Op werkdagen voor 23:00 besteld, morgen in huis Gratis verzending vanaf €20
,

Een regeling voor personenschade door rampen

Paperback Nederlands 2015 9789462901223
Niet leverbaar.

Samenvatting

De wetgever is voornemens om de Wet tegemoetkoming schade bij rampen (Wts) uit te breiden naar onverzekerbare personenschade. De Wts is een vangnetregeling: voor gedupeerden komt hij pas in beeld als laatste regeling die opvang biedt voor hun schade. Personenschade die ontstaat door rampen wordt eerst en vooral opgevangen buiten de Wts.

Voor een gedeelte van de schade hebben gedupeerden niet de mogelijkheid om die onder een verzekering te brengen of om langs een andere weg een tegemoetkoming te verkrijgen. Dit betreft de immateriële schade, (een deel van) omzet- en inkomensverlies bij arbeidsongeschiktheid, het verlies van zelfredzaamheid en bijzondere kosten (zoals studiekosten), verzorgingskosten die naasten maken en het verlies van levens onderhouden uitvaartkosten van de nabestaanden bij overlijden. Dat is grosso modo het deel van de rampschade waarmee bij een eventuele uitbreiding van de Wts naar onverzekerbare personenschade dient te worden gerekend. Deze studie geeft aan welke regeling het meest geschikt is om te bepalen wie een tegemoetkoming toekomt,voor welke delen van de onverzekerbare personenschade én hoe die personenschade in een geldbedrag kan worden uitgedrukt.

In dit boek worden verschillende modellen voor zo’n regeling gepresenteerd waarbij de voor- en nadelen worden aangegeven, afgewogen aan de hand van een aantal belangen, namelijk het belang van rechtszekerheid, het belang van het beperkt houden van de uitvoeringslast, het belang van maatwerk en het belang van flexibiliteit.

Dit boek is bestemd voor wetenschappers, juristen die zich bezighouden met letselschade en beleidsmedewerkers bij de Rijksoverheid.

Specificaties

ISBN13:9789462901223
Taal:Nederlands
Bindwijze:paperback
Aantal pagina's:231
Druk:1
Hoofdrubriek:Juridisch
ISSN:

Lezersrecensies

Wees de eerste die een lezersrecensie schrijft!

Geef uw waardering

Zeer goed Goed Voldoende Matig Slecht

Inhoudsopgave

Dankwoord
Lijst van afkortingen
Samenvatting

1. Inleiding
1.1 Achtergrond en kader
1.1.1 Een regeling voor de eventuele uitbreiding van de Wts naar personenschade
1.1.2 Vormen van schade-opvang na rampen
1.1.3 De Wts: positionering
1.1.4 Specifiek karakter: een–niet-compensatoire–vangnetregeling
1.2 De onderzoeksvraag en twee centrale deelvragen
1.2.1 Pijlers: wie krijgt waarvoor een tegemoetkoming én hoeveel?
1.2.2 Terminologie en afbakening
1.3 Toetsingskader
1.3.1 Vier belangen: rechtszekerheid, uitvoeringslast, maatwerk, flexibiliteit
1.3.2 Vier toetsingsvragen
1.4 Gehanteerde onderzoeksmethoden
1.4.1 Inventarisatie en analyse: categorieën gedupeerden en vormen van personenschade
1.4.2 Belangenafweging en mogelijke regelingen
1.5 Wegwijzer

2. Om welke gedupeerden en vormen van personenschade gaat het?
2.1 Inleiding
2.1.1 Inventarisatie
2.1.2 Opzet van dit hoofdstuk
2.2 Gedupeerden bij letselschade
2.2.1 Onderverdeling gedupeerden: rampslachtoffers en ‘derden’
2.2.2 Schade van het rampslachtoffer zelf: materieel en immaterieel
2.2.3 Welke keuzemogelijkheden biedt dit voor de Wts?
2.2.4 Specifieke categorieën rampslachtoffers: hulpverleners en omstanders
2.2.5 Schade van ‘derden’
2.3 Gedupeerden bij overlijdensschade
2.3.1 Een beknopt beeld van de casuïstiek bij overlijdensschade: de nabestaanden
2.3.2 Schade van andere ‘derden’ dan nabestaanden
2.4 Typisch moeilijk of onverzekerbaar en onverhaalbaar?
2.5 Mogelijkheden om prioriteiten te stellen
2.5.1 Algemeen
2.5.2 Categorieën gedupeerden: dichtbij of ver van de ramp?
2.5.3 Aard van de schade: lichamelijk en/of psychisch letsel
2.5.4 Welke schadevormen of schadeposten?
2.5.5 Tot slot

