Op werkdagen voor 23:00 besteld, morgen in huis Gratis verzending vanaf €20

Armslag voor de strafrechter

Effecten van EU-regelingen voor de rechterlijke ruimte in de strafvordering

Paperback Nederlands 2016 9789462901797
Niet leverbaar.

Samenvatting

Deze studie beantwoordt de vraag of de bemoeienis van de Europese Unie met de strafvordering bijdraagt aan een nationale trend in de strafvordering of juist niet. Die trend wordt gekenmerkt door een terugtredende wetgever die de kaders schept waarbinnen de rechter flexibel kan opereren en de rechterlijke ruimte is toegenomen.

Omdat tot heden nog weinig Unierechtelijke regelgeving met betrekking tot de strafvordering in enge zin voorhanden is, ligt de focus op de strafvordering in ruime zin. Dat betekent dat de aandacht is gericht op bemoeienis van de Unie bij de internationale rechtshulp in strafzaken. In dat kader wordt een vergelijking gemaakt tussen wetgeving die is gebaseerd op de traditionele rechtshulp en wetgeving die tot stand is gekomen ter implementatie van de wederzijdse erkenning. Daarbij gaat het om uitlevering (overlevering) en de overname (wederzijdse erkenning) van sancties.

De hypothese in de literatuur is dat de bemoeienis van de Europese Unie niet positief bijdraagt aan de keuze op nationaal niveau, maar leidt tot een afname van de rechterlijke ruimte. Dit onderzoek laat zien dat dit niet zozeer door bemoeienis van de Europese Unie is veroorzaakt, maar vooral berust op keuzes van de Nederlandse wetgever. De keuzes zijn onnodig en vaak ook nog krachteloos.

Specificaties

ISBN13:9789462901797
Taal:Nederlands
Bindwijze:paperback
Aantal pagina's:373
Druk:1
Verschijningsdatum:4-3-2016
Hoofdrubriek:Juridisch
ISSN:

Lezersrecensies

Wees de eerste die een lezersrecensie schrijft!

Geef uw waardering

Zeer goed Goed Voldoende Matig Slecht

Inhoudsopgave

Afkortingen 15

I Inleiding 17
I.1 Aanleiding 17
I.2 Doelstelling 18
I.3 Nadere beschouwing 19
I.4 Afbakening 22
I.5 Plan van aanpak 24

II Meetmethode 27
II.1 Inleiding 27
II.2 Kwantificering met mate 29
II.3 Oplossingen deelproblemen 30

III Herijking Commissie Moons: Recht in Vorm 33
III.1 Inleiding 33
III.2 De bevindingen van de Commissie 35
III.3 Criteria voor herijking 37
III.4 De wetgever en de formele nietigheden 38
III.4.1 Samenstelling van gerechten 40
III.4.2 Rechtsmacht en bevoegdheid 45
III.4.3 Recht tot vervolging 46
III.4.4 Mededelingen betreffende de terechtzitting 48
III.4.5 Vormgeving van de terechtzitting 49
III.4.6 Getuigen 52
III.4.7 Uitspraak 52
III.4.8 Wettelijke basis rechtsgevolgen vormverzuimen 54
III.5 De wet herziening onderzoek ter terechtzitting 57
III.5.1 De afwezige verdachte 57
III.5.2 Getuigen 61
III.6 Samenvatting en conclusies 69

IV De rechterlijke ruimte post-Moons: Strafvordering 2001 73
IV.1 Inleiding 73
IV.2 Algemene uitgangspunten 74
IV.3 De wet invoering raadsheer-commissaris 78
IV.4 De wet bekennende verdachte 82
IV.5 De wet tot het horen van getuigen 85
IV.5.1 Terugdringen herhaling verzoeken 85
IV.5.2 Uitbreiding gezondheidscriterium 88
IV.5.3 Verwijzing meervoudige kamer naar politierechter 88
IV.5.4 Mededeling korte inhoud 90
IV.6 De wet tot invoering van spreekrecht voor slachtoffers en nabestaanden 90
IV.7 De wet afgeschermde getuigen 93
IV.8 De wet stroomlijnen hoger beroep 97
IV.8.1 Voortbouwend appel 98
IV.8.2 Verlofstelsel 101
IV.8.3 Afschaffing eenparigheidsregel 103
IV.8.4 Unusrechtspraak in hoger beroep 103
IV.8.5 Termijnen 104
IV.9 De wet identiteitsvaststelling verdachten, veroordeelden en getuigen 104
IV.10 De wet ter versterking van de positie van het slachtoffer in het strafproces 105
IV.11 De wet ter uitbreiding van het spreekrecht van slachtoffers en nabestaanden 107
IV.12 Kritische geluiden 107
IV.13 Conclusies en indicatoren 110

