Op werkdagen voor 23:00 besteld, morgen in huis Gratis verzending vanaf €20

Betere coördinatie van socialezekerheidsrechten voor derdelandonderdanen

Een onderzoek aan de hand van case study Turkije

Paperback Nederlands 2016 9789462902022
Niet leverbaar.

Samenvatting

Het onderhavige boek heeft als thema de socialezekerheidsrechtelijke positie van migrerende derdelandonderdanen. Voor derdelandonderdanen (personen met een nationaliteit van een andere dan een EU- of EER-lidstaat) ontbreekt een overkoepelende EU-regeling ter waarborging van socialezekerheidsrechten die rekening houdt met de opgebouwde rechten in het land van herkomst of die de export van uitkeringen naar derde landen, zoals hun land van herkomst, verlangt.

Dit boek behandelt onder meer de ontwikkelingen op zowel nationaal als EU-niveau die van invloed zijn geweest op de coördinatie van de socialezekerheidsrechten van derdelandonderdanen. Vervolgens wordt nagegaan welke mogelijkheden er zijn om de coördinatie van de socialezekerheidsrechten van derdelandonderdanen te verbeteren. Er is niet eerder een zodanig alomvattend onderzoek geweest naar de mogelijkheden ter verbetering van de coördinatie voor derdelandonderdanen.

Specificaties

ISBN13:9789462902022
Taal:Nederlands
Bindwijze:paperback
Aantal pagina's:254
Druk:1
Verschijningsdatum:21-3-2016
Hoofdrubriek:Juridisch
ISSN:

Lezersrecensies

Wees de eerste die een lezersrecensie schrijft!

Geef uw waardering

Zeer goed Goed Voldoende Matig Slecht

Over Hatice Caglayankaya

Hatice Caglayankaya werkte bij een notariskantoor en het ministerie van Veiligheid en Justitie waarna zij haar promotietraject startte bij de Universiteit Utrecht. Tijdens haar promotietraject heeft ze deelgenomen aan het Pontignano seminar in Italië op het gebied van vergelijkende arbeidsrecht (Gaeta, 2011). Tevens heeft ze regelmatig deelgenomen aan de seminars die door het Levenbachinstituut op het gebied van arbeidsrecht en socialezekerheidsrecht werden georganiseerd. Momenteel is ze werkzaam bij een advocatenkantoor te Rotterdam.

Andere boeken door Hatice Caglayankaya

Inhoudsopgave

Afkortingen 11

1 Inleiding: EU-coördinatie en derdelandonderdanen 13
1.1 Coördinatie van socialezekerheidsrechten binnen de EU 13
1.2 EU-coördinatieregelingen en immigratierichtlijnen ten behoeve van bepaalde derdelandonderdanen, en hoofdproblemen van derdelandonderdanen 16
1.2.1 EU-coördinatieregelingen ten behoeve van derdelandonderdanen 16
1.2.2 Europese immigratierichtlijnen ten behoeve van derdelandonderdanen 20
1.2.3 Hoofdproblemen van derdelandonderdanen door ontbreken van coördinatie 25
1.3 Probleemstelling en methode van het onderzoek 26
1.3.1 Probleemstelling 26
1.3.2 Methode van het onderzoek 28
1.4 Opbouw van het onderzoek 29

2 Verordeningen 883/04 en 1231/10 31
2.1 Inleiding 31
2.2 Verordening 883/04 31
2.3 Mogelijke nadelen voor derdelandonderdanen indien een coördinatieregeling zou ontbreken 39
2.4 Discussie rondom de totstandkoming van verordening 859/03 41
2.5 De verordeningen die betrekking hebben op derdelandonderdanen 43
2.6 Conclusie 48

3 Introductie tot andere coördinatieregelingen dan verordening 1231/10 die van toepassing zijn op derdelandonderdanen 51
3.1 Inleiding 51
3.2 De Internationale Arbeidsorganisatie en de Raad van Europa 51
3.3 Regelingen van de EG/EU 56
3.4 De door Nederland genomen coördinatie-initiatieven 64
3.5 Conclusie 66

