Op werkdagen voor 23:00 besteld, morgen in huis Gratis verzending vanaf €20

Vreemdelingenrecht begrepen

Paperback Nederlands 2020 9789462906310
Vandaag voor 23:00 uur besteld, morgen in huis

Samenvatting

Dit boek wil studenten laten kennismaken met de wereld van het vreemdelingenrecht. De kernzaken van het vreemdelingenrecht worden in voor de studenten toegankelijke taal uitgelegd. Ook wordt gebruikgemaakt van vele praktische voorbeelden. Een deel van deze voorbeelden is fictief, een ander deel is gebaseerd op rechterlijke uitspraken. Zodoende weten studenten hoe het vreemdelingenrecht in de praktijk wordt toegepast. Voorts worden vele ingewikkelde vreemdelingenrechtelijke onderwerpen schematisch weergegeven. Doordat het boek in vijf delen is verdeeld, is het niet alleen geschikt voor de zelfstandige cursus vreemdelingenrecht, maar ook voor cursussen waar het vreemdelingenrecht een onderdeel van is.

Dit boek is geschreven voor studenten aan de opleidingen hbo-rechten en SJD. Daarnaast is het geschikt voor professionals die binnen hun werk te maken krijgen met het vreemdelingenrecht

Specificaties

ISBN13:9789462906310
Taal:Nederlands
Bindwijze:paperback
Aantal pagina's:340
Druk:3
Verschijningsdatum:7-5-2020
Hoofdrubriek:Juridisch
ISSN:

Lezersrecensies

Wees de eerste die een lezersrecensie schrijft!

Geef uw waardering

Zeer goed Goed Voldoende Matig Slecht

Over Parviz Samim

Parviz Samim is geboren en opgegroeid in Afghanistan. In 1997 is hij samen met zijn ouders als politieke vluchteling naar Nederland gekomen. Hier heeft hij de opleidingen Sociaal Juridisch Medewerker (ROC-Aventus Apeldoorn), Sociaal Juridische Dienstverlening (Hogeschool Utrecht) en rechtsgeleerdheid (Universiteit Utrecht) afgerond. Sinds 2007 is hij als docent recht werkzaam bij de Hogeschool Utrecht. Hij is in 2016 door de studenten verkozen tot Docent van het Jaar van de Hogeschool Utrecht. In 2017 is hij landelijk genomineerd als Docent van het Jaar van het hoger onderwijs.

Andere boeken door Parviz Samim

Inhoudsopgave

Afkortingen 15

I ALGEMEEN DEEL 17
1 Toegang tot Nederland 19
1.1 Wat men vooraf moet weten 19
1.2 Categorieën vreemdelingen 20
1.3 Toegang en verblijf 23
1.4 Wanneer verblijft een vreemdeling rechtmatig in Nederland? 25
1.5 Koppelingswet 26

2 Bronnen van het vreemdelingenrecht 29
2.1 Internationaal en Europees recht 30
2.2 Schengenakkoord (Schengenverdrag) 31
2.3 Nationaal 32

II KORT VERBLIJF VAN MAXIMAAL NEGENTIG DAGEN 35
3 Kort verblijf 37
3.1 Kort verblijf van negentig dagen 37
3.2 Wat is een visum? 38
3.2.1 Eenvormig of territoriaal beperkt? 40
3.2.2 Territoriaal beperkt visum 41
3.3 Wie zijn over het algemeen visumplichtig? 42
3.4 Wie is bevoegd om op de visumaanvraag te beslissen? 43
3.5 Waar dient de vreemdeling zijn aanvraag in te dienen? 44
3.6 Voorwaarden 44
3.6.1 Geldig reisdocument (artikel 12 Visumcode) 45
3.6.2 Geen gevaar voor de openbare orde (artikel 21 Visumcode) 46
3.6.3 Het reisdoel (artikel 32 Visumcode) 49
3.6.4 Het voornemen van de aanvrager om Nederland te verlaten (vestigingsgevaar) (bijlage II Visumcode) 53
3.6.5 Voldoende middelen van bestaan 57
3.7 Hoelang is dit visum maximaal geldig? 60
3.8 Kan de geldigheidsduur van een visum verlengd worden? 60
3.9 Kan een visum worden ingetrokken of nietig worden verklaard? 63
3.10 Rechtsbescherming 66

