Managementboek.nl gebruikt cookies.

Mijn Binnenste Buiten

Nederlandstalig | Paperback
(7)
Verkooppositie: #41
99 dagen in de top 100
Onze prijs: € 27,50
Vandaag voor 23:00 uur besteld,
morgen in huis.

Samenvatting

Het wordt steeds belangrijker om te weten waar je als professional voor staat, wat je basis is, waar je van bent, wat onvervreemdbaar van jou is en je kleur geeft. Dat helpt je in sturing geven aan je eigen ontwikkeling, in het vergroten van veerkracht en wijsheid, en het verstevigen van je eigen expertise.

Waar de auteurs in het boek 'Je Binnenste Buiten' een model hebben ontwikkeld rondom...Toon volledige samenvatting

Inhoudsopgave

Voorwoord 9

1 In een notendop 11
1.1 Professionele identiteit 14
1 2 Wie zijn ‘we’? 16
1.3 Voor wie is dit boek bedoeld? 16
1.4 Werkt dit boek ook voor teams? 17
1.5 Hoe zit dit boek in elkaar? 18
1.6 Hoe kun je ermee aan de slag? 19
1.7 Motto 21

2 Professional 23
2.1 Veel over gedacht en geschreven 25
2.2 Standpuntbepaling 27
2.3 En waarin ben je dan professional? 31
Reflectie en notities 34

3 Identiteit 35
3.1 Kennismaking met identiteit 37
3.2 Iets kwijtraken wat onvervreemdbaar van jou is 47
3.3 Veranderen en (toch) jezelf blijven 53
Reflectie en notities 60

4 Je persoonlijke zelf 61
4.1 Je materiële zelf: wat is van jou? 63
4.2 Je sociale zelf: met wie ga je om? 75
4.3 Je spirituele zelf: wat zet jou in beweging? 81
Reflectie en notities 108

5 Je professionele zelf 109
5.1 Praktijktheorie: wat werkt voor jou? 113
5.2 Kennisbasis: waaruit bestaat je vakkennis? 123
5.3 Expertisegebied: waar ben je van? 131
Reflectie en notities 138

6 Je professionele frames 139
6.1 Even een stukje theorie over professionele frames 141
6.2 Een illustratie 145
Reflectie en notities 148

7 Je institutionele frames 149
7.1 Het begrip frame 151
7.2 Aspecten van het institutionele frame 153
7.3 Instituties in de dagelijkse praktijk 157
7.4 Wat hebben instituties met mij als professional te maken? 159
7.5 Frameconflicten 161
7.6 Weerstand tegen verandering of professionele ongehoorzaamheid? 161
7.7 Hoe beïnvloeden institutionele frames je professionele identiteit? 163
7.8 Tot slot 165
Reflectie en notities 168

8 Ontwikkeling 169
8.1 Wake-up calls en mindshifts 171
8.2 Fasen in je professionele ontwikkeling 173
8.2 Crisis en transitie 179
8.3 Crises benutten voor transformatie 185
8.4 Life-events 189
8.5 Tot slot 193
Reflectie en notities 194

9 Professionele identiteit 195
9.1 Waar ging professionele identiteit ook alweer over? 197
9.2 Materiaal verzamelen rond je eigen professionele identiteit 205
9.3 Komen tot de kern 213

Literatuur 217
Over de auteurs 221

Specificaties

EAN:9789462762855
Taal:Nederlandstalig
Bindwijze:Paperback, 224 blz.
Uitgever:Management Impact
Druk:1e druk, 2019

Over Manon Ruijters

Manon Ruijters werkt met name rondom vraagstukken in professionele ontwikkeling en organisatieontwikkeling. Dat doet zij met diverse partners in allerlei settings vanuit haar thuishaven Good Work Company. Sinds 2011 is zij werkzaam als lector aan Aeres Hogeschool Wageningen, waar zij zich bezighoudt met onderzoek naar professionele identiteit en organisatieontwikkeling.

