te maken hebben met snelveranderende omstandigheden. Een andere manier van denken over strategisch managen en de toekomstbestendigheid van organisaties. Met een dynamische manier van werken, een andere aanpak voor strategieontwikkeling en -implementatie, een groot aantal praktische handvatten en een duidelijke taakopvatting voor de leiders in de organisatie om dit voor elkaar te krijgen. Ook introduceren de auteurs in het boek een groot aantal nieuwe termen die je, zo schrijven de auteurs ‘soms als verfrissend kunt ervaren, maar mogelijk ook als uitdagend, al was het alleen maar omdat dit begrippenapparaat niet per se aansluit op je huidige ideeën, ervaringen en inzichten’. Het bijna 300 pagina’s tellend boek bestaat uit een inleiding gevolgd door drie delen over strategisch managen (wat is het?), strategische keuzes (op welke gebieden?) en strategisch managen in de praktijk (op welke manier?).

In deel 1 staan de auteurs stil bij wat strategisch managen eigenlijk is en wat er strategisch te managen valt bij bedrijven en instellingen. Dat is meer dan vaak gedacht wordt. Daarbij laten de auteurs je door verschillende ‘vensters’ kijken naar de vele strategische aandachtsgebieden van een organisatie. Juist in tijden van turbulentie is het belangrijk om het overzicht over het grote geheel te hebben om de juiste keuzes te kunnen maken. De auteurs introduceren daarvoor het ‘strategisch managen raamwerk’ met twee domeinen (business en organisatie) en vijf dimensies (resultaten, activiteiten, speelveld, fundering en motieven). De combinatie van domeinen en dimensies leveren in totaal tien strategische aandachtsgebieden op. Dat zijn aan businesszijde: bedrijfsresultaten, operationeel model, bedrijfsspel, businessmodel en ambitie. Aan organisatiezijde zijn dat de tegenhangers: organisatieresultaten, samenwerkingsmodel, organisatieconstruct, organisatiemodel en drijfveren. Tien vensters om vanuit een breed perspectief naar de werkelijkheid te kijken. Twee elementen worden opvallend genoeg niet expliciet in het raamwerk vermeld, namelijk de omgeving en toekomstgerichtheid en de ontwikkelde strategie zelf. Beide elementen zijn sterk bepalend voor de keuzes en invulling bij de verschillende aandachtsgebieden. De omgeving en toekomstgerichtheid zit verwerkt binnen de aandachtsgebieden afzonderlijk (‘impact van turbulentie op…’) en de ontwikkelde strategie zelf zit min of meer verstopt in het organisatiemodel. Het raamwerk begint daardoor als eerste met een analyse van bedrijfs- en organisatieresultaten, maar zoals vaak gezegd wordt: ‘in het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst’. In de werkwijze die later in het boek beschreven wordt ligt dat genuanceerder. Daar noemen de auteurs als eerste activiteit voor de regiegroep in het strategieproces ‘om thema’s vast te stellen die nu al voor turbulentie zorgen of dat in de toekomst kunnen gaan doen’.

Voor het bepalen van de toekomstbestendigheid van de organisatie kijken de auteurs naar twee kenmerken: gezondheid en aantrekkelijkheid. Bij gezondheid gaat het om slagvaardig, fit, vitaal en betrokken zijn. Bij aantrekkelijkheid gaat het om onderscheidend, ondernemend, uitdagend gecommitteerd en zingevend zijn. Voor het meten van die gezondheid en aantrekkelijkheid – en dus de mate van toekomstbestendigheid – geven de auteurs twee tabellen met resultaatgebieden en prestatie-indicatoren. Denk bij gezondheid aan prestatie-indicatoren als naamsbekendheid, productiviteit en innovaties. Bij aantrekkelijkheid gaat het o.a. over portfolioaanbod, kanalen en partnerships. Het eerste deel sluit af met een hoofdstuk over strategisch managen als dynamisch proces met daarbij de vijf kerntaken van leiders binnen de organisatie, te weten richting creëren, waarde creëren, ruimte creëren, output creëren en inzicht creëren en leren. Gevolgd door een korte beschrijving van de benodigde kennis en vaardigheden van leiders.

In deel 2 gaan de auteurs dieper in op de tien strategische aandachtsgebieden. Ieder aandachtsgebied bestaat uit verschillende bouwstenen die één voor één worden beschreven. Zo vinden we bij de aandachtsgebieden ambitie-drijfveren de bekende bouwstenen visie, doelen, missie en kernwaarden. Bij het organisatiemodel komen we o.a. de bouwstenen strategie, medewerkers, structuur, planning en control en kerncompetenties tegen. En bij het aandachtsgebied bedrijfsspel zien we bouwstenen langskomen als klanttaak, producten- en dienstenportefeuille, speelwijze, spelers, spelregels en merken. Het gaat dan om onderwerpen als marktafbakening, portfoliostrategie, distributiemodel concurrentiestrategie, merkpositionering, verdienmodel en relatiemanagement.