V Algemene aspecten van EU-recht 115
V.1 Inleiding 115
V.2 Ontwikkelingen in de Europese Unie op het gebied van het strafprocesrecht 115
V.3 Verhouding rechter-wetgever in abstracto 123
V.4 De invloed van een richtlijn 126
V.5 Rechtstreekse werking 128
V.6 Richtlijnconforme interpretatie 129
V.7 Prejudiciële vraagstelling 131
V.8 Wederzijdse erkenning 133
V.9 Autonome Unierechtelijke begrippen 135
V.10 Conclusie 136

VI Nederlandse en Belgische implementatie van het Kaderbesluit Europees aanhoudingsbevel 139
VI.1 Algemene inleiding 139
Deel A Nederland 140
VI.2 Inleiding 140
VI.3 De Uitleveringswet: de procedure 141
VI.4 De Uitleveringswet: de weigeringsgronden 144
VI.4.1 Dubbele strafbaarheid 145
VI.4.2 Politieke, fiscale en militaire delicten 146
VI.4.3 Amnestie 147
VI.4.4 Doodstraf/levenslang 148
VI.4.5 Bijzondere hardheid 148
VI.4.6 Genoegzaamheid van de stukken 149
VI.4.7 Jeugdige leeftijd 149
VI.4.8 Onderdanen 150
VI.4.9 Verjaring 150
VI.4.10 Varianten van ne bis in idem 151
VI.4.11 Lopende of afgebroken vervolging 153
VI.4.12 Territorialiteit en rechtsmacht 153
VI.4.13 Onschuld 154
VI.4.14 Mensenrechten/discriminatie 154
VI.4.15 Verstekvonnissen 155
VI.4.16 Proportionaliteitsbeginsel 155
VI.4.17 Specialiteit 155
VI.4.18 Samenloop van bevelen 156
VI.4.19 Wederkerigheid 156
VI.4.20 Immuniteit 157
VI.5 De Uitleveringswet: inkomend verkeer 157
VI.6 Samenvatting: rechterlijke versus ministeriële beslissingen 157
VI.7 Van uitlevering naar overlevering: algemeen 158
VI.8 Overleveringswet 159
VI.8.1 Procedure; algemeen 159
VI.8.2 Procedure: afschaffing beroep in cassatie 163
VI.8.3 Procedure: afschaffing van de ministeriële rol 165
VI.8.4 De Commissie en de nationale wetgever 168
VI.8.5 De weigeringsgronden 174
VI.8.5.1 Afgeschafte weigeringsgronden 174
VI.8.5.1.1 Dubbele strafbaarheid 174
VI.8.5.1.2 Politieke, fiscale en militaire delicten 181
VI.8.5.1.3 Amnestie 182
VI.8.5.1.4 Bijzondere hardheid 183
VI.8.5.1.5 Ontbreken certificaat 184
VI.8.5.2 Imperatief in Kaderbesluit; imperatief in Overleveringswet 185
VI.8.5.2.1 Jeugdige leeftijd 185
VI.8.5.2.2 Varianten van ne bis in idem (gemengd facultatief en imperatief) 185
VI.8.5.3 Facultatief in Kaderbesluit; imperatief in Overleveringswet 186
VI.8.5.3.1 Onderdanen 187
VI.8.5.3.2 Verjaring 190
VI.8.5.3.3 Lopende of afgebroken vervolging 191
VI.8.5.3.4 Territorialiteit en rechtsmacht 192
VI.8.5.3.5 Verstekvonnissen 193
VI.8.5.4 Facultatief in Kaderbesluit; facultatief in Overleveringswet 195
VI.8.5.5 Niet in Kaderbesluit, wel in Overleveringswet 195
VI.8.5.5.1 Mensenrechten/discriminatie 195
VI.8.5.5.2 Onschuld 200
VI.8.5.6 Overige gronden 201
VI.8.5.6.1 Doodstraf/levenslang 201
VI.8.5.6.2 Proportionaliteitsbeginsel 202
VI.8.5.6.3 Specialiteit 203
VI.8.5.6.4 Samenloop 205
VI.8.5.6.5 Wederkerigheid 205
VI.8.5.6.6 Immuniteit 206
VI.8.5.7 Inkomend verkeer 206
VI.9 Inventarisatie en waardering 206
Deel B België 208
VI.10 Inleiding 208
VI.11 Procedure 210
VI.12 Weigeringsgronden; algemeen 212
VI.12.1 Afgeschafte weigeringsgronden 214
VI.12.1.1 Dubbele strafbaarheid 214
VI.12.1.2 Politieke, fiscale en militaire delicten 215
VI.12.2 Imperatief in Kaderbesluit; imperatief in Wet-EAB 216
VI.12.2.1 Amnestie 216
VI.12.2.2 Jeugdige leeftijd 216
VI.12.2.3 Varianten van ne bis in idem (gemengd facultatief en imperatief) 217
VI.12.3 Facultatief in Kaderbesluit; imperatief in Wet-EAB 219
VI.12.3.1 Verjaring 219
VI.12.4 Facultatief in Kaderbesluit; imperatief in Wet-EAB 219
VI.12.4.1 Lopende of afgebroken vervolging 219
VI.12.4.2 Onderdanen 220
VI.12.4.3 Territorialiteit en rechtsmacht 221
VI.12.4.4 Verstekvonnissen 222
VI.12.5 Niet in Kaderbesluit, wel in Wet-EAB 222
VI.12.5.1 Mensenrechten/discriminatie 222
VI.12.5.2 Onschuld 224
VI.12.6 Overige gronden 224
VI.12.6.1 Doodstraf/levenslang 224
VI.12.6.2 Proportionaliteitsbeginsel 224
VI.12.6.3 Specialiteit 224
VI.12.6.4 Samenloop 225
VI.12.6.5 Wederkerigheid 226
VI.12.6.6 Certificaat 226
VI.12.7 Inkomend verkeer 226
VI.13 Inventarisatie en waardering 227