In 2017 werd zij hoogleraar Leren, ontwikkelen en gedragsverandering aan de VU, en maakt daar deel uit van het team dat verantwoordelijk is voor de Basisopleiding Verandermanagement, de MSc Verandermanagement en aanverwant onderzoek aan de School of Business and Economics.

Onderzoek en praktijk lopen in haar werk voortdurend door elkaar heen. De praktijk houdt haar op het rechte spoor: de onderwerpen en vraagstukken die daar opkomen sturen de ontwikkeling. Wat zij in de praktijk tegenkomt en uitprobeert, versmelt vervolgens in het lopende onderzoek en omgekeerd.

Manon Ruijters publiceert graag in zowel wetenschappelijke als populaire boeken en tijdschriften.

www.goodworkcompany.nl

Over Gerritjan van Luin

Gerritjan van Luin studeerde chemische technologie en filosofie. Hij is vanaf 1975 in diverse functies werkzaam geweest in het voortgezet onderwijs, als leraar, conrector, rector, bestuurder. Hij was vier jaar (plaatsvervangend) projectleider bij ISIS/Q5 waar hij zich bezighield met professionalisering van schoolleiders en kwaliteitszorg. Sinds 2016 werkt hij als zelfstandig coach, adviseur, docent en toezichthouder.

Gerritjan is lid van de onderzoeksgroep Professionele identiteit. Hij is redacteur van De Nieuwe Meso, vakblad over onderwijs en leiderschap.

Organisaties en hun leiders worden vitaal en blijven dat als er met mildheid naar (vaak ingesleten) handelingspatronen gekeken kan worden en er ruimte komt om naar nieuwe, vruchtbare perspectieven te gaan zoeken. Daarbij behulpzaam willen zijn is een rode draad door zijn professionele loopbaan.

www.vanluincoaching.nl

Over Freerk Wortelboer

Freerk Wortelboer heeft na een opleiding tot psycholoog ruim 20 jaar bij diverse adviesbureaus gewerkt en is sinds 2009 zelfstandig gevestigd. Hij heeft naast advies/trainersrollen ook leiderschap aan den lijve ervaren als teamleider en als managing partner in een adviesbureau. Hij werkt vooral met hoogopgeleide eigenwijze professionals en leiders in onderwijs, zorg en professionele dienstverlening.

De vraagstukken waar een opdrachtgever voor bij hem aanklopt gaan over organisatieontwikkeling, leiderschapsontwikkeling, cultuurverandering en samenwerking. Hij draagt ook bij aan onderzoek, bijvoorbeeld naar professionele identiteit, responsief leiderschap en naar de impact van life-events op leiderschap. En publiceert graag over het vak, onder meer over werkconferenties, leiderschap, wijsheid en transformatief leren.

www.freerk.net

Lezersrecensies

Mooi boek, warm aanbevolen!

20-04-2019 | I.M.C. Tjio

Een mooi overzicht van theorieën die al wel bekend waren, maar nu soms vanuit een andere invalshoek besproken worden. Het boek bevat mooie werkvormen om samen of alleen stil te staan bij vragen rondom je professionele identiteit. Dit alles gelardeerd met persoonlijke verhalen van de schrijvers. De vormgeving (linkerblad de werkvormen en mooie foto’s, rechterblad de theorie, persoonlijke ervaringen en voorbeelden) maken dat dit boek in al zijn rijkheid heel overzichtelijk is. Een boek dat je met plezier leest, overdenkt en weer oppakt.

Recensies (5)

Recensie door Peter de Roode 

Na Je binnenste buiten’ dat een theoretische aanpak heeft, komen Manon Ruijters en haar mede-auteurs in Mijn binnenste buiten met een meer praktische insteek.

Mijn binnenste buiten zal veel professionals aanspreken. Het is zeer toegankelijk, en bevat veel voorbeelden. En gelukkig hoef je het vorige boek niet gelezen te hebben. Bovendien is het onderwerp voor vrijwel iedereen relevant: de...