De auteurs kijken naar welke strategische keuzes je kunt maken over die bouwstenen heen, hoe je het aandachtsgebied zou kunnen visualiseren, hoe en met wie er samengewerkt wordt, wat de impact is van nieuwe ontwikkelingen, turbulentie en digitalisering op het aandachtsgebied en welke oude en nieuwe strategiemodellen je zou kunnen gebruiken voor het maken van keuzes. Dus komen we hier toch ook de bekende modellen en begrippen tegen als de Golden Circle (‘why’) van Simon Sinek, Business Model Generation (Canvas), Waarde Propositie Ontwerp (Canvas), 7S-model, job to be done, marketingmix (4P), Ansoff-matrix, BCG-matrix en Blue Ocean Strategy. Bij ieder aandachtsgebied introduceren de auteurs hun eigen canvas met kernvragen die je helpen bij het invullen van het canvas. Denk aan het Motieven Canvas, Organisatie Model Canvas, Bedrijfsspel Canvas, Organisatieconstruct Canvas en Operationeel Model Canvas. Deel twee sluit af met een hoofdstuk over het maken van samenhangende keuzes over het geheel heen. Met als hulpmiddel een gebundeld overzicht van alle canvassen met alle aandachtsgebieden en bouwstenen. De auteurs realiseren zich dat dit misschien wat veel van het goede is en introduceren een korter ‘ruggengraat’-model waarin je alleen die aandachtsgebieden en bouwstenen opneemt die in jouw situatie sterk bepalend zijn.

Deel 3 beschrijft het proces van strategisch managen en hoe je van strategische keuzes komt tot implementatie. Dit is met dertig pagina’s veruit het kleinste deel. Daarin komen enkele interessante thema’s aan de orde zoals het stadium waarin strategische initiatieven zich bevinden (embryonaal, verkennend, voorbereidend, uitvoerend) en de horizon waarop zo’n initiatief zich richt (eerste, tweede of derde horizon, ofwel korte, midden of lange termijn). Het strategieproces zelf kun je managen met de ‘propeller’-aanpak met vier propellerbladen c.q. processtadia: strategische review, strategische verkenning (inclusief scenariodenken), strategische verandering en operationele uitvoering (dat buiten de scope van dit boek valt). De propeller wordt in gang gezet en draaiende gehouden door een regiegroep die zorgt voor regievoering, ofwel het strategisch managen. Het boek sluit af met een korte bijlage met een aantal schema’s en een verklarende woordenlijst.

De auteurs verdienen een pluim voor hun initiatief om een actueel leerboek over ‘strategisch management in turbulente tijden’ te maken. Waarin nieuwe inzichten worden gecombineerd met bestaande theorieën. Bestemd voor (aanstaande) leiders in organisaties, voor professionals, leiders, adviseurs en studenten. Maar ook bedoeld als handboek voor leiders die hun organisatie toekomstbestendig willen maken.

Strategisch management in turbulente tijden is inderdaad een veelomvattend boek. Met veel nieuwe begrippen, ontwikkelingen, voorbeelden uit de praktijk en een uitgebreid raamwerk met een groot aantal domeinen, dimensies, bouwstenen, tabellen, kenmerken en canvassen. Oude en nieuwe terminologie lopen door elkaar heen evenals het gebruik van nieuw bedachte canvassen en bekende strategiemodellen. Dit alles komt de leesbaarheid en praktische toepasbaarheid van het boek niet echt ten goede. De beschrijvingen en canvassen met kernvragen kunnen je helpen met het inzichtelijk maken van hoe het nu is en hoe het zou kunnen of moeten zijn, maar helpen niet direct bij het onderbouwen en maken van die strategische keuzes. Daarvoor kan de lezer teruggrijpen op eigen ervaringen of de gereedschapskist met bekende strategie- en managementmodellen. Zoals de term ‘leerboek’ ook suggereert, is het eerder een studieboek en naslagwerk dan een vlot lezend inspiratieboek of praktisch handboek.

Het is misschien wel zoals de auteurs concluderen een het eind van het boek: ‘Strategisch managen is een proces waar leiders verantwoordelijk voor zijn. Dat proces is niet complex, mits daar methodisch, systematisch en stelselmatig aan wordt gewerkt.’ Dit boek kan daarbij helpen. Wees alert op wat Sir Winston Churchill ooit zei: ‘However beautiful the strategy, you should occasionally look at the results’.

Sjors van Leeuwen is werkzaam als zelfstandig adviseur op het gebied van klantgericht ondernemen (CRM), strategie en marketing. Hij is auteur van verschillende boeken zoals CRM in de praktijk, Klant in de driver’s seat, Zorgmarketing in de praktijk, Power to the people, Hoe agile is jouw strategie? en Wendbare strategie op een A4. Sjors van Leeuwen is verder initiatiefnemer van Zorgmarketingplatform, hét kennisplatform voor marketing in de zorg.

Sjors van Leeuwen (Indora Managementadvies) is als zelfstandig adviseur al jarenlang actief op het snijvlak van klantgericht ondernemen (CRM), strategie en marketing. Hij helpt organisaties om nog marktgerichter, klantgerichter en succesvoller te worden. Sjors van Leeuwen is auteur van diverse boeken zoals CRM in de praktijk, Klant in de driver's seat, Zorgmarketing in de praktijk, Innovatieblunders en Hoe agile is jouw strategie? over snel en wendbaar ondernemen. Ga naar deze pagina voor een overzicht.