VII Nederlandse en Belgische implementatie inzake de wederzijdse erkenning van sancties 231
VII.1 Algemene inleiding 231
Deel A Nederland 233
VII.2 Inleiding 233
VII.3 De Wet overdracht tenuitvoerlegging strafvonnissen 234
VII.4 Exequaturprocedure (vrijheidsbenemende sancties, confiscatiebeslissingen en (geschonden) voorwaardelijke beslissingen) 236
VII.5 Rechtsmiddelen 240
VII.6 Buitengerechtelijke procedures 240
VII.6.1 Procedure onmiddellijke tenuitvoerlegging 241
VII.6.2 Procedure geldboete 243
VII.6.3 Procedure toezicht op de naleving van voorwaarden 245
VII.7 Overname van verstekvonnissen 245
VII.8 De weigeringsgronden; algemeen 246
VII.9 Taakverdeling rechter en minister 247
VII.10 De weigeringsgronden; specifiek 247
VII.10.1 Instemming 248
VII.10.2 Ordre public 248
VII.10.3 Mensenrechten 249
VII.10.4 Non-discriminatie-clausule 250
VII.10.5 Bijzondere hardheid 250
VII.10.6 Dubbele strafbaarheid 250
VII.10.7 Politieke, militaire en fiscale delicten 252
VII.10.8 Lopende vervolging 253
VII.10.9 Ongenoegzaamheid van de stukken 253
VII.10.10 Goede rechtsbedeling 254
VII.10.11 Jeugdige leeftijd 256
VII.10.12 Immuniteit 256
VII.10.13 Ne bis in idem 256
VII.10.14 Verjaring 257
VII.10.15 Onherroepelijk vonnis 258
VII.10.16 Verstekvonnis 258
VII.10.17 Sanctiedrempel 259
VII.10.18 Territorialiteitsclausule 260
VII.10.19 Wederkerigheid 260
VII.10.20 Doodstraf/levenslang 260
VII.10.21 Strafomzetting 260
VII.11 Uitgaand verkeer 264
VII.12 Wet wederzijdse erkenning en tenuitvoerlegging geldelijke sancties en beslissingen tot confiscatie (WWETGC) 265
VII.12.1 Algemeen 265
VII.12.2 Geldelijke sancties 268
VII.12.2.1 Rechtsmiddelen 269
VII.12.2.2 Vervangende hechtenis 270
VII.12.3 Confiscatiebeslissingen 270
VII.12.3.1 Rechtsmiddelen 271
VII.12.3.2 Lijfsdwang 272
VII.12.3.3 Specifieke weigeringsgronden 272
VII.12.3.3.1 Belanghebbenden 272
VII.12.3.3.2 Verruimde confiscatiebevoegdheden 273
VII.13 Vrijheidsbenemende en voorwaardelijke sancties: de Wet wederzijdse erkenning en tenuitvoerlegging vrijheidsbenemende en voorwaardelijke sancties (WETS) 274
VII.13.1 Algemeen 274
VII.13.2 Procedure voorwaardelijke sancties en taakstraffen 275
VII.13.3 Procedure vrijheidsbenemende sancties 277
VII.14 Weigeringsgronden 280
VII.14.1 Algemeen 280
VII.14.2 Taakverdeling rechter en minister 282
VII.14.3 Afgeschafte weigeringsgronden 284
VII.14.3.1 Instemming 284
VII.14.3.2 Ordre public 285
VII.14.3.3 Bijzondere hardheid 285
VII.14.3.4 Dubbele strafbaarheid geldelijke sancties 285
VII.14.3.5 Politieke, fiscale en militaire delicten 286