Lees verder >
Drs. Peter de Roode is zelfstandig adviseur en trainer. Hij ondersteunt organisaties bij het invoeren van grootschalige veranderingen waarbij gedragsverandering centraal staat. Hij is auteur van de boeken 'Meegaan of dwarsliggen' (2006) 'Werkvormen voor managers' (2010) en ‘Leidinggeven kun je zelf!’ (2012). Samen met meerdere auteurs schreef hij onder red. van Rob van Es het boek ‘Praktijkboek Veranderdiagnose’ (2013) en schreef hij samen met Peter van den Boom het boek ‘Theatervoorstellingen in organisaties’ (2015). Naast zijn schrijfactiviteiten organiseert hij trainingen en seminars over actuele managementthema's.

Recensie door Nico Jong 

In 2015 verscheen Je Binnenste Buiten van Manon Ruijters (e.a.), een omvangrijk erudiet boek over professionele identiteit in organisaties, dat niet voor iedereen is weggelegd.

De auteurs van Je Binnenste Buiten ontwikkelden op basis van interviews met professionals uit verschillende beroepsgroepen en literatuuronderzoek een model voor professionele identiteit. Steeds vaker kregen de schrijvers vragen hoe je daaraan kunt werken en of er werkvormen en instrumenten beschikbaar waren. Onder elkaar sloegen ze aan het experimenteren en lieten ze klanten, collega’s en relaties meewerken en bijdragen. Het resultaat is Mijn Binnenste Buiten.

In dit boek is de praktijk het uitgangspunt voor de auteurs. De praktijk die ze zo toegankelijk mogelijk, op een verhalende manier beschrijven en verlevendigen met voorbeelden en vragen. Met als doel een boek te bieden dat je helpt je eigen professionele identiteit te verkennen. Een boek ook voor verschillende typen lezers, met een gevarieerde inhoud: toelichting, korte verhalen, vragen en suggesties om reflectie op de eigen professionele identiteit te stimuleren. Stappenplannen staan er echter niet in.

Na de inleiding volgt een hoofdstuk over wat een professional is en een hoofdstuk over identiteit. Daarna volgen de auteurs hun PI-model: Wie ben jij als mens? Wie ben jij als professional? Hoe verhoud je je tot jouw collega’s? Hoe word je gevormd door je organisatie of je vak? Professionele identiteit is namelijk het kruispunt van wie je bent, wat je doet, in welke werkomgeving, met welke ontwikkeling. De hoofdstukken beginnen met een persoonlijk verhaal van een van de auteurs, gevolgd door een inhoudelijke verdieping, vragen, verkenningen, dialoogvormen en gesprekssuggesties. Opvallend is dat het doorlopende verhaal op de rechterpagina’s staat en op de linkerpagina’s staan handreikingen voor persoonlijk onderzoek of een goed gesprek met andere professionals. Het voorlaatste hoofdstuk gaat over professionele ontwikkeling en het slothoofdstuk vat de theorie nog eens bondig samen en biedt een overzicht van alle vragen die je jezelf kunt stellen om je professionele identiteit scherp te krijgen.

Het is een genot om in Mijn Binnenste Buiten te grasduinen. De gevarieerde inhoud en de aantrekkelijke vormgeving maken het tot een uitermate aantrekkelijk geheel. De auteurs hebben zich onderweg laten trainen om essayistisch te schrijven en dat werpt zijn vruchten af. Een heel bijzonder boek!

Nico Jong is senior adviseur bij het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Nico Jong is senior adviseur bij het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Recensie door Daan Scheffers 

Mijn Binnenste Buiten is de praktische opvolger van het theorieboek Je binnenste buiten, over het model van professionele identiteit. Een prettig leesbaar boek dat je op een speelse wijze ongemerkt meeneemt op een reis van introspectie en professionele bezinning.

