Op werkdagen voor 23:00 besteld, morgen in huis Gratis verzending vanaf €20
,

Diversiteit in het bestuur en het intern toezicht in de pensioensector

Op weg naar een meer evenwichtige samenstelling

Paperback Nederlands 2016 9789462901889
Verwachte levertijd ongeveer 5 werkdagen

Samenvatting

De wetgever stelt sinds 2014 versterkte eisen aan de governance van pensioenfondsen. Zo wordt door de introductie van verschillende mogelijkheden om onafhankelijke deskundige bestuurders te benoemen geprobeerd de deskundigheid binnen besturen te vergroten. Tevens dienen alle bedrijfstakpensioenfondsen een raad van toezicht in te stellen. Beide maatregelen bieden een uitgelezen kans om de diversiteit binnen raden van toezicht en besturen van pensioenfondsen te vergroten.

Dit onderzoek, dat is uitgevoerd door ICFG in opdracht van het Nationaal Register en dat tot stand is gekomen met medewerking van de Pensioenfederatie en de Vereniging Intern Toezichthouders Pensioensector (VITP), inventariseert hoe de besturen en raden van toezicht van bedrijfstakpensioenfondsen en ondernemingspensioenfondsen met een raad van toezicht zijn samengesteld. Hierbij is met name aandacht besteed aan aspecten van diversiteit, zoals man/vrouw-verhoudingen en leeftijd.

Helaas moet opnieuw vastgesteld worden dat vrouwen relatief ondervertegenwoordigd zijn in de pensioensector. Fondsen maken slechts zelden gebruik van de mogelijkheid om meer vrouwen te benoemen door middel van een voordracht. Ook de verplichting om ten minste één bestuurder te benoemen die jonger is dan 40 jaar wordt slecht nageleefd. De sector kan nog flinke stappen maken op het terrein van diversiteit.

Dit boek is bestemd voor wetenschappers, studenten en professionals op het gebied van financial law and governance.

Specificaties

ISBN13:9789462901889
Taal:Nederlands
Bindwijze:paperback
Aantal pagina's:86
Druk:1
Verschijningsdatum:29-12-2015
Hoofdrubriek:Juridisch
ISSN:

Lezersrecensies

Wees de eerste die een lezersrecensie schrijft!

Geef uw waardering

Zeer goed Goed Voldoende Matig Slecht

Inhoudsopgave

Voorwoord
Inhoudsopgave
Lijst met afkortingen

Hoofdstuk 1 Inleiding
1.1 Aanleiding
1.2 Doel
1.3 Vragen
1.4 Werkwijze
1.5 Opzet

Hoofdstuk 2 Wet versterking bestuur pensioenfondsen
2.1 Inleiding
2.2 Wet- en regelgeving
Boek 2 BW
Pensioenwet
Besluit uitvoering Pensioenwet en Wet verplichte beroepspensioenregeling
Besluit f inancieel toetsingskader pensioenfondsen
Beleidsregel geschiktheid 2012
Code Pensioenfondsen en Handreiking Code Pensioenfondsen
VITP-Toezichtcode
Handreiking geschikt pensioenfondsbestuur en Aanbevelingen deskundig en competent pensioenfondsbestuur
2.3 Achtergrond van de wet
2.4 Resultaten van de enquête
2.4.1 Bestuursmodellen
Voor de inwerkingtreding van de nieuwe wet Na de inwerkingtreding van de nieuwe wet
2.4.2 Mogelijkheid van externe (onafhankelijke) beroepsbestuurders
2.4.3 Versterking van het intern toezicht
2.5 Tussenconclusie

Hoofdstuk 3 Pensioenfondsen
3.1 Inleiding
3.2 Aantal leden bestuur en intern toezicht
3.3 Man/vrouw
3.4 Jongeren
3.5 Profielschets
3.6 Zittingstermijn
3.7 Benoemingsduur
3.8 Rooster van aftreden
3.9 Scholingsbudget
3.10 Introductieprogramma
3.11 Tussenconclusie

Hoofdstuk 4 Bestuurders en toezichthouders
4.1 Inleiding
4.2 Opleidingsniveau
4.3 Benoemingsjaar
4.4 Wijze van verkrijging van functie
4.5 Aantal jaren in pensioensector
4.6 Achtergrond
4.7 Profielen
4.8 Aantal toezichthoudende functies
4.9 Sectoren
4.10 Ruimte in portefeuille
4.11 Feitelijk tijdsbeslag
4.12 Bezoldiging
4.13 Tussenconclusie

Hoofdstuk 5 Conclusie
5.1 Algemeen
Bestuursmodellen
Externe (onafhankelijke) deskundigen in besturen
Vrouwen
Jongeren
5.2 Conclusies per hoofdstuk
Wet versterking bestuur pensioenfondsen
Algemene governance-aspecten van pensioenfondsen
Bestuurders en toezichthouders

Bijlage I Vragenlijst
Auteurs
Nuttige adressen

Managementboek Top 100

Rubrieken

Populaire producten

    Personen

      Trefwoorden

        Diversiteit in het bestuur en het intern toezicht in de pensioensector