VII.14.3.6 Lopende vervolging 287
VII.14.4 Imperatieve weigeringsgronden 287
VII.14.4.1 Certificaat onvoldoende 287
VII.14.4.2 Goede rechtsbedeling; band met Nederland 288
VII.14.4.3 Jeugdige leeftijd 289
VII.14.4.4 Immuniteit 290
VII.14.4.5 Ne bis in idem 290
VII.14.4.6 Dubbele strafbaarheid vrijheidsbenemende sancties 291
VII.14.4.7 Verjaring 292
VII.14.4.8 Verstekvonnissen 293
VII.14.4.9 Vrijheidsbenemende maatregel gezondheidszorg 293
VII.14.5 Facultatieve weigeringsgronden 293
VII.14.5.1 Sanctiedrempel 293
VII.14.5.2 Territorialiteitsclausule 294
VII.14.6 Noch in Kaderbesluit, noch in nationale wet 296
VII.14.6.1 Mensenrechten 296
VII.14.6.2 Non-discriminatie grond 297
VII.14.6.3 Doodstraf/levenslang 297
VII.14.6.4 Strafomzetting 298
VII.15 Uitgaand verkeer 299
Deel B België 300
VII.16 Algemeen 300
VII.16.1 Geldelijke sancties 301
VII.16.2 Confiscatiebeslissingen 302
VII.16.2.1 Specifieke weigeringsgronden confiscatiebeslissingen 303
VII.16.2.1.1 Belanghebbenden 303
VII.16.2.1.2 Verruimde bevoegdheden 303
VII.16.2.2 Geen territorialiteitsclausule 303
VII.16.2.3 Geen sanctiedrempel 303
VII.16.3 Voorwaardelijke en alternatieve straffen 304
VII.16.4 Vrijheidsbenemende sancties 305
VII.17 Weigeringsgronden; algemeen 308
VII.17.1 Afgeschafte weigeringsgronden 309
VII.17.1.1 Instemming 309
VII.17.1.2 Fiscale delicten 309
VII.17.2 Imperatieve weigeringsgronden 309
VII.17.2.1 Certificaat onvoldoende 309
VII.17.2.2 Goede rechtsbedeling; band met België 311
VII.17.2.3 Jeugdige leeftijd 311
VII.17.2.4 Dubbele strafbaarheid 311
VII.17.2.5 Immuniteit 312
VII.17.2.6 Ne bis in idem 312
VII.17.2.7 Mensenrechten 312
VII.17.2.8 Non-discriminatiegrond 313
VII.17.2.9 Verjaring vrijheidsbenemende sancties 313
VII.17.2.10 Vrijheidsbenemende maatregel gezondheidszorg 314
VII.17.3 Facultatieve weigeringsgronden 314
VII.17.3.1 Verjaring geldelijke sancties 314
VII.17.3.2 Territorialiteit 314
VII.17.3.3 Sanctiedrempel 315
VII.17.3.4 Onherroepelijke beslissing van een bevoegde autoriteit 315
VII. 17.3.5 Geen band met België vereist 316
VII.17.3.6 Specialiteit 316
VII.17.4 Noch in Kaderbesluit, noch in nationale wet 316
VII.17.4.1 Doodstraf/levenslang 316
VII.18 Uitgaand verkeer 317
VII.19 Inventarisatie en waardering 317

VIII Kaderbesluit verstek 323
VIII.1 Nederland 323
VIII.2 België 326
VIII.3 Evaluatie en waardering 326

IX Conclusies en slotbeschouwing 329

Samenvatting 339
Comprehensive summary 343

Literatuurlijst 347

Managementboek Top 100

Rubrieken

Populaire producten

    Personen

      Trefwoorden

        Armslag voor de strafrechter