Mijn Binnenste Buiten is een gemakkelijk leesbare introductie op het onderwerp van professionele identiteit met een introspectieve parallel. Deze opzet vraagt van de lezer wel een inspanning door het constant moeten schakelen tussen de vlot geschreven inhoud en de scherpe vragen die nopen tot zelfreflectie.

Opzet

Inhoudsgewijs neemt het boek je mee door het model van professionele identiteit. Zo start het boek met het ‘persoonlijke zelf’ en het ‘professionele zelf’. Vervolgens werkt het verder naar het ‘professionele frame’ en ‘institutionele frame’ waarin we ons bevinden als professionals. Het boek heeft aan de voorkant een handige flap met een schematisch overzicht van het model. Tussen het lezen door kan je hier eenvoudig op teruggrijpen voor het overzicht.

Rijk aan theorie

De schrijvers weten binnen het model van professionele identiteit een keur aan brillen en methode aan te reiken.

Een mooi voorbeeld is de vierde dimensie van luisteren, het generatief luisteren waar Manon Ruijters over schrijft. Dit was voor mij een nieuw concept om mee aan de slag te gaan. Ik vind soms best een uitdaging om empathisch te luisteren (3e dimensie). Met dit model en de toepassing van de 4e dimensie kan ik mijn eigen professionele identiteit verder ontwikkelen.

Praktisch

Het praktische karakter van het boek komt op twee manieren duidelijk naar voren. De theorie wordt op de rechterpagina’s kort, bondig en overwegend vlot geschreven. Op elke linker pagina staat een set vragen, een quote of een verhaal die je helpen op de weg naar ‘binnen’.  Die tweedeling in het boek vond ik soms best lastig. Lees ik bevlogen door om meer kennis op te doen of sta ik stil en neem ik de tijd om de vragen op de linker pagina zo eerlijk mogelijk aan mezelf te beantwoorden?

Meerdere schrijvers

Hoewel Manon Ruijters meeschrijft en de eindredactie voert is dit in feite een samenstelling van stukken geschreven door verschillende professionals. De doorlopende veranderende schrijfstijl valt in eerste instantie niet op maar geeft het boek bij vlagen wel een wat staccato karakter. Wellicht is dit persoonlijke smaak, maar wat mij betreft ook de enige kanttekening bij een verder overwegend positieve leeservaring.

Conclusie

Al met al is het de schrijvers gelukt om een praktisch en tegelijkertijd inhoudelijk boek samen te stellen. De dynamiek hiertussen kost de lezer soms een flinke inspanning, maar voorkomt dat de praktische inslag ten koste gaat van de kennis en ervaring die de schrijvers inbrengen. Mijn binnenste buiten nodigt uit tot en faciliteert de reis naar binnen met prikkelende vragen en goedgekozen spiegelverhalen.

Daan Scheffers is adviseur bij Adviestalent. Adviestalent leidt jonge talentvolle academici op tot breed inzetbare adviseurs en managers. Adviestalent is een initiatief van Twynstra Gudde.

Daan Scheffers is adviseur bij Adviestalent. Adviestalent leidt jonge talentvolle academici op tot breed inzetbare adviseurs en managers. Adviestalent is een initiatief van Twynstra Gudde.

Recensie door Bert Peene 

Het PI-model helpt professionals bij het zelfonderzoek en de kritische reflectie waartoe de overgang naar een nieuwe ontwikkelingsfase hen uitdaagt. In de praktijk blijkt dat lastig. Daarom schreef Manon Ruijters bij Je Binnenste Buiten een praktische verdieping: Mijn Binnenste Buiten.

Professionele identiteit is volgens Manon Ruijters het hart van de professionele ontwikkeling. Het vergeten...

Lees verder >
Bert Peene is publicist en manager van de sectorunit Business bij de IMAGO Groep in Breda. Hij houdt zich vooral bezig met management- en teameffectiviteit in complexe veranderingsprocessen.

Bij dit boek hoort ook...