Op werkdagen voor 23:00 besteld, morgen in huis Gratis verzending vanaf €20

Internationaal publiekrecht als wereldrecht

Paperback Nederlands 2020 9789462907539
BestsellerMeer dan 1000 verkocht
Op werkdagen voor 23:00 uur besteld, volgende dag in huis

Samenvatting

Internationaal publiekrecht als wereldrecht behandelt in hoofdlijnen de boeiende wereld van het internationale recht.

Drie vragen staan hierbij centraal. Ten eerste in hoeverre de beginselen en regels van het internationale recht ‘wereldrecht’ vormen, dat wil zeggen voor de hele wereld gelden en ook door de gehele internationale gemeenschap geaccepteerd worden. De tweede vraag luidt in hoeverre, naast staten en internationale organisaties, wereldburgers, volken en multinationale ondernemingen aan het internationale publiekrecht rechten kunnen ontlenen en of zij ook plichten hebben. Ten slotte wordt ingegaan op de vraag in hoeverre het internationale publiekrecht en de daarop gebaseerde organisaties gezien kunnen worden als hoeders van het algemene wereldbelang. Hierbij gaat het om zaken zoals bescherming van kwetsbare ecosystemen, vrede en veiligheid, respect voor universele rechten van de mens en van volken, armoedebestrijding en het bevorderen van duurzame ontwikkeling.

Het boek geeft tevens een gedegen inleiding tot de basisleerstukken (rechtsbronnen, rechtsdeelnemers, geschillenbeslechting, e.d.) en is ook om die reden meer dan een simpel ABC van het internationale publiekrecht.

Specificaties

ISBN13:9789462907539
Taal:Nederlands
Bindwijze:paperback
Aantal pagina's:229
Druk:4
Verschijningsdatum:2-9-2020
Hoofdrubriek:Juridisch
ISSN:

Lezersrecensies

Wees de eerste die een lezersrecensie schrijft!

Geef uw waardering

Zeer goed Goed Voldoende Matig Slecht

Over Nico Schrijver

Prof.dr. N.J. (Nico) Schrijver is hoogleraar internationaal publiekrecht aan de Universiteit Leiden en lid van de Eerste Kamer der Staten-Generaal. Hij is tevens lid van de KNAW, het Permanente Hof van Arbitrage en van het VN-comité voor economische, sociale en culturele rechten van de mens. Voorts is hij president van de International Law Association en maakte hij deel uit van de Commissie-Davids, die de besluitvorming in Nederland over de oorlog in Irak onderzocht.

Andere boeken door Nico Schrijver

Inhoudsopgave

Voorwoord 9

Afkortingen 13

Inleiding en omschrijving van het internationale publiekrecht als wereldrecht 15

1 Geschiedenis van het internationale publiekrecht 19
1.1 Fasen in de ontwikkeling 19
1.2 Hedendaagse mondiale waarden 27
1.3 Regionaal internationaal recht 28

2 De aard van het inter nationale publiekrecht en de verhouding tot het nationale recht 41
2.1 De aard van het internationale publiekrecht 41
2.2 Verhouding tot het nationale recht 46

3 Bronnen van het inter nationale publiekrecht 51
3.1 Verdragen 51
3.2 Internationaal gewoonterecht 54
3.3 Algemene rechtsbeginselen 57
3.4 Rechterlijke beslissingen en doctrine 58
3.5 Besluiten van internationale organisaties 60
3.6 Eenzijdige rechtshandelingen 61

4 Subjecten van het internationale publiekrecht 63
4.1 Staten 64
4.2 Internationale organisaties 68
4.3 Volken 69
4.4 Burgers 70
4.5 Rechtspersonen 70
4.6 De mensheid 72
4.7 Pluriformiteit van rechtsdeelnemers en kwaliteitseisen 73

5 Soevereiniteit, jurisdictie en aansprakelijkheid 75
5.1 Het wezen van de soevereiniteit 75
5.2 De rechtsmacht van staten 78
5.3 Staatsaansprakelijkheid 81

6 Verdragenrecht 87
6.1 Totstandkoming van verdragen 88
6.1.1 Sluiting: parafering en ondertekening 88
6.1.2 Goedkeuring, bekrachtiging/ratifıcatie, inwerkingtreding en toetreding 89
6.2 Voorbehouden bij ratifıcatie 91
6.3 Interpretatie van verdragen 91
6.4 Toepassing en geldigheid 92
6.5 Beëindiging, opschorting en nietigheid van verdragen 93

7 Het recht van internationale organisaties 97
7.1 Rechtspersoonlijkheid van internationale organisaties 100
7.2 De Verenigde Naties 102
7.2.1 De Veiligheidsraad 103
7.2.2 De Algemene Vergadering 105
7.2.3 De Economische en Sociale Raad 106
7.2.4 De Trustschapsraad 106
7.2.5 Het Secretariaat 106
7.2.6 Het Internationaal Gerechtshof 107
7.3 Functies van internationale organisaties 108

8 Enkele klassieke hoofdstukken van het internationale publiekrecht als wereldrecht 109
8.1 Erkenning van staten en regeringen 109
8.2 Immuniteit van staten, staatshoofden en overheidsfunctionarissen 113
8.3 Het recht van de zee 118
8.4 Bescherming door de staat van zijn onderdanen in den vreemde 126
8.5 Rechtsgrondslagen van de internationale economische orde 129
8.6 Humanitair oorlogsrecht (ius in bello) 134
8.7 Wereldgezondheidsrecht en de bestrijding van epidemieën 138

9 Enkele moderne hoofd stukken van het internationale publiekrecht als wereldrecht 143
9.1 Universele rechten van de mens: naar wereld burgerschap 143
9.1.1 Formulering van universele mensenrechten 144
9.1.2 Mondiale en regionale bescherming van mensenrechten 147
9.2 Naast rechten ook plichten van de mens: supranationaal strafrecht 151
9.3 Wereldvluchtelingenrecht 155
9.4 Volken en hun zelfbeschikkingsrecht 159
9.5 Wapenbeheersing en ontwapening 163
9.6 Internationaal milieu- en ontwikkelingsrecht: duurzame ontwikkeling als beginsel van wereldrecht 165
9.7 Internationaal klimaatrecht 171
9.8 Het internationale recht inzake gemeenschappelijke gebieden en hun natuurlijke hulpbronnen (‘the law of the global commons’) 176

10 Het wereldrecht inzake het gebruik van militair geweld (ius ad bellum) 181
10.1 Het geweldverbod 181
10.2 Het recht op zelfverdediging 182
10.3 Het systeem van collectieve veiligheid onder de Veiligheidsraad 184
10.3.1 Niet-militaire sancties 185
10.3.2 Sancties met geweldsmandaat 187
10.4 Andere geclaimde uitzonderingen op het geweld verbod 188

11 Vreedzame beslechting van internationale geschillen en handhaving van het internationale publiekrecht 191
11.1 Vreedzame geschillenbeslechting 192
11.2 Het Wereldhof 195
11.3 Unilaterale rechtshandhaving 201

12 Functie van het internationale publiekrecht als wereldrecht 203

Literatuur 207
Jurisprudentieregister 209

Bijlage: relevante websites op het terrein van het internationale publiek recht 213

Trefwoordenregister 217

Managementboek Top 100

Rubrieken

Populaire producten

    Personen

      Trefwoorden

        Internationaal publiekrecht als wereldrecht