III LANG VERBLIJF 73
4 Lang verblijf, verblijfsvergunning voor bepaalde tijd regulier 75
4.1 Verblijfsvergunning voor bepaalde tijd regulier 76
4.1.1 In welke gevallen wordt een verblijfsvergunning regulier verleend? 77
4.1.2 Waar en door wie kan de aanvraag voor een verblijfsvergunning worden ingediend? 80
4.1.3 Voor hoelang wordt een verblijfsvergunning regulier verleend? 81
4.1.4 Wanneer heeft de vreemdeling recht op een verblijfsvergunning bepaalde tijd regulier? 82
4.2 Voorwaarden voor verlening verblijfsvergunning bepaalde tijd regulier 82
4.3 Voorwaarde 1: machtiging tot voorlopig verblijf (artikel 16 lid 1 onder a Vw) 84
4.3.1 Wat gebeurt er nadat de aanvraag is ingediend? 84
4.3.2 De aanvraag is gehonoreerd. Wat nu? 85
4.3.3 Wat kan de vreemdeling doen als zijn aanvraag wordt afgewezen? 85
4.3.4 Moeten alle vreemdelingen een MVV aanvragen? 86
4.3.4.1 Vrijstelling van het MVV-vereiste 87
4.3.4.2 Vrijstelling op basis van artikel 17 lid 1 onder a (vrijstelling voor niet-EU-onderdanen) 87
4.3.4.3 Vrijstelling op basis van artikel 17 lid 1 onder b
Vw (vrijstelling voor de gemeenschapsonderdanen) 88
4.3.4.4 Vrijstelling op basis van artikel 17 lid 1 onder c Vw (vrijstelling in verband met de gezondheidstoestand) 88
4.3.4.5 Vrijstelling op basis van artikel 17 lid 1 onder d Vw (vrijstelling voor de slachtoffers van mensenhandel) 89
4.4 Voorwaarde 2: geldig reisdocument 89
4.5 Voorwaarde 3: voldoende middelen van bestaan 90
4.5.1 Middelen van bestaan moeten zelfstandig zijn 91
4.5.2 Middelen van bestaan moeten duurzaam zijn 94
4.5.3 Middelen moeten voldoende hoog zijn 96
4.6 Voorwaarde 4: geen gevaar voor de openbare orde en de nationale veiligheid 96
4.7 Voorwaarde 5: medewerking aan medisch onderzoek 101
4.8 Voorwaarde 6: geen arbeid in strijd met de Wet arbeid vreemdelingen 103
4.9 Voorwaarde 7: inburgering in het buitenland 104
4.10 Voorwaarde 8: verstrekken van juiste gegevens 107
4.11 Voorwaarde 9: geen onrechtmatig verblijf in Nederland 109
4.12 Voorwaarde 10: verklaring van een referent 111

5 Verblijfsdoelen nader uitgewerkt 115
5.1 Verblijfdoel gezinshereniging of gezinsvorming 115
5.2 Vereisten gezinshereniging 116
5.3 Wie komen in aanmerking voor gezinshereniging? 117
5.3.1 De partner van de hoofdpersoon 119
5.3.2 Het minderjarige kind van de hoofdpersoon 127
5.4 Verblijfsdoel studie 131
5.5 Verblijfsdoel arbeid 132
5.5.1 Arbeid in loondienst 133
5.5.2 Europese blauwe kaart 133
5.5.3 Arbeid als zelfstandige 135
5.5.4 Verblijf als au pair 135
5.6 Geldigheidsduur verblijfsvergunning regulier voor bepaalde tijd 137
5.7 Verlenging van verblijfsvergunning regulier voor bepaalde tijd 138
5.8 Verblijfsvergunning regulier voor onbepaalde tijd 141
5.9 De EU-verblijfsvergunning voor langdurig ingezetenen 143
5.10 Voorwaarden 144
5.11 De EU-verblijfsvergunning voor langdurig ingezetenen met de aantekening internationale bescherming 145
5.12 Verblijfsvergunning regulier voor onbepaalde tijd 145
5.13 Intrekking verblijfsvergunning regulier 148
5.14 Verblijfsregeling mensenhandel 153
5.14.1 Mensenhandel in de zin van het vreemdelingenrecht 154
5.14.2 Mensensmokkel 154
5.14.3 Mensenhandel 155
5.14.4 Politie heeft aanwijzing van mensenhandel 160
5.14.5 Rechtmatig verblijf voor illegale slachtoffers van mensenhandel 162
5.14.6 Verblijfsvergunning op tijdelijke humanitaire gronden 164
5.14.7 Niet-tijdelijke humanitaire gronden 164
5.15 Rechtsbescherming 166

