Op werkdagen voor 23:00 besteld, morgen in huis Gratis verzending vanaf €20

Snel, eenvoudig en onkostbaar

Over continuïteit en verandering in de aard en de inrichting van het bestuursprocesrecht in de periode 1815 tot 2015

Paperback Nederlands 2015 9789462901629
Niet leverbaar.

Samenvatting

De memorie van toelichting bij de Awb noemt het bestuursprocesrecht van vóór 1994 het ‘klassieke’ bestuursprocesrecht. In de afgelopen twintig jaar is het bestuursprocesrecht als gevolg van subjectivering, finalisering, en de nadruk op effectiviteit en efficiëntie, sterk veranderd. Deze veranderingen worden vaak toegeschreven aan het primair stellen van de rechtsbeschermingsfunctie in het nieuwe uniforme bestuursprocesrecht. Ten tijde van de invoering van de Awb was echter niet zo duidelijk wat de gevolgen hiervan zouden zijn. Verondersteld kan worden dat meerdere factoren van invloed zijn geweest op de recente ontwikkelingen in het bestuursprocesrecht.

In dit boek is onderzocht in hoeverre een verklaring kan worden gevonden in de geschiedenis van het bestuursprocesrecht, met name de wetsgeschiedenissen van de Wet op de Raad van State (vanaf 1861) en de Beroepswet (vanaf 1902). Onderzocht is hoe een drietal elementen van de inrichting van de procedure: de feitenvaststelling, de bepaling van de omvang van het geding en het zelf in de zaak voorzien door de rechter, zich hebben ontwikkeld in relatie tot opvattingen over de functie van het bestuursprocesrecht, de rol van de rechter en het vereiste dat het bestuursprocesrecht snel, eenvoudig en goedkoop dient te zijn.

Specificaties

ISBN13:9789462901629
Taal:Nederlands
Bindwijze:paperback
Aantal pagina's:430
Druk:1
Verschijningsdatum:18-12-2015
Hoofdrubriek:Juridisch
ISSN:

Lezersrecensies

Wees de eerste die een lezersrecensie schrijft!

Geef uw waardering

Zeer goed Goed Voldoende Matig Slecht

Inhoudsopgave

Lijst van gebruikte afkortingen xiii

Hoofdstuk 1 Inleiding 1
1.1 Veranderingen in het bestuursprocesrecht 1
1.2 Doel van het proefschrift en probleemstelling 5
1.3 Toelichting op de probleemstelling 6
1.4 Afbakening van het onderzoek 14
1.5 Opbouw van het onderzoek 18

Hoofdstuk 2 De wet op de Raad van State van 1861 21
2.1 Inleiding 21
2.2 Rechtsbescherming tegen de overheid in de periode 1814-1850 22
2.3 Frans bestuursprocesrecht in de eerste helft van de negentiende eeuw 36
2.4 De wet op de Raad van State van 1861 40
2.5 Toepassing van de wet op de Raad van State: Scholtens 63
2.6 Samenvatting en bevindingen 70

Hoofdstuk 3 De eerste voorstellen tot regeling van onafhankelijke bestuursrechtspraak 73
3.1 Inleiding 73
3.2 Buijs 74
3.3 De Staatscommissie-Kappeyne van de Coppello 89
3.4 Loeff 95
3.5 Samenvatting en bevindingen 121

Hoofdstuk 4 De Beroepswet 125
4.1 Inleiding 125
4.2 De Beroepswet van 1902 127
4.3 De Beroepswet van 1955 151
4.4 De Beroepswet van 1955 in praktijk 169
4.5 Samenvatting en conclusie 177

Hoofdstuk 5 Het Kroonberoep, de Wet Bab, de Wet Arob en de TwK 181
5.1 Inleiding 181
5.2 De Wet op de Raad van State 1962 183
5.3 De Wet Bab 196
5.4 De Wet Arob 200
5.5 De Tijdelijke wet Kroongeschillen 213
5.6 Het bestuursprocesrecht in de literatuur 227
5.7 Samenvatting en conclusie 246

Hoofdstuk 6 De Awb 249
6.1 Inleiding 249
6.2 De totstandkoming 249
6.3 De parlementaire geschiedenis 253
6.4 Verwachtingen in de literatuur 273
6.5 Samenvatting en conclusie 284

Hoofdstuk 7 De Awb toegepast 287
7.1 Inleiding 287
7.2 De context van de ontwikkelingen na de invoering van de Awb 289
7.3 De omvang van het geding 295
7.4 De feitenvaststelling 323
7.5 Zelf in de zaak voorzien 338
7.6 Nieuwe ontwikkelingen 350
7.7 Samenvatting en conclusie 356

Hoofdstuk 8 Overzicht en slotbeschouwing 359
8.1 Inleiding 359
8.2 Verandering en continuïteit 359
8.3 Slotopmerkingen 375

Lijst van aangehaalde literatuur 379
Wet- en regelgeving 403
Jurisprudentie 409
Samenvatting 411
Summary 421
Dankwoord 429

Managementboek Top 100

Rubrieken

Populaire producten

    Personen

      Trefwoorden

        Snel, eenvoudig en onkostbaar