4 Besluit 3/80 69
4.1 Inleiding 69
4.2 Associatieovereenkomst EEG-Turkije 69
4.3 De beginselen die ten grondslag liggen aan de in Besluit 3/80 opgenomen coördinatie 72
4.3.1 Introductie 72
4.3.2 De essentie van de coördinatieprincipes 76
4.4 Betekenis Besluit 3/80 ten opzichte van verordening 1231/10 79
4.5 In het kader van Besluit 3/80 gewezen arresten 81
4.5.1 Het Taflan-Met-arrest 81
4.5.2 Het Sürül-arrest 83
4.5.3 Het Akdas-arrest 85
4.6 Betekenis van Besluit 3/80 in het Nederlandse socialezekerheidsstelsel 87
4.6.1 De Koppelingswet 87
4.6.2 De Wet woonlandbeginsel 90
4.6.2.1 Invoering van de Wet woonlandbeginsel 90
4.6.2.2 Toepassing van Wet woonlandbeginsel op nabestaandenuitkering 92
4.6.2.3 Toepassing van Wet woonlandbeginsel op kinderbijslag 94
4.6.3 De invoering van Wet herziening export kinderbijslag 95
4.6.4 De uitvoering van Besluit 3/80 door het UWV en de SVB 97
4.7 Het door de Raad van Ministers aangenomen besluit voor voorstel herziening van Besluit 3/80 99
4.8 Conclusie 102

5 Europees Verdrag inzake sociale zekerheid 107
5.1 Inleiding 107
5.2 De beginselen die ten grondslag liggen aan de in het EVSZ opgenomen coördinatie 107
5.2.1 Introductie 107
5.2.2 Handhaving 110
5.2.3 Introductie op de coördinatieprincipes 111
5.2.4 De essentie van de coördinatieprincipes 112
5.3 Belang van het EVSZ ten opzichte van verordening 1231/10 120
5.4 Hoe heeft Nederland het EVSZ in de verhouding tussen Nederland en Turkije uitgewerkt? 122
5.4.1 De uitwerking van het EVSZ door Nederland met betrekking tot Turkije 122
5.4.2 De toepassing van Titel III van het NTV in het kader van het EVSZ 126
5.5 Analyse van de nationale jurisprudentie met betrekking tot het EVSZ en het NTV 133
5.6 Conclusie 137

6 Het Nederlands-Turks socialezekerheidsverdrag 139
6.1 Inleiding 139
6.2 De beginselen die ten grondslag liggen aan de in het NTV opgenomen coördinatie 139
6.2.1 Introductie 139
6.2.2 Coördinatiesystematiek 142
6.3 Het belang van het NTV ten opzichte van EU-coördinatieregelingen 146
6.3.1 De drie vormen van ongelijke behandeling in de EU-coördinatie ten opzichte van derdelandonderdanen 147
6.3.2 Betekenis van het NTV inzake de in de EU-coördinatie gemaakte onderscheiden 149
6.4 De verhouding van het NTV tot het Nederlandse socialezekerheidsstelsel 151
6.5 Conclusie 156

7 IAO-Verdrag 118 159
7.1 Inleiding 159
7.2 De beginselen die ten grondslag liggen aan IAO-Verdrag 118 159
7.2.1 Introductie 159
7.2.2 De coördinatiesystematiek van IAO-Verdrag 118 160
7.3 Vergelijking van IAO-Verdrag 118 met verordening 1231/10 166
7.4 De invloed van IAO-Verdrag 118 op het Nederlandse socialezekerheidsstelsel 168
7.4.1 Analyse nationale jurisprudentie inzake de toepassing van de Wet BEU 169
7.4.2 Opzegging van IAO-Verdrag 118 172
7.4.3 De door Nederland ingevolge de Wet BEU gesloten handhavingsverdragen of -protocollen 175
7.5 Conclusie 176

8 Analyses en conclusies 179
8.1 Inleiding 179
8.2 De ontwikkelingen in de EU-coördinatie ten aanzien van derdelandonderdanen 180
8.3 Betekenis van verordening 1231/10 voor derdelandonderdanen 183
8.4 Werkingssfeer en technieken van de geanalyseerde coördinatieregelingen 187
8.5 Tot slot 203

9 Voorstel voor uitbreiding van de territoriale werkingssfeer van coördinatie 205
9.1 Inleiding 205
9.2 Mijn voorstel voor het sluiten van nieuwe verdragen 205
9.3 De voorgestelde verdragen getoetst 213
9.3.1 Uitbreiding van coördinatie ten behoeve van derdelandonderdanen: mogelijke voorwaarden 213
9.3.2 Toetsing van mijn voorstel voor het sluiten van nieuwe verdragen 220
9.4 Tot besluit 228

Summary 233
Literatuuroverzicht 241
Jurisprudentieregister 243
Lijst van geïnterviewden 245
Curriculum Vitae 247

Managementboek Top 100

Rubrieken

Populaire producten

    Personen

      Trefwoorden

        Betere coördinatie van socialezekerheidsrechten voor derdelandonderdanen