IV ASIELRECHT 173
Inleiding 175
6 Algemene informatie vooraf 177
6.1 Wat men vooraf moet weten 177
6.2 Invloed van het internationale recht op de nationale regels 179
6.3 Wie beoordeelt de asielaanvragen in Nederland? 180
6.4 Wanneer komt een vreemdeling in aanmerking voor een verblijfsvergunning asiel bepaalde tijd? 180

7 De materiële verleningsgrond verdragsvluchteling 183
7.1 Verblijfsvergunning op grond van artikel 29 lid 1 onder a Vw (verdragsvluchteling) 183
7.2 Gegronde vrees voor vervolging 188
7.3 Vervolgingsgronden nader uitgelegd 190
7.3.1 Politieke overtuiging als vervolgingsgrond 190
7.3.2 Godsdienstige overtuiging als vervolgingsgrond 192
7.3.3 Nationaliteit als vervolgingsgrond 196
7.3.4 Het behoren tot een bepaalde sociale groep als vervolgingsgrond 197
7.3.5 Ras als vervolgingsgrond 201
7.3.6 Ambtshalve verlening 203
7.4 Vervolging door wie? 204
7.5 Uitzonderingen 206

8 Materiële verleningsgrond risico op foltering (uitzetting is onverantwoord) 215
8.1 Verblijfsvergunning op grond van artikel 29 lid 1 onder b Vw 216
8.2 Eerdere confrontatie met wandaden (traumatische ervaringen) 223
8.3 Binnenlands vlucht- of vestigingsalternatief 230
8.4 De afgeleide verleningsgrond: gezinshereniging 233

9 Afwijzingsgronden 237
9.1 Kennelijk ongegrondheid 250
9.2 Beoordeling van het asielrelaas 256

10 Asielprocedure 257
10.1 De rust- en voorbereidingstermijn 257
10.1.1 Uitzonderingen op rust- en voorbereidingstermijn 258
10.1.2 Onderzoek naar identiteit 258
10.1.3 Gesprek met een advocaat 259
10.1.4 De AA-procedure 259
10.2 Verlenging termijn 262
10.3 Verlengde asielprocedure 264
10.4 Besluitmoratorium 265
10.5 Vertrekmoratorium 267

11 De intrekkingsgronden 269
11.1 De intrekkingsgronden 269
11.1.1 Onjuiste gegevens (artikel 32 lid 1 sub a Vw) 269
11.1.2 Grond voor verlening is komen te vervallen (artikel 32 lid 1 sub b Vw) 270
11.1.3 Hoofdverblijf buiten Nederland (artikel 32 lid 1 sub d Vw) 272
11.2 Rechtsmiddelen 272

V TOEZICHT EN HANDHAVING 275
12 Vreemdelingentoezicht, vreemdelingenbewaring, uitzetting, ongewenstverklaring en inreisverbod 277
12.1 Wie is met het vreemdelingentoezicht belast? 278
12.2 Uitzetting 278
12.3 Medische omstandigheden 281
12.4 Vrijheidsbeperkende en vrijheidsontnemende maatregelen 286
12.4.1 De vrijheidsbeperkende maatregelen 286
12.4.2 De vrijheidsontnemende maatregelen 288
12.4.3 Staandehouding (artikel 50 lid 1 Vw) 289
12.4.4 Rechtsmiddelen 291
12.4.5 Ophouden voor verhoor 291
12.5 Grensdetentie (artikel 6 lid 1 Vw) 292
12.6 Vreemdelingenbewaring 292
12.6.1 Duur vreemdelingenbewaring 296
12.6.2 Beroep tegen inbewaringstelling 297
12.7 Ongewenstverklaring 297
12.7.1 Einde van ongewenstverklaring 303
12.7.2 Belang ongewenstverklaring 304
12.8 Inreisverbod 304
12.8.1 Wat is een inreisverbod? 305
12.8.2 Wanneer kan inreisverbod worden opgelegd? 305
12.8.3 Wettelijk kader 306
12.8.4 Uitzonderingen 310

13 Het verkrijgen en het verlies van het Nederlanderschap 313
13.1 Nederlanderschap van rechtswege 314
13.2 Nederlanderschap door adoptie 318
13.3 Nederlanderschap door optie 319
13.4 Nederlanderschap door naturalisatie 320
13.5 Verlies van het Nederlanderschap 323
13.6 Verlies van rechtswege 324

Trefwoordenregister 339

Managementboek Top 100

Rubrieken

Populaire producten

    Personen

      Trefwoorden

        Vreemdelingenrecht begrepen