3. Belangenafweging voor de kring van gerechtigden en de schadevormen
3.1 Inleiding
3.1.1 Hoe regelt men wie er voor welke personenschade een aanspraak krijgt?
3.1.2 Opzet van dit hoofdstuk
3.2 Wie en welke personenschade? Vier basistypen van regelingen
3.2.1 Overzicht: van een open naar een gesloten regeling
3.2.2 Open regeling
3.2.3 Gesloten regeling
3.2.4 Twee tussenvarianten: een deels open en deels gesloten karakter
3.2.5 Een keur van gecombineerde regelingen
3.2.6 Hardheidsclausule
3.3 De balans ten aanzien van de vier belangen
3.3.1 Introductie
3.3.2 Het belang van rechtszekerheid
3.3.3 Het belang van de uitvoeringslast
3.3.4 Het belang van maatwerk
3.3.5 Het belang van flexibiliteit
3.4 Resultaten in tabelvorm
3.5 Conclusie
3.5.1 Mogelijke regelingen voor de kring van gerechtigden en de schadevormen
3.5.2 Beoordeling op basis van de vier belangen
3.5.3 Selectie van de meest evenwichtige regeling

4. Belangenafweging voor de methoden van schadewaardering
4.1 Inleiding
4.1.1 Methoden van ‘schadewaardering’ van concreet naar gestandaardiseerd
4.1.2 Opzet van dit hoofdstuk
4.2 Hoofdcategorieën van regelingen voor de schadewaardering
4.2.1 Overzicht: van concreet naar gestandaardiseerd
4.2.2 De methode van concrete schadewaardering
4.2.3 Verschillende vormen van gestandaardiseerde schadewaardering
4.2.4 Conclusie
4.3 De balans ten aanzien van de vier belangen
4.3.1 Introductie
4.3.2 Het belang van rechtszekerheid
4.3.3 Het belang van de uitvoeringslast
4.3.4 Het belang van maatwerk
4.3.5 Het belang van flexibiliteit
4.4 Resultaten in tabelvorm
4.5 Conclusie
4.5.1 Mogelijkheden ten aanzien van de schadewaardering
4.5.2 Beoordeling op basis van de vier belangen
4.5.3 Selectie van de meest evenwichtige waarderingsmethode

5. Effecten op gedupeerden
5.1 Inleiding
5.1.1 Het perspectief van de gedupeerde
5.1.2 Opzet van dit hoofdstuk
5.2 Aspecten van procedurele rechtvaardigheid
5.3 Erkenning
5.4 (Teleurgestelde) Verwachtingen
5.5 Emotionele belasting, ‘secundaire victimisatie’
5.6 Fraude en secundaire ziektewinst
5.7 Conclusie

6. Conclusies en aanbevelingen
6.1 Algemeen
6.1.1 Het sturende vertrekpunt dat volgt uit de bijzondere aard van de Wts
6.1.2 Het nadere normatieve kader, bestaande uit de vier belangen
6.2 Conclusies en aanbevelingen met betrekking tot de gerechtigden en hun personenschade
6.2.1 Welke gedupeerden beschermen?
6.2.2 Welke personenschade, personenschade vormen of personenschadeposten?
6.2.3 Regeling voor de kring van gerechtigden en de schadevormen
6.2.4 Aanbeveling: kies voor rechtszekerheid en beperkte uitvoeringslast, modelleer vervolgens om maatwerk en flexibiliteit te bieden
6.3 Conclusies en aanbevelingen met betrekking tot de schadewaardering
6.3.1 Geïntegreerde benadering: combinaties noodzakelijk
6.3.2 De meest evenwichtige regeling
6.3.3 Aanbevelingen
6.4 Aanbevelingen met het oog op mogelijke effecten op de gedupeerde
6.5 Tot slot

Annex: concrete voorbeeldregelingen
I. Hoe het voorgaande vorm zou kunnen krijgen
II. Voorbeeldregelingen voor de kring van gerechtigden
III. Voorbeeldregelingen voor schadewaardering

Literatuur

Appendix 1: samenstelling van de begeleidingscommissie
Appendix 2: externe experts

Managementboek Top 100

Rubrieken

Populaire producten

    Personen

      Trefwoorden

        Een regeling voor personenschade door rampen